CZK/€ 24.740 +0,16%

CZK/$ 23.154 +1,09%

CZK/£ 29.386 +0,51%

CZK/CHF 25.959 +1,59%

Text: Luboš Svačina

31. 01. 2008

7 komentářů

Tomáš Hes: Většina bankovních skupin dnes otvírá své mikrofinanční divize

 


 

  Z našeho pohledu je financování mikrofinančních institucí relativně mladé odvětví, které je pořád bráno spíše jako charita než investice, což je asi logické. Přesto jsou země, kde s podobnými projekty již mají delší zkušenost. Víte o nějaké zemi, kde jsou již mikrofinance vnímány jako regulérní investiční příležitost? Existují tam finanční instituce (banky, podílové fondy), které svým klientům nabízí tento druh uložení prostředků jako
alternativu klasickým investicím
?
Mikrofinance jsou jako mainstreamová investice stále ještě v plenkách. Ročně do sektoru přitékají dvě miliardy dolarů soukromého kapitálu, což není ani procento celosvětové poptávky, a méně než deset procent kapitálu, který pochází od nadnárodních institucí, státních fondů a deposit mikrofinančních klientů. Vím, že v procesu rozvoje jsou různé projekty v různých částech světa. Akcie vybraných MFIs (mikrofinančních institucí – pozn. red.), které se dají spočítat na prstech, si lze koupit na burzách.

Existují humanitární fondy specializované na mikrofinance, které zatím dost neobratně slouží institucionálním investorům. Všechny bankovní skupiny dnes také otevřely své mikrofinanční divize a obchod si pochvalují. Nevím o žádné MFI, kterou dnes financují nadnárodní skupiny nebo privátní fondy, jež by nedostála závazkům. Nanejvýše dochází ke zdržení splácení.

I mikrofinance jednou zrodí svůj Titanik, tak jako každý sektor, ale ještě mnoho let, možná dekád bude trh bojovat s nedostatkem kapitálu a konkurence. I portál www.myELEN.com má své souputníky. Je jedním ze čtyř, které jsou na světě v provozu, ale pouze jedním ze dvou, které poskytují robustní právní dokumentaci, tedy ochranu investora.

Mikrofinance jsou stále na hony vzdáleny retailovým masám. A právě tady je jejich budoucnost jako stabilizačního, sociálně dimenzovaného doplňku investičních portfolií. Doufejme, ze právě k zasažení retailových kapilár přispěje i projekt myELEN.com.

Tak jako v sedmdesátých letech svět dobylo svět hnutí Greenpeace, v devadesátých letech koncept fair trade, nastává epocha zdravých financí, které podporují tvorbu pracovních míst, obchod a výrobu, a ne spekulace a burzovní hry, které jsou hrou s nulovým součtem, které sice mají ve finančním systému nezastupitelnou úlohu, nové hodnoty však nevytváří.

Fakt, že myELEN.com umožňuje materiálně zajištěným jednotlivcům v jedné části světa financovat jiné pracovité lidské tvory na druhé polokouli při eliminaci rizika a zajímavých výnosech, je fascinující.

Jste v této oblasti nejen v Evropě pionýry. Jaké to je „rozjíždět“ podobný projekt? Vyskytly se nějaké problémy technické, legislativní apod.?
Křížem každé avantgardy, ať v umění či obchodu, je nepochopení a z něho plynoucí boj s konzervativními koncepty. Problémy a potíže jsou naším každodenním chlebem, a to v Evropě i v Novém světě. Daří se nám je systémově překonávat. Setkáváme se spontánní podporou projektu, a nikdo nám klacky pod nohy neháže, jakoby naši partneři povědomě vyciťovali, že se jedná o velkou a spirituální misi. Části struktury vznikají za pomoci širokého spektra odborníků, jejichž motorem je entuziasmus a nadšení pro věc.

myELEN má za sebou první měsíc ostrého provozu. Jaké jsou zatím ohlasy? Daří se sehnat dárce/investory?
I přesto, že jsme projekt doposud neinzerovali, ohlasy nás překvapují. I v Češích se nezapře ochota pomáhat, byť portálová finanční podpora je soustředěna na malé částky. Investoři a filantropové se snaží produkt ohmatat, otestovat, prověřit. V zemi, která světu dala kromě slova robot, dolar a pistole i pojem “tunelování“, je to správné a pochopitelné. Podotýkám, že první experimentální dávky českého kapitálu již do mikrofinancí přitekly před rokem, takže už máme úspěšnou roční vizitku.

Investor/dárce si může vybrat z několika podnikatelských projektů vašich klientek. Opravdu posílá peníze konkrétní dámě? Umožní web případně nějaký osobní kontakt mezi oběma stranami?
Ženy na fotografiích jsou klientky vybraných Village Banks, které čekají na úvěr déle, než je standardní a v nichž kvůli prodlevě hrozí ohrožení kredibility FIPS. Fotografie slouží FIPS jako sekundární identifikační zdroj. Získané investice jsou povolovány a posléze rozpuštěny do relevantní Village Bank, v níž byly fotografie pořízeny. Pokud jsou prostředky nedostačující, FIPS zbytek dopumpuje z vlastních rezerv.

Neexistuje cejch na peníze. Kapitál se chová jako beztvará, anonymní kapalina či písek, přesto si investor může být jist, že žena, jejíž tvář ho přiměla k „adopci“, během několik dnů získá provozní kapitál, který potřebuje, takže portál splní stanovený cíl.

Web zatím neumožňuje systémově propojit filantropa a jím financovanou podnikatelku, ale dříve či později k této inovaci dospějeme. Filantrop se tak bude moci stát financiérem, bankéřem konkrétní osoby nebo celé skupiny, již bude moci navštívit a svým kapitálem provázet po její pouti podnikáním, přičemž ultimátním garantem splácení zůstává MFI, která v případě zpoždění splácení nebo neúspěchu skupiny musí ztrátu nahradit z jiných zdrojů.

Otázkou je, nakolik budou ženy investora chtít poznat. Naše klientky jsou manažerky-majitelky vlastních obchodních mikroimpérií, které přesně vědí, co chtějí. U větších obnosů si to lze samozřejmě jednoduše představit, již dnes financiérovi poskytujeme certifikát s fotografií konkrétní financované Village Bank, kterou je samozřejmě možno navštívit. Bude-li čas, milerád zajedu jeepem do Oaxaca city, vyzvednu větší investory na letišti a zajedeme spolu do terénu.

 

 

Tip: O kontaktu s klienty a fungování  mikroúvěrů v mexické realitě hovoří Tomáš Hes v druhé části rozhovoru, kterou budeme publikovat v příštím týdnu.Společnost Microfinance za investice v žádném případě neručí. Návratnost na straně podnikatelů je zabezpečena ozkoušeným systémem, ale jakým způsobem je zajištěna stabilita samotné MFI?

Předpoklady ke zdraví mikrofinančních institucí se obecně neliší od předpokladů stability jakéhokoli jiného podniku. Jedná se o entity, které musí dobře zvládat administraci mikrofinancí, soulad mezi závazky a pohledávkami, a kontrolu vlastních orgánů vzdálených tisíce kilometrů od korporátního mozku. Drtivá část MFI nesmí přijímat vklady a dá se tak přirovnat k průtokovému kotli, kde místo vody cirkuluje kapitál, což zvyšuje požadavky na vyváženost inputů a outputů.

Specifičnost mikrofinancí, z níž plyne právě vysoká stabilita jeho aktérů, však spočívá v drtivých výhodách trhu, o kterých by si jakékoli jiné podniky včetně bank mohli nechat jen zdát. Jsou jím čtyři zásadní faktory: nenasycenost trhu, tedy brutální přetlak poptávky, která je konstantního, nesezónního charakteru, dále potom nedostatek konkurence, vysoké marže umožňující odpružit manažerské chyby a nezávislost mikrofinancí na makroekonomických vlivech.

V následujících měsících veřejnosti umožníme, aby si kapitál podle své volby rozdrobila do více vybraných institucí a více zemí: teoretické i reálné riziko ztráty jistiny se tak dramaticky snižuje.

Podle jakých ukazatelů lze posoudit zdraví a stabilitu MFI?
Čísla louskající evropské banky, když chtějí půjčit podniku, a která po zpracování výkazů útrobami počítačů vyplivnou jeho bonitu, jsou nepochybně důležitá k utvoření části celkového dojmu. V případě mikrofinančních institucí jsou naprosto nedostačující.

Za stejně důležité považuji osobnosti vedoucích manažerů, jejich profesní zkušenosti, charakterové vlastnosti a dlouhodobé cíle, geograficko-kulturní presenci instituce (ne všechna etnika jsou dokonalými platiči) a dobře diverzifikované kapitálové zdroje.

Vůbec nejdůležitější je asi harmonická kombinace tří elementů: kvalita distribuční kostry, tedy MFI spolupracující s kontrolními mechanismy nezávislými na úvěrových operacích a účetnictví, které umožňuje přesně kvantifikovat a z čísel extrahovat závěry, na jejichž základě se buduje strategie.

 

                               

 

                                Co se týče konkrétních parametrů, pak jsou to ukazatele spojené s kvalitou portfolia jako např. portfolio at risk (procento nesplácených úvěrů starších než 30 dnů), write-off ratio (procento odepsaných úvěrů), ukazatelé týkající se efektivity jako např. provozní náklady k zisku: finanční data, viz. debt/equity ratio a ukazatelé ziskovosti ROI, ROA a výnos z portfolia.

Samotná čísla ale nestačí. Co je potřeba, je výpověď kritického, inteligentní experta, znající lokální trhy a hráče na trhu. Existují instituce, které nemají čísla úplně hvězdná, ale přesto jsou investičně zajímavá, neboť mají našlápnuto k moudrému, zdravému růstu , a zrovna tak existují nezralé, zvnějšku dokonalé instituce, které jsou oslepeny vidinou raketové expanze a výší úrokové marže a přitom nevidí nástrahy budoucnosti.

Jak je to s likviditou? V případě, že by klient potřeboval nutně prostředky mít k dispozici, jaké jsou podmínky „vystoupení z investice“?
Podmínky záleží na specifičnosti smlouvy. V principu vystoupení možné je, ale pouze s několikatýdenním předstihem. Je třeba si uvědomit, že kapitál transformujeme do čtyřměsíčních úvěrů, které jsou součástí dlouhodobých úvěrových linek. Ženy od nás nechtějí jednorázové úvěry. Očekávají průběžné profinancování, jehož hodnota graduje po čtyřměsíčních cyklech. V případě že bychom podstatnou část kapitálu museli nečekaně stáhnout, úvěrový cyklus skončí bez návaznosti a jejich obchody by se mohli ocitnout "na suchu".

Hypoteticky si představme, že by o váš projekt projevilo zájem velké množství lidí, resp. objevilo by se pár větších investorů. Je aparát FIPS schopen zadministrovat větší objem prostředků? Nemůže to paradoxně ohrozit jeho stabilitu?
Zralost instituce, tedy schopnost odmítnout investice, které nelze kvalitně umístit, se odvíjí od zralosti managementu. V tomto směru jsme již v minulosti nasbírali cenné zkušenosti a vytrpěli si své, což považuji za velké plus.

Ve FIPS minulé léto nastaly potíže, když nám federalni fond Fommur znenadání poskytnul 2 miliony dolarů na pouhé 4 měsíce. Distribuce peněz není okamžitá a měly by ji předcházet dva týdny organizování, ladění a nastavování lokálních subkultur. Na tak náhlou záplavu krátkých peněz jsme nebyli připraveni a distribuce nám trvala měsíc a půl, takže jsme přišli o část úrokového diferenciálu.

Naše zkušenosti s nečekaným přívalem kapitálu nám umožnily lépe nastavit spolupráci mezi centrem a regiony a harmonizovat distribuční proces tak, aby peníze byly předány co nejrychleji při formální perfekci.

Teď zrovna podepisuji žádost o 44 milionů pesos, tedy 4 miliony dolarů, které žádáme od jedné zdejší finanční skupiny nepřímo financující portfolia, která byla v minulosti kontrolována právě federálním fondem Fommur. Tyto prostředky jsme schopni ve čtyřech blocích postupně nalít do stávajících portfolií v Oaxace během příštích deseti měsíců, přičemž stavidla přílivu kapitálu zvedneme čtyřikrát: během února, května, června a listopadu 2008.

Předpokládám, že jak už to bývá, fondér splní pouze část našich přání, takže prostoru pro evropský kapitál bude během 2008 dostatek.

Jak je to s výnosy? Prostředky přichází do ČR z mexické strany zdaněny. Podle jakého předpisu se daní příjmy v ČR z takovýchto investic?
Výnosy se pohybují v řádu od jednoho do deseti procent, nicméně je zde prostor k individuálnímu přístupu. Výnosy z úroků se daní dle platných zákonů v zemi daňového domicilu dárce/investora. Mezi Spojenými státy mexickými a Českou republikou platí mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, od které se platba daní odvíjí.

Svěřené prostředky jsou z českých korun převáděny na dolary, příp. eura. Podepisuje se na klientově investici nějakým způsobem pohyb kurzu např. dolaru?

FX risk je inkvizičním kladivem na kapitálové transfery rozvojovému světu, který má díky zrání svých ekonomik nestabilní měny. Investice do FIPS naštěstí chrání investora proti riziku kurzového pohybu. FIPS riziko přebírá na sebe, takže klient jistinu získává i s úroky zpět v korunách, eurech či dolarech, nezávisle na pohybech hodnoty pesa.

Při aktuálním posilování kurzu koruny a eura proti pesu má FIPS skutečně o několik procent vyšší reálné náklady, protože musí za pevně dané částky v korunách a eurech zaplatit více pesos.

Investice v dolarech, které hodnotu ztrácejí, naopak FIPSu reálné úročení snižují, přičemž investor je ve všech třech případech v té které měně proti měnovému riziku kryt.

Napadá mně, že pokud by investor chtěl vsadit na další pokles dolaru a převzít na sebe riziko kurzu s tím, že by při dalším poklesu dolaru jeho výnos mohl dosáhnout i více než dvaceti procent. Jako zástupce FIPS takto dané podmínky jen uvítám a můžeme tak položit základy novému druhu finančního produktu: roční půjčky mikrofinančním institucím s FXovým překvapením na konci. Skutečně, nežertuji!

Investice do mikrofinančního sektoru je považována jako relativně nezávislá na vývoji světové ekonomiky a tím pádem zajímavá z pohledu diversifikace. Můžete toto potvrdit, příp. jakou měrou v současnosti ovlivňuje vaše podnikání (a podnikání vašich klientů) situace na světových trzích, především v USA?
Obchod s kaktusovými řízky v Pinotepě Nacional na pobřeží Pacifiku hypoteční krize neovlivní a výši spláceného úroku nezasáhne ani atentát na Benazir Bhutovou, korupční taktiky ředitele Světové banky promujícího svou milenku či úspěch Obamovy sázky na afroamerické voliče. V oblasti, kde žije sto tisíc lidí a kam vedou pouze dvě klikaté okresky, lokální obchod pulsuje stejným rytmem už po staletí, nezávisle na výkyvech cen ropy, plynu a elektřiny a manýrách globálního světa. A bude tomu tak i nadále.

Důkazem fenoménu mikrofinancí je stabilita mexických mikrofinančních institucí, které jako jediné entity ve zdejším finančnictví přestály Tequila Crisis v devadesátých letech, zatímco banky a spořitelny musely najímat krizové manažery, propouštět a zavírat pobočky.

Sleduji-li své kolegy ve finančnictví, kteří při každé větší krizi napjatě zírají do hlubin internetu, narůstají jim šediny a den za dnem se jim prohlubují vrásky, protože jejich klienti přichází o hodnotu investic v akciích, posiluje se má víra v projekt myELEN.com a budoucnost mikrofinancí, jako líhně pro soukromé prostředky, poskytující stabilní měsíční úročení a dobrý pocit, že kapitál pracuje pro správnou věc.

Portál myELEN.com plánuje spolupracovat s dalšími mikrofinančními institucemi. Zůstáváte dále ve FIPS, anebo plánujete průzkum dalších zemí?
Jak řekl Kryštof Kolumbus, přijetí výzvy je nejlepším nástrojem k tomu, abychom se bez zbytečných prodlev dostali tam, kam stejně patříme. Prostory, které je třeba probrázdit, jsou bez konce. Ať už se jedná o kapitálové potřeby pracovitých nejchudších v rozvojovém světě nebo bonanzy západu, kde kapitál leží ladem, namísto aby pomáhal budovat lepší svět.

Budování globálního finančního mostu mezi kontinenty a mezi chudými a bohatými je pionýrský začátek ozdravění finančního klimatu zaneřáděného přesofistikovanými deriváty, strukturovanými nepřehlednostmi a hysterickými kobylkovými hejny spekulačního kapitálu, které zběsile a iracionálně prchají z místa na místo. Disparity jsou ohromné, trhy gigantické a pole neorané…

Ještě nevíme, zda-li progres bude pozvolný nebo po skocích. Fenomén mikrofinancí je celosvětový. Proto po Mexiku je třeba se briskně zaměřit na ostatní země i kvůli našim evropským klientům, abychom jejich kapitál mohli rozložit mezi co nejvíce entit v různých zemích a snížila se tak měnová, politická a kreditní rizika. Ve FIPS zůstávám i nadále, a i kdybych se měl později naplno věnovat projektu myELEN.com, kořeny důvěry, které jsem ve FIPSu zapustil, budou mít svůj vliv i v následujících letech.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 7 komentářů

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jirka

  31 ledna, 2008

  Tento obor delší dobu sleduji, ale zatím mě více zajímá nežli přesvědčuje. Cca před dvěma měsíci jsem psal E-mail p.Kohoutovi s několika otázkami a do dneška mi neodpověděl, asi už neodpoví:(( Tím ovšem na mě padlo větší podezření a tuto možnost „investice“ nechávám plavat, alespoň do doby nežli bude možnost se s někým o tom pobavit

  Odpovědět

 • Jeronymo

  31 ledna, 2008

  Mikrofinance se naoko tváří jako zajímavá možnost, jak investovat peníze a zároveň pomoci někomu v podnikání, např. v Mexiku.
  Tato investice má dost velké riziko, že nedojde ke splacení půjčky, takže zisk investora by měl odpovídat tomuto riziku.
  Bohužel skutečnost je jiná. Společnost provozující mikrofinance, tzv. mikromafie, která nikterak neručí za návratnost půjčky, spolkne veškerý výnos, který podle stránek myELEN.com je v Mexiku 60-100%. Investorovi, který nese veškeré riziko, připadne ubohých 1-5% výnosu který ještě musí zdanit!!!!
  Děkuji. Za těchto podmínek nechci mít s touto mikromafií nic společného.

  Odpovědět

 • Studentka

  31 ledna, 2008

  Mikrofinance take v posledni dobe sleduji a musim rici ze me uchvatily. Pomalu zacinam rozument jak funguji a musim konstatovat, ze to je uzasny, a myELEN neni mikrofinancni instituci, proto ani nemuze pobirat ony uroky primo od indianu. Asi tam neco bude, zadramo to asi nejde, ale funguje to uplne jinak, takze doporucuji autorovi prispevku se nejdrive seznamit jak to se vsim vubec je, ziskat info a pak zacit kritizovat, to nam Cechum stejne jde nejlepe.

  Odpovědět

 • Tomas Hes

  31 ledna, 2008

  Jirko, dotazy rad odpovim, pls napiste na info@myelen.com.
  Jeronymo, opatrnosti neni nikdy dost, nicmene souhlasim se Studentkou. Drtivou vetsinu uroku spolknou naklady lokalni MFI, o mikromafii to neni.
  Rozjovovy svet ma na vyber: bud pripusti mikrofinancni uroky, ktere jsou dusledkem vysokych nakladu, to kvuli absenci infrastruktur, a s nimi rozvoj a kapitalismus.
  A nebo uroky zmrazi, ale pak k rozvoji nedojde, a region zustane tam kde je, tedy stovky let pozadu. Zadna banka se do mesta kde neni asfaltka a polovina obyvatel neumi cist a psat, nevyda.

  Odpovědět

 • Kateřina Teichmanová

  6 června, 2009

  Ahoj,mam dotaz,jaky mas nazor na lidi,res.otce,kteri utecou do Mexika a vzdaji se vychovy sveho ditete,neplati alimenty a uzivaji si svobody.Chodi na techno party a berou drogy…. Ja jednoho znam,jmenuje Jaroslav kohout r.73 a uz prez 5.let je v MEXIKU.No dekuji predem za nazor.

  Odpovědět

 • Kateřina Teichmanová

  6 června, 2009

  Jen tak nahodou,kdyby jsi s nim mluvil tak mu prosim te vyrid,ze dite si udelal take on,a je jeho pivinnost posilat malemu nejakou tu korunu,jedine co po nem zde zbylo jsou vzpominky,ne moc krasne.Mozna bys mu mohl zaridit novy pas a vse co k navratu do ČR potrebuje.Kdyby jsi mel nejaky dotaz rada ti ho napisu,nemam s tim problem.Mej se fajn.Katka z Liberce. katerina.teichmanova@seznam.cz

  Odpovědět

 • Tom Nunez

  5 února, 2018

  Hledali jste možnosti financování pro vaše podnikání, nový nákup domů, výstavbu, půjčku na nemovitosti, refinancování, konsolidaci dluhů, osobní nebo obchodní účel? Vítejte v budoucnosti! Financování nám ulehčilo. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 3% za dlouhou a krátkou dobu půjčky. Zúčastněný žadatel by se měl obrátit na nás pro další postupy při získávání úvěrů na adrese lewandowskijames19@gmail.com

  Odpovědět