CZK/€ 24.700 +0,12%

CZK/$ 23.043 -0,10%

CZK/£ 29.102 +0,34%

CZK/CHF 24.087 +0,40%

Text: Pavel Hanzl

11. 05. 2008

23 komentářů

Quo vadis? aneb Poznámky o naivitě

 


 

Je neděle a v hlavě se mi ještě honí ten věčný a době svého vzniku poplatný, mírně naivní příběh z pera W.A. Mozarta o svůdci ženských srdcí jménem don Giovanni, kterého jsem měl čest včera poprvé shlédnout ve Stavovském divadle v Praze. Bylo požitkem naslouchat italskému zpěvu a podmanivé hudbě tohoto hudebního génia.

Pokusím se právě teď, pro mnohé snad překvapivě, vystihnout jeden rys té opery a najít spojení s finančním poradenstvím naší doby. Přátelé, tím spojením je jistě naivita, neboť ta je věčná a všudypřítomná. Jsme finanční poradci. Denně přemýšlíme o finančních produktech, o ceně cesty za cíli, o lidské duši, o podivném myšlení klientově, nebo se mračíme na konkurenci, nebo bloumáme o americké recesi, nebo se strachem sledujeme vývoj akciových indexů… a přitom svět se dál točí.

Náš přínos pro klienta je převážně dlouhodobý, tak proč se naivně uchylujeme k malověrnosti a k distribuci zajištěných fondů, či jiných drahých zázraků s nějakou garancí? Proč se uchylujeme k veřejnému házení špíny na konkurenci, proč klienty pleteme a odrazujeme od nás samotných? Proč pojistní a investiční analytici našich centrál vytvářejí často účelové a „bojující“ analýzy finančních produktů, na objednávku chlebodárců? Není to proto, aby se dalo názorně ukázat, že „my máme něco lepšího, než konkurence“?

Chceme ve svých distribučních sítích poradce – ovce, co budou jen pouhými zmanipulovanými produktovými vykonavateli, nebo chceme vyspělé osobnosti s vlastním názorem, co je pro klienty nejlepší? Neměli bychom zapomínat, že i od konkurence se můžeme poučit, neboť ani ona není jen černá, právě tak jako my nejsme jen bílí.

A dále: měli bychom tomuto oboru dlouhodobě budovat dobré jméno a ne jen vyhovět prvotnímu investičnímu profilu našich klientů. Dobrý finanční poradce mění své klienty i s jejich investičním profilem. A z dlouhodobého hlediska je ta recese, i ta konkurenční strkanice jen úsměvnou epizodou. Nebuďme zbytečně naivní, prosím! I tak na světě zůstane spousta lidí, kteří naivitě denně podléhají a připravují se tak o svůj prospěch. Quo vadis, consultors?

A proto je tolik důležité připomenout současné směřování serverů Investujeme.cz a Finmag.cz. Finanční servery tady budou vždy, právě tak jako potřeba řešit finanční cíle. Proto tady budou i finanční poradci a je diskutabilní stav serveru, který se postupně stává čímsi jiným, než tím co by skutečně měl být – místem pro jejich setkávání, zdrojem pro jejich profesní i osobnostní růst.

REKLAMA

Většina finančních serverů je přece určena klientům, více či méně poučeným laikům. Proto mi byla myšlenka serveru primárně určeného pro střetávání poradců, od samotného začátku velmi sympatická. Část čtenářů je stále více nespokojena s obsahem článků, nebo s úrovní diskusí. Někdy vážně žasnu, jak se proměňuje to kouzlo, pro které jsem řadu týdnů nemohl normálně pracovat, jsa připoután ke klávesnici. Nejsem první, ale také já pokládám tu otázku. Quo vadis, investujeme.cz? Nevadí ti, že tvé místo se snaží zaujmout, nebo již zaujal Finmag.cz? Tak s tím něco začni dělat!

Na rozdíl od serveru Investujeme.cz vznikl Finmag.cz jako výkladní skříň jediné poradenské firmy, jako jakýsi dodatek tištěného klientsko-firemního časopisu. Za to sklidil mnoho kritiky a výsměchu, dokonce i deklarovaného nezájmu, protože vypadal jako jednosměrná hlásná trouba. Díky kvalitním článkům však přesto trvale přitahoval a jistě stále více přitahuje pozornost všech osob, které v našem oboru něco chtějí znamenat.  Postupně se stal velmi respektovaným a kvalitním médiem, které máme všichni rádi pro jeho dobré články.

Neznám jediného poradce z jakékoliv poradenské firmy, který by Finmagu nevysekl poklonu. Neznám nikoho z majitelů… který by neudělal totéž. Je to objektivně tak. Naštěstí majitelé Finmagu pochopili, že bez diskuse, která dokáže nejen nastavit zrcadlo, ale též vyjádřit uznání jak autorovi, tak i dalším diskutujícím, by se zůstal jen směšnou reklamou, jen jakýmsi Rudým právem, které si dokola jen mele svou propagandu.

Naštěstí vůbec nepociťuji jakoukoliv cenzuru ze strany redakce. Ukazuje se, že tato věc jen účinně odfiltrovala poštěkávání osob, které mají především nutkavou potřebu anonymně někomu ublížit. Diskuse na Finmagu získaly zvláštní, řekl bych estetickou úroveň. Přirovnal bych je k duchaplné konverzaci těch co vědí, často s nádechem anglického humoru, který tolik chybí na Investujeme.cz.

Pokud bych byl klientem a zavítal na Finmag, cítil bych se tam velmi dobře. Kdybych byl klientem, cítil bych se občas dobře také na Investujeme.cz. Škoda, že bych byl hlavně popleten a znechucen z toho, jak moc se tam řeší osobní a konkurenční spory, místo věcné diskuse na téma úspěch finančního poradce. A také, jak moc jsou tolerovány anonymní výpady a nic neřešící svoboda projevu. Pro mnoho lidí totiž svoboda není spojena s odpovědností.

Finmagu, jsi dobré médium a díky za to, že vůbec jsi a jaký jsi, vzhledem k době ve které tohle píšu. Snad se časem zbavíš plytkosti, které se do článků na finančních serverech dostanou vždy, když právě není co výživného publikovat. Finmagu, tebe se na cíl cesty ptát nemusím. Kráčíš dobře a relativně správně. Ale není to úplně to pravé, co potřebuje řadový finanční poradce, aby se mohl dál zlepšovat. Zkušenosti jiného poradce v daleko větším měřítku než dnes, a to zejména v podobě autorských článků. Tak na tom zapracuj, prosím!

Lidé vždy budou dělat rozhodnutí na základě očekávání budoucnosti a naivita jejich myšlení nikdy neopustí. Finanční poradce by měl pravidelně  poskytovat finanční informace a naučit své klienty jim rozumět a využívat jich. A počítá se jen schopnost jich využít. Není vůbec náhoda, že pokud takto bojujeme s chudobou, snižujeme tím i naivitu v populaci. I když se do naší mysli vkrádá pocit, že tím jen snižujeme otáčky větrného mlýnu, jako jedna známá a marně bojující literární postava.

REKLAMA

Server pro finanční poradce nemá chrlit články, které finanční poradce nemůže využít pro svou práci. Naopak, má se zaměřit na jediný cíl: zvyšovat počet poradců, kteří uspějí u klientů. Ptám se: potřebuje finanční poradce indikátory a technickou či fundamentální analýzu, když není schopen vyvarovat se vlastních chyb, porozumět klientově osobnosti, jeho rodinné situaci a následně nedokáže získat autoritu, se kterou by navzdory existence konkurence na trhu prosadil jednu z variant svého finančního plánu? Quo vadis, investujeme.cz?

Tak jako šlechta nevěděla co s volným časem a proháněla sukně, tak i my máme své záliby, lépe by bylo možno napsat životní úchylky, či jiná postižení. Don Giovanni neustále rozšiřoval seznam žen, které učinil alespoň na chvilku šťastnými. Finanční poradce neustále rozšiřuje seznam klientů, které… co vás to napadá?

Tady je ta paralela nevhodná a vzbuzuje radostný tlukot srdcí mnoha anonymů. Jsme-li dobrými lidmi, chceme být prospěšní co největšímu počtu klientů, které chceme na co nejdelší dobu učinit šťastnými, protože pod naším dohledem dosahují svých cílů. Ten počet má být optimální s ohledem na naši časovou schopnost poskytovat každému z nich pravidelný servis po mnoho let. To ovšem vede k naší chorobné potřebě stále více pracovat, tak jako don Giovanni měl chorobnou potřebu dobývat stále nový a pro něj čerstvý ženský klín.

Abychom mohli pracovat efektivně a uspět stále častěji, potřebujeme praktické rady, jak uspět. Za své nasazení a píli, často mnohahodinový pracovní den, si zasloužíme nadstandardní ocenění své práce. Zanechme nekonečného hašteření, kdy si navzájem toto právo, navíc veřejně před klienty, zpochybňujeme. Quo vadis, consultors?

Někdo proklíná neděli, protože nemůže být se svými klienty. Někdo je se svou rodinou a odpočívá, ale v hlavě se mu neodbytně honí varianty finančního plánu jeho klienta, vypracované na pondělní schůzku. Někdo píše odborné články na finanční server, někdo jiný je čte. Znamená to, že všichni si moc přejeme úspěch a věříme tomuto oboru. Věříme v jeho prudký rozvoj a jsme tím doslova zasaženi, tak jako já tou krásnou hudbou.

Je mimořádně půvabné, že náš úspěch, jsme-li dobrými lidmi, je pak úspěchem i našich klientů. Proto určitě stojí za to zde být. Nejen zde, v české realitě, s obrovským nenasyceným trhem pro finanční poradenství, ale také na místech, kde se virtuálně setkáváme. Na Investujeme.cz, právě tak jako na Finmagu.cz či jinde. Klienti nás velmi potřebují. Klienti čekají. Čekají, jak se my poradci budeme dále vyvíjet, zda budeme nejen chtít, ale také moci být jim prospěšnější zítra, než dnes. Čekají, zda i zítra si ještě zasloužíme jejich důvěru. A neodpouštějí ani neúmyslné chyby, pokud nemáme dost vysokou odbornost a dost etickou úroveň naší služby.

Mimochodem, nechci se propadnout do pekla, jako svůdník don Giovanni. Proto musím býti dobrým poradcem a doufám, že vy také. Quo vadis, consultors?

REKLAMA

Přátelé, kolegové Macura a Traxler, ale naštěstí i další si jasně uvědomují, co by na serveru pro finanční poradce, ale i ve výkladní skříni s diskusí za účasti kultivovaných konkurentů hlavně mělo být. Články, které budou zdrojem poučení pro praktickou činnost finančního poradce. Články ekonomů, kteří umějí vystihnout podstatu. Články zkušených poradců, kteří vědí, jak uspět, jak zvládnout emoce a přimět klienta naslouchat a posléze porozumět a mít z toho prospěch. Články specialistů, které v nějaké části odbornosti zvýší naši schopnost kvalitně obsloužit. Měla by tady být silná zpětná vazba pro naši práci.

Stále více poradců by mělo najít odvahu nejen číst, ale hlavně diskutovat, nebo se rovnou stát autory. Kde jsou? Poradci, čeho se ksakru tolik bojíte? Quo vadis, consultors?

Obávám se, že většina z vás je se svými klienty. Nepřikládáte popsanému dostatečný význam, nikdo za vás přece ty peníze nevydělá, že? Je tvrdou pravdou, že nás autory neživí honoráře za články, ale obchody s finančními domy. Právě tak je až krutým konstatováním, že být v nějaké diskusi a déle než sporadicky diskutovat je dobrovolným obětováním části našich obchodů. Proto je pro všechny autory i ostatní účastníky diskusí na místě, aby tak jako já přehodnotili efektivitu či neefektivitu svého mediálního působení.

Je třeba více přemýšlet a psát o tématech, která lze zobecnit. Jeden hodně známý muž historie, miliardář Henry Ford, kdysi pronesl velmi důležitou věc: Myšlení je jedna z neojbtížnějších disciplín. Proto se jí tak málo lidí věnuje.   A já dodávám, že pokud takový člověk publikuje a je finančním poradcem, výsledky přijdou.

Mně se to vyplácí. Ozývají se klienti z celé republiky a přejí si mé služby, i když jsem mnohokrát napsal, že jsou velmi drahé. Proto opakuji, že sejmout z tváře masku, podepsat se a publikovat své názory je osvobozením, které vás přivede k novým klientům. A k prestiži, o kterou stojíme, pokud obsluhujeme v tak citlivé oblasti, jakou finanční majetek a jeho tvorba nepochybně je. Proto je třeba, abyste vy, co stále zatím váháte, začali publikovat. V republice je několik set finančních poradců, kteří skutečně mají co říci a dosáhli úspěchu, který znamená více než mít jen na chleba a na benzín.

Naprosto souhlasím, že pro hodně autorů a diskutérů server Investujeme.cz ztratil to magnetické kouzlo, které přinesly dramatické diskuse z dob jeho zrodu a období adolescence. Pokud někdo takový zahlédne můj příspěvek, rád bych jej poprosil o zamyšlení nad mou myšlenkou. Tento server nemá být bulvárem, ale odborným fórem. Nechť se stane opravdovým místem pro sebereflexi, protože dobrý poradce skutečně nepracuje jen pro ty peníze.

A kdo nechce být zítra lepší než dnes, nemůže být pozítří ještě dobrý. Proto pišme edukativní články a unesme možnost, že neobstojí v následné diskusi. Investujeme.cz je už dospělý mladý muž, ale i ten potřebuje pomoci, jak dál. Bez dobrých autorů a střetu jejich názorů v diskusích to nepůjde. Rys tohoto prostředí mají určovat právě oni. Pak se nebude stávat, že se bude publikovat vata.

Tento finanční server je určen právě finančním poradcům, aby se mohli stále zlepšovat. Řekl bych, že právě výrazně vítězí Finmag.cz a je mi to líto, navzdory statistikám o návštěvnosti, které neříkají přímo nic o kvalitě. Pro mě je podstatný názor osobností této branže. Jan Traxler či Marek Macura takovými osobnostmi nepochybně jsou.

I ten geniální Wolfgang Amadeus Mozart sváděl vášnivé spory o své hudbě. Kdo jste kdy viděli ten Formanův film, musíte tušit, jak to bylo pro něj těžké. Ale nikdy to nevzdal. Bojoval s diletanty v mocných pozicích a skládal svá díla i v nemoci. Skládal geniální díla, jakoby mu je přímo někdo diktoval. Přesto zemřel velmi chudý a mladý. Byl ve své jedinečnosti osamělý a značně naivní, pokud věřil, že bude svými současníky zcela pochopen a přijímán. Soudobá společnost v něm viděla rozmazlené nevychované děcko, které jen plýtvá hudebními dary od Boha.

Proto všechny finanční poradce vyzývám, aby začali bojovat, pokud ještě nebojují, za vyšší úroveň Investujeme.cz, ale též Finmag.cz. Mám plán, jak neskončit v neoznačeném hromadném hrobě, jako Wolfgang. Mám plán, jak nebýt chudý. Mám plán, jak se stát bohatým tátou. A chci to naučit nejen své děti, ale i své klienty. Vím jak na to a už se to daří. A co vy? Quo vadis?

Mnoho čtenářů, kolegů napříč celou konkurencí, ale též šéfredaktoři uvedených serverů volají po tom, abych více psal adukativní články. Ba dokonce, někteří poradci mě oddaně vyzývají k tomu, abych psal knihy o úspěchu v naší práci, tak jako Robert Kyiosaki o tom, jak se zařadit mezi bohaté táty. Víte, mám silné pokušení to opravdu někdy udělat. Ale ještě nezačnu. Nechci být k smíchu, protože srovnatelného úspěchu jsem já sám dosud nedosáhl.

V poslední době však velmi mnoho pracuji, protože věřím ve své výrazné uplatnění ve finančním poradenství. Chci v něm být osobností, kterou zná každý klient z té části trhu, kterou chci obsluhovat. A někdy v budoucnosti na pláži, nohy přikryté plédem, po ruce silný anglický čaj, dojde i na ty knihy.

Do té doby vám všem slibuji, že neodejdu ani odtud jako autor či čtenář, ani odjinud. Pokud si přejete mou pochodeň na cestě, máte ji mít. Už se nezeptám, kam kráčíte. Chcete-li kráčet za mnou, bude mi potěšením ukazovat směr. Ale nezapomeňte, že zatím nechci být hlavně spisovatelem. Proto buďte trpěliví.

Připravuji například seriály s názvy Moje cesta, Osudové chyby v naší práci a Očima poradce. V nich se zaměřím na odpovědi, které stále hledá většina finančních poradců, nejen těch začínajících. Budu v nich psát o svém pohledu na vývoj můj, ale také na vývoj obecného poradce, protože většina postřehů o aspektech téhle práce se dá zobecnit tak, aby se z nich mohli ostatní poradci poučit. Budu se snažit o to, aby Investujeme.cz i Finmag.cz měly dobré důvody tyto seriály uvádět.

Vstoupit do diskuze 23 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Petr Šafránek

  12 května, 2008

  Právě jste zvítězil v soutěži o nejdelší editorial investujeme.cz! Jednou z vlastností internetového média by měla být stručnost…

  Odpovědět

 • jiri.cerny2

  12 května, 2008

  Mě se to líbí:)) Stručnost, podle mě, zabíjí myšlenku a tady je myšlenka zcela jasně popsaná.

  Odpovědět

 • Anonym

  12 května, 2008

  Dobrý den pane Šafránku.
  Kde jste přišel na to,že internetové médium by mělo být stručné?Tohle přece není žádný Seznam nebo Idnes,kde se velmi stručně dočtete o tom,kdo s kým spal nebo kdo slavil narozeniny.
  Mě se ten článek líbí.Vystihuje podstatu.Těch ovcí tu za chvíli budeme mít víc než na Novém Zélandu:-)

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Délka není problém, ale u tak dlouhého článku je důležité členění. Např. rozdělení do kapitol s nadpisy by zvýšilo čtenost a navíc by zvýšilo strukturovanost…

  Odpovědět

 • Anonym

  12 května, 2008

  Po delsi odmlce jsem zase naplno zpet v pracovnim procesu. Ted nemam cas to cele cist a ani jine clanky. Jen chci rict, ze na prvni pohled na me nyni Investujeme.cz dela mnohem lepsi dojem nez pred mesicem. Myslim, ze uroven clanku se vratila zpet do normalu – tedy na vysokou uroven. I kdyz prostor pro dalsi rust zde samozrejme vzdy bude. 😉 Pokud o to bude redakce stat, rad se budu i nadale podilet svymi clanky na obsahu.
  Hezky den vsem pritomnym.

  Odpovědět

 • Gradatim

  12 května, 2008

  Dobrý den pane Hanzle,
  blahopřeji ke krásné poradenské eseji. Rád Vás čtu i když s Vámi většinou nesouhlasím. Několikrát jsem si kladl otázku jaký je vlastně ten poradenský guru ve skutečnosti. Kolik hodin denně pracuje, jak se obléká, co čte, zda preferuje Bilba, Harryho nebo Kocoura, thajskou, italskou nebo tuzemskou kuchyni? Těch otázek by bylo mnoho. Z Vašeho dnešního článku jsem se toho dozvěděl poměrně hodně … A nezlobte se na mě prosím, když se zeptám, patrně poněkud hloupě: neplánujete v dalším plánu založení nějaké menší poradenské komunity s větším filosofickým přesahem? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Anonym

  12 května, 2008

  Milý pane, vy máte asi problém. Doporučuji procházky na čerstvém vzduchu.

  Odpovědět

 • Gradatim

  13 května, 2008

  Věřte, nemám žádný problém. A procházím se každý den. V současném příjemném počasí je v přírodě krásně. Pokud jsem Vás svým dotazem popudil pak se hluboce omlouvám. Po pravdě řečeno jsem ani neočekával nějakou Vaši reakci. Orel much přece nelapá, že? Každopádně děkuji, co se týče mých otázek, už mám jasno a mohu zase na vzduch s klidnou myslí. Těším se na další Vaše pěkné dílko. Pomáháte vychovávat vyspělé osobnosti s vlastním názorem a to je hodno ocenění. Zvláště pak když je kolem tolik ovcí …

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Děkuji. Třeba jsem na vás neměl být tak tvrdý. Třeba jste opavdu milý. Třeba jste inteligentní. Třeba jen neznáte dobré poradce. Třeba… se stanete mým klientem. Kdoví?

  Odpovědět

 • Gradatim

  14 května, 2008

  Prosím. Nebyl jste tvrdý. Byl jste jen uražený. Zřejmě jste ješitný. Máte rád když Vás obdivují.Proto také píšete své eseje. Trošku droga, že? Já nejsem milý. Chtěl jsem být jen ironický v rámci slušnosti s využitím malého prostoru. Nevyšlo mně to, zřejmě. Inteligentní …? Každý člověk je přece inteligentní. Jde jen o to zda více či méně. Dobrý znamená inteligentní? Myslím v oblasti finančního poradenství?

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Nevím, zda si uvědomujete, že psát články a diskutovat je pro schopné poradce velmi ztrátové, protože současně nemohou být se svými klienty.
  Pokud to dělám, je za tím touha rozšířit počet poradců, za jejichž práci bych se nemusel stydět a je mi fakt jedno, zda jsou od konkurence. Opravdu si myslím, že existence konkurenčního dobrého poradce je pro mě lepší, než zjištění, že klient je v zajetí nějakého prodejce a nechce nebo nemá šanci poznat pravdu.
  Je-li poradce inteligentní, má velkou šanci stát se dobrým. Má být schopný, ale ne schopný všeho. Má se ovšem nechat zaplatit, protože je-li dobrý, pak poskytuje totální a vyčerpávající mnohahodinovou službu, kdy své klienty opravdu přivádí k jejich cílům.
  Poradce je povinen i bez vyznání rozkrývat poplatky, z kterých je zaplacen a pokud se nechá zaplatit též z počátečních nákladů rezervotvorného pojištění, musí jít o pojistné přiměřené klientově situaci, resp. ve správném poměru k celkově optimalizované měsíční částce. Nebojím se přiznat, že neuznávám pseudoetické hranice okolo 1.000,- Kč, zvláště pro mé typické klienty, kterým obvykle optimalizuji pravidelné částky o řád vyšší. Zdůrazňuji, že slovo přiměřené zahrnuje mnohem více, než tupé porovnávání nákladů. Přesto je typické, že čím bonitnější klient, tím menší je zastoupení tohoto produktu na celkových investicích nového portfolia. Učím poradce jak se vyvarovat chyb. Nepíšu produktové články, kterých jsou mraky a duplikují se navzájem. Nevadí mi, když někdo nesouhlasí. Nepřeju si, aby pánů X byl zase až takový nadbytek. Vždy bude platit, že 80% poradců bude šedivá masa, která tyhle články nečte a nechce se vzdělávat. Vadí mi výsměch nebo urážky těch, co jen něco předpokládají a střílejí rychleji než myslí, natož aby se ještě před vystřelením zeptali. Ješitný? A kdo není? Každého potěší, je-li pro někoho užitečný. Touha po uznání a vděčnosti těch co jsme jim pomohli je normální a přirozená. Nejvíce těší od zklamaných klientů pana Štorka, kteří žádají a bych jim pomohl. Věřte nevěřte, jsem velmi ješitný a ctižádostivý. Nechci se totiž propadnout do pekla. Jsem tu již dva roky a zatím si na mě nikdo z klientů nestěžoval – nemohu si dovolit poskytovat špatnou službu. Chci klienta, který si je vědom, že za dobré služby se platí a ty peníze mi přeje. Chci být totiž známý, dobře placený a vyhledávaný poradce, protože se to vyplatí mně i klientům, víte? Konkurenční výhoda.

  Odpovědět

 • Nezajem

  14 května, 2008

  Tu procházku bych pane Hanzl doporučil Vám. Sundejte si růžové brýle a podívejte se na realitu světa. Nebo si je nechte a pustte si Cestu do pravěku.

  Odpovědět

 • Nezajem

  14 května, 2008

  Takové články píší jen ti nejubožejší finanční poradci, kteří se na povrchu tváří jako krásně uzrálé jablíčko bez vady, ale uvnitř něj žije tlustý , nenažraný a odporný červ, který tu krásu pomalu rozežírají, až z ní nakonec nezbyde ani jadérko!!! Ten kdo má čas vypisovat tady takový kraviny pořád dokola o etice, poctivosti a charakteru FP, se asi moc nevenuje svym klientům a tudíž na nich páchá jím popisované zlo. Kdyby totiz tento autor byl dobrým FP, tak na takovéto kraviny nemá čas a věnuje tento čas svým klientům a případně svým podřízeným poradcům.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Tento příspěvek si zaslouží smazat.Nevyjadřuje žádnou myšlenku.Dozvíme se z něj maximálně,že autor tohoto příspěvku trpí vážnou duševní chorobou.Prosím pane Zámečníku ušetřete nás ho!

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  14 května, 2008

  Příspěvek není vulgární, a tím pádem ho vnímám jako legitimní. Pan anonym nám tím chtěl něco říci. Buď jako bývalý zprostředkovatel nebo jako klient mající špatnou zkušenost se zprostředkovateli vydávající se za poradce.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  „píší jen ti nejubožejší finanční poradci, kteří se na povrchu tváří jako krásně uzrálé jablíčko bez vady, ale uvnitř něj žije tlustý , nenažraný a odporný červ“
  -to je osobní útok,který v sobě má více urážky než exktraktu negativní zkušenosti

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  14 května, 2008

  Osobní útok? Víte, jak výstižné je to popsání mnoha zprostředkovatelů („poradců“)? Jen já bych Vám mohl dát seznam čítající desítky…
  Pokud si přečtete některé starší články p. Hanzla (o klientově duši, atd.) a vžijete se do role oblbnutého klienta (ne p. Hanzlem), pochopil byste.
  Finanční poradce je dnes téměř sprosté slovo. Řada klientů má odstrašující zkušenosti, další ještě nevědí, jaké finanční násilí je na nich pácháno zprostředkovateli.
  V žádném případě se nejedná o posuzování práce p. Hanzla ani jeho osoby. Jde si svým směrem, který je odlišný od mého. Čas ukáže ten správnější. Nebo budou koexistovat spolu.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Dobrý den, pane Hlisnikovský! Prosím, čtěte pozorně. Je to osobní útok, ten pán mě vůbec nezná, ale napsal jednoznačnou vazbu mezi autorem textu a červem. Dále se k tomuto útoku již nebudu vyjadřovat. Toho pána je mi líto, protože nemá dobrého poradce – ani mít nebude, protože všichni jsme červi, že?

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  14 května, 2008

  Vazba je nepřímá. Je tam obsažena určitá pochybnost, zda i Vy patříte mezi jablíčka.
  No – ten útok i na Vás tam je.
  Má reakce byla o tom, že ten pán může mít oprávněný vztek vůči mnoha zprostředkovatelům, neoprávněný vůči Vaší osobě, pokud neprokáže Vaše pochybení.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Autův styl je odlišný i od mého,ale cítím potřebu se ho zastat.“Diskutér“,který napíše,že to ani nečetl a v zápětí autora článku označní za ubožáka,nepatří do moderní seriozní internetové diskuse.Anonymy do určité míry toleruji,ale anonyma,který sem jde pouze za účelem vykompenzování si vlastní snížené sebedůvěry,bychom do naší mnohdy ostré(ale stále slušné!!)diskuse pouštět neměli.
  Vždyť ten člověk přece mohl napsat:“napálil mě,udělal mi to a to,byl to tenhle“,pak by si klidně mohl dopsat zbytečný dovětek o tom,že jsme všichni stejní.Nikdo by mu to němel za zlé.

  Odpovědět

 • Loki

  14 května, 2008

  Podle mě ten, co to psal není klient, ale poradce. Dost možná mu pan Hanzl zrušil několikatisícové IZP a on ted musi vracet provize nebo ho nastval z jineho duvodu. K omezení podobných výpadů se již několikrát redakce vyjádřila, že ji neplánuje, protože omezení takovýchto nevhodných příspěvků by byla dle jejich slov cenzura.

  Odpovědět

 • Anonym

  13 června, 2008

  Dobrý den pane Hanzl,
  Měsíc uběhl jako voda a jelikož se moc těším na Váš další článek (seriál):-), chtěla bych se Vás zeptat,kdy opět zveřejníte nějaký další článek.:-)
  Děkuji moc, s přáním krásného dne
  Ivana Urbanová

  Odpovědět

 • Anonym

  13 června, 2008

  Dobrý den, váš zájem mě velmi těší. Takto mi píše mnoho poradců i v mailech, ze všech poradenských firem. Všichni si přejí, abych psal články a knihy, že si je ihned koupí. Prosím o trpělivost, o tomto víkendu se pokusím něco dohnat. Zatím na shledanou v diskusi pod mými novými texty!

  Odpovědět