Pátek 15. ledna. Svátek má Alice.

Ručení za nezaplacenou daň aneb „Výhodné“ nákupy se mohou prodražit

Představte si situaci, že v rámci svého podnikání výhodně nakoupíte určité zboží. Za několik měsíců však u vás zaklepe finanční úřad s tím, že bude požadovat opětovné zaplacení DPH z uskutečněného obchodu. Že se toto nemůže stát?

Dne 1. 4. 2011 byla zavedena novinka v oblasti daně z přidané hodnoty. Touto novinkou je ručení odběratelů za nezaplacenou daň jejich dodavatelů. Ručení za nezaplacenou daň znamená, že správce daně může požadovat zaplacení daňové povinnosti po odběrateli (toho, kdo si např. koupil zboží a zaplatil za něj úplatu včetně DPH), pokud daň nebude zaplacena dodavatelem (ten, kdo zboží prodal a za toto inkasoval úplatu).

Předně je nutno uvést, že toto ručení může vzniknout toliko osobě, která se registrovala k DPH. Obyčejnému spotřebiteli tak v tomto riziko nehrozí.

Aby mohlo dojít ke vzniku ručitelského závazku, musí být splněny zákonné podmínky. Ručení je postaveno na dvou předpokladech.

Dle prvního odběrateli musí být prokázáno, že vědět měl či mohl, že dojde k podvodu na DPH či jiné okolnosti nepříjemné pro státní rozpočet. Mezi tyto okolnosti patří např. situace, kdy daň nebude úmyslně zaplacena, kdy dodavatel se úmyslně dostane do situace, že nebude moci daň zaplatit či kdy dojde ke zkrácení daně či vylákání daňové výhody.

Zákon pak upravuje také druhou, mnohem problematičtější možnost, kdy může vzniknout ručitelský závazek. Ke vzniku ručitelského závazku pak dojde v případě, kdy cena za plnění bude bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé. Platí tak, že ručitelský závazek může vzniknout jak u zjevně výhodných, tak u zjevně nevýhodných obchodů. Přitom otázka, zda kupující o případném podvodu vědět měl či mohl, je zde již ze zákona nerozhodná.

Převedeno do roviny praktické, ručitelský závazek může vzniknout v případě, kdy plátce velmi výhodně nakoupí např. pohonné hmoty. Stejně tak je tomu u počítačových komponent či jiných malých věcí velké hodnoty, a to zejména u obchodů na internetu. I zde existuje velké množství „výhodných“ obchodů.

Nebude-li však DPH u „výhodných“ obchodů z jakéhokoliv důvodu zaplaceno, může jej stát chtít po kupujícím. Lze tak říci, že do situace ručitele se může dostat kdokoli, kdo bude chtít využít „výhodné“ nabídky, za jejíž výhodností bude podvod na DPH. To aniž by tento subjekt mohl o podvodu byť jen tušit.

Fakticky tak stát přenáší na ostatní daňové subjekty rizika spojená s výběrem daní. Jedinou radou pro tyto subjekty je tak vyhýbat se výhodným obchodům. V opačném případě riskují, že u nich jednou zaklepe finanční úřad za účelem splnění daňových povinností jejich obchodních partnerů.

Autor je advokát specializující se na řešení daňových sporů.

www.aklichnovsky.cz

Má odběratel ručit za neodvedenou DPH dodavatelem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.