Úterý 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Pozor na odbornou způsobilost!

Pojišťovacím zprostředkovatelům se blíží konec dvouleté lhůty, ve které musí složit odbornou zkoušku. Jinak jim hrozí vyškrtnutí z registru ČNB, upozorňuje PETR ŠAFRÁNEK z AFIZ.

Pojišťovací zprostředkovatelé, kteří působili na trhu před 1. lednem 2005, měli možnost požádat do 30. 6. 2005 o zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů, aniž by složili požadovanou odbornou zkoušku.

Na její složení stanovil zákon dvouletou lhůtu, která uplyne 1. ledna 2007. V této lhůtě je třeba nejenom zkoušku složit, ale též její složení doložit ČNB!

AFIZ se v této záležitosti obrátila s dotazem na ČNB ohledně formy doložení složení zkoušky. Podle vyjádření ČNB nemusí podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (PPZ) zasílat osvědčení o zkoušce individuálně.

Mohou se dohodnout s agentem či makléřem, pro kterého jsou činní, osvědčení odevzdat jemu a agent či makléř pak pošle ve výše uvedené lhůtě ČNB čestné prohlášení se jmenným seznamem PPZ, kteří zkoušku složili.

Pokud pojišťovací zprostředkovatel, který byl do registru zapsán s využitím přechodného ustanovení zákona 38/2004Sb., tedy bez složení odborné zkoušky, nedoloží její složení do 1. ledna 2007, ČNB jeho zápis v registru zruší. To má za následek mimo jiné i povinnost znovu zaplatit správní poplatek při opakované žádosti o zápis do registru.

Povinnost doložit dodatečné složení zkoušky se týká všech pojišťovacích zprostředkovatelů, tedy i například agentů a makléřů, kteří zkoušku neměli při podání zápisu do registru. Agenti a makléři musí zkoušku vykonat před komisí ČNB a osvědčení předat ČNB.

Pojišťovací a zajišťovací makléři mají navíc ještě jednu povinnost – pokud neměli při podání žádosti o zápis do registru ukončené středoškolské vzdělání, měli možnost si je ve dvouleté lhůtě dodělat a opět ve lhůtě do 1. ledna 2007 musí tuto skutečnost doložit ČNB.

Ostatní pojišťovací zprostředkovatelé, kteří působili na trhu před 1. lednem 2005, mají středoškolské vzdělání odpuštěno.

Výše uvedené povinnosti se nevztahují na zprostředkovatele, kteří odbornou zkoušku vykonali ještě před podáním žádosti o zápis do registru, to znamená, že nevyužili přechodné ustanovení zákona.

Rovněž se tato povinnost nevztahuje na ty, kteří doložili při zápisu do registru ukončené odborné studium.

Odborným studiem se pro účely odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele rozumí středoškolské nebo vysokoškolské studium, zaměřené na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí.

Veškeré informace ke zkouškám naleznete zde.

Jeden komentář: “Pozor na odbornou způsobilost!”

  1. L napsal:

    Nejedná se spíše o pojišťovacího agenta a zajišťovacího makléře než o pojistného či zajišťovacího makléře?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.