Středa 03. března. Svátek má Kamil.

Pozůstalostní penze pozůstalé nezabezpečí

Penze Petr Gola 27.07.2011 | 10:55 0 Komentářů

Když si na penzi spoříme či investujeme do různých finančních produktů nebo nemovitostí, tak v případě našeho úmrtí bude naše rodina finančně zabezpečena. Úspory či investice nepřijdou vniveč. Vysokou státní penzí rodinu nezabezpečíme, o větší část peněz přijdeme.

Každoročně umírá mnoho občanů, kteří celé roky odváděli do penzijního systému značné finanční prostředky, které mnohdy propadnou. Manželka nebo děti mají totiž nárok pouze na vdovský nebo sirotčí důchod,

a to pouze při splnění zákonných podmínek, které rozhodně není

jednoduché. Navíc pozůstalostní důchody nejsou vysoké. Vlastní

zabezpečení na penzi je zodpovědné i z pohledu zajištění naší rodiny.

Zvláště pro živitele rodiny.

Vdovský důchod se pobírá pouze 1 rok

Aby byl vdově (vdovci) přiznán vdovský důchod, který je vyplácen

pouze jeden rok a déle pouze při splnění dalších zákonných podmínek, je

nutné splnit základní podmínky. Přiznání vdovského důchodu není

automatické.

Po uplynutí jednoho roku navíc nárok na vdovský důchod zaniká, pokud

není splněna některá ze zákonných podmínek uvedených v §

50. Nejčastějšími důvody pro delší výplatu vdovského důchodu jsou péče

o nezaopatřené dítě, péče o závislé rodiče (nutná společná domácnost)

nebo dosažení potřebného věku.

Sirotčí důchod pouze do 26 let

Aby mělo dítě nárok na sirotčí důchod

po zemřelém rodiči, tak musel zemřelý rodič pobírat starobní nebo

invalidní důchod nebo ke dni smrti splnit podmínku pro přiznání

starobního nebo invalidního důchodu nebo k úmrtí došlo v důsledku

pracovního úrazu. Současně musí být dítě nezaopatřené a mladší 26 let.

Ve většině případů tedy děti na sirotčí důchod vůbec nedosáhnou, protože

jsou v době úmrtí starší 26 let nebo již pracují.

Pozůstalostní důchody jsou nízké

Splnění podmínek pro výplatu vdovského nebo sirotčího důchodu nejsou

jednoduché. Navíc pozůstalostní důchody rodinu zaopatří pouze částečně a

většinou po omezenou dobu.

  • Vdovský důchod činí pouze 50 % z procentní výměry důchodu + základní výměra důchodu (v roce 2011 částka 2 230 Kč).

Příklad

Důchod pana Černého činí 12 230 Kč (základní výměra důchodu

2 230 Kč a procentní část důchodu 10 000 Kč). Jeho manželce je 50 let a

děti jsou zaopatřené (již pracují). Manželka bude pobírat vdovský důchod

pouze 1 rok, nesplní podmínku pro delší dobu pobírání vdovského

důchodu. Vdovský důchod po dobu 1 roku bude činit 7 230 Kč (50 %

z 10 000 Kč + 2 230 Kč).

  • Sirotčí důchod činí 40 % z procentní výměry důchodu + základní výměra důchodu (v roce 2011 částka 2 230 Kč).

Příklad

25leté studence VŠ zemře tatínek, jehož měsíční starobní penze

činila 12 230 Kč (základní výměra důchodu 2 230 Kč a procentní část

důchodu 10 000 Kč). Do dosažení 26 let bude mít, za předpokladu studia, nárok na sirotčí důchod ve výšii 6 230 Kč (40 % z 10 000 Kč + 2 230 Kč).

Pozůstalostní penze rodinu nezajistí

Živitel rodiny by měl pamatovat na skutečnost, že pozůstalostní penze

(vdovecký a sirotčí důchod) v případě úmrtí jeho blízké finančně

nezabezpečí. Vlastní investice či spoření jsou tedy vůči rodině

zodpovědné.

Splnit podmínky pro pozůstalostní penze není navíc snadné. Současně jsou pozůstalostní penze
v Česku při mezinárodním srovnání poměrně vysoké a je možné, že budou

v budoucnu klesat nebo bude docházet k dalšími zpřísnování podmínek pro

jejich výplatu.

Vyšlo na ČeskéReformy.cz

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.