Sobota 04. prosince. Svátek má Barbora.

Petr Žabža: S pravidelným investováním neotálejte

Investice do fondů nabízených v České republice nepřestávají růst. Stále populárnější jsou také pravidelné investice. „Pravidelné investice by měly tvořit základ portfolia každého investora a s jejich začátkem není třeba otálet,“ říká ředitel investiční produktů ING Bank Petr Žabža, který v lednu 2017 přešel do ING Bank ze společnosti Patria Finance.

Pro koho jsou pravidelné investice vhodné?

Bez nadsázky úplně pro kohokoliv, ale určitě by o něm měli vážně přemýšlet mladí lidé na počátku své profesní kariéry, kteří již začali tvořit finanční přebytky (tj. disponují penězi, pro které nemají okamžitou potřebu).V investování totiž beze zbytku platí, že čas je na vaší straně a čím dříve začnete systematicky a pravidelně peníze odkládat, tím vyššího potenciálního zhodnocení se na vámi uvažovaném časovém horizontu můžete dočkat.

V ING Bank doporučujeme investovat s výhledem minimálně na 3–5 let, ale některé cíle – vytvoření finančního „polštáře“ pro právě narozené dítě nebo rezerva pro dřívější splacení hypotéky – mohou být splnitelné i za 10 a více let. Proto by měly pravidelné investice (klidně i menších částek) tvořit základ portfolia každého investora a s jejich začátkem není třeba otálet. 

V čem spočívají výhody pravidelného investování? 

První nesporná výhoda je, že pravidelné investice vytváří zdravý návyk. Všichni víme, jak lákavé je utratit volné peníze, ale pravidelná investice nám v tom (alespoň do určité míry) dokáže zabránit.

Druhou výhodou je nižší riziko chybného načasování vstupu na finanční trh – pravidelná investice si neklade za cíl vyhledávat vrcholy nebo dna tržního cyklu, právě naopak. Snaha o tzv. „časování trhu“ je v případě delšího investičního horizontu úplně zbytečná a paradoxně může potenciálně dosažitelný výnos snižovat – investor totiž často reaguje na falešné signály, obchoduje přehnaně často a jeho transakční náklady rostou. Pravidelnost a omezení vlivu emocí na investiční rozhodování je jedním z velkých argumentů pro pravidelné investice.

V neposlední řadě musíme zmínit i faktor tzv. průměrování, tj. situaci kdy investor při konstantní výši průměrné investice v případě poklesu trhu nakupuje více podílových listů a snižuje si tak průměrnou nákupní cenu jednoho podílového listu.  

Jaká jsou rizika pravidelného investování?

Prvním rizikem je chybně provedený výběr investičního produktu, do kterého má investor v úmyslu pravidelně ukládat své finanční prostředky. Tomu lze předejít pečlivým a hlavně pravdivým vyplněním investičního dotazníku, který mapuje vaší finanční situaci, vaše zkušenosti s jednotlivými typy investičních instrumentů, vaše finanční cíle a váš vztah k riziku. Výsledkem je váš investiční profil a doporučení, které nabízené produkty tomuto profilu nejvíce odpovídají. ING Bank používá čtyři investiční profily – Opatrný, Odvážný, Vyvážený a Dravý – a ke každému z nich pak přiřazuje fondy jak ze své základní nabídky, tak z nabídky rozšířené.

Druhým faktorem, který může v dlouhém období celkový výnos z pravidelné investice výrazně ovlivnit, jsou poplatky resp. celkové transakční náklady. Každý nákup podílových listů s sebou nese poplatek a čím vyšší tento poplatek je, tím více ovlivňuje celkový výnos z pravidelné investice. Ideální tak je, aby poplatky za nákup fondů byly co nejnižší, případně nulové. ING Bank v tomto případě vychází svým klientům vstříc v maximální možné míře – obchody s profilovými fondy ze základní nabídky jsou zcela bez poplatků a fondy prestižních světových správců z rozšířené nabídky lze nakoupit s poplatkem 1%. To je na českém trhu bezkonkurenčně nejméně. Pravidelnou investici si navíc můžete zřídit zcela on-line z klidu domova.

Třetím rizikem, které však nelze ovlivnit a jen těžko se předpovídá, je situace, kdy investor začne s pravidelnými investicemi na vrcholu finančního cyklu a trhy prvních několik měsíců spíše oslabují. To však samo o sobě není důvodem pro zastavení či odložení pravidelného investování – právě naopak.

Jakým způsobem se tedy pravidelné investice vyrovnávají s volatilitou na trhu? 

Půvab pravidelných investic spočívá v tom, že kolísání finančních trhů v čase vyhlazují. Právě proto, že pravidelná investice není spekulativní a nemá za cíl „vychytávat“ dna a vrcholy trhu,  bývá zpravidla celkový výnos z portfolia pravidelných investic mnohem stabilnější.

Co se stane s pravidelnou investicí, pokud trhy náhle poklesnou?

Z pohledu hodnoty portfolia pravidelných investic nastane v takovém případě to, co u kterékoliv jiné investice – její cena poklesne. Oproti přímé či jednorázové investici má však pravidelná investice jednu výhodu – investor nemusí pasivně čekat na návrat trhů na vyšší ceny, ale může aktivně dokupovat za nižší ceny a snižovat si tak průměrnou cenu nakoupených podílových listů. Procentní míra propadu jednorázové či přímé investice bude v případě prudkého poklesu trhů vždy vyšší, než u diverzifikovaného portfolia podílových fondů.  

Do jakých fondů lze pravidelně investovat?

Je v zájmu každého správce podílových listů, aby svým klientům pravidelné investice umožnil. ING Bank tuto možnost nabízí u všech nabízených fondů jak ze základní, tak z rozšířené nabídky. Minimální částka investice je 100 Kč (resp. ekvivalent EUR3 a USD3) a pravidelně investovat lze s periodou měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Na jak dlouho se vyplatí pravidelně investovat? Jakou částku?

Na tuhle otázku nelze odpovědět, pokud si klient jako první neurčí finanční cíle tj. za jakým účelem si vlastně pravidelnou investici zakládá. Jiná bude investovaná částka a časový rámec v případě koupě nové motorky a jiná v případě budování finanční rezervy pro případ, že se váš potomek rozhodne studovat na Harvardu. S odpovědí vám pomůžou interaktivní webové kalkulátory, které po zadání několika základních parametrů nabídnou vhodný produkt a ideální částku pravidelné investice, která by vás měla ke splnění vašeho cíle dovést.

Obecně doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let. Investovatelná částka by měla být přiměřená vašemu finančnímu cíli a její „odložení“ nesmí ohrozit běžný finanční chod vaší domácnosti – může tak jít jak o několik stokorun, tak o jednotky tisíc. Pravidelný investor u ING Podílových fondů nejčastěji investuje částku 1000 Kč/měsíčně.

Můžete uvést nějaký příklad?

Pro ilustraci se podívejme, jak se bude chovat tisícikoruna, kterou si budete pravidelně každý měsíc odkládat po dobu pěti nebo deseti let. V případě měsíční investice do fondu odpovídajícímu profilu „Odvážný“ (tj. očekáváte výrazně vyšší zhodnocení než na spořícím účtu a jste připraveni do portfolia zařazovat i rizikovější cenné papíry), který v průměru přináší roční výnos 4,7 %, se může vašich zainvestovaných 60,000 Kč změnit na 67,488 Kč.

A pokud byste pravidelně investovali 10 let, ze zainvestovaných 120,000 Kč by nakonec mohlo být 152,815 Kč. Jde sice o modelové příklady a skutečnost může být přeci jen trochu jiná, ale i tak velmi dobře ilustrují, že pravidelnost a dlouhodobost je v případě investic prospěšná. 

Děkuji za rozhovor.

Jeden komentář: “Petr Žabža: S pravidelným investováním neotálejte”

  1. Michal Doubek napsal:

    Petr má za sebou mnoho životních zkušeností a je opravdu odborníkem svého oboru. Pokud vás zajímá více informací o Petrovi, doporučuji poslechnout náš rozhovor, který nahrál pro pořad Myšlení finančníků.

    Poslechnout si ho můžete zde: https://michaldoubek.cz/zabza/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.