Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Petr Šafránek: Trumfy ke zkvalitnění zprostředkování drží pojišťovny

Regulace distribuce na finančním trhu zpřísňuje. Přesto jsou v silnější pozici pojišťovny než regulátor. Mohou snadno celý zprostředkovatelský trh pročistit. „Pokud se špatní zprostředkovatelé nedostanou k produktům, tak skončí,“ říká Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ.

Finanční poradenství se v současnosti nachází na jakémsi legislativním rozcestí. Jaké změny se chystají a na co by se finanční poradci měli nejvíce připravit?

Hlavně se toho chystá najednou docela dost a nedaří se původní záměr, který byl deklarován a dlouhodobě prosazován i trhem, aby se sjednotily podmínky pro všechny segmenty trhu. Zatím se pořád legislativa upravuje sektorově a nedaří se ji úplně sjednocovat. Není tedy zatím připravován zákon o distribuci na finančním trhu po vzoru Slovenska, ale jsou upravovány jednotlivé sektorové zákony.

Aktuálně je nejdále asi novela Zákona č. 38/2004 Sb., na které se pracuje již hodně dlouho. A blíží se také zákon o úvěru pro spotřebitele, který zahrnuje i hypoteční úvěry. V něm je vytvářena zcela nová regulace, neboť tato oblast nebyla dosud regulována prakticky nijak, zejména pokud jde o úvěry na bydlení. Spotřebitelský úvěr je sice částečně regulován, ale hypotéky nejsou regulovány vůbec. Do toho přichází implementace MiFID II týkající se zprostředkování investic. A to se všechno potkává v relativně krátkém čase. Za 15 let, které se této problematice věnuji, jsem nezažil takový souběh poměrně zásadních změn podmínek pro podnikání v tomto oboru.

Přestože je distribuce i nadále regulována sektorově, jednotlivé zákony se snad alespoň  trochu přiblíží. Budou regulovány nově oblasti, které dosud regulovány nebyly, a zpřísní se některé podmínky distribuce, zejména pokud jde o odbornost. Je zaváděn princip odborné zkoušky a směřuje to k tomu, že pro každou oblast bude muset zprostředkovatel vykonávat odbornou zkoušku přibližně v rozsahu toho, jak byla nastavena pro penze.

Jednotlivé segmenty se legislativně přibližují. Co brání konečné synchronizaci, aby bylo vytvořené jednotné legislativní prostředí pro všechny obory?

Pravděpodobně to, že se evropská legislativa vyvíjí v jednotlivých sektorech a navíc postupně v čase. Doufejme, že až se upraví všechny sektorové zákony, podaří se nakonec podmínky sjednotit. To je ale i nákladově dost nepříznivé, neboť s každou úpravou jsou spojeny určité implementační náklady.

Jedna z novinek upravované legislativy je, že odborná zkouška by měla být zavedena postupně ve všech segmentech finančního trhu. Zatím je pouze u penzijních produktů. Vnímáte ze zkušenosti, že tato zkouška zvýšila odbornost finančních zprostředkovatelů?

Tato zkouška je rozhodně o něčem jiném, než jsou ty pojišťovací, kde bylo nějakých 200 otázek a stačilo se na ně naučit správné odpovědi. Ta byla skutečně o ničem.

U zkoušky v oblasti penzí závisí na tom, jak to pojme ten který akreditovaný subjekt. Já ji znám v podání EFPA, kde jsem členem zkušební komise, a úspěšnost se pohybuje kolem 70 – 80 %. Rozhodně to není nějaká stoprocentní „dávačka“, jako jsou ty pojišťovací zkoušky, a finanční poradci již musí něco vědět.

V rámci zkoušky jsou ale pořád dost teoretické otázky, které jsou ale bohužel nařízené vyhláškou ČNB. Kupříkladu jsou tam otázky na deriváty, které v praxi finanční zprostředkovatel na distribuci penzijních produktů nebude potřebovat. Do derivátů penzijní společnosti v praxi neinvestují. Jsou tam tedy takové otázky pro otázky.

Na druhou stranu jsou součástí zkoušky případové studie, kdy finanční poradce musí opravdu něco spočítat a dokázat sdělit modelovému klientovi, kolik bude platit atd. A to určitě užitečné je.

Nejtěžší je najít kompromis mezi potřebnými znalostmi a obchodními dovednostmi. Teoretik, který zvládne zkoušku na 100 %, ale nedokáže udělat obchod, je v praxi nepoužitelný. A na druhou stranu zdatný obchodník, který díky základním neznalostem poškodí klienta, také není to pravé ořechové.

U investičního životního pojištění Česká asociace pojišťoven (ČAP) zavedla od začátku letošního roku nová samoregulační opatření. Jak tato ovlivnila finančně poradenský trh?

Něco podobného bude vyžadovat i zákon, a tak se od samoregulace pojišťoven přejde na zákonem daný ukazatel nákladovosti. V současnosti se již pracuje na vyhlášce, která bude toto upravovat. Bude to ale v první fázi spíše užitečná informace pro poradce, aby si dokázal objektivně porovnat produkty, ale běžný klient to příliš nepocítí, protože klienti nejsou zvyklí se o to zajímat.

Co děláme již dlouho a ČAP to také konečně zavedla, je, že klient musí dostat u IŽP  modelaci vývoje kapitálové hodnoty. Pak mu těžko někdo může tvrdit, že si po dvou letech vybere vložené prostředky a pokud se nad poskytnutou tabulkou alespoň trochu zamyslí, neměl by přistoupit na přesjednání smlouvy a placení nových počátečních nákladů…

Jeden z přístupů nekalých finančních zprostředkovatelů, kteří sjednávají např. investiční životní pojištění s tím, že klientům tvrdí, že se jedná o spoření na dva roky. Daří se takovým praktikám bránit, nebo jsou klienti pořád tímto ohroženi?

Už se asi dá těžko klientovi namluvit, že si vše z IŽP bude moci po dvou letech vybrat. Ale co se děje, je to, že po dvou letech je snaha pojištění přesjednat. Velký problém vidím v tom, že na části trhu jsou smlouvy neustále točeny dokolečka a nenaplňují účel dlouhodobosti, kdy by měly i něco vydělat.

Jeden z návrhů, který neprošel ani do zákona o pojišťovnictví ani do 38ky, je rozložení provize za rezervotvorné životní pojištění na 5 let. To by podle navrhovatelů mělo pomoci proti přesjednávání pojistek…

Tam je jeden vážný problém. Jedná se o typickou plošnou regulaci, která by postihla všechny. Je to jako, kdybyste si řekl, že  nejvíce drobné kriminality se odehrává v noci, tak to vyřešíme plošným zákazem nočního vycházení a postihneme všechny občany, tedy bez ohledu na to, zda chtějí v noci krást auto nebo jít na rande.

Ano, určitě by to něco vyřešilo, ale za cenu, že ti seriózní přestanou tyto produkty prodávat. Ostatně který obchodník by chtěl nést na začátku všechny náklady, ale příjem měl rozložený do 5 let? Zkusme navrhnout třeba výrobcům obuvi, že jim spotřebitel bude platit za boty v pěti ročních splátkách a když boty zahodí, nebude muset zbytek doplatit. Absurdní? Ale přesně takto by se chovalo navrhované rozložení provize do 5 let.

Správná regulace má postihnout nekalé praktiky, ale nesmí se dotknout těch, kteří je nepoužívají! Mnohem důležitější je tedy identifikovat a řešit ty zprostředkovatele, kteří smlouvy tzv. točí. Na tom nyní intenzivně pracujeme ve spolupráci s USF a ČAP, kdy chceme, aby se na úrovni pojišťoven a následně u nějakého integrátora shromažďovalo o každé fyzické osobě – pojišťovacím zprostředkovateli, jak dlouho mu přetrvávají jím zprostředkované smlouvy, a dali se odchytit ti, kdo mají systémově smlouvy na dva roky. Pak budou moci pojišťovny říci, že od těchto osob již produkci brát nebudou. To je druhý krok nezbytný krok.

Dal by se tento systém připojit na registr Elixír, který již funguje?

Z našeho pohledu je nejvhodnější jednoznačně již zaběhnutý  Elixír, musíme se na tom ale shodnout s pojišťovnami, což asi nebude úplně jednoduché.

Jakmile spustíme registr zprostředkovatelů, budeme moci najít lidi, kterým prakticky všechny smlouvy po dvou letech padají. A tam je něco divného a pojišťovny mohou jednat dál.

J To je mnohem lepší cesta než plošně rozložit provize do pěti let. Náklady na získání klienta jsou na začátku. A jak už jsem řekl, mít odměnu rozloženou do 5 let, pokud pracuji poctivě – proč? Proč by ti slušní měli dostávat odměnu 5 let za to, co udělali v prvním roce?

Klient se může rozmyslet o své vůli, že produkt již nechce, nebo přijde jiný zprostředkovatel a smlouvu přesmlouvá – ale potrestaný jste vy, přestože jste vynaložil všechny náklady. Podle mě je důležité dostat z trhu ty neslušné a ty slušné netrestat.

Jak vypadá neuvážená plošná regulace, ukázala regulace distribuce penzí. Nikdo tehdy nevěřil, že penzijní produkty za 800 Kč nikdo sjednávat nebude – a také je nesjednával…

Na to, že se doplňkové penzijní spoření nesjednává, má vláda lék – chce ho zavést povinně. 

To je velice úsměvné. Zkritizoval se druhý pilíř a z třetího se udělá druhý. Druhý byl podle vlády špatně, ale z třetího chtějí udělat ten samý: Zavést povinné odvody procentem z příjmů. To jsme zpět ve druhém pilíři.

V posledních několika měsících již dvě pojišťovny oznámily, že začaly vypovídat smlouvy poradenským společnostem a broker poolům, které nemají kvalitní produkci.

To je určitě správná cesta. K tomu by také pomohl registr zprostředkovatelů. Není to ale jen o celých firmách, je to především o fyzických osobách. Banky to již umějí. Sledují kvalitu hypoték, a když někdo nosí hypotéky, které jsou později nesplácené, banka řekne i velké firmě, aby jí hypotéky od pana XY již neposílala. Pokud se toto naučí i pojišťovny, je to to nejúčinnější, co s tím lze dělat.

Nová regulace úvěrů včetně hypoték má zavést mimo jiné možnost předčasného splacení hypotéky i v průběhu fixace úrokové sazby. Jak vnímáte tuto regulaci?

Pro klienty je to příjemné. Otázka je, jak se na to budou dívat banky a jaké budou náklady. Určitě nejsou správné nějaké vysoké poplatky za předčasné splacení, na druhou stranu to bance nese také náklady.

Banka ale má nezpochybnitelné náklady na zajištění prostředků a úrokové sazby po dobu fixace. Nemůže se regulace promítnout do významnějšího zdražení?

Obávám se, že může. Banka bude muset být obezřetnější a tvořit si určité rezervy. Zákon je ale pořád v diskusi, byť něco říká směrnice a s tím nic neuděláme. V rámci AFIZu řešíte i stížnosti klientů, kteří se svou stížností neuspěli u vaší členské organizace. Jak se vyvíjejí počty stížnosti?

Počty stížností výrazně klesají. Za letošní rok jsme měli zatím jednu, která byla navíc Etickým výborem vyhodnocena jako neoprávněná. Občas se lidé snaží po několika letech zpochybnit věci, které byly. Ale vzhledem k tomu, že jsou k dispozici záznamy z jednání, je vidět, že si to jen rozmysleli a snaží se získat zpět pojistné. K pochybení poradce přitom nedošlo.

Dnes, pokud k pochybení dojde, se firmy většinou s klienty vyrovnají. Ve všech našich členských firmách působí nějaká obdoba etické komise, která posuzuje stížnosti, a pokud ji shledají oprávněnou, tak se s klientem vyrovnají. To je obrovský pokrok. Na konci 90. let bylo strategií firem všechny stížnosti zamítat, dnes tomu tak není.

Pomohl tomu i Finanční arbitr a jeho nové pravomoci ohledně pojištění?

Je to dlouhodobý trend a ještě před rozšířením ´pravomocí Finančního arbitra začal klesat nápad k nám a víc to řešily firmy. Ale i arbitr pomohl – firma se v opodstatněném případě raději vyrovná, než by to řešila s arbitrem s rizikem pokuty, kterou arbitr musí dát ve výši alespoň 15 tis. Kč, když i jen částečně vyhoví klientovi.

Vidíte výhled, kdy by mohl být finančně poradenský trh zbaven nekalých zprostředkovatelů natolik, že by se klient nemusel bát, u koho si službu sjedná?

To je dlouhodobá záležitost, ale v poslední době se to výrazně posouvá. Nejen díky legislativě, ale i díky samoregulaci. Nikdo v našem oboru se nechce dostat do pozice „šmejdů“, kam se dostal prodej hrnců apod. Zodpovědní si to uvědomují.

Česká národní banka, přestože měla možnost udělit pokutu 6 mil. Kč jednomu zprostředkovateli, tak přesto neměla pravomoc odebrat mu licenci. To by se mělo změnit.

Ano, toto řeší novela zákona č. 38/2004 Sb. Za opakované nebo hrubé porušení zákona bude moci ČNB registraci zrušit. My ale chceme, aby to šlo spíše cestou pojišťoven, resp. poskytovatelů produktů obecně,  než odebráním licence od ČNB. Když mu pojišťovna nevezme produkci, je mu licence k ničemu. A nemusíme řešit žádné správní řízení. Musí samozřejmě dospět i finanční gramotnost lidí, aby poznali, kdy jim je nabízen nějaký totální nesmysl.

Dvě pojišťovny již oznámily, že vypovídají smlouvy špatným finančně poradenským společnostem a některým broker poolům. Máte informace, že by takto postupovaly i další pojišťovny?

Zatím nemáme konkrétní informace, ale myslím, že k tomu budou i další pojišťovny směřovat. Budou k tomu donucené již Úředním sdělením ČNB, které je vyzývá k obezřetnosti a nastavuje pravidla komunikace se zprostředkovateli.

Pokud se špatní zprostředkovatelé nedostanou k produktům, tak skončí. Je to jednodušší a účinnější cesta než přes státní regulaci a dohled.

Děkuji za rozhovor.

Souhlasíte se zpřísňující regulací na finančním trhu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

78 komentářů: “Petr Šafránek: Trumfy ke zkvalitnění zprostředkování drží pojišťovny”

 1. Insider napsal:

  Bravo Angelus !

  konečně pravé pojmenování problému!

  Tohle je prostě podnikání a je do něj třeba na začátku investovat, a když nemám úspory,ta si půjčit (klasicky ve stylu každé knížky o podnikání – základní zdroje financování jsou Friends Fools and Family)

  • Stanislav H. napsal:

   No konečně to někdo řekl (napsal) na plnou hubu, přesně tak to totiž je. Vím, že jsem v obrovské menšině oproti zbytku zprostředkovatelů a panu Hanzlovi se to líbit nebude, ale já jsem všemi deseti za to, aby návrh novely pana poslance Šincla ohledně provizí prošel. Psal jsem mu dopis, kde ho v této aktivitě podporuji a osvětlil jsem mu, komu konkrétně šlape na kuří oko a proč. Napsal jsem mu, jak snadné je dnes bouchnout nebo přebouchnout životko a za hodinu práce mít 25.000 Kč, kterými ručím směšně krátké dva roky. Takže leháro, dvě tři smlouvy měsíčně a půl sta až kilo je měsíc co měsíc na účtu. A za dva roky to samé kolečko u klientů. A za dva roky zas…a zas a zas. Dopis podepsali i zbylí kolegové ve firmě, cítíme to totiž stejně. Závěrem jsem doporučil panu poslanci telefonát na ČNB, aby se informoval, kolik chodí každý rok stížností ve věci poškození (okradení) klientů prostřednictvím ŽP a jaký je rok od roku vzrůstající trend v této oblasti. Držím palce, ať novela projde a vy ostatní se konečně proberte, protože jinak se tady v životě nic k lepšímu nezmění.

   • pavel-hanzl napsal:

    Milý pane Stanislave, z vašeho příspěvku jsem se nedozvěděl konkrétní nastavení staré a nové smlouvy, kde tak pobouřeně vrávoráte nad NĚČÍM výdělkem za hodinu práce. Proto vím, že se NEprávem otíráte o mé jméno.

    Za hodinu NELZE udělat analýzu stavu, vymyslet lepší pojistné krytí, ani to vymodelovat, ani představit klientovi, ani vysvětlit výluky, specifika pojistných podmínek, zodpovědět dotazy, jednat o kompromisech, vrátit se příště k dotazům a přespříště podepsat smlouvy atd. včetně další povinné písemné agendy. To je pane Stanislave na tři schůzky, tři cesty za klientem, mnoho práce, času i nákladů, spousta vysvětlování. To vše s nejistotou, zda to klient udělá, zda změnu přijme za svou. Nejde o obyčejné přebouchnutí, nejde o škodu klienta, ba velmi naopak! Ano, jedna pojišťovna se rozbrečí, druhá se zaraduje. Jděte si tam stěžovat a navrhněte jim, ať přestanou inovovat. To ony nám dávají možnosti prospět klientovi. A za to se rozhodně nestydím! To konkurence jim vadí! Rády by vliv konkurence regulovaly, to je jejich jediný cíl!

    Možná jste kamarád pana Šincla, nebo okradený klient, ale to vám ještě nedává právo zpochybňovat naši práci. Jejím smyslem je optimalizace finančních toků klienta, v klientově zájmu. O zájmu finančního domu zákon nehovoří. Pan Šincl ignoruje smysl naší práce a odhání od nás klienty. Pane, jste si zcela jist, že rozumíte smyslu a cíli regulace od pana Šincla? Dobrými úmysly jsou dlážděny všechny cesty do pekel. Jen pomáháte zvýšit zisk pojišťovnám a klienti z toho nebudou mít NIC.

    • Stanislav H. napsal:

     Pane Hanzle, nemá smysl zde s Vámi polemizovat a vést debatu, příjde mi, že neustále papouškujete pořád to samé dokola. Na jednu stranu se zde veřejně stavíte do role špičkového a elitního finančního poradce, na druhou máte panický strach z toho, že Vám stát zreguluje jeden jediný segment (životní pojištění). Věřte mi, že s tím přeboucháváním IŽP vím velmi dobře, o čem píšu. A k té snadnosti výdělku: minulý týden jeden náš konkurenční kolega podepsal příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci, celkem 19 ks smluv po 2.000 Kč/ měs. Provize bude lehce přes 700.000 Kč, zaměstnavatel si pochopitelně řekl o podíl z této provize (hezky bokem, z ručky do ručky). Toto Vám příjde morální ? Mě příjde nehorázné si u 19-ti lidí přijít na třičtvrtě milionu tím, že jim vše půjde přes běžně placené pojistné. Jistě že šla sjednat i varianta mimořádného pojistného, z toho by však byla provize pár tisíc, že…už teď je mi líto všech devatenácti klientů, kteří za dva tři roky příjdou na to, kam že se poděl jejich celý příspěvek zaměstnavatele. Ba ne, já jsem všemi deseti za návrhem pana poslance Šincla a je mi srdečně jedno, co si o mne myslíte. Toto je prachsprostá zlodějina, která se děje jen proto, že to systém a pojišťovny umožňuje. A nedivil bych se, kdyby se všech devatenáct pojistek za dva roky k výročí vypovědělo a sjednaly se znova, u jiné pojišťovny a zase by byl výdělek tři čtvrtě milionu. Bolestivá změna musí přijít, ať se Vám to líbí nebo ne a já sám ji budu podporovat. Nemám problém dostávat provizi zaslouženě, stejně jako u majetku. Na druhou stranu chápu,že to celé vidíte jinak a máte (pochopitelně) strach.

     • pavel-hanzl napsal:

      Pane kolego, Stanislave…

      Já jsem to viděl nedávno u 500 zaměstnanců na běžné pojistné 800 Kč měsíčně. Pán co jim to dělal, byl z České pojišťovny, vše šlo do běžného pojistného na investici a riziko smrt jen 10 000 Kč. Provize 7 500 000 Kč. Za dva roky se vrátil a přebouchl to kompletně jinde, zase stejně, to máme už 15 Mega CZK. Zjevně řešil především svůj zájem a ne zájem klienta, jde o firmu TOS Varnsdorf. Já to odsuzuji také a jistě jste si povšiml, že používám v maximální možné míře mimořádné pojistné. Poradci jako já nebo vy mají právo dál pracovat bez omezení aproto je nutná selektivní regulace, nikoliv plošná. Kdyby totiž ten pán co zmasakroval hned dvakrát ten velký podnik, řešil jen rizika, nebo jen mimořádné pojistné ak tomu přímé investice, vydělal by si profesně správně a etickou cestou v každé rodině nejméně 50 000 Kč, to máme celkem nejméně 25 M CZK, jeho společenský přínos by byl obrovský.

      Začal jsem obsluhovat klienta z té firmy. Nejdřív se mě bál, nyní se mu mění myšlení a smýšlení o našem oboru.

      Doufám, že už jste pochopil, proč není plošná regulace správně. Měl byste se zvednout od hokeje a zachránit těch 19 lidí, pěkně naprášit toho konkurenta v České národní bance. Získáte 19 vděčných rodin navíc.

      Přeji pěkný víkend!

 2. napsal:

  Tomáš Síkora končí jako výkonný ředitel ČAP. Moc se mu ten lobbying asi nepovedl.

 3. Unknown Advisor napsal:

  Ale tak to přece vůbec není pane kolego. Položte si jednoduchou otázku: proč v naší branži tak kvete a bují přepojišťování smluv životního pojištění ? Odpověď je velmi jednoduchá: neboť to systém (pojišťovny) umožňuje. V Holandsku se před úplným zákazem provizí za životní pojištění ručilo po dobu 10-ti let. A víte z jakého důvodu ? Hádejte, lidé jsou na celém světě stejní. Tamní trh trpěl (mimo jiné) i nešvarem známým z našich končin, tedy přepojišťováním. Mě by jen u pana Hanzla zajímalo, jakým způsobem by si představoval tento problém vyřešit, aniž by se cokoliv upravovalo zákonem. Vytvořením registru poradců ? Tak to máme další rok až dva čekání. Registr nic nevyřeší. Tím největším lákadlem jsou pořád dokola dvě jednoduché věci: okamžitá výplata provize v plné výši a směšně krátká doba za její ručení. Přesně z těchto důvodů se tak masově přebouchávají smlouvy a přesně z těchto důvodů to co dva tři roky poradci ruší, vždyť provize ve výši až 180% na další dva roky je tak lákavá, že ? Pan Hanzl se tu pořád ohrazuje slušnými a čestnými poradci, kolik jich v naší branži je ? Do 15–20% z těch všech, co se tím živí, jedno jakým způsobem ? Ať se na mě pan Hanzl nezlobí, ale ať se na to dívám zprava nebo zleva, já opravdu nevidím žádné opravdu reálně fungující řešení než rozložení výplaty do min. 5-ti let a ručení za tuto provizi v poměru 60/60. Neumím si představit, že by novela prošla se vším všudy včetně opětovné registrace, zkoušek na každý segment pojištění a dalších věcí a okamžitá výplata provize včetně směšně krátké doby ručení by zůstala beze změny. To se pak nic legislativně přijímat nemusí, to jsme pořád tam, kde jsme byli…tedy tam, kde končí záda. Žijeme v ČR a český člověk je neobyčejně vyčůraný a mazaný. Pojišťovny se mezi sebou nikdy nedokáží
  dohodnout, první z pojišťoven, která by s podobnou věcí přišla, spláče do pár měsíců nad výdělkem (produkcí). Že by se mezi sebou domluvily největší hráči na trhu ? No tak tak naivní doufám nejste, dnes ještě pořád vítězí produkce nad kvalitou, taková je realita (vzpomeňme na páně Štorka, když vstupoval do Broker Consultingu, jakou měl už tehdy pověst, přesto byl přijat. Důvod ? Nosil život. Hodně moc ho nosil. Tečka. Že byl pochybné kvality ? Nosil hodně. Tečka.). Uměl bych si představit variantu, že by vůbec nebyly zastropovány provize, ať jsou klidně i ve výši 250% (ano, čtete dobře, i 250%), když budou vypláceny pravidelně , každý rok po dobu 10-ti až 15-ti let. Upřímně nerozumím a nechápu strach a obavy pana Hanzla, když je takové poradenské eso (což nemyslím pejorativně). Přece sjednávání životního pojištění netvoří 100% jeho příjmu ? Coby komplexní poradce musí klientovi umět poradit v oblasti majetkového pojištění, investic, hypoték a dalších věcí. Takovéto poradenské eso má tak panický strach o svůj poradenský chléb ? Nerozumím tomu. Slovo regulace je z latiny a znamená nastavení pravidel. Současné sjednávání životního pojištění žádné nemá, ruší se všechno starší dvou let, aby byla provize opět na další dva roky. Takže džungle, nikoliv pravidla. Na ty každý kašle, když se ručí jen ty směšné dva roky a poté je měsíc po sjednání opět na účtě další tučná provize na příští dvouletku. Změna je existenčně nutná a bude bolet, ale tak to je. A čím více se budeme této změně bránit, tím bolestivější pro nás bude. Podívejme se, že si s těmito věcmi nedokázaly poradit ani tak vyspělé trhy jako ten anglický, švédský nebo nizozemský, tak po všemožných snahách provize raději zakázali zákonem.

  • napsal:

   Aktualizováno !!! Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění

   Rozpočtový výbor sněmovny schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh na regulaci provizí v životním pojištění.

   Regulace provizí byla pozměňovacím návrhem poslance Ladislava Šincla navržena do zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, jehož novela se nyní projednává v souvislosti s přijetím pravidel Solvency 2 do české legislativy. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal a hlavně zvýšit finanční plnění, které obdrží klient od pojišťovny v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy.

   Pojišťovny nebyly samy schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody na trhu. Při vzájemné dohodě, například v rámci České asciace pojišťoven by zase mohly být obviněny z kartelové dohody Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto se poslanci vyslovili pro regulaci provizí s cílem zvýšit ochranu spotřebitelů.

   Strop na provize, rozložení platby v čase a ručení 5 let
   Základním bodem regulace je omezení maximální výše provize na 150% ročního pojistného, přičemž v současné době je obvyklá provize ve výši 180%. Největším zásahem do současné praxe se zdá být povinné rozložení výplaty provize do 5 let (nyní se vyplácí celá najednou), přičemž na počátku lze vyplatit zprostředkovateli maximálně 100% a zbytek pak ve 4 rovnoměrných splátkách. Další významnou změnou v návrhu je povinná lineární storno lhůta (tedy doba ručení za vyplacenou provizi) po dobu 5 let, přičemž nyní jsou standardem 2 roky. Cílem prodloužení doby ručení je právě motivace zprostředkovatelů ke zlepšení průběžné péče o klienty a prodloužení doby trvání pojistných smluv.

   Vyšší odkupné pro klienty
   Celá regulace provizí je odůvodněná ochranou klienta a proto zavádí i povinnost pojišťovny vyplatit klientovi odkupné z vytvořené rezervy i při zrušení pojistky v prvních letech trvání smlouvy. Vyplacená provize zprostředkovateli, tedy může zatížit klienta formou poplatků maximálně ve výši 20% z celkové vyplacené pobídky za jeden rok, zatímco nyní bylo obvyklé, že klient nesl celé náklady v prvních dvou letech a na odkupné mu v prvních dvou letech většinou vůbec nevznikl nárok.

   Přestože se jedná o velmi nestandardní zásah do podnikatelského prostředí, získal návrh mezi členy rozpočtového výboru silnou podporu odůvodněnou především zvýšením ochrany klientů.

   Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

   • napsal:

    Aktualizováno !!! Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění

    Rozpočtový výbor sněmovny schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh na regulaci provizí v životním pojištění.
    Regulace provizí byla pozměňovacím návrhem poslance Ladislava Šincla navržena do zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, jehož novela se nyní projednává v souvislosti s přijetím pravidel Solvency 2 do české legislativy. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal a hlavně zvýšit finanční plnění, které obdrží klient od pojišťovny v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy.
    Pojišťovny nebyly samy schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody na trhu. Při vzájemné dohodě, například v rámci České asciace pojišťoven by zase mohly být obviněny z kartelové dohody Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto se poslanci vyslovili pro regulaci provizí s cílem zvýšit ochranu spotřebitelů.
    Strop na provize, rozložení platby v čase a ručení 5 let
    Základním bodem regulace je omezení maximální výše provize na 150% ročního pojistného, přičemž v současné době je obvyklá provize ve výši 180%. Největším zásahem do současné praxe se zdá být povinné rozložení výplaty provize do 5 let (nyní se vyplácí celá najednou), přičemž na počátku lze vyplatit zprostředkovateli maximálně 100% a zbytek pak ve 4 rovnoměrných splátkách. Další významnou změnou v návrhu je povinná lineární storno lhůta (tedy doba ručení za vyplacenou provizi) po dobu 5 let, přičemž nyní jsou standardem 2 roky. Cílem prodloužení doby ručení je právě motivace zprostředkovatelů ke zlepšení průběžné péče o klienty a prodloužení doby trvání pojistných smluv.
    Vyšší odkupné pro klienty
    Celá regulace provizí je odůvodněná ochranou klienta a proto zavádí i povinnost pojišťovny vyplatit klientovi odkupné z vytvořené rezervy i při zrušení pojistky v prvních letech trvání smlouvy. Vyplacená provize zprostředkovateli, tedy může zatížit klienta formou poplatků maximálně ve výši 20% z celkové vyplacené pobídky za jeden rok, zatímco nyní bylo obvyklé, že klient nesl celé náklady v prvních dvou letech a na odkupné mu v prvních dvou letech většinou vůbec nevznikl nárok.
    Přestože se jedná o velmi nestandardní zásah do podnikatelského prostředí, získal návrh mezi členy rozpočtového výboru silnou podporu odůvodněnou především zvýšením ochrany klientů.

    Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

    • napsal:

     Aktualizováno !!! Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění

     Rozpočtový výbor sněmovny schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh na regulaci provizí v životním pojištění.
     Regulace provizí byla pozměňovacím návrhem poslance Ladislava Šincla navržena do zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, jehož novela se nyní projednává v souvislosti s přijetím pravidel Solvency 2 do české legislativy. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal a hlavně zvýšit finanční plnění, které obdrží klient od pojišťovny v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy.
     Pojišťovny nebyly samy schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody na trhu. Při vzájemné dohodě, například v rámci České asciace pojišťoven by zase mohly být obviněny z kartelové dohody Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto se poslanci vyslovili pro regulaci provizí s cílem zvýšit ochranu spotřebitelů.
     Strop na provize, rozložení platby v čase a ručení 5 let
     Základním bodem regulace je omezení maximální výše provize na 150% ročního pojistného, přičemž v současné době je obvyklá provize ve výši 180%. Největším zásahem do současné praxe se zdá být povinné rozložení výplaty provize do 5 let (nyní se vyplácí celá najednou), přičemž na počátku lze vyplatit zprostředkovateli maximálně 100% a zbytek pak ve 4 rovnoměrných splátkách. Další významnou změnou v návrhu je povinná lineární storno lhůta (tedy doba ručení za vyplacenou provizi) po dobu 5 let, přičemž nyní jsou standardem 2 roky. Cílem prodloužení doby ručení je právě motivace zprostředkovatelů ke zlepšení průběžné péče o klienty a prodloužení doby trvání pojistných smluv.
     Vyšší odkupné pro klienty
     Celá regulace provizí je odůvodněná ochranou klienta a proto zavádí i povinnost pojišťovny vyplatit klientovi odkupné z vytvořené rezervy i při zrušení pojistky v prvních letech trvání smlouvy. Vyplacená provize zprostředkovateli, tedy může zatížit klienta formou poplatků maximálně ve výši 20% z celkové vyplacené pobídky za jeden rok, zatímco nyní bylo obvyklé, že klient nesl celé náklady v prvních dvou letech a na odkupné mu v prvních dvou letech většinou vůbec nevznikl nárok.
     Přestože se jedná o velmi nestandardní zásah do podnikatelského prostředí, získal návrh mezi členy rozpočtového výboru silnou podporu odůvodněnou především zvýšením ochrany klientů.

     Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

     • pavel-hanzl napsal:

      Jste vážně debil, pane. Proč tu otravujete hned 3× s tím samým? Vůbec netušíte, že bojujete proti tomu nesprávnému protivníkovi. Napakuje se někdo jiný, klienti ne.

  • pavel-hanzl napsal:

   Pane kolego, já praxi kterou popisujete, to je co dva roky se vracet k mému klientovi a přepojistit mu smlouvy, nedělám a to ani u smluv, kde jsem dělal jen rizika. Šokuje mě, že to je tak rozšířené a proto mám být s tou většinou lidí postižen i já.

   Spíše ty vlastní smlouvy upravuji, výjimečně je nahrazuji. Je pravda, že taková PČS šla v tomto roce hodně nahoru s kvalitou a variabilitou Flexi a ve spoustě případů má smysl pracovat s lineárním klesáním rizik, individuálním ukončením hlavních rizik v čase a slevami na pojistném, takže změna původní smlouvy na novou Flexi vychází velmi příznivě a klient není poškozen, ba profituje na tom. Spousta mladých klientů si totiž chce pojistit rizika levněji, než do 65 let. Třeba za 10 let to chtějí řešit znovu.

   Rétorika zastánců plošné regulace popírá princip, podle kterého pracujeme a to je hledání vyššího užitku klienta, než měl za stejné peníze dříve. Pokud klient v produktu neinvestoval, nic jej změna nestojí. O tom se mlčí, protože to je ztráta jen pro pojišťovnu. U pojištění aut či jiného majetku, nikdo nám také nespílá, že jsme poradili a pak prodali. U ŽP se tomu ale říká přetáčení smluv, jen si nejsem jist, zda se to myslí jen pro smlouvy, které ten poradce dělal původně také. Pokud by poradce nenavrhoval zlepšení, musel by rovnou skončit, protože každý už je přece nějak pojištěn. Mám pocit, že pojišťovny si myslí, že jejich zájem je vysoko nad zájmy klientů.

   Bude se intenzivně a nemilosrdně rušit to co měl klient dříve. Přesně ten opačný efekt, než co si pojišťovny přejí, přetrvání kmenů pojistek jim klesne a odhaduji tak na rok a půl. Přímý důsledek regulace.

   Jsem zastáncem průzračně jednoduchého principu selektivní regulace:
   A. U pojistek kde se řeší rizika, nic regulovat není třeba. Je podnikatelským rizikem pojišťoven, jak atraktivně nastaví ceny rizik.
   B. Zakáže se ta část běžného pojistného, která by překročila minimální postačitelné pojistné, čímž bude povinné IŽP nastavit jen na rizika. K selhání poradce nedojde, protože už modelační programy pojišťoven to nedovolí. IŽP jako unit link de-facto zanikne, zbydou jen rizika. Konstrukce akumulovaného dluhu u produktů ŽP se změní.
   C. Založí se jednoduchá a producentům i distributorům na trhu přístupná online databáze – historie smluv a jejich nastavení daného klienta, i když je ten co nahlídne do databáze nedělal. Nechápu, proč by to mělo trvat dva roky, když já to umím vyrobit za víkend. Všichni si pak rychle uvědomíme, kdo klientovi uškodil a kdo mu pomohl, prostým porovnáním cen jednotkových rizik, případně bouchnutím nesmyslného běžného pojistného do investic.
   D. Ceny rizik se změní a změní se i výše provizí za zprostředkování produktu, protože pojišťovny si už nebudou malovat vzdušné zámky o tom, jak se napakují na poplatcích za správu kapitálu. Pokles mi pak vůbec nevadí.

   Důsledkem mého návrhu je, že na trhu vždy zvítězí zájem klienta. Schopný poradce se uživí, schopná pojišťovna také. Žádné podpásové legislativní dýky do našich zad!

   Zcela stojím za názory pánů Šindeláře a Šafránka. Iniciativa pana Šincla jde úplně špatným směrem a trh velmi poškodí. Vyžene z trhu spoustu poradců a i malé pojišťovny, které jsou na nich závislé. Doufám snažně, že v Parlamentu není masivní korupce, která by osud zákona rozhodla již předem v neprospěch většiny finančního trhu. Do trhu totiž patří i klienti a ti mají být masově poškozeni, jde o vážný trestný čin obecného finančního ohrožení a jen imunita způsobuje, že se pan Šincl k tomu propůjčil.

   Pokud tam ta korupce je a poslanci si chtějí bokem něco vydělat, pak tu máme v dohledu obrovský kolaps hlavního zákonodárného orgánu státu a přetížené soudy. Pokud regulace tak jak jsou i projdou dál, nejen distribuce si nevydělá, ale především klienti nadále nedostanou službu, kterou potřebují. Životní pojištění je totiž produkt, který nikdo aktivně nepoptává. Není to jako kupovat sekačku na trávu, nebo auto. Z trhu zmizí osoby, které klient potřebuje. Nebo nezmizí, ale životní pojištění budou bojkotovat. Poškozen bude vždy klient také!

   Tady se lobbuje zájem producentů, jak zvýšit zisk na úkor distribuce. Ty štvavé články se drží jen odkupného a jen toho, že klient ve smlouvě investoval, proto je poškozen přetočením smlouvy. V reportáži šustí přepočítávané tisícikoruny, kamera snímá balíčky bankovek i počítací strojky, nejméně 20 záběrů na peníze, aby to vzbudilo co největší nenávist k poradcům. V pozadí připravená vyjádření odborníků z ČNB a ČAP, pak šoty na pana Šincla, jak hrdinně bojuje za klienty. Hovoří o kolotočích peněz, o špinavých fintách a podobně. Nikdo nám už nezávidí tu práci, jen peníze! Pan Šincl se ve svých článcích dopouští řady urážek našeho stavu a řady úmyslných nepřesností nebo rovnou lží, aby jeho reportáž vedla k cíli. Byl v bance, pak v pojišťovně a zamířil po roce do politiky. Co TEN ví o naší práci? 5 let byl v bance a pak rok v pojišťovně IPBP, ze které odešel již před 17 lety! Trh se už velmi změnil!I pan Fejtek, kterého jsem si kdysi vážil, netuší co tohle způsobí! Je hrubá chyba udělat to plošně a necitlivě!

   Tomuhle tleskáte? Nechápete, že vaše firma bude mít mnohem více storen? Trh se nevyčistí ihned, bude to tak několik let a ano, já se toho bojím. I po 12 letech na trhu se velmi bojím, protože to bude boj o přežití, krysí závod. Regulace způsobí, že mnohem častěji než dříve vám někdo vašeho klienta přepojistí a vy budete nevinen, ručit a vracet provize však budete vy. Poradci budou chtít pokles a způsob výplaty nějak dohnat a kompenzovat. Budou bezohlednější ke konkurenci, než nyní. Zabij nebo budeš zabit, tohle se stane heslem.

   Já se specializuji na osobní rizika a přímé investice. Nevím, kde jste vzal pocit, že mám dělat všechno. Na to mám kolegy. I teď nemám dost času na sebevzdělávání. Nevěřím, že mohu být špičkový ve všech oblastech našeho oboru a dělám to, co mě baví. Samozřejmě, že se bojím. Mám i nějaké dluhy způsobené velkorysým vyrovnáním po rozvodu a doháním to. O mém výdělku ale nadále chtějí rozhodovat lidé, kteří se živí něčím úplně jiným, než prací přímo s klientem. Znáte jiný obor, kde vám zákon zakáže dosavadní výdělek a máte za ten nový 5 let ručit, i když to nejde mít ve vaší moci? Klientům nemůžeme nic zakázat.

   Pojišťovny neustále inovují a přímo nás tím vybízejí, abychom optimalizovali klientovy finanční toky. Je to jejich boj o koláč a my si z něj ukusujeme také. To je zcela v pořádku. V pořádku není, když mi drží koláč do místa kam si smím kousnout a ukousnou si o to více a zadarmo! V pořádku není, když to nesmím 5 let považovat za můj díl koláče.

   Žasnu, jak snadno a podle zákona mám být trestán na principu kolektivní viny. Všichni mlčí jak ovce a čekají na nůž okolo hrdla. Já bojuji a mám-li prohrát, nebudu se aspoň muset do konce života stydět.

   • Angelus napsal:

    Vážený pane Hanzl, reportáž je sice tendenční a jednostraně zaměřená, ale pokud 9 z deseti zprostředkovatelů jsou prasata a klientovi prokazatelne škodí je daleko lepší odsoudit všechny než nedělat nic. Když se kácí les, létají třísky. Píšete o 5000 poradcích, kteří dělají kvalitní práci. Myslím si že jich bude o něco méně. Opravdu kvalitní práce těchto poradců vyrovná prasárny dalších 10–20 000 prasat, chtějících klienta jen oškubat. Obávám se že ne.
    Pokud jste tak na výši nechápu s čím máte problém. Dle vašich stránek jste 11 let v oboru. To nemáte dostatek klientů s následnými provizemi? Stejně jako od kuchaře člověk očekává, že to umí s jídlem, tak finanční poradce by to měl umět s penězi.

    Bez exkluzivity vám poradím úžasnou myšlenku, jak přežít a dokonce být spokojen.
    Počítejte se mnou – úrazovka na 750.-Kč je po navrhované novele 1800 ročně po dobu trvání smlouvy. Hezkých 600% ročního pojistného. Žádná storna. Dále povinné ručení, pojištění odpovědnosti, havarijko, hypotéka, investice. Polovinu uděláte vy, z poloviny obdržíte odměnu jako tipař. Opravdu není problém se dostat na cca 4000.-Kč za klienta ročně.
    5–8 klientů měsíčně znamená 20000 – 32000.-Kč. To je za první rok. Přesně 13 měsíc příjde dvojnásobek, Přesně 25 měsíc již trojnásobek. Za 3 – 5 let máte příjem okolo 1000 000.-Kč za rok. Servisujete cca 250 lidí. Nemusíte jim měnit smlouvy. Nemusíte jim nic prodávat. Sem tam Vám nějaký klient odejde, ale jen na základě spontáního doporučení zase přijde. To mi přijde fajn. Vám ne? Opravdu je lepší nachat si vyplatit 150% (dnes 180% jednorázově) a nadávat, když mi to někdo ze ZFP apod. shodí? Jakákoliv změna je dobrá. Jakákoliv. Pokud se cítíte ohrožen, mám pro Vás špatnou zprávu, možná byste měl změnit obor a jít pomáhat lidem s výběrem nádobí. Neznám Vaši práci u klienta, ale pokud je prokazatelné že 9 / 10 jsou prasata, nemám problém zahubit celý obor. A pojďmě si říci, že tak hrozné to nebude.

    • Vašek napsal:

     Dobrý den pane Angelusi,

     máte ve výpočtu toho krásného výdělku obrovskou chybu. Počítáte totiž s ročním pojistným za 5 – 8 klientů rovnou při sepsání smlouvy. Pokud se budeme bavit o provizi z měsíční platby (souhlasím, že by byla asi nejspravedlivější), potom se po prvním měsíci pohybujeme asi takto:

     • rizikovka/úrazovka za 750,– Kč měsíčně * 20% provize (vyšší nesmí dle navrhovaného pozměňovacího návrhu být vyplácena po celou dobu platnosti smlouvy) = 150,– Kč;
     • auto za 10.000,– Kč ročně = cca. 1.500,– Kč v případě měsíční provize je to 125,– Kč;
     • byt za 2.000,– Kč ročně = cca. 500,– Kč v případě měsíční provize je to 42,– Kč;
     • pět až osm hypoték měsíčně? to asi ne :);
     • pravidelná investice 1.000,– Kč měsíčně s průběžně placeným poplatkem = cca. 40,– Kč? (ať mě opraví znalejší kolega, investicemi se nezabývám);

     CELKEM = cca. 360,– Kč měsíčně.
     5 – 8 klientů v prvním měsíci = cca. 1.800,– až 2.880,– Kč měsíčně. Tedy v prvním měsíci nemáte vyděláno ani na povinné odvody. V případě, že obhospodařujete stabilní kmen cca. 300 lidí (což by při nárůstu 5 – 8 klientů měsíčně trvalo 3 až 5 let; také musíme uvažovat to, že máte u všech 300 klientů všechny výše zmíněné produkty), dostáváme se na částku přes 100 tis. měsíčně, tady s Vámi už souhlasím. Ten začátek jste ovšem značně přepálil.

     Z hypoték nejsou pravidelné provize, nemohu to tedy započítat do pravidelného příjmu.

     • Angelus napsal:

      Dobrý den,
      Nechápu jak tohle můžete považovat za problém:

      1. není to teorie, tímto modelem už několik let funguji. Těším se až bude Generali, ČS a další pojišťovny nabízet své vlajkové produkty s pravidelnou provizí. – pokud někdy.

      Ve výpočtu vycházím z toho jak je to dnes. v pozměnovacím zákoně je 20% po celou dobu trvání smlouvy. Nikde není napsáno, že nesmí být záloha na rok. Dnes všechny pojišťovny u všech produktů, kde je rovnoměrná provize po celou dobu smlouvy atd. všichni vyplácí provize ihned.
      Kolik znáte lidí, kteří platí povinné ručení, pojištění domácnosti, odpovědnost atd. měsíčně. Pár klientů má půlroční nebo čtvrtletní platbu. Všichni ostatní roční. (Aspoň u mě)

      1. Pokud by platil Váš model, tak je to možná ještě lepší. Ano první měsíc nevyděláte na odvody. Ale OSVČ má být do hajzlu podnikatel. Ukažte mi jediný obor, kde se očekává, že budete v plusu hned první měsíc. I kdyby měl být člověk v minusu 2 roky tak je to skvělé. Aspoň by do oboru nelezli lidi co tam nemají co dělat.

      Dovolím si doplnit Vaš výpočet:

      1. měsíc vydělek 2000, 2. měsíc 4000, 3 měsíc 6000.-Kč = tzn. pokud se člověk uskromní už po 12 měsících má pravidelný příjem 24000.-Kč měsíčně aniž by byl nucen uzavřít jedinou novou smlouvu. Kolik lidí v MLM tohle vydělává (z nosičů vody, kteří chodí za klienty). A stačí pouze rezerva 300 000.-Kč. A stejně jako si nezařícím jakýkoliv jiný obchod, dílnu cokoliv, pokud nemám rezervu, tak stejně nemůžu lézt do finačnictví.

  • napsal:

   Tomáš Síkora končí jako výkonný ředitel ČAP. Moc se mu ten lobbying asi nepovedl.

 4. pavel-hanzl napsal:

  Milí kolegové!

  Na www stránce

  http://tn.nova­.cz/clanek/zla­ty-dul-financnich-poradcu-provize-ze-smluv-kasiruji-vickrat.html

  je můj níže uvedený komentář s důležitými odkazy.

  Čas spěchá, proto uvolňuji odkazy ještě před zveřejněním v Parlamentních listech a na investujeme.cz

  VAROVÁNÍ !!! Tato reportáž je neúplná a silně zkresluje pravdu.
  Má vás oklamat a obrátit proti všem nezávislým poradcům, ve finančním zájmu pojišťoven. Další informace zde:
  http://uloz.to/xkR452uP­/bezva-finta-pana-sincla-docx
  http://uloz.to/xWx1Nsy­e/vazeny-pane-poslance-docx
  Pavel Hanzl, poradce

  • Unknown Advisor napsal:

   Pane Hanzle, naše makléřská firma napsala v pátek shodou okolností dopis panu poslanci Šinclovi, kde naopak jeho aktivitu všemi deseti podporujeme a jím navrženou podobu zákona vítáme. Nejsme velkou firmou, řadíme se mezi střední makléřské firmy. Jen loni jsme vraceli provize za několik desítek sjednaných smluv životního pojištění. Ve všech případech se jednalo vždy o přepojištění smlouvy do dvou nebo po dvou letech, jen kvůli nové provizi. Vrcholem bylo, když bylo pár smluv zrušeno jen proto, že poradce z MLM potřeboval na další kvartál obhájit pozici a kariérní řád ve své MLM firmě a neštítil se s klientem rozdělit o svoji provizi. Podali jsme stížnost na ČNB i k MLM firmě, vše vyšumělo do ztracena. V našem dopise jsme pana poslance seznámili s tím, proč se vyplácí přetáčet smlouvy po dvou letech, jak je výhodné si během hodinového sezení vydělat na další dva roky dalších 18.000 Kč a jak to jde takto krásně u desítek a stovek klientů dělat pravidelně co dva roky s tím, že vždycky to zaplatí klient ze své kapsy. Tento stav je neudržitelný a proto jsme v našem dopise pana poslance požádali, ať prosadí jednak postupnou výplatu provize rozloženou do pěti let a druhak ať se za smlouvu provizně ručí poměrnou částí taktéž pět let. Současně jsme pana poslance požádali, zda by do zákona neprosadil i jinou variantu vyplácení provize za ŽP, a to podle frekvence placení. Poradce by měl mít možnost si vybrat, jakým způsobem si nechá vyplácet provizi za sjednání. Pokud např. klient platí měsíčně, proč nedostávat provizi každý měsíc po dobu pěti let ? Pokud platí čtvrtletně, proč nedostávat provizi každé čtvrtletí po dobu pěti let ? Výhody ? Poradce dostane skutečně zaslouženou provizi, v případě storna smlouvy nemá vůči pojišťovně žádný dluh a hlavně ho to nutí se o klienta starat. Stávající systém, kdy se bouchne nebo přebouchne
   životka a měsíc poté se zinkasuje celá provize (klidně i 180%) poradce k ničemu nevede, jen k tomu, že se za dalších 23 měsíců opět ozve, že produkt už není moderní a je tedy zapotřebí ho nahradit něčím modernějším. Poté, co jsem si včera přečetl Vaše dva dopisy v pondělí tentýž dopis, co jsem posílal panu poslanci Šinclovi pošlu i dalším pánům v Poslanecké sněmovně a dalším klíčovým lidem. Nikoliv Vám na truc, ale v rámci objektivity a vyvážených informací. Právě směšně krátké ručení za smlouvu a okamžitá výplata astronomické provize dostaly náš obor tam, kde je. Doufám, že v Poslanecké sněmovně zvítězí zdravý rozum a že dojde konečně k razantní změně, protože pokračování stávající agónie by bylo tím nejhorším možným řešením. Jistě pochopíte, že zde nebudu uvádět své skutečné jméno a název makléřské firmy, důvodem jsou případné mediální a jiné ataky.

   • Insider napsal:

    nemusite o nic zadat. Průběžná výplata provize ve výši max 20% je v tom návrhu pana Sincla od počátku, jako alternativa k předplacené provizi. V tomto modelu pochopitelně neni žádné storno

    • Unknown Advisor napsal:

     Děkuji za Vaši reakci pane Insidere, chápu správně, že bude tedy vyplácena dle frekvence placení klientem ? Tedy na měsíční, kvartální, pololetní či roční bázi ? Pokud ano, sám za sebe budu navýsost spokojen. Děkuji.

     • Insider napsal:

      to navrh neřeší. Je tam jen roční limit. Ale je to naprosto logické. Pojišťovny to proste velmi jednoduše překlepu do provizního režimu nezivotniho pojisteni. Stejně jako u pojisteni aut, tam přece taky mate vždy provizi ze zaplacené částky , bez ohledu na frekvenci platby.

      • Unknown Advisor napsal:

       Skvělá zpráva, teď už jen aby to prošlo. Držím panu poslanci palce a současně doufám, že napříč celou Poslaneckou sněmovnou zavládne zdravý selský rozum a tuto změnu se podaří prosadit. Chápu, že jsem se svým názorem a pohledem na věc v těžké menšině oproti zbytku poradenské obce, ale já skutečně nevidím jiného východiska vedoucího k nápravě.

       • Insider napsal:

        No uvidime :)
        Osobně to také v dlouhodobém (5 let a vice) horizontu nevidím tak tragicky.

        Rada poradcu ale nepochybně nezvládne to přechodové období, protože nemají skoro žádné financni rezervy a dostávají minimální příjmy z následných provizi v nezivotnim pojisteni.
        A k tomu mají ještě velmi často dost vysoké výdaje 😉

       • pavel-hanzl napsal:

        Dobrý den!
        Velmi se mýlíte, tato regulace vás tvrdě postihne. Pravdu mají příznivci selektivní regulace. Vůbec nechápete důsledky návrhu pana Šincla. Naprostá většina poradců a i z vaší firmy to finančně nepřežije a skončí.

        • Konkurence napsal:

         Vy zase pane Hanzle vůbec nechápete, že řada poradců, kteří se na tohle už dávno připravili a mají dost našetřeno, si zjevně velmi přeje, aby to jejich méně chytří konkurenti „finančně nepřežili a skončili“

         – tak to prostě v kapitalismu chodí 😉 bankrot je přirozenou součástí vývoje

 5. napsal:

  Jistoty přepojišťovacího kolotoče

  Kdo si myslí, že životní pojištění patří v České republice mezi dlouhodobé finanční jistoty, bude asi zklamán. Více než 50 % smluv na tento dlouhodobý produkt končí do 5 let od sjednání, nejčastěji ale už po druhém roce od podpisu smlouvy. Důvod? Takzvané přetáčení smluv. V praxi je to až nepochopitelně snadné. Za každou uzavřenou smlouvu dostane finanční poradce ihned provizi, která dosahuje až 200 % z ročního pojistného. Po dvou letech, kdy skončí ochranná lhůta klienta, mu nic nebrání v tom, aby za ním přišel znovu a pod nějakou záminkou – např. vylepšení smlouvy, nové výhodnější podmínky, nebo rozšíření o dodatečné programy – s ním zkrátka uzavřel smlouvu novou. Jenže pro klienta je to vždy nevýhodné, z přetočené smlouvy má peníze hlavně zprostředkovatel. Náklady na přetočení platí klient, který první dva roky hradí především odměnu zprostředkovatele. Poradce ale za uzavření smlouvy dostane svou provizi hned. A jsme opět na začátku finančního kolotoče, který se ale vyplatí jen jedné straně. Ročně se v něm roztočí na odměnách asi 10,5 miliard korun. Zbytečně tak skončí stovky tisíc smluv a něco, co by tuhle centrifugu zastavilo, se stále nedařilo najít. A to i přesto, že v řadě států Evropské unie je regulace provizí za životní pojištění naprosto běžná – to tak v klidu může plnit svůj primární cíl pojištění občanů proti obtížným životním situacím nebo zajištění na stáří. Navíc je tu i názor České národní banky, která nedávno navrhovala vyplácení odměn pro zprostředkovatele regulovat v zákoně o pojišťovnictví.
  Jak tuhle pouťovou atrakci, ze které vám zbyde tak maximálně pokažený žaludek, zastavit? Jednoduše – podmínky je potřeba nastavit tak, aby se zprostředkovatelům zase vyplatilo dlouhodobě starat o klienty. Pokud dojde na zastropování jejich provizí a jejich odměna se navíc bude vyplácet v průběhu let a ne najednou, dost možná se klientovi zablýská na lepší časy. Pro finančního poradce totiž bude mít hodnotu daleko delší dobu… A v neposlední řadě – změnami ve výši provizí a jejich vyplácení se k lidem mohou přesunout až 4 miliardy ročně. Pokud by se přece jen klient rozhodl smlouvu ukončit dřív, jeho odkupné tak bude vyšší.
  A „vedlejší“ produkt? Investičnímu životnímu pojištění se zase vrátí jeho původní smysl – chránit klienty i jejich nejbližší před důsledky nepříznivých situací. Vše je připraveno pro poslance. Ti se ale kromě samotného studování materiálu budou s největší pravděpodobností muset vypořádat i s tím, že právě tímto návrhem někomu šlapu na kuří oko.
  http://www.par­lamentnilisty­.cz/profily/Ing-Ladislav-Sincl-264/clanek/Jistoty-prepojistovaciho-kolotoce-40683

  • pavel-hanzl napsal:

   Pane já, pokud křičíte na článek plný lží Bravo, tak jste potvrdil svou demenci. Pan Šincl bude muset čelit mnoha dotazům poslanců, protože jej brzy čeká grilování po přečtení otevřeného dopisu, který mu zašlu na stránkách Parlamentní listy. Jeho lži poškodily ČSSD a dávají slušným poradcům velkou šanci na to, aby jím podaný pozměňovací návrh k novele zákona o pojišťovnictví dál neprošel. Přeji pěkný víkend, pane.

   • Petr Z. napsal:

    Pane Hanzle, držím Vám palce, nicméně se nedomnívám, že máte ve vší úctě reálnou možnost cokoliv změnit. Pojišťovnám jde o miliardy, kterým si díky prosazení zákona navýší svůj každoroční zisk. Když si uvědomím, jak ekonomicky jsou silné a co dokáže udělat „krabice s vínem“ u našich zákonodárců…jak říkám, držím Vám palce, ale podle mě je v zákulisí a kuloárech Poslanecké sněmovny už dávno rozhodnuto. A ano, mnoho férových a skutečně seriózních finančních poradců (srdcařů) čeká na finální verdikt a pokud se potvrdí, tak jsou rozhodnuti v oboru skončit. Mít de facto půjčené peníze od pojišťovny po dobu pěti let a celou tu dobu se jen třást, kdy mi nějaký náctiletý zmotivovaný MLM bouchač u klienta zruší mnou sjednanou smlouvu, to skutečně nemám za ta dlouhá léta v oboru zapotřebí.

    • pavel-hanzl napsal:

     Pane Petře, kdo se nevzdává, je odsouzen k úspěchu. Nedovolím, aby mě zařízl nějaký mládenec z Karviné, posílám vám odkazy. Půjdu s tím klidně až za předsedou Parlamentu, oslovím adresně každého poslance. Dodám výpočty a důkazy. Více zde:
     http://www.par­lamentnilisty­.cz/profily/Ing-Ladislav-Sincl-264/otazka/VAROVANI-84644

     A když to nevyjde, mám v záloze záchranný plán pro vás a pro všechny další slušné lidi, abyste novou dobu přežili, v mé firmě. Znám řešení!

   • jo napsal:

    Pane Hanzle, vy vážně patříte na psychiatrii.

 6. napsal:

  Jistoty přepojišťovacího kolotoče

  Kdo si myslí, že životní pojištění patří v České republice mezi dlouhodobé finanční jistoty, bude asi zklamán. Více než 50 % smluv na tento dlouhodobý produkt končí do 5 let od sjednání, nejčastěji ale už po druhém roce od podpisu smlouvy. Důvod? Takzvané přetáčení smluv. V praxi je to až nepochopitelně snadné. Za každou uzavřenou smlouvu dostane finanční poradce ihned provizi, která dosahuje až 200 % z ročního pojistného. Po dvou letech, kdy skončí ochranná lhůta klienta, mu nic nebrání v tom, aby za ním přišel znovu a pod nějakou záminkou – např. vylepšení smlouvy, nové výhodnější podmínky, nebo rozšíření o dodatečné programy – s ním zkrátka uzavřel smlouvu novou. Jenže pro klienta je to vždy nevýhodné, z přetočené smlouvy má peníze hlavně zprostředkovatel. Náklady na přetočení platí klient, který první dva roky hradí především odměnu zprostředkovatele. Poradce ale za uzavření smlouvy dostane svou provizi hned. A jsme opět na začátku finančního kolotoče, který se ale vyplatí jen jedné straně. Ročně se v něm roztočí na odměnách asi 10,5 miliard korun. Zbytečně tak skončí stovky tisíc smluv a něco, co by tuhle centrifugu zastavilo, se stále nedařilo najít. A to i přesto, že v řadě států Evropské unie je regulace provizí za životní pojištění naprosto běžná – to tak v klidu může plnit svůj primární cíl pojištění občanů proti obtížným životním situacím nebo zajištění na stáří. Navíc je tu i názor České národní banky, která nedávno navrhovala vyplácení odměn pro zprostředkovatele regulovat v zákoně o pojišťovnictví.
  Jak tuhle pouťovou atrakci, ze které vám zbyde tak maximálně pokažený žaludek, zastavit? Jednoduše – podmínky je potřeba nastavit tak, aby se zprostředkovatelům zase vyplatilo dlouhodobě starat o klienty. Pokud dojde na zastropování jejich provizí a jejich odměna se navíc bude vyplácet v průběhu let a ne najednou, dost možná se klientovi zablýská na lepší časy. Pro finančního poradce totiž bude mít hodnotu daleko delší dobu… A v neposlední řadě – změnami ve výši provizí a jejich vyplácení se k lidem mohou přesunout až 4 miliardy ročně. Pokud by se přece jen klient rozhodl smlouvu ukončit dřív, jeho odkupné tak bude vyšší.
  A „vedlejší“ produkt? Investičnímu životnímu pojištění se zase vrátí jeho původní smysl – chránit klienty i jejich nejbližší před důsledky nepříznivých situací. Vše je připraveno pro poslance. Ti se ale kromě samotného studování materiálu budou s největší pravděpodobností muset vypořádat i s tím, že právě tímto návrhem někomu šlapu na kuří oko.
  http://www.par­lamentnilisty­.cz/profily/Ing-Ladislav-Sincl-264/clanek/Jistoty-prepojistovaciho-kolotoce-40683

 7. napsal:

  Jistoty přepojišťovacího kolotoče

  Kdo si myslí, že životní pojištění patří v České republice mezi dlouhodobé finanční jistoty, bude asi zklamán. Více než 50 % smluv na tento dlouhodobý produkt končí do 5 let od sjednání, nejčastěji ale už po druhém roce od podpisu smlouvy. Důvod? Takzvané přetáčení smluv. V praxi je to až nepochopitelně snadné. Za každou uzavřenou smlouvu dostane finanční poradce ihned provizi, která dosahuje až 200 % z ročního pojistného. Po dvou letech, kdy skončí ochranná lhůta klienta, mu nic nebrání v tom, aby za ním přišel znovu a pod nějakou záminkou – např. vylepšení smlouvy, nové výhodnější podmínky, nebo rozšíření o dodatečné programy – s ním zkrátka uzavřel smlouvu novou. Jenže pro klienta je to vždy nevýhodné, z přetočené smlouvy má peníze hlavně zprostředkovatel. Náklady na přetočení platí klient, který první dva roky hradí především odměnu zprostředkovatele. Poradce ale za uzavření smlouvy dostane svou provizi hned. A jsme opět na začátku finančního kolotoče, který se ale vyplatí jen jedné straně. Ročně se v něm roztočí na odměnách asi 10,5 miliard korun. Zbytečně tak skončí stovky tisíc smluv a něco, co by tuhle centrifugu zastavilo, se stále nedařilo najít. A to i přesto, že v řadě států Evropské unie je regulace provizí za životní pojištění naprosto běžná – to tak v klidu může plnit svůj primární cíl pojištění občanů proti obtížným životním situacím nebo zajištění na stáří. Navíc je tu i názor České národní banky, která nedávno navrhovala vyplácení odměn pro zprostředkovatele regulovat v zákoně o pojišťovnictví.

  Jak tuhle pouťovou atrakci, ze které vám zbyde tak maximálně pokažený žaludek, zastavit? Jednoduše – podmínky je potřeba nastavit tak, aby se zprostředkovatelům zase vyplatilo dlouhodobě starat o klienty. Pokud dojde na zastropování jejich provizí a jejich odměna se navíc bude vyplácet v průběhu let a ne najednou, dost možná se klientovi zablýská na lepší časy. Pro finančního poradce totiž bude mít hodnotu daleko delší dobu… A v neposlední řadě – změnami ve výši provizí a jejich vyplácení se k lidem mohou přesunout až 4 miliardy ročně. Pokud by se přece jen klient rozhodl smlouvu ukončit dřív, jeho odkupné tak bude vyšší.

  A „vedlejší“ produkt? Investičnímu životnímu pojištění se zase vrátí jeho původní smysl – chránit klienty i jejich nejbližší před důsledky nepříznivých situací. Vše je připraveno pro poslance. Ti se ale kromě samotného studování materiálu budou s největší pravděpodobností muset vypořádat i s tím, že právě tímto návrhem někomu šlapu na kuří oko.

  http://www.par­lamentnilisty­.cz/profily/Ing-Ladislav-Sincl-264/clanek/Jistoty-prepojistovaciho-kolotoce-40683

 8. napsal:

  Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění
  Rozpočtový výbor schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh, ve kterém se stát stává regulátorem výše provizí, vyplácených za zprostředkování smluv životního pojištění. To však není jediná změna, která byla v pozměňovacím zákoně schválena.
  Pozměňovací návrh se týká zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšího souvisejícího zákona SNT 414. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal.
  Pojišťovny nebyly schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody. Při vzájemné dohodě by zase mohly být obviněny z kartelové dohody úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto musela být vytvořena změna v zákoně.
  Regulace odměn
  První velkou změnou je, že pokud pojištění zanikne v prvních pěti letech z jiného důvodu, než kvůli pojistné události, bude zprostředkovateli náležet odměna ve výši poměru počtu ukončených kalendářních měsíců trvání pojištění ku šedesáti kalendářním měsícům.
  Pojišťovny navíc budou oprávněny zohlednit ve výpočtu odkupného odměnu provize tak, aby v žádném roce trvání pojištění nepřesáhla část odměny 20% z celkové výše odměny. Při sjednané pojistné době kratší než 5 let, je pojišťovna oprávněna zohlednit ve výpočtu odkupného, podle předchozího, celou pojistnou dobu.
  Další změnou je, že výše odměny v prvním roce bude maximálně jednonásobek pojistného. Tedy 50% současného stavu. Dojde navíc k rozložení provizí do minimálně pěti let. V následujících čtyřech letech navíc bude odměna rozložena lineárně.
  Vracení stornopoplatků se rozprostře do pěti let a zprostředkovatelé tak budou platit poměrnou část vzhledem k výše uvedenému.
  V pozměňovacím návrhu je uvedeno, že výše provizí v prvním roce, navíc nebude zatěžovat klienty, protože bude pojišťovna oprávněna do odkupného zohlednit ročně max. 20% z celkové poskytnuté pobídky. Veškeré náklady rozdílu mezi poskytnutou pobídkou a maximální limitací jejího zohlednění v odkupném pro klienta tak nese průběžně pojišťovna.
  Je velmi pravděpodobné, že pozměňovací návrh sněmovnou projde bez větších komplikací, neboť členové rozpočtového výboru byly výjimečně téměř všichni za jedno a návrh Ladislava Šincla získal silnou podporu.
  Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

 9. napsal:

  Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění
  Rozpočtový výbor schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh, ve kterém se stát stává regulátorem výše provizí, vyplácených za zprostředkování smluv životního pojištění. To však není jediná změna, která byla v pozměňovacím zákoně schválena.
  Pozměňovací návrh se týká zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšího souvisejícího zákona SNT 414. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal.
  Pojišťovny nebyly schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody. Při vzájemné dohodě by zase mohly být obviněny z kartelové dohody úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto musela být vytvořena změna v zákoně.
  Regulace odměn
  První velkou změnou je, že pokud pojištění zanikne v prvních pěti letech z jiného důvodu, než kvůli pojistné události, bude zprostředkovateli náležet odměna ve výši poměru počtu ukončených kalendářních měsíců trvání pojištění ku šedesáti kalendářním měsícům.
  Pojišťovny navíc budou oprávněny zohlednit ve výpočtu odkupného odměnu provize tak, aby v žádném roce trvání pojištění nepřesáhla část odměny 20% z celkové výše odměny. Při sjednané pojistné době kratší než 5 let, je pojišťovna oprávněna zohlednit ve výpočtu odkupného, podle předchozího, celou pojistnou dobu.
  Další změnou je, že výše odměny v prvním roce bude maximálně jednonásobek pojistného. Tedy 50% současného stavu. Dojde navíc k rozložení provizí do minimálně pěti let. V následujících čtyřech letech navíc bude odměna rozložena lineárně.
  Vracení stornopoplatků se rozprostře do pěti let a zprostředkovatelé tak budou platit poměrnou část vzhledem k výše uvedenému.
  V pozměňovacím návrhu je uvedeno, že výše provizí v prvním roce, navíc nebude zatěžovat klienty, protože bude pojišťovna oprávněna do odkupného zohlednit ročně max. 20% z celkové poskytnuté pobídky. Veškeré náklady rozdílu mezi poskytnutou pobídkou a maximální limitací jejího zohlednění v odkupném pro klienta tak nese průběžně pojišťovna.
  Je velmi pravděpodobné, že pozměňovací návrh sněmovnou projde bez větších komplikací, neboť členové rozpočtového výboru byly výjimečně téměř všichni za jedno a návrh Ladislava Šincla získal silnou podporu.
  Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

 10. napsal:

  Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění
  Rozpočtový výbor schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh, ve kterém se stát stává regulátorem výše provizí, vyplácených za zprostředkování smluv životního pojištění. To však není jediná změna, která byla v pozměňovacím zákoně schválena.
  Pozměňovací návrh se týká zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšího souvisejícího zákona SNT 414. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal.
  Pojišťovny nebyly schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody. Při vzájemné dohodě by zase mohly být obviněny z kartelové dohody úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto musela být vytvořena změna v zákoně.
  Regulace odměn
  První velkou změnou je, že pokud pojištění zanikne v prvních pěti letech z jiného důvodu, než kvůli pojistné události, bude zprostředkovateli náležet odměna ve výši poměru počtu ukončených kalendářních měsíců trvání pojištění ku šedesáti kalendářním měsícům.
  Pojišťovny navíc budou oprávněny zohlednit ve výpočtu odkupného odměnu provize tak, aby v žádném roce trvání pojištění nepřesáhla část odměny 20% z celkové výše odměny. Při sjednané pojistné době kratší než 5 let, je pojišťovna oprávněna zohlednit ve výpočtu odkupného, podle předchozího, celou pojistnou dobu.
  Další změnou je, že výše odměny v prvním roce bude maximálně jednonásobek pojistného. Tedy 50% současného stavu. Dojde navíc k rozložení provizí do minimálně pěti let. V následujících čtyřech letech navíc bude odměna rozložena lineárně.
  Vracení stornopoplatků se rozprostře do pěti let a zprostředkovatelé tak budou platit poměrnou část vzhledem k výše uvedenému.
  V pozměňovacím návrhu je uvedeno, že výše provizí v prvním roce, navíc nebude zatěžovat klienty, protože bude pojišťovna oprávněna do odkupného zohlednit ročně max. 20% z celkové poskytnuté pobídky. Veškeré náklady rozdílu mezi poskytnutou pobídkou a maximální limitací jejího zohlednění v odkupném pro klienta tak nese průběžně pojišťovna.
  Je velmi pravděpodobné, že pozměňovací návrh sněmovnou projde bez větších komplikací, neboť členové rozpočtového výboru byly výjimečně téměř všichni za jedno a návrh Ladislava Šincla získal silnou podporu.
  Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

 11. napsal:

  Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění

  Rozpočtový výbor schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh, ve kterém se stát stává regulátorem výše provizí, vyplácených za zprostředkování smluv životního pojištění. To však není jediná změna, která byla v pozměňovacím zákoně schválena.

  Pozměňovací návrh se týká zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšího souvisejícího zákona SNT 414. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal.

  Pojišťovny nebyly schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody. Při vzájemné dohodě by zase mohly být obviněny z kartelové dohody úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto musela být vytvořena změna v zákoně.

  Regulace odměn
  První velkou změnou je, že pokud pojištění zanikne v prvních pěti letech z jiného důvodu, než kvůli pojistné události, bude zprostředkovateli náležet odměna ve výši poměru počtu ukončených kalendářních měsíců trvání pojištění ku šedesáti kalendářním měsícům.

  Pojišťovny navíc budou oprávněny zohlednit ve výpočtu odkupného odměnu provize tak, aby v žádném roce trvání pojištění nepřesáhla část odměny 20% z celkové výše odměny. Při sjednané pojistné době kratší než 5 let, je pojišťovna oprávněna zohlednit ve výpočtu odkupného, podle předchozího, celou pojistnou dobu.

  Další změnou je, že výše odměny v prvním roce bude maximálně jednonásobek pojistného. Tedy 50% současného stavu. Dojde navíc k rozložení provizí do minimálně pěti let. V následujících čtyřech letech navíc bude odměna rozložena lineárně.

  Vracení stornopoplatků se rozprostře do pěti let a zprostředkovatelé tak budou platit poměrnou část vzhledem k výše uvedenému.

  V pozměňovacím návrhu je uvedeno, že výše provizí v prvním roce, navíc nebude zatěžovat klienty, protože bude pojišťovna oprávněna do odkupného zohlednit ročně max. 20% z celkové poskytnuté pobídky. Veškeré náklady rozdílu mezi poskytnutou pobídkou a maximální limitací jejího zohlednění v odkupném pro klienta tak nese průběžně pojišťovna.

  Je velmi pravděpodobné, že pozměňovací návrh sněmovnou projde bez větších komplikací, neboť členové rozpočtového výboru byly výjimečně téměř všichni za jedno a návrh Ladislava Šincla získal silnou podporu.

  Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

 12. napsal:

  Rozpočtový výbor podpořil zastropování provizí u životního pojištění

  Rozpočtový výbor schválil ve středu 6. května pozměňovací návrh, ve kterém se stát stává regulátorem výše provizí, vyplácených za zprostředkování smluv životního pojištění. To však není jediná změna, která byla v pozměňovacím zákoně schválena.

  Pozměňovací návrh se týká zákona č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšího souvisejícího zákona SNT 414. Hlavním cílem návrhu je zamezit přepojišťování smluv životního pojištění, se kterým si trh sám poradit nedokázal.

  Pojišťovny nebyly schopné zavést potřebné regulace, neboť by se první z nich dostaly změnami do konkurenční nevýhody. Při vzájemné dohodě by zase mohly být obviněny z kartelové dohody úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Proto musela být vytvořena změna v zákoně.

  Regulace odměn
  První velkou změnou je, že pokud pojištění zanikne v prvních pěti letech z jiného důvodu, než kvůli pojistné události, bude zprostředkovateli náležet odměna ve výši poměru počtu ukončených kalendářních měsíců trvání pojištění ku šedesáti kalendářním měsícům.

  Pojišťovny navíc budou oprávněny zohlednit ve výpočtu odkupného odměnu provize tak, aby v žádném roce trvání pojištění nepřesáhla část odměny 20% z celkové výše odměny. Při sjednané pojistné době kratší než 5 let, je pojišťovna oprávněna zohlednit ve výpočtu odkupného, podle předchozího, celou pojistnou dobu.

  Další změnou je, že výše odměny v prvním roce bude maximálně jednonásobek pojistného. Tedy 50% současného stavu. Dojde navíc k rozložení provizí do minimálně pěti let. V následujících čtyřech letech navíc bude odměna rozložena lineárně.

  Vracení stornopoplatků se rozprostře do pěti let a zprostředkovatelé tak budou platit poměrnou část vzhledem k výše uvedenému.

  V pozměňovacím návrhu je uvedeno, že výše provizí v prvním roce, navíc nebude zatěžovat klienty, protože bude pojišťovna oprávněna do odkupného zohlednit ročně max. 20% z celkové poskytnuté pobídky. Veškeré náklady rozdílu mezi poskytnutou pobídkou a maximální limitací jejího zohlednění v odkupném pro klienta tak nese průběžně pojišťovna.

  Je velmi pravděpodobné, že pozměňovací návrh sněmovnou projde bez větších komplikací, neboť členové rozpočtového výboru byly výjimečně téměř všichni za jedno a návrh Ladislava Šincla získal silnou podporu.

  Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/rozpoc­tovy-vybor-podporil-zastropovani-provizi-u-zivotniho-pojisteni/

 13. PB napsal:

  „Pane PB, regulace se obrátí také proti vašim ovečkám v ohradě“ – nebojte, neobrátí.

  „Budou vám hromadně prchat do broker poolů, kde si vydělají více“ – nebojte, nebudou prchat a více si nevydělají.

  „Pokud mi zabijete obor, odejdu dřív, než regulace zabije mne“ – Vaše svobodná volba.

  • pavel-hanzl napsal:
   1. Obrátí a hodně.
   2. Prchat budou, už teď prchají.
   3. Děkuji za informaci. Jen jsem blafoval.
   4. Vy nejste poradce. Poradce není sebevrah.
   5. Až se zase u klienta utkám s člověkem od vás, vychutnám si jej více než jindy.
   6. Vaše touha po regulaci je zvrácená touha po konkurenční výhodě dané vaším plánem na úvěrování provizí poradcům v přesvědčení, že konkurence na to nebude mít peníze. Zákon vám ale přesně toto může zakázat také. Už dopředu víte, že regulátor to zakáže.
   7. Kdyby vaši lidé uměli více, než cpát lidem LCF na pár tisícikorun měsíčně, začal bych se jich bát.
   8. Vaši lidé na trhu jsou pro smích, mnohokrát mi to sdělil přímo i klient. Doufám, že tušíte, jaké klienty obsluhuji.

   • napsal:

    Tak už se na Vás pane Hanzle hezky plete bič v Poslanecké sněmovně, kde byly podány pozměňovací návrhy na regulaci pobídek za ŽP. V parlamentu je již podán pozměňovací návrh na regulaci pobídek s těmito základními parametry :

    • max. pobídka provize = 150%
    • v prvním roce výplata provize max. 100%
    • zbytek rovnoměrně v dalších 4 letech
    • lineární storno 1/60 = tzn. ručení provizí za ŽP po dobu 5-ti let

    Výše uvedené se neuplatní v případě, že provize je průběžná, po celou dobu trvání smlouvy, max. však ve výši 20% ročně.

    Návrh regulace se týká části A – odvětví životních pojištění dle přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb.
    Detaily na http://www.za­konyprolidi.cz/cs/2009–277#prilohy

    • z pojišťovny napsal:

     Legrační je, jak se z toho radují ty tisíce přiblblých švorbíků. Že vydělají dobří poradci, zvítězí malé firmy a prodavači snů zmizí. Jak naivní!

     Jako když rolníci ve 40. letech volili komunisty kvůli penzijní reformě. Aby po pár letech o vše přišli. Pan Hanzl na tom bude stejně jako dnes. Bez peněz s velkými gesty. Je to nula. Baroni z velkých firem nakonec zase nejvíc vydělají. Borkovec, Sluka, Stuchlík, Špirakus, to je jedno. Ti si rozdělí jackpot. Švorbíci se začnou věnovat politice. Poradenství je nikdy dobře neživilo, regulace všechno zvýrazní.

     Naprosto nejvíc vydělají pojišťovny. Vzpomenete si na mne, brzičko, kamarádi.

     • napsal:

      Myslím, že se mýlíte. Tento návrh jde jen na ruku pojišťovnám, aby ještě více optimalizovaly své zisky na úkor zprostředkovatelů. Ručit za provizi pět let u smlouvy ŽP může jen blázen, když je dnes její životnost tak tak tři nebo čtyři roky. K čemu Vám bude, když dostanete první rok 100% a druhý až čtvrtý zbývajících 50%, když po celou dobu za toto všechno ručíte poměrnou částí a to celých pět let ? Jak říkám, soudný člověk to nebude nabízet a už vůbec ne sjednávat. Jen je mi líto mladých zmanipulovaných lidí z MLM, protože ti se z těch storen za ŽP nebudou schopni vyhrabat, a nejen oni…Za mě můžu říct, že pokud bude v tomto znění novela přijata, tak se sjednáváním ŽP končím a patrně odejdu po 13-ti letech úplně z oboru.

 14. napsal:

  Po zralé úvaze jsem se dnes rozhodl podat pozměňovací návrh k omezení takzvaného přetáčení smluv u životního pojištění také k novele zákona o pojišťovnictví. Inspirovalo mě k tomu mj. obdobné řešení u doplňkového penzijního spoření, kde regulace již funguje a je řešena též v rámci střechového zákona o důchodovém pojištění. Kvůli fintám některých pojišťovacích zprostředkovatelů dnes více než půlka životních pojistek končí předčasně a pro klienty nevýhodně. Je to velká hra o provize, ve které se točí až deset miliard ročně. Chci se pokusit nastavit férovější pravidla a dosáhnout toho, aby se lidem vracela část peněz ze snížených provizí.
  Současná právní úprava a praxe totiž spíše motivuje k tomu, aby zprostředkovatelé každé dva roky přišli za svým klientem a pod různými záminkami zrušili jeho stávající smlouvu a uzavřeli s ním novou, za níž znovu vyinkasují další provizi. Pro klienty je to ale nevýhodné, profitují na tom pouze zprostředkovatelé. Provize za nové smlouvy přitom často dosahují až 24 násobku měsíčního pojistného plnění. To je velká motivace k různým trikům, na jejichž konci je pak překvapený a zklamaný klient.
  Navrhuji proto snížit a zastropovat maximální odměnu zprostředkovatelům, přičemž částku, o níž se sníží provize, tj. přes čtyři miliardy korun, připsat klientům do výnosů. V mém návrhu je také striktně legislativně ošetřeno, že pojišťovny z této částky neuvidí ani korunu. Dále navrhuji, aby zprostředkovatelé nedostávali celou provizi ihned, jako je tomu dnes, ale aby se její proplácení rozložilo do pětiletého časového rámce.
  Jsem si vědom toho, že regulace provizí za zprostředkování životního pojištění může být chápána jako novinka. Nicméně v řadě států Evropské unie, jako např. v Rakousku, kde jsem se inspiroval, však regulace provizí za životní pojištění funguje, je naprosto běžnou praxí, a životní pojištění tak plní svůj primární cíl, a tím je dlouhodobé pojištění občanů proti obtížným životním situacím či zajištění na stáří, a tak by tomu mělo být díky mému návrhu i v České republice.
  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/politika/po­litici-volicum/Sincl-CSSD-Jsme-proti-miliardovym-fintam-u-zivotniho-pojisteni-373133

  • ne-já napsal:

   Bravo, tleskám této iniciativě ČSSD, konečně má někdo koule na to prosadit výplatu provize za ŽP rozloženou do pěti let, protože jinak se v našem oboru nic nezmění a dál se budou okrádat klienti prostřednictvím IŽP. Více takových odvážných lidí jako jen pan poslanec Šincl.

   • PB napsal:

    Regulace aneb obrovská konkurenční výhoda Partners!

    Po pěti letech čekání na novelu zákona o pojišťovacích zprostředkova­telích, která má konečně zkultivovat pojistný trh, jsme v cílové rovince. Poslanecká sněmovna Parlamentu již od března 2015 projednává návrh komplexní novely upravující nabízení a zprostředkování pojištění, která zavádí převratné novinky, které se před pár lety ještě mohly zdát jako nemožné. Třeba to, že regulace dopadne i na pojišťovny, klient dostane do ruky jednotný ukazatel nákladovosti životního pojištění, všichni budou muset udělat analýzu a klientovi produkt doporučit – nikdo nebude moct jen prodávat, požadavek maturity a akreditované zkoušky, roční obnovovací poplatek, zákaz pobídek a vratek či další věci by měly s trhem zásadně pohnout. Nad tím vším visí otazník regulace provizí, které se pojišťovny snaží k novele všemi silami přilepit.

    Jsme připraveni

    Na toto všechno jsme v Partners připraveni jako nikdo jiný. Děláme analýzu každému klientovi, máme nejvzdělanější poradce v týmech, máme zkušenosti s investičním poradenstvím, takže se nebojíme nést odpovědnost za rady klientům, máme nastaveny procesy na předávání informací klientům a záznamy z jednání, máme profesionální poradce. A pokud by regulace provizí přece jen prošla, jsme na tom s ohledem na strukturu produkce nejlíp ze všech poradenských firem.

    Toto všechno se v obdobné podobě navíc chystá i v úvěrech včetně hypoték a změny doznají i investice.

    Trh se významným způsobem zkonsoliduje a prostor pro férové a komplexní poradenství obrovský vzroste. Příležitost pro kvalitní službu klientovi založené na analýze, poradenství a servisu nikdy nebyla větší.

    Dopady novely

    Dopady novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích

    Důležité upozornění: Tento dokument vychází z vládního návrhu zákona v podobě, v jaké byl předložen Poslanecké sněmovně. Výsledný text může ještě doznat změn.

    I. Změna názvu – Zákon o nabízení a zprostředkování pojištění a zajištění (ve zkratce zákon o distribuci v pojišťovnictví)
    Ke změně názvu zákona dochází v souvislosti s rozšířením jeho působnosti.

    Zákon se nyní bude vztahovat i na pojišťovny a jejich interní sítě a zaměstnance při nabízení pojištění. Původní zákon se vztahoval pouze na zprostředkovatele.

    Zákon tedy upravuje jakýkoliv způsob prodeje pojistných produktů a zavádí tak stejná pravidla pro všechny subjekty, kteří distribuují pojištění.

    II. Zjednodušení kategorií zprostředkovatelů a změny s tím související
    Nově se zavádějí pouze dvě kategorie zprostředkovatelů, jak je známe z oblasti investic:

    1. samostatný zprostředkovatel – centrála (dále jen SZ)
    2. vázaný zástupce – poradce (dále jen VZ)

    SZ nahrazuje stávající pojišťovací agenty a pojišťovací makléře (PA, PM)
    VZ nahrazuje stávající podřízené pojišťovací zprostředkovatele (PPZ), výhradní pojišťovací agenty (VPA) a vázané pojišťovací zprostředkovatele (VPZ)
    U SZ se předpokládá spolupráce s libovolným počtem pojišťoven
    SZ může jednat buď na základě smlouvy s pojišťovnou (dnešní PA) nebo na základě smlouvy s klientem (dnešní PM) – v případě jedné a téže zprostředkovávané pojistné smlouvy může jednat pouze jedním způsobem.
    VZ bude moci pracovat pouze pro jeden subjekt (SZ nebo pojišťovnu), dnes může PPZ pracovat pro více PA či PM
    Skupinové pojištění bude moci nabízet pouze u ČNB registrovaná osoba tedy SZ a VZ a nesmí jít o rezervotvorné pojištění – např. autobazary budou muset mít registraci u ČNB
    III. Činnost tipařů
    Činnost tzv. tipařů bude i nadále možná, jejich činnost však nesmí být doporučením vedoucím k uzavření konkrétní pojistné smlouvy, musí jít tedy jen o předání kontaktu na klienta, aniž by tipař klientovi poskytoval jakékoliv doporučení, rady, apod.

    IV. Registr ČNB a správní poplatky
    Zápis VZ do registru ČNB bude fungovat totožně jako u investic.
    První zápis platný do konce roku následujícího bude za 2.000 Kč. Následně se bude zápis obnovovat vždy na 12 měsíců zaplacením správního poplatku 1.000 Kč.
    Nově bude moci ČNB odejmout oprávnění SZ i VZ za opakované nebo vážné porušení zákona.
    V. Jednotlivá odvětví pojištění
    Zásadní novinkou jsou jednotlivé oblasti pojištění, které si může VZ nechat zaregistrovat a pouze v těchto zaregistrovaných oblastech pojištění může sjednávat jednotlivé typy pojištění v 5 kategoriích:

    1. životní pojištění
    2. neživotní pojištění s výjimkou vozidel
    3. vozidla – POV a HAV
    4. podnikatelská činnost zákazníka s výjimkou vozidel
    5. velká pojistná rizika

    Pro každou oblast zvlášť musí VZ splnit odbornou zkoušku u akreditované osoby, pokud chce dané pojištění zprostředkovat.

    VI. Požadavek maturity a odborná způsobilost
    Nováček v oboru bude muset mít maturitní zkoušku
    Stávající poradci bez maturity musí mít v oblasti pojištění minimálně 5 let praxi jako PPZ jinak si musí maturitu dodělat do 3,5 roku od účinnosti zákona, jinak musí skončit.
    Zavádí se akreditovaná zkouška pro jednotlivé oblasti pojištění (obdoba penzí) pro nováčky i stávající poradce
    Oproti zkouškám na důchodové produkty chce ČNB určovat zkušební otázky i strukturu testu, zkouška by tedy měla být jednotná u všech akreditovaných subjektů.
    Zkouška bude platit 5 let
    Odbornost se vztahuje i na zaměstnance pojišťoven, SZ a VZ, pokud se podílejí na uzavírání smluv (jednají s klienty)
    VII. Pravidla jednání s klienty, ukazatel nákladovosti, povinnost poskytnout radu
    Novinkou jsou standardizované ukazatele nákladovosti sdělované klientovi a povinnost pojišťoven mít na webu modelový výpočet u rezervotvorných produktů (kalkulačku) – způsob výpočtu je regulován vyhláškou ČNB, což znamená jednotný způsob výpočtu obdobně jako u RPSN.
    Nová povinnost poskytnout radu týkající se vhodnosti řešení při zprostředkování či nabízení smlouvy pojišťovnou a povinnost vycházet při tom z přiměřeného počtu produktů z obchodní nabídky zprostředkovatele – to neplatí, pouze pokud

    • se pojistná smlouva uzavírá výlučně z podnětu zákazníka,
    • zákazník radu výslovně odmítne a zároveň
    • se jedná o neživot v délce max. 5 let s ročním pojistným max. 500 EUR

    V záznamu z jednání musí být nově analýza produktů z obchodní nabídky zprostředkovatele, ze kterých zprostředkovatel vycházel při poskytování rady.
    V záznamu musí být nově vysvětlení dopadů případného vzniku, podstatné změny, trvání nebo zániku pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik
    Povinnost archivovat záznamy po dobu trvání pojištění + 5 let po zániku.
    Nový zákaz zaměstnavatele ovlivňovat zaměstnance při výběru pojistky a zákaz přijímat pobídky zaměstnavatelem – zákaz vratek a není možné nutit zaměstnance vybrat si produkt z nabídky zprostředkovatele.
    Zákaz přijímat pobídky, které by vedly k porušení povinnosti jednat s odbornou péčí a v nejlepším zájmu klienta.
    VIII. Odpovědnost, Správní delikty a sankce
    SZ zodpovídá za činnost VZ – jak za plnění povinností podle zákona tak i za důsledky protiprávního činu při provozování činnosti

    Podstatná změna – doposud musela ve většině případů ČNB nejprve uložit nápravné opatření a teprve jeho nesplnění bylo správním deliktem se sankcí. Nově může porušení zákona sankcionovat ihned, tedy bez předchozího uložení nápravného opatření.

    Sankce dosahují maximální hodnoty až 20 mil Kč.

    IX. Regulace provizi v návrhu zákona není
    Ve stávajícím návrhu zákona není navržena žádná regulace provizí, nicméně pojišťovny se snaží regulaci provizí do zákona včlenit v Poslanecké sněmovně.

    Časový harmonogram implementace:

    Novela nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů – předpoklad někdy na podzim 2015 – hrubý odhad. Všechny následující kroky se odvíjejí od tohoto dne, níže označeno jako „Ú“

    Ú + 3 měsíce – lhůta pro přeregistraci, pokud stávající PA či PM požádá v této lhůtě o oprávnění SZ, nemusí dokládat splnění podmínek zákona pro provozování činnosti SZ. Uplynutím lhůty zaniká dosavadní oprávnění k činnosti.

    Ú + 3 měsíce – lhůta pro přeregistraci VZ, lze registrovat až poté, co zastupovaný subjekt získá oprávnění SZ. Uplynutím lhůty zaniká dosavadní oprávnění k činnosti.

    Ú + 6 měsíců – lhůta pro uvedení činnosti do souladu se zákonem – implementace všeho výše uvedeného do praxe.

    Ú + 18 měsíců – lhůta pro složení odborné zkoušky pro VZ a členy statutárních orgánů SZ.

    Ú + 42 měsíců – lhůta pro doplnění maturity u stávajících zprostředkovatelů, pokud je souvislá praxe 5 a více let ke dni účinnosti zákona, tato povinnost neplatí.

    Ú + 12 měsíců – lhůta, ve které lze skládat zkoušky podle stávající právní úpravy (základní, střední a vyšší stupeň) – týká se nováčků.

    Zdroj: http://www.jsme­partners.cz/cs/jsme-partners/o-partners/regulace-aneb-obrovska-konkurencni-vyhoda-partners/

    • pavel-hanzl napsal:

     Pane PB, regulace se obrátí také proti vašim ovečkám v ohradě. Budou vám hromadně prchat do broker poolů, kde si vydělají více. Vaše mandátní smlouva bude v případě hromadného odchodu na houby. Jen si vzpomeňte, kolika porušení smlouvy jste se dopustili vy, odchodem z OVB. Nikdo vám firmu nezavřel, našla se ochotná AXA s úvěrem.

     Můžete důsledky regulace vysvětlovat jako vaši obrovskou konkurenční výhodu, ale reálně se stane jen další buzerací a překážkou v dosažení a udržení výdělku finančního zprostředkovatele a poradce. Jako každá buzerace a překážka bude výzvou k tomu, aby se překonala nebo obešla. Český národ je v tomto flexibilní. Opět přibude textu do dokumentace, kterou klient podepisuje. Úměrně s tím klesne chuť klienta vše toto číst. Zprostředkovatelé a zvláště ti špatní si dají velký pozor, aby jim to co potřebují, klient podepsal. Černý Petr zbyde klientovi.

     Navrhoval jsem inteligentní filtry, řádné individuální vyšetřování. To je ale dražší, i když mnohem férovější cesta, než plošná regulace. Pokud by se plošná regulace prosadila, z oboru by ti nejlepší odešli a jen u vás jich máte několik set. Vážně nechápu, proč píšete tak hloupě. Doufám, že jste jen řadový anonym a nikoliv Petr Borkovec. Pokud byste ale byl Petr Borkovec, pak svou firmu i celý obor ženete do záhuby. Nevím, jestli mám jásat, i když jsem váš konkurent. Pokud se rozprchne síť Partners, plakat nebudu. Pokud mi zabijete obor, odejdu dřív, než regulace zabije mne.

 15. napsal:

  Po zralé úvaze jsem se dnes rozhodl podat pozměňovací návrh k omezení takzvaného přetáčení smluv u životního pojištění také k novele zákona o pojišťovnictví. Inspirovalo mě k tomu mj. obdobné řešení u doplňkového penzijního spoření, kde regulace již funguje a je řešena též v rámci střechového zákona o důchodovém pojištění. Kvůli fintám některých pojišťovacích zprostředkovatelů dnes více než půlka životních pojistek končí předčasně a pro klienty nevýhodně. Je to velká hra o provize, ve které se točí až deset miliard ročně. Chci se pokusit nastavit férovější pravidla a dosáhnout toho, aby se lidem vracela část peněz ze snížených provizí.
  Současná právní úprava a praxe totiž spíše motivuje k tomu, aby zprostředkovatelé každé dva roky přišli za svým klientem a pod různými záminkami zrušili jeho stávající smlouvu a uzavřeli s ním novou, za níž znovu vyinkasují další provizi. Pro klienty je to ale nevýhodné, profitují na tom pouze zprostředkovatelé. Provize za nové smlouvy přitom často dosahují až 24 násobku měsíčního pojistného plnění. To je velká motivace k různým trikům, na jejichž konci je pak překvapený a zklamaný klient.
  Navrhuji proto snížit a zastropovat maximální odměnu zprostředkovatelům, přičemž částku, o níž se sníží provize, tj. přes čtyři miliardy korun, připsat klientům do výnosů. V mém návrhu je také striktně legislativně ošetřeno, že pojišťovny z této částky neuvidí ani korunu. Dále navrhuji, aby zprostředkovatelé nedostávali celou provizi ihned, jako je tomu dnes, ale aby se její proplácení rozložilo do pětiletého časového rámce.
  Jsem si vědom toho, že regulace provizí za zprostředkování životního pojištění může být chápána jako novinka. Nicméně v řadě států Evropské unie, jako např. v Rakousku, kde jsem se inspiroval, však regulace provizí za životní pojištění funguje, je naprosto běžnou praxí, a životní pojištění tak plní svůj primární cíl, a tím je dlouhodobé pojištění občanů proti obtížným životním situacím či zajištění na stáří, a tak by tomu mělo být díky mému návrhu i v České republice.
  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/politika/po­litici-volicum/Sincl-CSSD-Jsme-proti-miliardovym-fintam-u-zivotniho-pojisteni-373133

 16. napsal:

  Po zralé úvaze jsem se dnes rozhodl podat pozměňovací návrh k omezení takzvaného přetáčení smluv u životního pojištění také k novele zákona o pojišťovnictví. Inspirovalo mě k tomu mj. obdobné řešení u doplňkového penzijního spoření, kde regulace již funguje a je řešena též v rámci střechového zákona o důchodovém pojištění. Kvůli fintám některých pojišťovacích zprostředkovatelů dnes více než půlka životních pojistek končí předčasně a pro klienty nevýhodně. Je to velká hra o provize, ve které se točí až deset miliard ročně. Chci se pokusit nastavit férovější pravidla a dosáhnout toho, aby se lidem vracela část peněz ze snížených provizí.

  Současná právní úprava a praxe totiž spíše motivuje k tomu, aby zprostředkovatelé každé dva roky přišli za svým klientem a pod různými záminkami zrušili jeho stávající smlouvu a uzavřeli s ním novou, za níž znovu vyinkasují další provizi. Pro klienty je to ale nevýhodné, profitují na tom pouze zprostředkovatelé. Provize za nové smlouvy přitom často dosahují až 24 násobku měsíčního pojistného plnění. To je velká motivace k různým trikům, na jejichž konci je pak překvapený a zklamaný klient.

  Navrhuji proto snížit a zastropovat maximální odměnu zprostředkovatelům, přičemž částku, o níž se sníží provize, tj. přes čtyři miliardy korun, připsat klientům do výnosů. V mém návrhu je také striktně legislativně ošetřeno, že pojišťovny z této částky neuvidí ani korunu. Dále navrhuji, aby zprostředkovatelé nedostávali celou provizi ihned, jako je tomu dnes, ale aby se její proplácení rozložilo do pětiletého časového rámce.

  Jsem si vědom toho, že regulace provizí za zprostředkování životního pojištění může být chápána jako novinka. Nicméně v řadě států Evropské unie, jako např. v Rakousku, kde jsem se inspiroval, však regulace provizí za životní pojištění funguje, je naprosto běžnou praxí, a životní pojištění tak plní svůj primární cíl, a tím je dlouhodobé pojištění občanů proti obtížným životním situacím či zajištění na stáří, a tak by tomu mělo být díky mému návrhu i v České republice.

  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/politika/po­litici-volicum/Sincl-CSSD-Jsme-proti-miliardovym-fintam-u-zivotniho-pojisteni-373133

 17. pavel-hanzl napsal:

  Mnohokrát děkuji panu Šafránkovi za velmi rozumné názory. Není to v našem oboru tak obvyklé. V panu Šafránkovi spatřuji spojence, protože je proti plošné regulaci, proti zákazu nočního vycházení, i proti regulaci provizí! Stojím za každým jeho slovem! Ještě jednou děkuji!

 18. Honza napsal:

  Souhlasím s autorem v mnoha bodech. Jen si myslím, že rozložení provize nebyla tak špatná cesta. Sice když se kácí les, létají třísky, ale vidím to následovně. Kdo chce jen bouchat IŽP a doufat, že nepadnou a že mu lidé nepřijdou dát do řepy, ať dále nečte. Kdo chce klientovi udělat službu dobrou, možná mu to něco dá.

  Pojišťovácká rétorika o zajištění (což formou smlouvy odvážné je pro člověka selským rozumem uvažujícího nesmysl) se musí konečně vymýtit a nahradit zařazením investic na první místo. Ve skutečných majetkových investicích (a ne neprůhledných švindlplatformách) vidím zajištění já. Na místo házení peněz do černé díry pravidelná investice (ideálně i z vybraných stavebek apod. podpořená investicí jednorázovou) do podílových fondů. Ideálně zahraničních. To je složka rentotvorná, mající smysl zejména v rozumných úložkách v tisícovkách, ne v cmrndání pětistovek.

  Až poté řešit, jakou pojistku čeho konkrétního klient skutečně potřebuje (ne co nadiktovali nadřízení jako provizně nejlepší) a jaká pro něj bude nejvýhodnější.

  Samozřejmě většina lidí splácí úvěry, nicméně zde pojistka jen nezbytně nutná, neduplikující se s pojistkou jinou. Úvěr hypoteční, nikoliv hrůzy ze stavebních spořitelen, které jsou dnes již zcela překonané.

  Penzijní legrácky vyškrtnout pro jakoukoliv dobu nad 5 let, stavebka nesjednávat vůbec. Kdo se trochu pohybuje v oblasti, ví, jaké prasárny dnes dělají stavebkáři a že to není daleko přebouchávání IŽP. Kdo neví, mám na mysli nahrazení starých výhodných smluv novými, cílové částky nesmyslně vysoké, které by klient splácel i stovky let atd.

  Kdo se dočetl až sem, vidí, že v měsíčních úložkách beru pojistku jako věc spíš minoritní a odvíjející se od skutečné potřeby klienta. Pokud daný finančník postaví svému klientovi finance v tomto smyslu, provize z pojistky je jen její dílčí část a hlavně, za tuto odbornou a zodpovědnou práci má spíš výhled dalších doporučení než přebouchnutí někým jiným.

  Závěrem bych řekl následující. Doufám, že samoregulace pojišťoven a legislativní zásahy pomůžou od nejhorších šmejdských praktik (na kterých je zde postavena většina firem) spolu s už působící neviditelnou rukou trhu. Současná situace, kdy se žije z lidské nevědomosti a kdy bílí koně, pardon „finanční poradci“ tupě poslouchají své guru sjednávat IŽPrasárny, je už neudržitelná a čím dříve skončí, tím lépe pro klienty.

  Kdo jste se dočetli až sem, doufám, že Vám to něco dalo a že to nebylo zbytečné osvětové úsilí.

  P.S. Velmi mě potěší každý Panter, OBVák apod., když ho vidím zpět v normální práci a když se k této „profesní“ etapě radši ani nechce vyjadřovat. Storna jsou alespoň nějakým trestem za cílené poškozování normálních pracujících a bohužel důvěřivých lidí.

  • vasek napsal:

   ano, vybodnout se na zajištění a prachy svěřit E&S. haleluja…

  • Honza napsal:

   Pane Vašku, párkrát se nadechněte, uvařte si čaj, posaďte se znovu k PC a přečtěte si znovu a pořádně, co jsem psal. A pokud jste to nepochopil, nemáme se spolu o čem bavit.

 19. napsal:

  Všímáte si, jak se za poslední tři čtyři dny někdo snaží zvrátit anketu „Má stát regulovat provize vyplácené finančními institucemi?“? Denně i o několik set hlasů…kdopak se nám tu bojí o zastropování provizí ? Kdopak se nám tu bojí o storna ŽP po dobu 5-ti let ? Najednou, z ničeho nic za pár dní několik set hlasů…a s tím příspěvkem o Partners si dávejte příště pozor, mohl byste být zažalován ve věci poškozování „dobrého“ jména Pááártners.

 20. ps napsal:

  Je uchvatne sledovat, jak se zde hleda vinik nekvalitni produkce – jednou to jsou pojistovny, podruhe pooly atd. atd. Pritom vsichni vedi, ze pojistne do izp je vitano jak zprostredkova­telskymi molochy, tak pojistovnami. Petr Borkovec hrima, jak je potreba mit systemy na nekvalitni produkci, jak Partners je maji a pooly ne – pritom pravda je takova, ze watchdogani nestekne u smlouvy s pojistnym 1000 kc, ketra je zcela bez zajisteni. Watschdog ani nestekne u investice na 3000,– s predplacenym poplatkem na 30 let – a jetse ma u investicnich spolecnosti vydyndane uverovani – predplaceni provize. Tohle je kultivace trhu? Ano pane Safranku, jsou to pojistovny kdo muze lecos utnout, bohuzel vsak maji pri pomyslne zdvizene sekyre u hlavy revolver, ktery drzi Borkovcove, Stuchlikove a jim podobni. Jejich heslo zni – kvalita je to, co si obhajíme. Takze, dokud budou desitky poradcu – hlavne tech kvalitnich – akceptovat politikareni svych ‚majitelu‘, nic se nezmeni. Budou stale kulkami, ketrymi maji jejich majitele nabito. Bohuzel, treba v Partners maji tech pistoli vic – a jednu z nich drzi Borkovec i u hlavy svych poradcu, ketri premysli o odchodu. A takovahle firma je etablovaným subjektem na poradenskem trhu – no neni to k smichu??

 21. napsal:

  Zajímavé vyjádření k této problematice je i od pana Šindeláře z USF, dle mého v článku nazývá věci pravým jménem.

  Odkaz: http://www.me­sec.cz/clanky/zad­na-zkouska-ani-certifikat-dobreho-poradce-neudelaji/

  • napsal:

   Dalším opatřením je zákaz, aby se mohl používat termín poradce, konzultant a podobně. A to v jakékoli prodejní činnosti. Prodavači pár vybraných finančních produktů žádní poradci nejsou a nikdy nebudou.

   • § napsal:

    Ok, tak zakážeme termín „poradce“, na vizitce si bude dotyčný říkat „finanční zprostředkovatel“ a bude dál páchat svoje prasárny na klientech. Pane „já“, přemýšlejte prosím tím, čím otáčí váš krk…

    • napsal:

     Samozřejmě že zloděj bude krást vždycky.

     Ale v čem mi jako „poradí“ prodejce pár vybraných finančních produktů? Když ho odmítnu s pojištěním, tak mi bude zoufale vnucovat podílové fondy s poplatkem předplaceným na 30 let dopředu (třeba do 80 let). Proto se musí zakázat termín finanční poradce, je to matoucí označení. Že to skoro ničemu nepomůže? A které regulační opatření kdy pomohlo plošně? Omezme provize, zaveďme zkoušky, ale do oboru se stejně pohrne armáda nezaměstnaných, kteří hledají jakoukoli příležitost k výdělku, a náctiletých naivků.

     Prodejci pár vybraných finančních produktů jsou užiteční tak pro 20 % svých klientů. A do téhle skupiny počítám i lidi, co objektivně nemají čas, aby si peníze spravovali sami.

 22. § napsal:

  V obecné rovině s článkem pana Šafránka souhlasím, jen bych dodal, že onen svinčík a nepořádek na trhu si zavedly a dlouhá desetiletí podporovaly samy pojišťovny, které teď jako ten pověstný zloděj křičí „chyťte zloděje“. Vzpomeňme si, kdo začal roztáčet provizní spirálu u IŽP a kam až se dostala, svého času provize 250% pro jisté MLM firmy nebylo žádnou zvláštností. Snahu pojišťoven prosadit pětileté vyplácení provize za sjednání ŽP vnímám spíše možnost, kterou se snaží zneužít někteří hráči pojistného trhu k posílení svých zisků na úkor obchodních partnerů a spotřebitelů. Že jde o snahu ochránit spotřebitele ? Toto že říkají pojišťovny ? Dobrý pokus o vtip. Ať už to dopadne jakkoliv, už nyní je na trhu vidět snaha sjednávat ŽP výrazně méně a v následujících letech očekávám, že bude tento trend pokračovat. Soudný člověk prostě nemůže ručit za svoji práci pět let a ještě dostávat v čase rozloženou provizi. Myslím si, že velká řada skutečně seriózních a poctivých finančních poradců přestane v případě přijetí výše uvedených opatření ŽP sjednávat nebo odejdou z oboru úplně. Zůstanou snad jen ti přemotivovaní a naspeedovaní mladíčci a kindermanažeři z MLM firem…a těm přeji opravdu hodně, ale hodně štěstí.

  • napsal:

   „… už nyní je na trhu vidět snaha sjednávat ŽP výrazně méně…“

   No tak to bych chtěl vidět. ŽP se sjednává méně, protože ho nechcou klienti.

   Pořád nepřichází to hlavní opatření, což je zákaz finančních multilevelů. Následovat má zrušení registrací prodejcům pár vybraných finančních produktů, kteří se touto činností neživí/nedokážou živit (nemáš 6 měsíců produkci na rozumný příjem? končíš, nejsi prodejce, nemáš v oboru co pohledávat). Regulace provizí nezabrání tomu, aby do prodejního oboru nevstupovali lidi, kteří pro takovou činnost nemají předpoklady.

   • Yowie napsal:

    Upřímně, čím víc studuji multilevely, tím víc bych očekával zákaz VŠECH multilevelů…

    http://behindmlm­.com/mlm/regu­lation/bahrain-bans-mlm-network-marketing/

    Nejenže to nepatří do financí, nepatří to nikam jinam, než do kriminálu…

    Bahrain nedávno zakázal podobné podnikání na svém území úplně s tím, že zakázáno je multilevelové podnikání a pyramidové hry (ano, takto to spojili v jedno)…

    Je ale fakt, že Bahrain je skoro desetkrát menší, než ČR, takže tam asi ovečky docházejí podstatně rychleji…:-)

    • Honza napsal:

     Pane Yowie, dříve jsem se už s Vámi setkal v pár diskusích a v mnohé s Vámi souhlasím. Nicméně nešpinil bych odměňovací a kariérní řád jen proto, že ho zneužívá spousta šmejdů.

     Cestu bych spíš viděl v odstranění spořících pojistek apod. a v učinění opatření ohledně regitrací obchodníků, prokázání odbornosti atd. Princip odměny za realizovaný obchod a meziprovize tomu, kdo obchodu daného člověka učí, je zcela v pořádku, když má pravidla a opatření proti šmejdským praktikám. Hlavně se v něm nerozptýlí nečinná účast tlamuškinů, jak tomu je v mnohých jiných typech práce a ohodnocení.

     • Yowie napsal:

      Zdravím Honzo,

      můj příspěvek měl být všeobecnější, netýkající se jen IŽP.

      Prodej není jednoduchý, sám jsem určitou dobu prodával, ale byl jsem natolik rozumný, že jsem prodával to, co lidé opravdu chtěli, nemusel jsem nikoho přesvědčovat a valit lidem klíny do hlavy, dokonce jsem sem tam i lidi poslal jinam, když jsem věděl, že to pro ně bude lepší…

      S MLM nebo bez MLM, vždy v prodeji bude určité procento špíny, lží, polopravd, atd…

      Jen s MLM je podle mě to procento výrazně, ale opravdu výrazně, vyšší. A je jedno, jestli prodáváte pojistku, jar, nebo prostředek na hubnutí. Snem MLM „podnikatelů“ je, aby jim vydělával peníze někdo jiný.

      Nesouhlasím s tezí, že někoho učíte, tak z jeho výdělků nadosmrti máte mít podíl. Schopný člověk Vás může za rok-dva přerůst a proč by Vás měl i nadále živit, když už tak Vám vydělal dost?

      Proto ty drakonické konkurenční doložky a podobně. Proč to MLM firmy dělají? Odpad je obrovský, protože verbují každého, ale chtějí si dopředu pojistit zisky v pyramidě, případně odchod bývalého schopného kolegy „protivníka“ z trhu…

      A to jsem vůbec nezmínil to, že v MLM, a platí to vždy, je prostě nejlepší být na začátku, stačí se podívat, kdo jsou hlavní kádři v Partners, Amway atd. atd…

      Ovce prostě vydělávají jiným. O tomhle MLM je, o ničem jiném…

      • napsal:

       Tak tak Yowie, jak kdysi řekl tuším Petr Borkovec z Partners…„poradci žijí z vizí, my z jejich provizí“…nebo alespoň takto nějak jsem to zde na Investujeme.cz několikrát četl.

      • Honza napsal:

       Je to věc náhledu, nehádám se. Zrovna Pantery, kde s pozicí (tuším M1) přijdete o strukturu, asi není ideální případ. Tam je to uděláno tak, aby blbci naháněli duše a neměli šanci postoupit mezi ty „chytré“, nefigurující na smlouvách a při tom inkasující meziprovize z ničeho. Takoví šmejdi tomu marketingu vrhají špatné jméno. Věřte tomu nebo ne, existují MLM, kde vedení nadřízených funguje a má smysl a kde pasivní příjem je zasloužený.

       • Yowie napsal:

        Honza: Já se určitě také nechci hádat, toho už tu bylo dost…

        Ale podle mě MLM systému dělá špatné jméno např. i firma, která jej vyvinula, respektive která firma tomu systému dělá dobré jméno? Ano, možná jsou nějaké méně agresivní MLM, kde se ženy různého věku zásobují šampóny pro pár tisíc navíc měsíčně, ale to je asi tak všechno.

        Tam, kde přicházejí „lídři s miliony“, přichází špína.

        Navíc představte si, že máte třeba dobrého učitele angličtiny, ekonomie, účetnictví, chirurgie a za 3–4 roky Vám předá, pokud jste vnímavý a snažíte se, všechno co může. Odvádíte mu tedy doteď desátek ze svých výdělků?

        • vasek napsal:

         „Navíc představte si, že máte třeba dobrého učitele angličtiny, ekonomie, účetnictví, chirurgie a za 3–4 roky Vám předá, pokud jste vnímavý a snažíte se, všechno co může. Odvádíte mu tedy doteď desátek ze svých výdělků?“

         Tak zrovna tohle přirovnání dost pokulhává. V zaměstnání si Váš šéf poté, co Vás zaučí, sníží svůj plat na úkor Vašeho?? Ne, dostává odměnu i za Vaší práci…

         • Yowie napsal:

          vasek: no, zrovna můj současný šéf, kterého vlastně k ničemu nepotřebuji, mě nic učit nemusel, protože jsem si znalosti a dovednosti přinesl odjinud a učím i své kolegy…

          Kdyby „šéf“ nebyl, pro mě osobně se nic nemění, vím co dělám a dělám to dobře s „manažerem“ i bez něj.

          Ano, asi má vyšší plat než já, ale já mám více zdrojů příjmů, takže mě jeho pozice vlastně vůbec nezajímá…

          • ... napsal:

           Ta odpověď neměla být příběh o tom, jak to máte v práci vy, ale o tom, že jste se spletl.

           Není slušné se vzdálit od tématu, když na něj mám reagovat v kontextu.

          • vasek napsal:

           ano, děkuji

          • Yowie napsal:

           Nespletl…

           Ono je rozdíl být dejme tomu schopnější a mít za to víc a být v pyramidové struktuře dřív, ideálně na začátku a mít za to víc… To je podstatný rozdíl. Při svém legendárním školení v Partners jsem zažil takové prvoky na manažerských pozicích, že by mimo MLM mohli pomýšlet maximálně na lopatu. Jediné, v čem byli „lepší“, bylo to, že v té firmě byli dřív než jiní a byli dostatečně drzí na to, aby motali hlavy nezaměstnaným z pracáků, kterých tam tehdy byla většina. Takovému „manažerovi“ pak stačí, když každý druhý „proškolený“ jedinec obejde alespoň svou rodinu a pak už je to jedno, protože se stejně tak dvakrát do měsíce verbují nové duše…

          • Honza napsal:

           Yowie: jak čtu tento příspěvek, u koho jste absolvoval „školení“, už mi je jasné, proč máte k MLM negativní postoj. Každopádně jak jsem psal už dříve, existují MLM, které fungují spravedlivě a kde mimo jiného přeskočíte Vašeho vedoucího, když nedělá. Tedy jetli přišel dříve či později, není rozhodující. Jste schopnější, pracovitější, přeskočíte ho. Ale toť pouze můj příspěvek do diskusního mlýna, rozhodně Vás nehodlám přesvědčovat.

          • PS napsal:

           Vite ale to co pisete je prave to nejhorsi a nejabsurdnejsi. Co znamena makat? Naborovat jak mourovatej? Zaskolovat rodinu a hrnout fiktivni produkci aby me muj podrizeny nepreskocil? Copak je financnictvi nejake clovece nezlob se, kde se preskakujou a vyhazujou figurky? Ano, v podani mlm je. Vzdyt to je cele postavene na hlavu! Cim jste motivovanej? Spokojenosti klientu? Kvalitou jejich portfolii? Houby – je to jen a pouze poctem smluv, obratem provizi. Za nic jineho si na podium pro cenu nezajdete. A pokud to nechapete, tak lzete sam sobe a stejne uvnitr vite ze to cele je opravdu JINAK nez vam vypravi.

          • Honza napsal:

           Pane PS, finančnictví je obchod stejně jako prodej koberců, dlažby či limonády. Obchodník je placen od výsledku, pokud má být daný obchod stabilní a funkční. Každopádně aby bylo jasno, nedělám žádný prodej pojistek, fondů přes pofidérní platformy apod. a vězte, že sám sobě nelžu.;)

        • Honza napsal:

         Učit se od úspěšnějších já osobně hodlám stále. Ve financích je pořád jak více se učit, prohlubovat znalosti atd.

         Jinak je to věc osoní svobody a zodpoědnosti každého, jestli bude pracovat v MLM nebo ne. Je to legální a když se toho nechytí šmejdi, tak i spravedlivý systém. A o tom se můžeme hádat, vést spory, ale je to asi tak jediné, co s tím můžeme dělat…

         Kdo má občanský průkaz, měl by si sám být sto zbilancovat, jestli je sólo hráč či týmový hráč a jestli bude v tom či onom obchodě schopen si vydělat. Je tedy podle mě blbost to zakazovat, rozumnější by bylo stanovit jasná pravidla pro fungování MLM, aby se za něj neschovávaly letadla, a zejména ve financích stanovit skutečnou odbornost, její prokazování atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.