CZK/€ 24.340 -0,51%

CZK/$ 22.967 -1,08%

CZK/£ 28.146 -0,10%

CZK/CHF 25.174 -0,37%

Text: Daniel Kuchta

27. 07. 2008

14 komentářů

Petr Kalina: U trhů střední a východní Evropy jsem optimista

 


 

Petr Kalina (33) je v RSJ Invest zodpovědný za fond RSJ NewMarkets, patřící do finanční skupiny RSJ. Stategie RSJ NewMarkets se zaměřuje na vyhledávání investičních příležitostí na rozvíjejících se trzích, a to zejména v segmentu menších firem (Small Caps). Regionálně se fond zaměřuje na východní Evropu, a to zejména Rusko a ostatní post-sovětské země.

Před příchodem do RSJ pracoval Petr Kalina téměř 5 let v PPF, kde zastával seniorní analytické pozice ve společnostech PPF Asset Management a PPF Investments. Předtím pracoval jako Portfolio Manager akciových portfolií podílových fondů spravovaných Investiční společností Newton. Makléřskou zkoušku absolvoval v roce 1995, od té doby se pohybuje na kapitálových trzích. Vystudoval finance a právo na VŠE v Praze. Hovoří anglicky a rusky, pasivně ovládá také polštinu, bulharštinu a němčinu. Ve volném čase se kromě rodiny věnuje sportu, zejména volejbalu.

Mnoho lidí vaši společnost asi detailně nezná, protože nejste zaměřeni na retailové klienty. Mohl byste trochu přiblížit vaši společnost?

Společnost byla založena v roce 1995 v Plzni. Zpočátku se soustřeďovala na obchodování na akciových trzích, později se hlavní specializací stalo obchodování s futures kontrakty. Zakladatel firmy, Karel Janeček ml., je specialista na matematiku a její aplikaci ve finanční praxi. Vystudoval v USA a nyní přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. V závěru devadesátých let začal stavět model na obchodování s futures kontrakty. RSJ Invest uskutečnila první obchody s deriváty na londýnské burze Euronext.Liffe v roce 2000 , v roce 2005 se stala členem této burzy. V loňském roce jsme se stali také členem chicagské CBOT. V současné době RSJ Invest má pobočky v Praze a v Plzni, disponujeme také technickým zázemím pro obchodování s futures v Londýně a Chicagu.

Společnost byla v oblasti obchodování s úrokovými futures úspěšná a část získaných prostředků se poté rozhodla diverzifikovat do jiných instrumentů. Vznikly dva fondy – dluhopisový RSJ Smart Bonds a akciový RSJ New Markets. Fond RSJ NewMarkets se zaměřuje na vyhledávání investičních příležitostí na východních trzích, zejména v Rusku a dalších post-sovětských zemích, V tomto regionu vidíme nejzajímavější investiční příležitosti. Zároveň jsme přesvědčeni, že máme produkt, který v této kvalitě nikdo jiný v ČR nenabízí. Investice do fondu představuje alternativu k tomu, na co jsou čeští investoři zvyklí (tedy k investicím do akcií v ČR, v USA nebo západní Evropě). Přinášíme lidem, kteří mají dostatek peněz, možnost investovat v rozvíjejících se zemí s potenciálem, který je dán jejich relativně nízkou životní úrovní a také minulým vývojem. V uplynulých letech totiž výrazně rostla cena ropy, plynu, oceli a dalších surovin, což vedlo k akumulaci značného bohatství v tomto regionu. Toto bohatství nyní investují do jiných oblastní ekonomik s cílem snížení závislosti na vývoji cen komodit.

Náš záběr je tedy hlavně na východní Evropu a střední Asii. Momentálně máme v portfoliu společnosti z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Gruzie, Bulharska, Rumunska a Polska. Právě Polsko považuji za nejatraktivnější trh ze střední Evropy, je mnohem levnější a lépe fungující než český trh.

REKLAMA

Zaměřujeme se  hlavně na small cap (menší společnosti).  Víme, že akcie většiny  velkých firem tohoto regionu se obchodují v Londýně prostřednictvím GDR nebo už byly objeveny fondy ze západní Evropy či USA.  My chceme jít takzvaně „o patro níž“ a investujeme do menších firem, které mají v investičním horizontu vyšší růstový potenciál. Naším cílem je v čase překonávat zbytek investorů na trhu.

I když jde prakticky o hedge fond, je portfolio zainvestováno hlavně long. Máme možnost investovat i do instrumentů, které participují na poklesu (a také jsme je v minulosti využili), ale primární strategie je long.

Navážu na to, jak jste mluvil o složení portfolia vašich fondů. Jaký je váš názor na současnou krizi a jaký to zanechalo dopad na portfolia, resp. jakým způsobem můžete na tuto situaci reagovat.

Naše investiční strategie umožňuje reagovat na situaci na trhu částečně. Tím, že investujeme také do méně likvidních small caps, je část prostředků zainvestována dlouhodobě  a prodeje se u této složky portfolia nepředpokládají. Větší část portfolia je však zainvestována do likvidnějších instrumentů, jejich váha se pohybuje podle aktuální situace na trhu a potřeby.

Krize výkonnost fondu samozřejmě také poznamenala. Fond začal fungovat v červnu minulého roku,tedy zhruba dva měsíce před vrcholem trhů. Snažili jsme se samozřejmě ztráty minimalizovat a momentálně jsme zhruba 5 %  pod výchozí hodnotou v dolarovém vyjádření. Považuji to za relativně dobrý výsledek,  náš benchmark MSCI EM Eastern Europe Small Cap klesl ve stejném období zhruba o 25%. Naše korunové investory více než výkonnost fondu trápí vývoj kurzu USD a jeho výrazné oslabení.  

Snažíme se i měnové riziko minimalizovat. Investujeme do aktiv ve východních zemích a měnách jako jsou polský zlotý, ruský rubl, rumunský lei, ukrajinská hřivna apod. Tyto měny nám pomohly snížit kapitálovou ztrátu, protože za uplynulý rok k dolaru posílily. Navíc zde existuje další potenciál k posilování těchto měn k dolaru. Například rubl je vázán na koš měn, který je tvořen z 55% dolarem, zatímco hřivna je zavěšena na dolar s povoleným fluktuačním pásmem. Aktiva těchto měn tvoří téměř 60 % portfolia, je zde reálný předpoklad směřování měn k volné směnitelnosti. V průběhu nejbližšího roku tak očekáváme zhodnocení obou měn k dolaru, což by mělo podpořit výkonnost fondu spolu s očekávaným kapitálovým zhodnocením.  

Jaká je vaše předpověď budoucího vývoje? Patříte k těm, kteří věří v medvědí trend, nebo oceňujete dobré fundamenty a velmi levné akcie?

REKLAMA

Zde je potřeba rozlišit předpověď pro západní, vyspělé země a pro rozvíjející se trhy, které momentálně zajišťují globální ekonomický růst. Obecně jsem pro další vývoj optimista, ale je třeba se dívat na fundament, tedy jestli samotný trh, do kterého investujete, je fundamentálně zdravý. U vyspělých zemí, jako jsou USA nebo Velká Británie to není úplně pravda. Existuje zde spousta problémů, které nebyly dříve řešeny. Tamější společnosti velmi složitě hledají další příležitosti ke svému růstu a růstu svých zisků, proto jsem k západním zemím skeptičtější.

Na druhé straně nepovažuji nyní za dobrou příležitost ani investování do čínského akciového indexu, očekávám, že zde dojde ke zpomalení. Vysoká inflace vede k tomu, že tempa růstu zisků velkých firem a bank výrazně zpomalí, navíc v cenách  čínských akcií je zahrnuto očekávání dalšího výrazného růstu, který nepovažuji za reálný. Jsem ale optimista na region, v němž operuji. Ceny akcií v Rusku, Polsku a na Ukrajině jsou nyní velmi nízko a ve srovnání s výhledy bych se nebál investovat. 

Jak probíhá investiční rozhodování ve vámi řízeném fondu, na základě čeho se vybírají cenné papíry do portfolia apod. Můžete nám toto trochu přiblížit?

Základem je strategie fondu, která byla schválena při jeho vzniku. Zaměřujeme se na rozvíjející se země a na small caps (v menší míře na mid caps a micro caps). Tím se prostor pro investování zúží. Snažíme se hledat firmy s tržní kapitalizací minimálně 100 mil. USD, průměr u našeho fondu je přibližně 400 mil. USD, horní limit je pak 5 mld. USD. Snažíme se nemít ve fondu firmy, které jsou příliš velké a jsou snadno zainvestovatelné pro západní fondy.

Dále hodnotíme relativní ocenění akcií, kdy cenné papíry porovnáváme zejména se srovnatelnými  společnostmi v regionu, či na západě. A to nejen staticky, snažíme se získat i předpovědi pro příští období a zohlednit očekávaný růst. Nelze říct, že když má firma P/E 6, tak je levná, ale vždy se díváme na očekávání pro příští období.  Kromě P/E sledujeme také ukazatele Enterprise value/sales, EV/EBITDA a P/BV.

Mnoho společností, zejména v Rusku, se obchoduje na velmi nízkých oceněních, není prakticky problém najít společnost s P/E   5 a méně. Samozřejmě je to mnohdy vyváženo vyšším rizikem vlastníka nebo nižší likviditou. Vždy však lze najít společnosti, která jsou fundamentálně velmi levné, zdravé a s perspektivou slušného růstu, který přesahuje očekávaný růst srovnatelných společností v USA, nebo západní Evropě.

Prvním tříděním získáme 200 – 300 firem. Pak je tu třídění podle likvidity, kdy zkoumáme, jak se společnost obchoduje na trhu a jaký má free float. Pak následuje finanční analýza firmy při které využívám dříve získané analytické zkušenosti.  Pokračujeme podle informací, které lze zjistit. Základním zdrojem informací je Bloomberg, ale protože se specializujeme na small caps, tak využíváme spíše služeb lokálních zdrojů. Jsme přímo v kontaktu s brokery ve všech zemích, kde investujeme. Oni nám zpřístupní svůj research a komentáře,které pročteme a podrobíme kritice. Máme samozřejmě i určitou zpětnou kontrolu přebíraných informací, kdy využíváme i další zdroje, například Internet securities.

REKLAMA

Dále přichází v úvahu i kvalitativní kritéria, jako je kvalita managementu, jeho zkušenosti, také například zkoumáme úroveň firmy ve zveřejňování informací, ve vztahu k investorům, apod. Ve východních zemích je také velmi důležitá vlastnická struktura. Kritérií je mnoho a nejde udělat nějaký sofistikovaný a jednoduše obecně aplikovatelný model. Po zúžení výběru je potřeba přistupovat k příležitostem individuálně a vybrat z nich tu, která nejlépe zapadá do portfolia vzhledem ke strategii a potřebám fondu.

S kým spolupracujete při vytváření investiční strategie, při řízení fondu apod?

Máme jednou za týden investiční výbor, zhruba jednou za čtvrletí prezentuji obecnější aspekty další strategie fondu. Vždy je na mně přednést investiční záměr a prokonzultovat to se svými nadřízenými, s nichž mnozí jsou i mými klienty. Není to žádná “one man“ show. V mém týmu pracuje i kolega analytik, s nímž investice konzultuji. Jezdíme také za manažery samotných firem, což nám přináší konkurenční výhodu. Takže i na kvalitativní úrovni se snažíme být v předstihu před konkurencí, udržujeme vztahy s mnoha brokery, například jen v Rusku komunikujeme asi se šesti brokery, protože je těžké se spolehnout na jednoho. V aktivní komunikaci s partnery a manažery firem vidíme přidanou hodnotu, kterou přinášíme našim klientům při správě peněz.

Jak dlouho trvá založení fondu a co všechno musíte podstoupit?

Zejména je potřeba mít jasnou strategii a tzv. „seed money“, které jsou potřeba na to, aby se portfolio mohlo zainvestovat v souladu se strategii. Pak je potřeba založit pro fond technické zázemí. Využíváme custody služeb Raiffeisen Austria, kterou považujeme za  instituci s velkými zkušenostmi na trzích, kde chceme působit.

Pak jde o to založit linky s lokálními brokery. Fond začal operovat s brokerem, který uměl zprostředkovat dobrý přístup do všech zemí, kde jsme chtěli být. V čase se ukázala nezbytnost využití brokera specializovaného na danou zemi. V průběhu prvního půlroku jsme navázali vztahy se zprostředkovateli v těch zemích, kde investujeme. Momentálně mluvíme se třemi brokery na Ukrajině, šesti v Rusku, s jedním či dvěma v Rumunsku a Bulharsku. Trhy jako Polsko lze dělat s kýmkoli, protože tento trh je velmi vyspělý a společnosti o sobě dávají hodně informací, navíc ve standardizovaném formátu.

Fondy, resp. fond, který spravujete, není registrován u nás?

Fondy RSJ PowerFunds nejsou registrovány u nás, ale na Mauritiu a spadají také pod tamější regulaci. RSJ Invest má licenci ČNB, a to jak na asset management, tak i na další aktivity na kapitálovém trhu.  Investici do fondu českým investorům umožňujeme prostřednictvím smlouvy o správě portfolia. Klient s RSJ Invest uzavře smlouvu, složí peníze a my mu podle jeho rizikového profilu do portfolia nakoupíme fond nebo jednotlivé cenné papíry.

Fondy RSJ PowerFunds jsou zaregistrovány na Mauritiu od roku 2005. Máme 4 fondy, které jsou „zavěšené“ na struktuře, která vznikla před 3 lety. Administrační a registrační úkony fondů probíhají prostřednictvím firmy DTOS, což je dceřiná firma Deloitte na Mauritiu. Deloitte jsou pak zároveň auditorem RSJ PowerFunds i RSJ Invest.

Na závěr trochu osobní otázka. Co vás vedlo k tomu, že jste se stal portfolio manažerem?

Jsem na trhu už hodně dlouho, makléřské zkoušky jsme udělal už v roce 1995. Od té doby jsem střídavě dělal research, trading nebo portfolio management. Správa fondů mi přišla vzhledem k mým schopnostem a zkušenostem jako nejzajímavější směr. Měl jsem s ní také praktickou zkušenost z minulého období, spravoval jsem například fondy společnosti Newton, která už ale momentálně fondy nenabízí. Když se firma rozhodla, že bude činnost směřovat jinam a fondy prodá, přijal jsem nabídku pracovat pro skupinu PPF, kde jsem 5 let pracoval jako senior analytik. V PPF jsem také získal velmi cenné znalosti východních trhů, které si v RSJ Invest dále prohlubuji. V RSJ Invest jsem od dubna 2007, ihned po mém příchodu jsem začal pracovat na strategii a rozjezdu fondu RSJ NewMarkets, fond začal naplňovat svoji strategii  v červnu minulého roku.

Loading

Vstoupit do diskuze 14 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • FL

  25 července, 2008

  proc naskakuji zpravy vzdy v 0:00 ? 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  25 července, 2008

  Vydávání hlavních článků o půlnoci je standardem finančních serverů ;-). Vyhovoval by vám jiný čas?

  Odpovědět

 • FL

  25 července, 2008

  ja vím, jen se divim jestli to ma nejakej jinej duvod 🙂 Ne, tohle je idealni,neni nad to si u pulnocniho caje precist zpravy.;-)

  Odpovědět

 • Anonym

  25 července, 2008

  Zminovany fond je svym zamerenim velmi zajimavy. Skoda jen, ze neni pristupny retailu. Na druhou stranu je to mozna dobre, vzhledem k povaze drobnych investoru a rizikovosti investovani na techto trzich.

  Odpovědět

 • obchodnik

  25 července, 2008

  zas tak nedostupne nejsou. pokud se nepletu, tak i ostatni jsou nekde od 100.000 eur/usd

  Odpovědět

 • Anonym

  27 července, 2008

  Pro spoustu lidi to dostupne je, ale ne pro retail. Cloveka, ktery ma volnych 100tis USD do tohoto hedge fondu (tzn. vzhledem k diverzifikaci se bavime o majetku nejakych 10mil korun a vice), opravdu nepovazuji za retail. Vy snad ano?

  Odpovědět

 • FL

  27 července, 2008

  Pane Traxlere, nedavno se resila v diskuzi ropa ,
  nejsem daleko od pravdy 🙂
  Od: FL
  Datum: 14.6.2008 00:22
  Kde kdo si muze psat co chce jak chce, ok , ja predpovidam rope korekci cca ke 115 usd a attacky az na 150 $ do konce roku, vic ne.

  Odpovědět

 • Anonym

  27 července, 2008

  Drahy FL, jak to prosim Vas souvisi s tim, zda je hedge fond spravovany Petrem Kalinou dostupny retailu?
  Jinak konec roku je jeste daleko, tak abyste pak nebyl prekvapeny. ;-))

  Odpovědět

 • FL

  27 července, 2008

  Nikterak, pokud nema v chajde ropny vrt;-)
  Cetl jsem i takove vykriky,kde je 500$ dolaru, no nechme se prekvapit , i ted , kam to jen dopadá 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  25 července, 2008

  Jeste jeden dotaz na Petra Kalinu. Jste si tim posilovanim vuci USD tak jisty a proc?
  Ne ze by tu nebyl do budoucna velky prostor, ale v nejblizsim roce, nevim, nevim… ja bych si na to takhle od stolu nevsadil. Avsak priznavam, ze meny nikdy nebyly muj obor, casto se u nich mylim a rubl ani hrivnu nijak nesleduji.
  Dalsi dotazy primo k fondu mate v mailu, ty jsou prilis konkretni.
  Predem dekuji za odpoved a preji prijemny vikend.

  Odpovědět

 • Petr Kalina

  26 července, 2008

  Dekuji, Jane, za vecnou otazku. V rozhovoru jsem mluvil o predpokladu posilani rublu a hřivny k USD. Vyvoj lei bych si netroufl odhadnout, protoze jde o volne smenitelnou menu a rumunska ekonomika trpi vyznamnymi nerovnovahami. Podil rumunskych aktiv na portfoliu je ale pod 10% a nepredpokladam, ze by mel v budoucnu tuto hranici prekrocit. Rubl a hrivna je jiny pribeh. Sovetske ekonomiky byly po ruske krizi v roce 1998-9 vyrazne dolarizovany = vazany plne nebo castecne na dolar. To pri vyssim rustu ekonomik a prebytcich vnejsi bilance vedlo k vzniku podhodnocennosti mistnich men. Dnes je uvolneni kurzu k USD nezbytne z duvodu boje s dovezenou inflaci. Kdyz nedavno ukrajinske menove autority naznacily vuli nechat hrivnu posilit, UAH posilil k USD behem par dnu o 10 procent. Kdyby se menove autority neobavali soku na ekonomiku z prudkeho posilovani, UAH by posilil dal. Aktiva v rublu a UAH jsou pres 50 procent portfolia, takze maji vliv na vykonnost.

  Odpovědět

 • Anonym

  27 července, 2008

  Dekuji, zni to logicky. Otazkou je, co v pripade vetsiho poklesu cen komodit (jako ze posledni tydny postihl komodity pekny hurikan). Tim by se snizily i devizove prijmy a nakonec by to s inflaci nemuselo byt vubec tak zhave. Byt dnes menove kurzy uvolnene (jinymi slovy kdyby uz dnes byly oceneny trhem), pak bych spise ocekaval opacny vyvoj – pokles vuci dolaru. Ale jelikoz jsou zatim vazane a jak rikate podhodnocene, v pripade uvolneni kurzu by asi doslo ke skokovemu posileni. Klicove je, zda k uvolneni dojde. A tady zalezi na tom, kam az se vysplha inflace a jak dlouho bude rust. Ja si myslim, ze moc dlouho ne. Ale kdo vi.
  Nakonec stejne nejvice ovlivni vysledky fondu koruna, potvooora. 😉 I kdyz dost mozna po dlouhe dobe take ve prospech investoru. Ale oba vime, jake ztraty napachala za posledni rok.

  Odpovědět

 • Miroslav Piták

  27 července, 2008

  Statistika akciových, komoditních indexů a komodit k 24.7.2008 – http://www.sweb.cz/Miroslav.Pitak/statistika.htm

  Odpovědět

 • mva1

  28 července, 2008

  RSJ Invest je zajímavá firma….
  Není vůbec obvyklý aby se česká investiční firma takto prosadila na západě….
  A podle rozhovorů se zakladateli firmy(v různých časopisech) mají určitě spoustu dobrých nápadů…
  Držím palce !!
  Nebylo by špatný číst na ICZ častěji Vaše příspěvky..

  Odpovědět