Pondělí 25. října. Svátek má Beáta.

Sociální reforma v lednu startuje. Změn je hodně

Penze Monika Lukešová 24.11.2011 | 16:02 1 Komentář

V lednu se změní celá řada věcí ze sociální oblasti. Reforma je celkem obsáhlá, proto ministerstvo práce a sociálních věcí zřídilo webové stránky a speciální infolinku. Novely zákonů, které jsou stručně označovány jako sociální reforma, momentálně čekají na podpis prezidenta. Ten již podepsal novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákoníku práce, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o zaměstnanosti.

Leden příštího roku přináší celou řadu změn pro příjemce státní sociální ochrany, ať už ve struktuře dávek, místa jejich výplaty, podpory v nezaměstnanosti i rodičovského příspěvku a v řadě dalších oblastí. Jedná se o nejrozsáhlejší změny v sociálním systému za posledních několik let. Proto považuji za podstatné zajistit vysvětlení dílčích změn, a to nejen prostřednictvím kulatých stolů, ale i na nově spuštěných webových stránkách,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

 

Informace od MPSV naleznete na:

Web: socialnireforma.mpsv.cz
Infolinka: 844 844 803, kde jsou pracovníci call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy, či vysvětlit nejasnosti ohledně Sociální reformy.
Informační plakáty a letáky.
Pro odborníky pořádá MPSV semináře u kulatého stolu ve větších městech  ČR.

Jedním ze vztyčných bodů Sociální reformy je velmi diskutovaná sociální karta . Výběrové řízení na vydávání této karty vyhrála Česká spořitelna. Zatím však není možné dohodnout potřebné detaily vydávání karty, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhodnocuje, zda m ministerstvo výběrovým řízením neporušilo zákon.

Pokud by však smlouva s Českou spořitelnou byla podepsána, první sociální karty by mohly být vydány v únoru nebo v březnu příštího roku. Od příštího roku dostanou sociální kartu nezaměstnaní, invalidní důchodci a lidé na rodičovské dovolené. Lidé ve starobním důchodu kartu pravděpodobně dostanou až v roce 2013.

Co mění Sociální reforma

Sociální reforma mimo jiné sjednotí místa a administraci dávek, které jsou poskytovány MPSV. Důvodem je zlepšení kontrolovatelnosti využití peněz od státu. „Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efektivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek,“ říká Jaromír Drábek. Ohledně sociálních dávek budou moci od nového roku navštívit 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 výjezdních pracovišť ÚP.

Větší možnosti u rodičovského příspěvku

Umožníme rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Určí si, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. To považuji za stejně podstatné jak to, že se rodič nebude muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby nepřišel o příspěvek,“ říká Jaromír Drábek.

Od nového roku si budou moc rodiče změnit výši a délku pobírání rodičovského příspěvku jednou za tři měsíce.  Výplata rodičovského příspěvku bude končit buď vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, nebo dovršením čtyř let věku dítěte. Nově budou příspěvek dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do jiného předškolního zařízení. Do dvou let věku budou moci děti zůstávat ve školce celkem 46 hodin měsíčně a od dvou let neomezeně. Do roku 2012 platí, že dítě může být ve školce jen čtyři hodiny denně, maximálně však pět dní v měsíci.

Změní se posuzování zdravotního stavu

Sociální reformou se také zjednoduší posuzování zdravotního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude jen deset základních životních potřeb a tím se podle MPSV dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky pak budou využitelní i pro poskytování jiných dávek, například příspěvku na mobilitu.

Již nebude docházet k situacím, kdy zdravotně handicapovaný bude muset navštívit tři různé úřady, aby si zajistil dávky, na které má nárok. Ubude papírování, sníží se náklady státu na zajištění aparátu. Je to změna, která je výhodná pro obě strany – jak pro příjemce dávek, tak i pro stát, který tuto službu zajišťuje,“ tvrdí Jaromír Drábek .

Považujete sociální kartu za dobrý nápad?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Sociální reforma v lednu startuje. Změn je hodně”

  1. KOLOMAN napsal:

    KOLIK BUDU BRAT SOC. DAVKY PRO ROK 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.