Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Petr Jeníček: Reforma je příležitostí k růstu leasingových obchodů

Leasing, nebo úvěr? Daňová reforma odpovědí opět zamíchala. I na další dopady reformy se ptáme Petra Jeníčka, výkonného ředitele pro finanční řízení ČSOB Leasingu.

Od 1. ledna došlo ke změnám v legislativě leasingu. Zaznamenali jste jejich dopad?

Zatím od zavedení daňové reformy uplynula velmi krátká doba a navíc je obtížné říci, jaký je vliv legislativních změn a co jsou ostatní vlivy. Nicméně první vlivy byly patrné již na konci loňského roku, kdy byla zvýšená poptávka po leasingu, zejména na stroje a zařízení, ale částečně i v dopravní technice, čímž se zákazníci snažili využít výhod rychlejšího promítnutí investice do nákladů. V lednu 2008 jsme však uzavřeli přibližně stejné objemy obchodů jako v lednu 2007.

Jakým způsobem se jednotlivé změny projevily v chování vašich zákazníků?

Výrazně se zvýšil podíl úvěrů a oproti tomu se snížil podíl finančního leasingu. Zároveň jsme zaznamenali více než dvojnásobný nárůst podílu full service leasingu.

Leden 2008 byl ve znamení růstu objemů financování osobních automobilů (růst byl cca o 20 %), ale ve financování strojů naopak objemy klesly, což je projev již zmíněného přesunu investic na konec loňského roku.

Našimi čtenáři jsou především finanční poradci. V jakých situacích by svým klientům měli poradit spíše čerpání leasingu a kdy je výhodnější úvěr?

Obecně lze říci, že leasing je výhodnější pro podnikatele a úvěr pro spotřebitele, ale každý produkt má svá specifika a své výhody.

Leasing si v ČR získal trvalou oblibu mezi podnikateli a spotřebiteli díky celé řadě výhod, kde nejdůležitější je vysoká dostupnost mnohdy přímo v místě prodeje předmětu. Daňové zvýhodnění v podobě rychlejšího promítnutí investice do nákladů, než je doba odpisování, bylo sice zrušeno, ale leasingové financování zůstává stále velmi výhodnou formou financování pořízení majetku. Není totiž zatížen tzv. testem nízké kapitalizace, tj. testem, kterým procházejí úvěry pro daňovou uznatelnost úrokových nákladů.

A jak již bylo zmíněno, výhodou leasingu je rychlost, uzavírání v místě prodeje financovaného předmětu, doprovodné služby (především výhodné pojištění), administrativní jednoduchost (minimum podkladů požadované od žadatele o leasing), ale i  schopnost leasingové společnosti velmi vstřícně reagovat  na potřeby a specifika zákazníka, jakou jsou například nerovnoměrné splátky, sezónní splátkové kalendáře apod.

Právě zpřísnění daňové uznatelnosti úroků (a dalších nákladů) spojených s úvěry u většiny právnických osob, činí leasing velmi výhodným produktem pro financování všech movitých věcí.

Hlavní výhody úvěru poskytované leasingovými společnostmi jsou srovnatelné s leasingem, tedy opět rychlé uzavírání smlouvy na místě, pojištění apod. Hlavní výhoda spočívá ve skutečnosti, že se předmět financování ihned stává majetkem zákazníka, což umožňuje čerpání prostředků z dotačních programů.

Oproti leasingu úvěr nabízí splácení již od 6 měsíců a splátka úvěru není zatížena DPH. Proto je výhodný pro fyzické osoby a neplátce DPH. Nejvíce je využíván pro financování ojetých automobilů, ale nabízíme ho i pro financování nových osobních, užitkových a nákladních automobilů, i strojů a zařízení.

Finanční poradci jsou v převážné většině podnikatelé. Platí pro ně totéž co pro jejich klienty?

Pro finanční poradce platí v podstatě to samé, co pro všechny podnikatele. Podstatné je zejména to, zda jsou či nejsou plátci DPH. To může ovlivnit jejich rozhodování pro výběr produktu.

Legislativní změny prodloužily minimální doby leasingu na úroveň minimální doby odpisů. Přesto mnozí podnikatelé potřebují např. měnit vozový park častěji. Mají nějakou možnost, jak dobu leasingu zkrátit?

Pro tento případ jsme pro zákazníky – podnikatele připravili nový produkt s názvem Minimal. Jde o zkrácený finanční leasing se zvýšenou zůstatkovou hodnotou, která je placena na konci financování (ve výši daňové zůstatkové ceny). Tento produkt je vhodný právě pro zákazníky, kteří potřebují nebo chtějí realizovat rychlejší obnovu vozů nebo strojů než je doba odepisování.

Zásadní předností tohoto produktu je doba financování kratší než je minimální doba odpisování (od 24 měsíců) dle zákona a nízké splátky, odkupní cena předmětu na konci sjednané doby splácení odpovídá zůstatkové hodnotě. Zákazník má možnost ihned po řádném ukončení leasingové smlouvy financovaný předmět smlouvy odprodat a uvolnit si tak zdroje na případnou další novou potřebnou investici.

ČSOB Leasing samozřejmě nabízí i řešení, pokud se zákazník rozhodne i po takto zkráceném leasingu svůj vozový či strojový park neobměnit a chce pokračovat ve financování i nadále.

Vstoupili jste na trh ojetých automobilů. Jak se vám v této oblasti daří prosadit mezi konkurencí?

V této oblasti financování se nám daří stále více. Např. v lednu 2008 meziročně narostlo financování ojetých automobilů asi o 65 %.

Podmínkou úspěchu v této oblasti je vedle zajímavé a kvalitní nabídky produktů schopnost rychle reagovat na žádost zákazníka o financování. V tom nám pomáhá internetová aplikace pro on-line uzavírání smluv eLine, která je nasazená ve všech spolupracujících autobazarech. Tato aplikace umožňuje uzavření smlouvy se zákazníkem do 15 minut a často i rychleji přímo v místě prodeje automobilu.

Jaké nástroje konkurenčního boje jsou nejúsp ě šn ě jší?

V průniku na trh financování ojetin nám také pomohla úspěšná kampaň Servis zdarma, která se setkala s největším zájmem zákazníků právě u ojetých vozů.

Nezanedbatelnou roli při spolupráci s autobazary hraje i nabídka financování jejich vlastních potřeb – zejména vozů na skladě.

Novela zákona dopadá též na leasingové společnosti potřebou vyššího kapitálu. Jak jste tento požadavek vyřešili?

Samotné leasingové společnosti jsou ve svých aktivitách omezeny limitem pro daňovou uznatelnost úroků, tzv. testem nízké kapitalizace. Podle pravidel nízké kapitalizace nebudou daňově uznatelné finanční náklady na úvěr od spřízněných osob v případě, kdy objem těchto úvěrů přesáhne dvojnásobek vlastního kapitálu dlužníka (na financování získané minulých letech platí přechodné ustanovení, kdy tento podíl je 4:1).

Toto omezení může zasáhnout zejména kapitálově slabší a menší leasingové společnosti. My jsme v říjnu loňského roku navýšili náš vlastní kapitál z dosavadní výše 5,2 miliardy korun o dalších 1,8 miliardy korun a jsme společností s nejvyšší kapitálovou vybaveností z leasingových společností na českém trhu.

Jak může dopadnout na celý trh?

Reforma veřejných financí přinesla u leasingu a dalších finančních produktů několik změn, které však leasing jako takový zdá se příliš neovlivní. Kromě prodloužení minimální doby trvání leasingové smlouvy na pět let se vlastně nic zásadního leasingu nedotklo, alespoň ve vztahu k zákazníkům. A vzhledem k tomu, že na trhu již byly patrné trendy prodlužování doby leasingu, je i tento efekt minimální.

Některé důsledky přijetí daňové reformy nám mohou dokonce přinést i nové zákazníky z řad firem, především právnických osob. Díky novým pravidlům totiž dojde ke zdražení financování formou úvěru a ke ztížení přístupu firem k úvěrům. Dotkne se to zejména společností – právnických osob, které mají nízký vlastní kapitál a bude se na ně vztahovat daňová neuznatelnost úroků a souvisejících nákladů z úvěrů. A právě to je může přivést k nám – leasingovým společnostem.

Reforma je tedy naopak příležitostí k dalšímu růstu obchodů pro silné leasingové společnosti v čele s ČSOB Leasing.

Děkuji za rozhovor.

K nákupu automobilu doporučujete spíše leasing, nebo úvěr?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

3 komentáře: “Petr Jeníček: Reforma je příležitostí k růstu leasingových obchodů”

 1. kanec napsal:

  Dnes už se to dokonce může i vyplatit, což dřív nebývalo. Konkurence tady působí správným směrem.

  • Sovětský svaz napsal:

   Jo, taky si to myslím, mám i vlastní dobrou zkušenost, kdy jsem potřeboval prachy současně na auto a současně na rekonstrukci bytu. Kdybych si nemohl koupit auto na leasing, těžko bych mohl rychle byt přestavět za týden.

   • Seladon napsal:

    Jo, je to svatá pravda, co říká Sovětský svaz, ale musí to být v rozumným rámci. Člověk se nesmí nechat zahnat do kouta a vždy musí mít nějakou rezervičku a nesplácet tzv. na krev. Bohužel dnes řada lidí jde až na tu krev a pak se množí exekuce a vytloukání čerta ďáblem. Ale to je tak s každou dobrou věcí: musí se umět používat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.