CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Jaroslav Kokeš

11. 12. 2008

5 komentářů

Špatná zpráva pro neplatiče povinného ručení

 


 

Od 1. ledna 2009 se zásadně změní pravomoci České kanceláře pojistitelů (ČKP). ČKP byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pravomoci jsou dány § 24c uvedeného zákona, který k tomuto datu vstoupí v platnost.

§ 24c zákona č. 168/1999 Sb.

(1) Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo.

(2) Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění a vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu.

(3) Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle § 15 odst. 3 (jde o povinné sdělování údajů o pojištěncích jejich pojistiteli).

(4) Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem.

(5) Úhradou příspěvku není dotčena povinnost podle § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 15 odst. 5, ani právo Kanceláře podle § 24 odst. 9 (tedy placení povinného ručení a náhrada škody, kterou nepojištěný provozovatel způsobil).

(6) Adresu podle odstavce 4 sdělí Kanceláři na její žádost příslušný orgán evidence, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O dopadu novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jsem psal již v článku Povinné ručení v novém: I parkovat jen s ním. Uplatnění příslušného paragrafu však bude mít velmi citelný dopad na cca 850 000 provozovatelů vozidel, kteří nemají povinné ručení.

Doposud mohl řidič, který nemohl doložit doklad o placení pojistného, dostat pouze pokutu. A v případě, že způsobil nehodu, zaplatil způsobenou škodu. Ale i tak mohl při dnešních cenách aut svou šetrností (přesněji podvodem) přivést k bankrotu celou svoji rodinu.

Tyto sankce zůstávají v platnosti i nadále. Přistupuje k nim ale povinnost zaplatit ČKP zpětně za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, příspěvek do garančního fondu. Výše denního příspěvku závisí na typu vozidla a pohybuje od 20 Kč za slabý motocykl do 300 Kč za tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg.

Vybrané denní sazby příspěvku podle druhů vozidel:

motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm

20 Kč

motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm

30 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm

50 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm

70 Kč

Za běžné auto se tedy bude platit za jeden rok 18 250 Kč a to bez započtení souvisejících poplatků.

Je nutné zdůraznit, že uvedený příspěvek do garančního fondu nenahrazuje pojištění , a pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako tomu je nyní, osoba za tuto škodu odpovědná.

Novela zákona uděluje ČKP plné kompetence k uplatňování nároku na úhradu příspěvku. ČKP má informace o vlastnících nepojištěných vozidel a zároveň má, ze zákona, k dispozici dostatek nástrojů k tomu, aby přiměla neplatiče povinného ručení k zaplacení příspěvku.

Pravděpodobný scénář

Vlastníci a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým podle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou od ledna 2009 ČKP písemně vyzváni k úhradě příspěvku. Příjemce výzvy bude mít 30denní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem.

Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje ani neuhradí příspěvek, bude zahájen proces vymáhání příspěvku. Ten může skončit až žalobou u soudu a následnou exekucí. Od zahájení vymáhání se dlužná částka navíc začne navyšovat o náklady s vymáháním spojené.

Co dělat?

Tato historická otázka má v tomto případě konkrétnější odpověď. Ti, co auto fyzicky mají, to budou mít jednodušší. Buď se pojistí, nebo jej, při splnění podmínek pro ekologickou likvidaci,  jednoduše odhlásí.

Ti, co auto již fyzicky nevlastní, ale je přesto na jejich jméno registrováno, budou muset prokázat, že auto neprovozovali v rozporu se zákonem. Podobné prokázání si dovedu představit jen u dřívějšího prodeje vozidla, bez jeho následné přeregistrace na nového majitele.

Ve složitější situaci budou ti, kteří auto již fyzicky zlikvidovali, ale neodhlásili. Obávám se, že tito vlastníci nebudou moci prokázat skutečnost, že auto neprovozovali v rozporu se zákonem. Jim zbývá pouze jediná možnost. Co nejrychleji, ideálně do konce tohoto roku, nejpozději do 30 dnů po obdržení výzvy k úhradě, auto na registru motorových vozidel odhlásit i bez splnění zákonných podmínek. Pokuta, kterou na registru pravděpodobně dostanou, bude ve srovnání s výší vyměřeného příspěvku, směšně malá. ČKP na to, že auto vůbec nemáte, totiž nemůže, a také nebude brát ohled.

Kde získat informace?

Od 14. října 2008 jsou k dispozici stránky www.bezpojisteni.cz nebo informační telefonní linka 221 772 773, kde veřejnost může získat podrobné informace o problematice povinného ručení a především o nadcházejících změnách. A další informace můžete najít přímo na stránkách ČKP.

Loading

Vstoupit do diskuze 5 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Korubce? Ne! U nás nikdy! Jen maličké nadržování chudým.

  13 prosince, 2008

  Pokud takový zákon prošel je nutné si přiznat, že to byl další kopanec do sedinky práva a demoktacie. Byl umožněn především obrovskými zisky pojišťoven a samozřejmě v jejich prospěch. Pokud se mýlím a zašlete mi fotografie zkrachovaných odpovědnostních pojišťoven a jejich nahých, hladných a zbidačených majitelů, koupím jejich pojišťovny a budu je provozovat s o 10% nižšími pojistnýni částkami.Savara.

  Odpovědět

 • krotitel

  13 prosince, 2008

  No vida, cvičená opice se naučila pracovat s počítačem, češtinu sice ještě nemá na jedna (spíš na pět), ale i to asi časem a zvýšeným úsilím dožene. Přeji ti hodně štěstí v dalším polidšťování, opičko.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  16 prosince, 2008

  omlouvam se za OT, vsude se pise o TERu, ale nikde jsem se nedocetl, co to presne je..tusim, ze to bude nejaka Tabulka Efektivity…neceho
  nevim takhle, jak si to mam dat do souvislosti s vykonem produktu
  diky

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  16 prosince, 2008

  Total expense ratio

  Odpovědět

 • mateřská

  5 října, 2009

  jsem matka samoživitelka.auto dostalo technickou za 5000,-, poté upadl výfuk 800,-, brzdový kotouč oprava a filtr výměna 800,-, nové gumy 1000,- nakonec spojka výměna 2800,-. nedovolili mi platit pojistné čtvrtletně, změna se provádí prý jen k výročí uzavření pojištění. v červnu mi tedy pojištění zaniklo, v srpnu jsem zaplatila půl rok stím, že chci zůstat pojištěná u nich dál. dali mi složenku na čtvrtletní platbu, avšak vznikla proluka za červenec a srpen tedy zaplatím tolik kolik jsem neměla na celý rok. jsem zoufalá. ze 7000 mateřské je pro mě luxus do 30 dnů zaplatit 3800,-.splácím jiné dluhy a žiju ze 3500,- nikoho nic nezajímá.nemám si kde půjčit.vůbec mne neupozornili, neměla jsem dělat další technickou a radši chodit pěšky . teď se můžu akorát tak zbláznit.nikdo mi včas neporadil, v pojišťovně jsem byla pod křídla lva se ptát včas 4x.

  Odpovědět