CZK/€ 25.265 +0,14%

CZK/$ 23.663 -0,22%

CZK/£ 29.501 -0,13%

CZK/CHF 26.030 +0,03%

Text: Marek Macura

09. 06. 2008

158 komentářů

Penzijní připojištění: Pro většinu ne… pro koho ano?

 


 

Odchod do důchodu se dnes v odborné literatuře často označuje za riziko, s čímž nelze než souhlasit. Propad příjmu, který nastane v momentě přechodu do důchodového věku, je velmi výrazný. Státem garantovaný důchod nelze brát jako odměnu za celoživotní práci a přínos odvedený pro společnost, ale spíše je vhodnější označovat důchod jako příjem, který nám umožní přežití.

Většina občanů si pomalu začíná uvědomovat, že pokud chtějí mít alespoň důstojný důchod, je třeba s tím něco dělat. Bohužel ne vždy jsou zvolené kroky optimální.

Současný důchodový systém, fungující dle principu PAYGO (průběžný systém), není dlouhodobě udržitelný. Ponechme stranou diskuzi, zda PAYGO je udržitelný v případě výrazných systémových změn, nebo zda jediným východiskem je FF (fondový) systém. Stát o vážné situaci důchodového systému velmi dobře ví, a také je obecně známo, že změny je třeba učinit zásadní. Bohužel prozatím jsou změny v rovině diskuzí, propočtů a úvah. Nutno dodat, že tato situace je neměnná již několik let.

V současné době se stát snaží motivovat občany ke spoření zejména pomocí dotací a daňovými úlevami na penzijní připojištění.

Nevýhody penzijního připojištění

Základních nedostatků penzijního připojištění je hned několik. Prvním a v zásadě nejdůležitějším nedostatkem je nevýhodné a neefektivní spoření.

Penzijní fond své prostředky nemůže investovat příliš rizikově. První věcí, která ho omezuje v investicích a tím i v připisování smysluplného zhodnocení, je legislativa, která penzijním fondům výrazně svazuje ruce. Platné zákony umožňují penzijním fondům investovat maximálně 25 % do akcií a podílových listů, pouze 5 % do nemovitostí a věci movitých. Dále pak na účty bank, ale s omezením, že u jedné instituce to může být maximálně 10 % majetku fondu nebo 20 milionů Kč. Největší část prostředků je však alokována do státních dluhopisů, firemních dluhopisů a hypotéčních zástavních listů. Dalšími místy investic PF jsou zahraniční státní dluhopisy a dluhopisy centrálních bank OECD. Zde je pouze omezení, že 70 % majetku musí být v aktivech se stejnou měnou, jako jsou závazky fondů vůči účastníkům.

Prakticky je drtivá část prostředků stále investována v dluhopisech, které zejména v současné době přinášejí minimální zhodnocení. Uvádím procentní složení portfolia penzijních fondů, dle podkladů členů APF ČR.

Graf 1: Složení portfolia penzijních fondů dle APF ČR

73,7 % prostředků je investováno v dluhopisech, 3,9 % v pokladničních poukázkách a dalších 9,9 % je na termínovaných účtech. Tedy celých 87,5 % je investováno velmi konzervativně.

Konzervativní strategie investování není způsobena pouze legislativním omezením, ale také faktem, že jmění účastníků penzijního fondu a jmění akcionářů penzijního fondu jsou spojené a akcionáři musí v případě připsání záporného zhodnocení fondu dorovnat ztrátu „ze svého“ (tato situace pravděpodobně nastane u Aegon PF za rok 2008). Pravidlo nezáporného zhodnocení opět upravuje zákon.

V případě dlouhodobého spoření se problém nízkého zhodnocení zvětšuje. Pokud budeme uvažovat vyšší inflaci, může se stát, že prostředky v penzijních fondech se znehodnotí.

Z pohledu dlouhodobého spoření je tento produkt nevýhodný. Zhodnocení připisované účastníkům penzijního připojištění je na úrovni dluhopisových fondů, což je nedostatečné.

Dalším faktorem, který je označován, jako obrovská výhoda penzijního připojištění, je státní dotace. Často je tato položka prezentována jako závratné zhodnocení vkladu. Klient vloží 100 Kč a dostane od státu 50 Kč, tedy 50%! U 500 Kč je státní dotace ve výši 150 Kč, tedy 30 %. Bohužel, je si třeba uvědomit, že to je jednorázová dotace a její význam v čase rapidně slábne. Na horizontu 30 let, při úložce 500 Kč a uvažovaném průměrném zhodnocení fondu 4 %, tato dotace činí pouze 12 % výsledné sumy na účtu.

Pro přesnější přiblížení nevýhodnosti dlouhodobého spoření skrze penzijního připojištění uvádím graf a tabulku zhodnocení. Pro výpočty jsem vycházel z faktu, že průměrná úložka do penzijních fondů se pomalu blíží 500 Kč, tedy maximálnímu využití státní dotace. Průměrné zhodnocení penzijního fondu jsem uvažoval ve výši 4 %, tedy optimistický předpoklad. Pro reálnost propočtu jsem uvažoval inflaci ve výši 3 % (dlouhodobý inflační cíl ČNB).

Graf
2: Vývoj zhodnocení PP v čase

Graf ukazuje vývoj zhodnocení po dobu 42 let (maximální minimální možná doba trvání penzijního připojištění). Na grafu je zdůrazněno několik let. První rok, kdy je zhodnocení velmi vysoké, ale prakticky je tato hodnota nedosažitelná. Rok pátý, kdy lze nejdříve realizovat výběr jednorázového vyrovnání. Dále je uváděno hodnota po pěti letech, až do roku 42., tedy situace, kdy by musel účastník spořit od svých 18 let. Nutno dodat, že reálná úroková míra, při výše uvedených parametrech, je 0,39%!

Níže uvádím tabulku se všemi relevantními hodnotami.

Tabulka 1: Zhodnocení vkladů do PP

Rok

Vklad účastníka

Stav účtu

Stav účtu po dani 15%

Výnos

Výnos očištěn o inflaci 3%

1.

6 000 Kč

7 968 Kč

7 943 Kč

48,87%

44,53%

2.

12 000 Kč

16 255 Kč

16 156 Kč

27,05%

23,35%

3.

18 000 Kč

24 873 Kč

24 652 Kč

19,32%

15,85%

4.

24 000 Kč

33 836 Kč

33 440 Kč

15,37%

12,01%

5.

30 000 Kč

43 157 Kč

42 534 Kč

12,97%

9,68%

6.

36 000 Kč

52 851 Kč

51 944 Kč

11,36%

8,12%

7.

42 000 Kč

62 934 Kč

61 683 Kč

10,21%

7,00%

8.

48 000 Kč

73 419 Kč

71 766 Kč

9,34%

6,15%

9.

54 000 Kč

84 324 Kč

82 205 Kč

8,66%

5,50%

10.

60 000 Kč

95 665 Kč

93 015 Kč

8,12%

4,97%

11.

66 000 Kč

107 459 Kč

104 210 Kč

7,68%

4,54%

12.

72 000 Kč

119 725 Kč

115 807 Kč

7,31%

4,19%

13.

78 000 Kč

132 482 Kč

127 820 Kč

7,00%

3,89%

14.

84 000 Kč

145 750 Kč

140 267 Kč

6,74%

3,63%

15.

90 000 Kč

159 548 Kč

153 166 Kč

6,51%

3,41%

16.

96 000 Kč

173 898 Kč

166 533 Kč

6,31%

3,21%

17.

102 000 Kč

188 821 Kč

180 388 Kč

6,13%

3,04%

18.

108 000 Kč

204 342 Kč

194 751 Kč

5,98%

2,89%

19.

114 000 Kč

220 484 Kč

209 641 Kč

5,84%

2,75%

20.

120 000 Kč

237 271 Kč

225 081 Kč

5,71%

2,63%

21.

126 000 Kč

254 730 Kč

241 091 Kč

5,60%

2,52%

22.

132 000 Kč

272 887 Kč

257 694 Kč

5,50%

2,43%

23.

138 000 Kč

291 771 Kč

274 915 Kč

5,41%

2,34%

24.

144 000 Kč

311 410 Kč

292 778 Kč

5,32%

2,25%

25.

150 000 Kč

331 834 Kč

311 309 Kč

5,24%

2,18%

26.

156 000 Kč

353 075 Kč

330 534 Kč

5,17%

2,11%

27.

162 000 Kč

375 166 Kč

350 481 Kč

5,11%

2,05%

28.

168 000 Kč

398 141 Kč

371 180 Kč

5,05%

1,99%

29.

174 000 Kč

422 035 Kč

392 659 Kč

4,99%

1,94%

30.

180 000 Kč

446 884 Kč

414 951 Kč

4,94%

1,89%

31.

186 000 Kč

472 727 Kč

438 088 Kč

4,89%

1,84%

32.

192 000 Kč

499 605 Kč

462 104 Kč

4,85%

1,80%

33.

198 000 Kč

527 557 Kč

487 033 Kč

4,81%

1,76%

34.

204 000 Kč

556 627 Kč

512 913 Kč

4,77%

1,72%

35.

210 000 Kč

586 860 Kč

539 781 Kč

4,73%

1,68%

36.

216 000 Kč

618 302 Kč

567 677 Kč

4,70%

1,65%

37.

222 000 Kč

651 002 Kč

596 642 Kč

4,67%

1,62%

38.

228 000 Kč

685 011 Kč

626 719 Kč

4,64%

1,59%

39.

234 000 Kč

720 379 Kč

657 952 Kč

4,61%

1,56%

40.

240 000 Kč

757 162 Kč

690 388 Kč

4,58%

1,54%

41.

246 000 Kč

795 417 Kč

724 074 Kč

4,56%

1,51%

42.

252 000 Kč

835 201 Kč

759 061 Kč

4,53%

1,49%


Pro orientaci uvádím také tabulku zhodnocení penzijních fondů do roku 2006. Za rok 2007 ještě nejsou známy připsané výnosy u všech penzijních fondů, ale jelikož fondy již zveřejnily výše zisků a také známe výše uložených prostředků u jednotlivých fondů, můžeme vypočítat pravděpodobný připsaný výnos (ten uvádím v tabulce v šedém sloupci – pouze pro orientaci). Většinou fondy rozdělují 85 % hospodářského výsledku (5 % je určeno pro navýšení rezervního fondu a 10 % většinou připadne akcionářům). Situace na finančních trzích nebyla příliš příznivá, takže dochází k poklesu zisků a menším zhodnocením.

Tabulka
2: Zhodnocení penzijních fondů

Penzijní fond

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Generali

4,1

3,74

3,8

3

3

4,1

4,6

3,6

5,3

11,4

14,6

ING PF

2,5

3,6

4,2

2,46

4

4

4,8

4,4

6

9,34

11

PF Komerční banky

2,3

3

4

3,5

3,4

4,63

4,4

4,89

7,2

9,5

9,1

AEGON Penzijní fond

? x x x x x x x x x x

Allianz PF

3,05

3,11

3

3

3

3,71

4,36

3,8

6

9,1

8,9

AXA PF (Winterthur)

2,5

2,5

3,74

3,11

3,4

3,41

4,25

4,1

6,5

10,1

11,2

ČSOB PF Progres+Zemský PF

2,2

2,3

5

5,3

4,3

4,26

3,9

5,62

7,7

10,9

8

ČSOB PF Stabilita

2,2

2,75

4

4,3

2,3

3

3,2

4,2

6,1

10,2

10,3

PF České pojišťovny

2,4

3,3

3,8

3,5

3,1

3,2

3,8

4,5

6,6

9,72

9,6

PF České spořitelny

3

3,04

4,03

3,74

2,64

3,5

3,81

4,2

4,4

8,33

9,5

Zemský PF sloučen s ČSOB PF Progres

x

4,6

4,6

4,38

4,01

4,11

4,6

5,01

7

7

7


Dalším zásadním nedostatkem penzijního připojištění je jeho nelikvidita. Prostředky uložené ve fondech penzijního připojištění jsou v podstatě nelikvidní. Klient si sice může vybrat peníze kdykoliv, ale pouze pod podmínkou ztráty, takže se tato varianta v žádném případě nevyplácí. Problém je, že za tuto nelikviditu neexistuje pro střadatele žádná odměna ve formě vyššího výnosu.

Další velmi závažný problém penzijního připojištění jsou náklady příštích období. Jsou to náklady, které se vytváří díky provizím pro zprostředkovatele penzijního připojištění. Problém je, že není jednoznačně dáno, jak má fond tyto náklady rozpouštět (existují dva aplikované způsoby, dle auditora fondu), a proto některé penzijní fondy tlačí tyto náklady daleko před sebou.

Situaci komplikuje také existence neomezeného počtu přestupů mezi fondy. Klient tak může, například na popud finančního zprostředkovatele, přestupovat mezi fondy, jak se mu, nebo lépe řečeno jeho poradci, zlíbí. Za každý přestup je zprostředkovateli vyplacena provize, která zatěžuje položku nákladů příštích období. Provize za získání klienta nejsou v žádném případě nepodstatnou položkou. Získání jednoho klienta může ve formě jednorázové provize stát fond 300 až 500 % měsíčního vkladu účastníka.

Dušan Šídlo k tomuto problému uvádí ve svém článku následující:


Vyplacené provize jdou na vrub ostatních smluv a snižují výnosy všem účastníkům. Zvýšená akviziční činnost penzijního fondu tak ovlivňuje i výkonnost pro stávající klienty.

Vzhledem k tomu, že fondy provizi umořují různým způsobem po různě stanovenou dobu, lze obtížně spočítat, o kolik by byl připisovaný výnos pro účastníky vyšší.

Za předpokladu, že by se však v roce 2005 nevyplácela žádná provize, zvedl by se zisk fondů v průměru o 30%. Tím by byl připisovaný zisk pro účastníky penzijního připojištění o 1 až 1,5 procentního bodu vyšší.“

Problém nákladů příštích období je závažnější, než na první pohled působí. Stále je zde poměrně dost nezodpovězených dotazů. Jednou z otázek zůstává, jak bude tato položka řešena v případě přechodu na nový penzijní systém. Uvažuje se, že tyto náklady budou jednorázově umořeny, ale zatím není jasné, kdo by měl tyto náklady hradit, zda stát nebo akcionáři, popřípadě sami účastníci, kteří by takto hradili svému penzijnímu fondu náklady, které vynaložil na tvorbu svého zisku.

Zajímavé je sledovat, jak se tyto náklady vyvíjí v čase. Níže uvádím tabulky vývoje nákladů příštích období. Pro porovnatelnost dat uvádím poměr Nákladů příštích období a Celkových aktiv v procentním vyjádření. Do srovnání jsem nezahrnul Aegon PF, jelikož existuje teprve prvním rokem a není co porovnávat.

Graf
3: Vývoj nákladů příštích období PF

Z grafu je jasně vidět, že nejlépe na tom je PF České spořitelny, dále pak Generali PF a Allianz PF.

Tato položka může být dobrým ukazatelem volby penzijního fondu. U nákladů příštích období opět narážíme na nedostatečnou a nesjednocenou legislativu, která poskytuje prostor pro další neprůhlednosti, nepřesnosti na finančním trhu.

Posledním zásadním nedostatkem penzijních fondů je nepojištění vkladů účastníků penzijního připojištění.

Výhody penzijního připojištění

Zásadní nevýhody penzijního připojištění jsem již zmínil a dle mého názoru jsou velmi výrazné a jen těžko budeme hledat výhody, které nám vyváží nízké zhodnocení na dlouhém horizontu a prakticky neexistující likviditu. Pokud si odmyslíme dlouhodobý horizont a budeme vycházet z předpokladu optimalizace parametrů penzijního připojištění, lze najít i výhody tohoto produktu.

Začněme od výhody daňových odpočtů. Tento bonus, kterým se stát snaží motivovat klienty ke spoření, je podle mého názoru přeceňovaný. Maximální daňový odpočet je 12 000 Kč ročně, čehož lze dosáhnout až při vkladu 1 500 Kč měsíčně. V takovém případě činí reálna úspora 0,15 * 12 000 Kč = 1 800 Kč ročně, tedy 150 Kč měsíčně navíc. Na 5letém horizontu se výnos sníží na 10,12 % p.a. Pokud budeme uvažovat v dalších letech snížení daně na 12,5 %, reálná úspora klesne na 1 500 Kč ročně, tedy 125 Kč měsíčně, a zhodnocení na pětiletém horizontu klesne až k hranici 9,62 % p.a. Potvrzuje to, že tento aspekt je přeceňován.

Navíc pokud si vzpomeneme na staré rčení, že jistá je pouze smrt a daně, tak je nutno dodat, že stejně jako není známo, kdy nás smrt zastihne, tak v ČR není známo, jak vysoká nás příští rok zastihne daňová sazba. Daňový aspekt penzijního připojištění vnímám jako výhodu pouze v případě silné potřeby optimalizovat, co možná nejvíce, daňové odvody.

Nespornou výhodou penzijního připojištění je příspěvek zaměstnavatele. Motivace za strany zaměstnavatele je jasná – daňová optimalizace a zároveň benefit pro zaměstnance. V případě příspěvku zaměstnavatele nelze než produkt doporučit, samozřejmě pak vzniká otázka optimálního nastavení částek.

Nízké riziko. Jako zásadní výhodu penzijního připojištění spatřuji velmi nízké investiční riziko. Jelikož fond nemůže svým účastníkům připsat záporné zhodnocení, lze hovořit o „prodělku“ pouze vlivem inflace. Ale i zde platí zásadní poučka investování: nízké riziko = nízký potencionální výnos. Toho by si měli být klienti penzijních fondů vědomi.

Zajímavou možností, jak na penzijním připojištění vydělat, je výplata starobní penze. V momentě vzniku nároku na výplatu si klient penzijního fondu volí, jakým způsobem a po jakou dobu chce své peníze dostávat zpět. Kromě jednorázového vyrovnání přichází v úvahu také starobní penze, a to buď s výplatou po určitou dobu, kterou si klient sám zvolí, nebo doživotně.

Výše doživotního důchodu stanovuje penzijní fond a jeho výše je závislá na mnoha faktorech, ale jedním ze zásadních je průměrná délka dožití a úmrtnostní tabulky. Tedy jaká je pravděpodobnost, že daný klient se dožije vyššího věku než průměrný občan. Pakliže existuje v rodině dlouhověkost, má smysl o takové variantě uvažovat, protože se může stát, že „střadatel přežije tabulky“ a z penzijního připojištění vytáhne více.

Použití penzijního připojištění

Nemyslím si, že penzijní připojištění je nejvhodnější způsob pro dlouhodobé spoření a v žádném případě ho nelze brát jako jediný způsob tvorby úspor pro důchodový věk.

V případě, že hledáme bezpečné zhodnocení vkladů na dobu 5 let, lze tento produkt, s určitými omezeními, doporučit. 

Zásadním omezením je výše vkladu, která by se měla pohybovat na hranici 30 000 Kč, a investiční horizont kolem 5 let. Je tak dosahováno poměrně zajímavého zhodnocení s minimálním rizikem. V případě prodlužující se doby a stoupajícího objemu úspor, se výnosnost snižuje. Nevýhodou je, že zde existuje podmínka trvání smlouvy do 60 let, a tedy by v tomto případě bylo penzijní připojištění vhodné pouze pro občany starší 55 let. Ovšem v rámci rodinných vztahů lze využít pomoci starších rodinných příslušníků a tímto výrazně zvednout výnosnost PP i z pohledu mladých zájemců o bezpečné zhodnocení vkladů.

Dalším možným způsobem využití penzijního připojištění je jeho použití jako dluhopisové části portfolia. Zde opět záleží na investičním horizontu a výši vkladů, ale jelikož penzijní připojištění může do jisté míry suplovat výnos dluhopisových fondů nebo fondů peněžního trhu, můžeme uvažovat i delší horizont než 5 let a vyšší objem vkladů.

Shrnuto a podtrženo, penzijní připojištění má své využití pro spoření, ale je třeba tento produkt vhodně nastavit!

Loading

Vstoupit do diskuze 158 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Kapitolak

  10 června, 2008

  A pak ze Kapitol nema dobrý produkty :)))
  PFCS – nejnižší náklady příštích období

  Odpovědět

 • Kapitolak

  10 června, 2008

  PFCS – za zmínku sotjí i zvýhodněné pojisteni a ke kazdé smlouvě dáváme klientovi dáre. 🙂 a to se vyplatíííííííí.

  Odpovědět

 • antipojistovak

  10 června, 2008

  pojišťováčku, ty si debil.

  Odpovědět

 • Kapitolak, pojistovacek debil

  14 června, 2008

  To je jedine co vymyslite? Nadávka? Jak ubohe.

  Odpovědět

 • martin

  10 června, 2008

  až za několik měsíců (doufám že ne let), sundáte ty růžové brýle, naučíte se počítat a kriticky uvažovat nad různými zaručenými pravdami, dejte mi vědět, zařadíte se tím mezi finančně gramotné lidi

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Ruzove bryle jsem si jiz davno sundal a zase hodne rychle nasadil. Radeji budu koukat na ruzovy svet, nez na krutou realitu, ze ktere stejne nevede cesta ven. Kdyzbyste si mel vybrat: Cely zivot prehazovat kejdu, ktera nema konce, nebo utracet prachy z nekonecne penzenky za pozitky a sny. CO zvolite?

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  10 června, 2008

  Nevím jak to děláte, ale vždycky posunete úrověň debaty na demagogickou rovinu…

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Naucil me to financni trh, pohybuje se na demagogicke rovine.

  Odpovědět

 • Adam

  10 června, 2008

  Účetně a matematicky vyčištěné výpočty tu budou pořád 😀 A Kapitol (bohužel) taky. Natáhněte gumáky a brodit, pánové, brodit ať nemusíme tu žumpu obcházet.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  11 června, 2008

  Máte pravdu….
  Nemám víc co dodat.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  12 června, 2008

  No je pravdou ze financni trh se je jedna velka zumpa, takze se uplatni jen ten, kdo se umi brodit. A kapitolu to jde dobre, ma nejlepsi vysledky v brodeni!!!! A co zbytek, ze by umrel strachy, nebo smrady?

  Odpovědět

 • Anonym

  12 června, 2008

  Kapitoláku, to od vás bylo mimořádně hnusné. Vy nemáte zájem na pozvednutí prestiže tohoto oboru, protože na prvním místě jsou peníze, prachy a škvára, že?

  Odpovědět

 • Kapitolák2

  12 června, 2008

  A vy to děláte proč tuhle profesi? Vy to děláte zadarmo? Nemáte za to ani korunu? A že by jste to i za ty vaše klienty platil? Je zajímavé jak méně úspěšní pomlouvají a hází veškerou špínu na ty úspěšné a větší, myslím že vy všichni rádoby nezávislí by jste si měli zamést před vlastím prahem .

  Odpovědět

 • Anonym

  12 června, 2008

  Kapitoláku, vy jste tragéd. Ne ne, opravdu nepovažuji za extra bohulibý úspěch, když v této branži někomu jde jen o prachy. Právě lidé jako vy osobně této profesi škodí nejvíce – cynicky přiznáváte, že vám jde jen o to, co se dá změřit penězi. Co třeba spontánní poděkování někoho, koho jste pomohl oddlužit, co třeba společenská prestiž? Co třeba drnčící telefon a davy prosících, abyste jim pomohl, když jiný je poškodil? Asi nemáte rád pohádky a tohle je jistě pro vás jen důvod k ušklíbnutí, mezi dvěma nádechy, než se do té žumpy opět ponoříte. Plave se vám zatím dobře, ale čas firem typu Kapitol a ZFP je dávno sečten.

  Odpovědět

 • Gregor

  13 června, 2008

  čas kapitolu a zfp je sečten?
  PROČ?

  Odpovědět

 • Anonym

  13 června, 2008

  Kapitol zjevně nechápe, že některé věci v životě jsou cennější než peníze, třeba důvěra a dobrá pověst, které v čase znamenají daleko větší peníze, než dnešní položky výkazu zisků a ztrát Kapitolu. ZFP zase zjevně nechápe, že budoucnost nemá maximalizace ždímání dotací od dojné krávy, kterou je pro ně náš stát, jenž si platíme hlava nehlava, stavební spoření či daňové odpočty na cokoliv maje nemaje. Jejich samospotřebitelský, zoufale poradensko-trivializující styl, poradenství pro přátele a rodinu, je reminiscencí bastlení v ekonomice nedostatku, jakou byl předstupeň komunismu, reálný socialismus. Dále se k existenci firem jménem Kapitol a ZFP nechci vyjadřovat v kontextu poradenských firem, beru na vědomí, že tady jsou prostě ještě nějací obchodníci, co je zajímají jen prachy a naivita rolníka, kterému nesecvakne, proč jej otravují i v kravíně, v holinách. Jsou prostě tady a říkají, že poskytují finanční poradenství stokrát jinak, v zeleném přebalu. Nahrávají jim pochybné lobbystické soutěže, jako Zlatá koruna, kde bych se styděl zasednout v porotě. Mají určitě perfektní obchodní model, ale nenašel jsem jediného klienta s jejich produkty, kde bych se nemusel stydět za to jak s klientem zametli.

  Odpovědět

 • Gregor

  13 června, 2008

  no ZLATÁ KORUNA je s prominutím uhvizd, celkem nechápu, jak mužou byt zvoleny programy které voleny jsou …
  Jinak musím řict ,že donedavna jsem si Vás po přečtení Vašich názorů velmi vážil(zejména když jste psal že v žádném jiném oboru se neděje to co se děje ve finančnictví- různé testy firem a poradcu a jak ten a ten strašně poradil ), ale ted jsem na vážkách… já myslím ,že čas je sečten uplně nekde jinde.

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  A prave to si Kapitol uvedomuje a dela proti tomu opratreni. Proto se snazi dnes klientum prinaset daleko vice nez drive. Ano driv tu byl jen ten Rucni granat, ale dnes jsme o par let dale a Kapitol taky. Uz to neni tak horky level, ale spis transformace levelu k te dobre strance, akorat vse se nedeje hned a minulost nelze vymazat. Ono firma, ktera tu ma tradici pres 10 let a porad prosperuje je docela obdivuhodne. Z vlastnich zkusenosti vim, jak nektera vedeni jistych firem tise zavidi !!!

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Cas nas vsech je jiz davno secten. Pokud vim, tak na te zumpe se nejvice podileli poradci, kteri zacinali cirka pred 10 a vice lety. Tak kdo se dobrovolne prihlasi? Kdo tady prodrbal povest financniho poradenstvi prodejem KZP? Vsichni panove, kdo tehdy zacali pusobit. Nikdo neumel nic jinyho nez KZP!!! Jen bych vas chtel videt, jak vy svoji praci delate opakem pro ty drncici zvonky a dekovne estrady. Kdyby to tak bylo, tak byste zrovna ted nejaky ten telefonat vyrizoval? Kde berete ten cas na tuto diskuzi. Nemel byste stat pred dvermi a prijimat dary za odluzeni, ci spleni snu? Mel byste resit dilema, zda vzit telefon, nebo jit otevrit? A taky by to chtelo precist si treba Fantomase!!! Pohadky jsou pro deti !!!

  Odpovědět

 • Martin Peřina

  13 června, 2008

  Pane Kapitoláku myslím, že většina lidí už si zde o Vás udělala svůj názor, ale osočovat pana Hanzla jako méně úspěšného, nebo kohokoliv jiného mi přijde úplně trapné.
  Váš pojem “ rádoby nezávislí“ jen ukazuje jak máte zatemněný mozek a že Vaše zbraně jsou jen slova a slova a slova – víceméně bludy, které jste pochytal v té „Vaší slavné a úspěšné firmě“.
  Tím, co tu píšete jste se diskvalifikoval do role „obyčejného dealera se zelenými smlouvami v podpaží strokrát jinak“.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Zelena znamena „Jdi do toho“ !!!

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  A co delaji ostatni, osocuji se tu na ostatni taky. To ze pracuji pro Kapitol znamena ze jsem traged, demagog, a taky pojistovacek ci debilek? Jen tu hajim sve barvy jako vsichni ostatni. Kazdy hajime tu svou !!! Kdyz uz tady zaznivaj nazory, ze se davaji diskuze cist klientum, tak at tu sou nazory z vice pohledu, proc bych nemohl taky hajit to sve, kdyz vy si tu hajite taktez sve. Berte to tak, ze nase branze je obchod, nic jineho, a kdo si mysli ze ne, tak je na omylu. Necht se prihlasi ten, kdo tuto praci nedela predevsim pro to, aby se uzivil?

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Ne pane, na prvnim miste je zdravi, pak rodina a pak teprve penize, skvara, prachy ci jina nazvyska tohoto kazistvoreni. Ale bez penez to nejde, a jak jsem jiz nekolikrat psal. Houpacka mezi klientem a poradcem muze byt v rovine, pak neni co resit. Kolik z vas umi rict klientovi do oci: Kliente prisel jsem vam poradit ale zaroven si taky vydelat?

  Odpovědět

 • Anonym

  14 června, 2008

  Věřte nevěřte, já klientovi říkám daleko více šokující věty: „Bez důkazu nevěřte vůbec nikomu, ani mně. Není těžké důvěru získat, ale udržet. Jsem velmi drahý poradce, prodávám totiž něco mnohem dražšího než peníze: informace o cestě, jak je vydělat. Vyděláte však nejméně o řád více. Přicházím si u vás vydělat svých …sát tisíc korun ze zdrojů, o nichž třeba zatím nic netušíte. Pojďme se na to podívat. Jak vám mohu pomoci? Mám čas ve středu v 15 hodin, uděláme důkladnou analýzu vaší situace. Hodně se naučíte. Učitel budu já.“

  Odpovědět

 • FL

  14 června, 2008

  Hezke, jen by me zajimalo kde berete ty dokonale klienty, co jsou tomu otevreny, ja zatim potkavam same ***** co si nevazi niceho.cas ani benzin je nezajima a kolikrat klidne plan zrusi ptz jim to kuprikladu nekdo z rodiny rozmluvil,nastesti,.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 června, 2008

  Poradím, kde je najdete nejméně pravděpodobně. Ve Sherwoodu u Hl. nádraží v Praze, na lešení při zateplování fasády, na ulici ve výkopu, v kravíně, ve vesnické hospůdce, kde omdléváte z cigaretového zamoření, na zastávce autobusu, ve frontě na párek v rohlíku. Tam moji klienti nejsou. Jsou ve své ordinaci, kde tráví většinu života, jsou v univerzitní knihovně, jsou v divadle, jsou ve svém obývacím pokoji, který nese znaky studovaného a kulturního člověka, obklopeni knihami a uměním. Jsou … na schůzce se mnou. Je to tak prosté. Zatelefonuji jim a sdělím jim, že jsem si je vybral. Mají štěstí – jsem slušný muž, něco umím a chci jim pomoci. Také na rovinu říkám, že si u nich plánuji slušně vydělat. A tak souhlasí. Zkuste to taky.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Pane Hanzl, tady jste odpovedel na zasadni problematiku, kterou se tady zabyvame. Ja osobne se pohybuji na 2 urovnich. Kdyz si chci krasne a bezporblemove vydelat „na urovni“, oslovim prave tyto lidi, u kterych bohuzel plati, ze cim vice nazehlenou kravatu mam a cim zdvorileji vystupuji, tim jsou moje sance vyssi a vyssi. Reknu Vám, že dělat obchod s učiteli, ekonomy, manažery (takovyti poctivi studentici) je pro me tragicka zabava, protože tolik stupidnich přitlemených otázek, tolik přeetikovanych grimas a pohledů, tolik toho studovaneho a kulturniho ducha, to opravdu jinde nezazijete. Co se doktoru týče, je to jina krevni skupina, jsou to profici a vetsinou konzervativni a rozvazni lide,cekaji to same ode mě, bohužel, moc se na ně nehrnu, maji malo casu. Ale vynechme doktory, je to jak rikam , zvlastni skupina, i kdyz je mezi nimi spousta vyjimek. Vite jen bych chtel dorict tu puvodni myslenku. Pak je tu jeste ta 2 uroven: Ač momentalne delam opak, ale duvodne, tak jindy nekadruju lidi jako vy. Proste si vybirate a „vyžírate“ zlaté ovečky mezi klienty. Pak se nedivte, že děláte svoji práci dobře, protože máte téměř 100% jistotu obchodu. Vzijte se ale i do role tech jinych, začatečníků, těch, co se postupně mění v poradce. Oni třeba nemají možnosti jako vy, a proto jsou radi, za kazde ovoce, ktere jim spadne do klina a bohuzel pak pod natlakem vydelku zkratka neco bouchnou. Zkuste si jeden mesic zajet treba nekam na Moravu a navstivte par vesnickych rodin, lidi bez titulů, bez obyvaku se znaky nadcloveka. Zkuste jednou oslovit ty lidi na leseni, co drou jako otroci, pres tyden jsou pryc od svych rodin, vidi sve zeny a deti jen o vikendu, je vycerpany drinou, zena je vycerpana detmi a steskem, a do toho prijdete vy, planovana schuzka s financnim poradcem a proti sobe mate tyto lidi, kteri pred vami sedi v prumerne zarizenem obyvaku, okolo pobíhaji děti, a manzelka Vám mile přináší kavu ci caj. Unaveni s napetim cekaji, jak vy jim jeste muzete pomoci, tyd uz tak mame malo penez a jeste vy nam je chcete brat. Tady se terpve lame, kdo je skutecne poradce-obchodnik. Ziskat si duveru techto lidi, aby Vám sveřili své 4000 měsíčně pro realizaci, které kazdy mesic priskrcují doma v pokladnicce spolu jiz s uskrcenymi usporami je umení. A co terpve ten chudak Franta v hospodě, on nemá nárok na financni poradenstvi, casem byste zjistil, ze ten Franta je jednim s nejpoctivejsich platicu vaseho kmene a vy ho jen kvuli kouri a smradu hodite do odpadu. On totiz nez prochlasta zbytek vyplaty, tak vse zaplati. Samozdrejme jsou vyjimky. Ale on ten Fratna, pokud mu date sanci, se Vama bude dokonce i bavit a dokonce si necha i poradit. A co takova Anča z kravína, jen protože její aroma a maska neni z lidske chemie ji take hazite do kose? Tyd takova Anča si prijde mesicne na 15 000 v cistym, utrati 10 000 a 5ku dava do dynamiku a to jen proto, že jste vykadroval ze sorty studovanych lidi a ona je bohuzel zavisla na ty bouchače a střelce z pojišťoven či z Kapitolu. Takže možná by to chtělo pane Hanzl soudit trh globalně a ne lokalně. Nemame tu jen same studovane a kulturni obcany, mame tu i proste lidi, kteri v mnoha pripadech inteligenci prevysuji ty studovane, jen treba nedostali v zivote sanci ci nemeli moznosti. A vy byste je mel navstivit proto, aby mohli to vzdelani doprat svym detem a aby jejich děti zase zivili do budoucna vase deti- jak proste… Zajimalo by me, zda bych ja mohl být Vaším klientem? Asi ne, protože nenesu znaky kulturniho a studovaneho cloveka, nejsem obklopen knihami a umenim. Kdyz mam volny cas chodim do lesa na drivi, kydam hnuj na zahradce, pomaham na stavbe s fasadou, chodim do hospudky do zamorene zony, byt nekourim a nepiju, mam rad parky v rohliku a autobusem taky rad jezdim. Asi nemam sanci…

 • FL

  14 června, 2008

  ja bych to videl malinko jinak, driv jsem si rikal,ze kuprikladu takovy osvc, majitele nebo spolumajiele s.r.o. / a.s. jsou velmi chytri lide, nicmene byl to jen predsudek,neprosel jsem jich zrovna malo a kolikrat to jsou lide,jez nejsou o moc vic, dokonce jsou o dost min rozumnejsi nez „obyc“ lide co nekde vari v kuchyni pripadne jsou obycejnymi prodavaci, znam lidi co jsou velmi slusny a vzdelani a dale si plati stastne sve dynamiky co by radsi umreli nez by cokoliv menili, znam lidi z kravina jez s potesenim mych sluzeb vyuzili a uz nejakych par mesicu me produkty plati, ale tez znam bohate klienty co vyuzili ale i nevyuzili mych sluzeb, ja myslim ze takto to skatulkovat je zle, mam na mysli takovy vseobecny trend a spousta delaji predsudky, velky % cechu ma v pameti = otravni pojistovaci, nezridka kdyz se bavim i s blizkymi lidmi rikaji ze “ vsecky tyhle votravy vyhanej a pokladaj telefony “ i presto, jak vysvetlim nasi praci, lide se opet vymlouvaji, ze toho maji moc,ze se kdyztak ozvou a podobne a je uplne jedno jakeho jsou vzdelani ci povolani.

 • Anonym

  15 června, 2008

  Podívejte, tohle je na samostatný článek. Je sice smutné, že když se cíleně vyhýbám někomu v dělnické profesi, že neobsloužím ty slušné z nich, co by dodrželi slovo a vážili by si mého času, benzínu a mnohahodinové přípravy, ale moje zkušenosti jsou prostě takové, že čím je klient vzdělanější, tím je obecně slušnější a navíc bonitnější, takže efektivita mé práce se tím zvyšuje. Věřte mi, že jsem si prožil mnoho nespolehlivých klientů a zařekl jsem se, že si klienty budu pečlivě vybírat, protože pravděpodobnost, že začnu obsluhovat někoho slušného, kdo drží slovo a je dělník, je velmi malá. Ke škodě těch lidí. Je nutné, aby každý poradce věděl, jaké klienty chce a jak moc mu vadí či nevadí hořký pocit, že musí vracet provize jen proto, že alkohol hřeje lépe, než pocit zabezpečení budoucnosti. S radostí vám nechám dělníky. Je jich obrovská většina. Přeji štěstí ve výběru. P.S. Jsem vyučený dělník a vím co píšu. Znám dělníky velmi dobře.

 • FL

  15 června, 2008

  pane kolego Pavle Hanzle, ja bych si urcite takovy clanek precetl rad, jsem v teto branzi na rozcesti zda pokracovat ci nikoliv, s mym pristupem k teto praci, spis naklady prevysuji prijmy, urcite by to bylo od Vas velmi zajimave.. ps. delniky tez zamerne nevyhledavam,ale pokud ten clovek je rozumny uz do telefonu, dalsi predsudek si uz nedelam.

 • Anonym

  15 června, 2008

  Musíte přijmout můj postulát o relativně etickém poradenství jako nutnosti v české realitě. Pak se uživíte a je šance, že z oboru neodejdete. Stanovte si pravidlo poměrné, eticky únosné úrovně alokace klientových prostředků do IŽP, např. 30% pravidelných prostředků k optimalizaci. Tento poměr klesá, čím je klient bonitnější. Superměnu ve formě IŽP používejte s rozumem. Extrémní varianty (používání 0 nebo 100% vedou na Úřad práce, nebo do kriminálu, v lepším případě k veřejnému pohrdání a ztrátě klientely, až klient zjistí kde publikujete a osolí vás svým příspěvkem). Zapomeňte na pseudoetické argumenty, které mají základ v daňových odpočtech. V těch se utápí spousty lidí, kteří by chtěli klientům pomoci, ale nechápou, že klienti jsou nevyspělí, proto objektivně nespravedliví, ustrašení a selhávající. Nechápou, že klienti jsou také na cestě za finanční gramotností, jako jsou na cestě vážit si našeho času, benzínu, práce,… nás samých. Publikujte, získáte zpětné vazby. Budete známý. Klientů o které stojíte, bude přibývat. A tu posléze zjistíte, že nechcete znovu začínat jinak a jinde. Kromě toho jste na dobré cestě a zdá se, že tu hlavní kvalifikaci máte: jste slušný. Zapracujte však na emoční odolnosti. Troufejte si na klienty, na které si dnes netroufáte. Říkejte jim, že vyděláváte 10x více než oni, i když právě v kapse máte jen 18,90 na polévku. Bohat nejste objemem peněženky, ale duchem a vůlí naplnit skutečností tuto malou taktickou lež. Právě tak chudoba člověka není změřitelná výší jeho konta, ale výší jeho chuti a schopnosti pracovat. Vše ostatní z kvalifikace je jen pouhá mechanika. Úspěch si vás najde. A, FL, zapomeňte na styl, který jsem už jinde pojmenoval samaritánské poradenství. Vede přímo na Úřad práce. MUSÍTE si vybírat klienty, jinak zažijete splíny, frustrace, zklamání a odchod pryč. Podle toho, co píšete poslední 3 měsíce, jsem přesvědčen, že v dohlednu budete dobrý poradce, pokud vydržíte. Vydržte, prosím! Čtěte mé články. Je v nich tajemství, jak uspět.

 • Jan Bartoš

  19 června, 2008

  A troufl byste si to zkusit s placeným poradenstvím?

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Jo to rikate moc krasne, vas styl je opravdu odchylny od standartnich praktik. Pokud mate zaroven i prijemny hlas, tak vas klienti musi milovat uz od telefonu a mate i jiste vysokou uspesnost a umite klientovi promlouvat do srdce.
  Takovato schopnost je 90% obchodu, ale da se ji i zneuzit.
  Takze akorat pozor: Hilter byl take dobry rec(z)nik, ktereho vsichni milovali.

  Odpovědět

 • Anonym

  13 června, 2008

  Žumpu z toho děláte vy. Mj. smradem, který kole sebe šíříte.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Radej budu smrdet prirozene zumpou nez umele vytvorenou chemikalii znacky, ktera se prodava s nehoraznymi vstupnimi poplatky 🙂

  Odpovědět

 • 13 září, 2008

  dobrý den,
  opravdu nechápu o čem se tady pořád dohadujete, ZFP i Kapitol jsou podvodníci, a to mi nikdo nevyvrátí, jako par don ale aby někdo někomu radil takové pičoviny jenom proto, že s toho má takovou nehoráznou provizi, tak to je hnus.
  jste opravdu zmrdi, nechápu jak to vůbec někdo može dělat, tak obalamucovat lidi, kteří do toho vůbec nevidí, je to hnus. a ještě by mě zajímalo, vy ze ZFP nebo Kapitolu, jak spíte? máte pěkné sny?

  Odpovědět

 • Kapitolman

  14 června, 2008

  A další úspěšný rádoby profesionál, který nesnese úspěšnou konkurenci………je to zajímavé jak ti slabí a neúspěšní jen nadávají na ty silné a úspěšné. Hold se musím snížit k tomu jak tady nadáváte vy. Jo a jsem kolega kapitoláka to jen na upřesněnou, že se nejedná o jednoho člověka, ale musel jsem se přidat, protože to co tady předvádíte pánové rádoby profesionálové a nezávislí je opravdu tragické. Pokud jednáte s klienty tak jak diskutujete a plivete kolem sebe tady, tak raději jděte někde k lopatě, protože tady se ukazuje vaše pravá tvář.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Dobra pripominka kolego, ale podal jste to v trosku ostrejsi forme, aby to panove zase neotocili proti vam.

  Odpovědět

 • Kapitolman

  15 června, 2008

  Ono to nešlo podat slušně, protože pokud bych to udělal tak si neuvědomí co vlastně říkají. Myslím, že by debaty těch nadávek a urážek z jejich strany měli ustat, my tady taky nenadáváme na to co dělají a sám vím, že bychom mohli. Je to jako by se tady mezi sebou hádali třeba zedníci kdo s nich dělá lepší omítky. Tady tyhle diskuze by měli být konstruktivní a přínosné pro všechny a ne, že se tady bude pořád někoho špinit. Zkuste se pánové trochu zamyslet a když chcete tak kultivovat trh tak začněme všichni sami u sebe. Pěknou neděli všem 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  15 června, 2008

  Kapitolmane, na váš příspěvek reaguji proto, abyste zcela jasně věděl, že vím co říkám. Nevšiml jsem si, že bych proti vám či kolegovi Kapitulákovi použil sprosté slovo či urážku. Vzpomínám si zřetelně, že jsem odsoudil styl, kterému vy i on říkáte finanční poradenství, ale já mu říkám „jen“ velmi dobrý obchodní model. Nic více a nic méně. Taky umím prodat a určitě velmi přesvědčivě Perspektivu 4BN každému a vždycky. Taky umím najít argumenty, že se obejdu bez investičních společností a že jde jen o obchod, tedy že úspěch se dá změřit jen penězi, co z toho obchodu vytluču. Taky umím obhájit produkty RG, ačkoliv při započtení inflace jediné co garantují, je ztráta financí a iluzí. Taky umím vykřikovat, že Kooperativa je silný, velmi silný, velký, největší, nejdůvěryhodnější, prostě nejlepší partner klienta, protože mám od něj zajímavé provize. I když tak jako vy zajisté tuším, na jaké to straně New York Times bych nalezl zmínku o jejím zániku, dejme tomu za 27 let. Také umím prodávat, dokonce umím víc než to, umím doslova čarovat. Jenže nejsem Rumburak, ale pan Vigo. Nechci si zkazit pověst. Nechci být jen obchodník. Nechci dostat 420 let za to, že jsem podvedl své klienty, resp. unášel princezny. Pracuji v oboru, kde je důvěra to nejdůležitější. Více než peníze dnes. A proto jsem se vymezil proti praktikám Kapitolu a ZFP. Nemám zájem mařit další čas této neděle tím, že bych s vámi polemizoval o tom, co je urážka. Uraženi musejí naopak být všichni slušní poradci, když čtou extremistické názory obchodníků z Kapitolu. A je mi jedno, zda to napíše jejich nejvyšší manažer, nebo vy. Víte proč? U svých klientů vidíme, jak moc musíme po vás opravovat na pověsti finančního poradenství. Ztěžujete nám všem práci, dokonce přístup k té práci, k novým klientům. To vy a pokleslé části poradenských firem, které alespoň mohou předstírat nezávislost a proklientský přístup, jste vedle jednobarevných obchodních sítí finančních domů důvodem, proč se někteří lidé v telefonu holedbají, že jak slyší sousloví finanční poradce, odvazují svého psa. A já chci alespoň jako šedivý muž nad hrobem žít v zemi, kde bude mít již podle názvu tato profese a její reprezentant počáteční důvěru a reputaci. V zemi, kde se nebudu muset neustále omlouvat za cizí nenažranost a prosit o čas klienta i přesto, že jsem patrně jen další otrava v řadě, co zneužije své převahy. Spousty lékařů mě v tom telefonu odmítají. Je velmi trpké vědět, že jsem selhal a nepřemohl jejich strach. Za tohle můžete také vy a proto je váš čas sečten, protože i přesto, že je to pro mě velmi ztrátové, budu o tom a dalších nekalostech vždy psát články, abych otevřel oči nejen klientům, ale i slušnějším vašim kolegům a přivedl je na cestu skutečného poradenství. Kapitolu a ZFP zbývá mnohem méně času, než tušíte. Tak asi jednu generaci a praktiky jmenovaných firem budou kriminálním činem, ne jako dneska jen činem k pohrdání. Napadli jste tu všechny čestné muže, kteří chtějí více než peníze. Styďte se!

  Odpovědět

 • Erko

  15 června, 2008

  Je to tak ,pane Henzle.
  A těžko něco měníte, když nějaký kamarád prodá klientovi celý zfp šanon, že je to výhodné kombo
  ( 3 stavebka, jedno cč na 1,5 mio,2 životky, penzijko plná palba atd… ).Výhodné pro prodejce s asi 30.000 provizí na kamarádovi, kterému b udou smlouvy dlouhodobě prodělávat.Takhle se naše konkurence stará o klienty.
  A ještě mají drzost polemizovat.Zřejmě jde o nedorozumnění.Píšou že chtějí konstruktivní diskuzi, ale tu najdou někde jinde někde, kde jim budou přitakávat, to se jim b ude líbit.
  Ach, aby už tyto oblbovací továrny na zloděje KAPITULOVALY.

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  Muj kolega z jine spolecnosti mi vcera sdelil toto. Prisli za mnou klienti, ze chtěj sporit kazdy 1700 mesicne s krátkodobým horizontem (cca do 8 let) a peníze potom využít na stavbu, Lisaci jim nutili SS kazdymu na mega. On to nakonec vyresil po dukladne analyze potreb a cílu SS 2 x SS na 200 000. Po par dnech se objevil jisty poradce z firmy dělá branzi jinak, a nutil predelat na 2 x IZP za 1700. A nebyl to Kapitol, ani ZFP!!!! Uz aby ty novodobé oblbovací továrny se zloději kapitulovaly.

 • Erko

  15 června, 2008

  Samozřejmě že to je možné a děje se to.
  Můžeme měnit své postoje a své přístupy, dělat kvalitu, a to že to takhle někdo udělá může změnit jen jeho vedoucí.
  Když někdo pere AXU…
  Ale to zadání se mi teda moc nezdá, že by zrovna spořili akorát těch 1700, na tom horizontu,..no nějak semi tomu nechce věřit.Ale nevím, jak děláte analýzu.
  Každopádně je to zhovadilost.Bohužel.

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  Jsou to studenti prozatim, takze pojisteni ci jine veci je jaksi asi jeste netrapi. Jen maji penize z brigad navic, tak je chteli nekam ukladat.

 • Loki

  15 června, 2008

  To taky velmi dobře pan Hanzl vystihl, když říkal ZFP, Kapitol a pokleslé části poradenských firem.

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  A taky mohl dodat poklesle novodobe tunelarsko finance poradenske spolecnosti. Pan Hanzl vystihuje jen to co se mu libi a co mu hraje do karet.

 • FL

  15 června, 2008

  pan pavel hanzl je alespon toho charekteru,sveho jmena, zatim co ja i vy jsme pouhymi „nounejmaky“ a kricime do placu za roskou krasne anonymity , hezky vecer jinak, Go Cesi Go:-)

 • Gregor.

  15 června, 2008

  Ehm, Prosím?
  a muzete nastinit kde tedy prodelavat lide nebudou? když ulozenymi penezi v ss a v penz. poj Ano?

 • Anonym

  15 června, 2008

  Neopomíjejte ve své úvaze náklady obětované příležitosti.

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  Doma ve strožoku…:)

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  Pane Hanzl, a jak byste si obhájil samostatné investice. Půjdu-li do tvrdeho obchodního souboje, tak ho neusotjíte. Kdokoliv prodava at uz IZP ci investice jinou formou, tak se v podstate dostava do pasti, protoze prodává něco, co nemá určitou budoucnoust. Odsuzujete produkty konzervativních strategií, ale kde berete jistotu, že v investicích na tom klient bude lépe. Vím, že klietům neslibujete přemrštěná procenta, ale i ty reálné výnosy, nemusí být skutečně pravda. Co když za 15 let investice vašich klietů budou pryč, ano odpovíte mi, to je velmi pravděpodobné, ale porad tu je riziko, nevíte co se stane, porád tu hrozí jisté ekonomické krize, války, přírodní katastrofy. Co vy víte co nastane. Všechny finanční domy, at už jsou to pojištovny, IS, banky atd, vsichni se ohánějí jistotou, ale vždy je tu jisté proti, které nemůžeme ovlivnit. Co když tu přistanou mimozemstani, nebo spadne meteorit, co kdyz nekomu hrabne a bude 3 svetova, co kdyz tu budou litat jádýrka nad nasima hlavama a my se budem modlit, aby jsme prezili. Premyslel jste nekdy o apokalypse? Co budete pane VIGO dělat za 15 let, když vaše pohádky, které klientům předčítáte budou mít špatný konec a nevyhraje dobro nad zlem? Budete se taky stydět, tak jak se mame stydět my. Co když Váš čas bude sečten rychleji než náš? Co když dostanete 420 let za to, že jste připravil klienty pomocí investic o několik milionů. To že tu někteří naši kolegové vykřikují o našem akcionářovi silné stránky, tak se vratte na vas zacátek, taky skrabal zubama nechtama, abyste si ziskal duveru klienta, kdyz jste zacinal. Taky jste nebyl hned carodej na manipulaci s lidským vědomím. To, proč lidé odvazují psa je díky neetickému chování bouchaču, protože přijdou, a vše co již klient ma, je blbe a proto se to musí predelat, verim, ze jste cast sve kariery praktikoval stejnym způsobem, musime ty zacatecniky respektovat. Pokud se nezmeni podmínky pro výkon teto profese, tak tu porad budou stale a dokola tyto praktiky. Dnes totiž porad poradce muze dělat kdejaky dělník. Zadna praxe, zadne dovednosti, tu mas IZP a jdi. Jdi ty hovado a nevracej se bez smlouvy, jinak letis. Ano ano, porad to tu je, a vsechny firmy az na male vyjimky toho zneuzivaji. Dokud se financni poradenstvi nestane profesi jako je napr. lékař, nikdy to nebude poctive. DOkud nebude muset mít nováček praxi či za nej nevezme zodpovednost vedoucí, budou tu vzdy nabouchane smlouvy. A i kdyby to tak nakonec bylo, porad se tu najdou taci, kteri budou bouchat dal. Acho, jo. zbytecna debata, na zbytecne tema.

 • Erko

  15 června, 2008

  Vážený pane, investice fungují určitým způsobem a celý finanční trh je provázaný,
  opravdu nechápu, proč zde prezentujete černé scénáře.
  Když bude válka nebo apokalypsa tak bude někomu
  Vaše garantovaná důchodovka s prominutím úplně na hovno.
  Investice se dají vybrat bez sankcí předčasně.
  A že by třeba konzervativní dluhopis přinesl klientovi ztrátu?Ano, i stát může vyhlásit bankrot…
  Jak je to s Vašimi pojistnými produkty?
  A navíc to, že vy si Vaším stylem finančního zeleného plánu vybudujete u klientů důvěru považuji pouze za znak finanční nevzdělanosti Vašich klientů, případně našeho národa.
  Takže s Vámi mají jedinou jistotu…….
  A tu si všichni odborníci můžou doplnit sami.

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  Jezdite na plyn nebo na naftu?

 • Zdenál

  15 června, 2008

  Človíčku, to je strašné. Člověk zvenčí se nestačí divit a bavit, i když to je spíš k pláči. Když už nevíte jak, tak vyjdete na světlo s apokalypsou…..To žijete v domnění, že Perspektiva není vlastně investování se všemi jeho aspekty nebo co vlastně ? Víte vůbec, co prodáváte ? Jestli tu práskne meteorit, bude válka a budeme se klepat o holý krk, pak je jedno, jestli mám investici takovou nebo onakou … A ten závěr ? Vždy budou nějací co budou bouchat, začátečníci i pokročilí, tak co bych to nedělal já … Děs. A že to dnes pořád ještě dělá kdekdo ? To máte jedinou kliku…. Ze závisti mě nepodezírejte, bylo by to mimo. Díky a pěkný den.

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  PERSPEKTIVA JE INVESTOVANI!!!!!

 • Loki

  15 června, 2008

  V tom případě pro vás mám asi novinku 🙂 Perspektiva není investování, ale životní pojištění.

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  Bez komentare….

 • Kapitolman

  15 června, 2008

  Investiční životní pojištění když už tak přesně.
  Jinak pane Hanzl myslím, že vy by jste měl tuhle profesi dělat sám v celé republice, protože člověk vašich kvalit vlastně nepotřebuje znát názor jiných, vždyť ten váš je nejlepší a opravdový a vlastně my ostatní jsme jenom tupé ovce. Sakra co si o sobě vlastně myslíte, že pokud má někdo jiný názor tak mu řeknete, že tady nemá ani co diskutovat? A že jiný názor = extremistický? Opravdu začínám uvažovat o vašem duševním zdraví a bylo by dobré zase spadnout nohama na zem. Dále dávat Kapitol a ZFP na jednu rovinu mi přijde docela ubohé. Jinak vy nikdo tady nemáte v nabídce žádné produkty ostatních pojišťoven? Myslím že každý z vás a vesele je lidem dáváte. Jinak koukám že i Fincentrum má jako partnera Kooperativu, proč tedy nezrušíte to partnerství, když je Kooperativa tak špatná a její produkty jsou k ničemu? Dále necítím se jako nějaký podvodník, který podvádí lidi. A teď na dobrou noc bych prosil pane Hanzl ještě tu o Červené Karkulce.

 • Anonym

  16 června, 2008

  Podívejte Kapitolmane, nemá smysl, abyste se tak čertil. Jste přece pěkně v bezpečí, v anonymitě. Klidně tu diskutujte, ale pak musíte být připraven na ostrou kritiku. Zatím jste nic neobhájili. Já, Pavel Hanzl, se vší odpovědností opakuji, že komu k obsluhování klientových potřeb stačí jen rezervotvorná pojištění a vydává to za finanční poradenství, pak vyjadřuje extremistický názor, který je pro rozvoj našeho oboru nutno považovat za velmi škodlivý a neslučitelný se zásadou, že zprostředkovatel, chce-li se též nazývat finančním poradcem, má být nezávislý na více finančních domech jednoho typu, nejen na finančních domech navzájem různého typu. Je povinen konat v klientově zájmu a s odbornou péčí, má se neustále vzdělávat, aby tu péči mohl poskytovat. Má být schopen a ochoten využívat všech nástrojů k investování které má, nebo může mít k dispozici a které jsou pro daného klienta vhodné, nezávisle na tom, koho právě zastupuje. Proto je těžké uvěřit, že pokud zastupujete Kapitol, můžete současně splňovat tuto definici finančního poradce. Finanční poradce má s hrdostí veřejně uvádět své jméno všude, kde publikuje své názory. Koneckonců nemáte ani odvahu napsat pravé jméno. Jste jen ubohý anonym, co svou potřebu publikovat uspokojuje takto a už to je znak toho, že nemáte právo požívat stejné úcty komunity finančních poradců a klientů, která sem chodí, jako my podepsaní, co denně nosíme kůži na trh a dáváme odkaz na tento web svým klientům. Kapitolmane nebo Kapituláku, já tu i na Finmagu mám mnoho podepsaných kolegů od konkurence, kteří se mnou nesouhlasí. Ale velmi si jich vážím, protože to nejsou nepodepsaní srá…píp. A oni si váží mě.

  Jen na okraj, neřekl jsem, že je Kooperativa špatná firma, sám tam mám něco pojištěno, třeba dům. Řekl jsem jen trochu podobně, že je nicotná proti velkým světovým pojišťovnám a v tvorbě finančního portfolia nelze stavět jen na jediném produktu, natožpak na jediné pojišťovně, pokud se sočasně chci nazývat finančním poradcem. Nechme to tak, jak to je a jak to jistě i zůstane, jak píše vaše vedení a učí to svou síť. Kapitoláci jsou jistě velmi dobří obchodníci. Nic méně. Nic více. Jenom mi už nenuťte, že jste finanční poradci, nebo se rozbrečím, jako z toho senilního Brucknera, co vždy brání už výsledek jedna k nule a dokáže ještě prohrát dva ku třem.

  Pokud jste čestný muž, co nepodvádí lidi, tak máte nejvyšší čas odejít jinam. Navrhuji, že začnete číst weby investičních společností. Navrhuji, že začnete přemýšlet o věcech, které se nekryjí s maximalizací zisku. Divné, že? Dobrou noc.

 • Anonym

  16 června, 2008

  A)Ekonomická krize?
  Do určité míry máte pravdu.Ty dluhopisy mají více či méně negativní korelaci k akciím,ovšem problém je v tom,že po většinu času jsou na koni ty akcie.A to ze dvou základních důvodů.Pokrok a rostoucí peněžní zásoba.
  B)Měnová krize
  Když bude měnová krize,tak zachrání člověka jen aktivum,které má hmotný ekvivalent.A ten mi u PP,RG i Perspektivy chybí.
  C)Přírodní pohroma
  To je pro klienty Kapitolu možná nejhorší varianta,když už jste to nakousl,jelikož ,jak známo,hromadné pojistné plnění z majetkových pojistek žádné pojišťovně nesvědčí.Kooperativa není výjimkou.To se ale týká spíš těch důchodových pojistek,abych vám nekřivdil.
  4)3.Světová
  V dnešním globalizovaném světě se jistě jedná o vysoce pravděpodobnou záležitost,že?Ale dejme tomu,že se to stát může.Zatímco vy budete stát ve frontě na polívku,protože většina peněz vašich klientů zmizí kvůli hyperinflaci,klienti pana Viga budou nakupovat akcie zbrojařských společností a po válce se promění z vyšší střední třídy na high society.
  Omlouvám se všem diskutérům za to,že jsem se snížil netradičně k pesimistickým úvahám:-)

 • Kapitolak

  16 června, 2008

  a,
  Akcie jsou na koni – varite z vody, protoze co bylo nemusi byt, to ze se divate na historii neznamena, ze umite predpovidat budoucnost.
  Pokrok – aby dnesni hyperpokrok neprepadl hyperpokles a hyperkrize, svet se timto tempem riti do zahuby. (Jak daleko jsme od realizace terminatoru a jinych)
  Penezni zasoba – tim myslite co? zadluzenost? dochazejici zdroje bohatsvi?
  B, Menova krize – a mayslite ze akcie to zachrani?
  C, Priroda – nevim co tim chtel autor rict, keca blabol, ktery nedava smysl 🙂
  D, 3. svetova
  – vzpomente si na zidy, jsou to dobri obchodnici, bohati byli, dobre si zili a jak dopadli. Zkonfiskovani majetku, nucene prace a pak plyn? A myslite, ze investovani pana Viga bude dostatecna pro pokryti hyperinflace. k smichu!!!

 • Ondřej Záruba

  16 června, 2008

  Ach jo,že já vůl s Váma ztrácel čas.

 • Kapitolak

  16 června, 2008

  Myslel jsem, že se jmenujete Ondřej Zaruba, ale jak tak koukam, ve skutečnosti se sam řadíte mezi přežvykavce.

 • Ondřej Záruba

  16 června, 2008

  Kapitoláku,já se snažím slušně diskutovat.Jenže s Vámi to nejde.Vy tu vystupujete jako velmi sebevědomý finančník.Ok to mi nevadí.Ale to,že mé komentáře okomentujete ve stylu keci,hovadiny,blbosti…,diskuse či debata mají svá pravidla.Perlu jste tomu nasadil,když Vás zaskočil pojem peněžní zásoba.Jinak se jmenuji Záruba a ne Zaruba.Svou mizernou sebedůvěru si prosím běžte léčit na jiný server,kde se scházejí podobné existence jako vy.Doporučuji Vám něco ve stylu Super.cz,tam byste mohl zapadnout.Jen Vás prosím ušetřete českou klientelu svých finančně pseudoporadenských služeb,protože ve Vašem případě tato činnost zcela jistě nemá Perspektivu.

 • Tom

  16 června, 2008

  Co bylo, nemusí být… Ihned vybírám všechny peníze a přes noc je rozfofruju. Však si vemte – budu zítra vůbec naživu?? Co bylo, nemusí být 🙂

 • Kapitolak

  16 června, 2008

  Spousta lidi to tak dnes resi, protoze se boji budoucnosti. Zkuste se zajimat treba o pozadi nasi planety a pochopite….Podivateli se do historie tak stejne jako rust akcii byly i dokola valky. Takze to naznacuje, ze pokud maji akcie rust, bez valek to nepude.

 • Ondřej Záruba

  10 června, 2008

  Gratulace k výbornému článku.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  „Bohužel, je si třeba uvědomit, že to je jednorázová dotace a její význam v čase rapidně slábne. Na horizontu 30 let, při úložce 500 Kč a uvažovaném průměrném zhodnocení fondu 4 %, tato dotace činí pouze 12 % výsledné sumy na účtu.“
  Ano, se slábnoucím významen státní podpory při rostoucí době spoření na výsledný stav účtu souhlasím, ale na druhou stranu zase 12% je 12%. To je jako kdyby jste tvrdil, že je jedno, jestli je zhodnocení účtu 0% nebo vznikla ztráta 12%, nebo jestli je zisk 12% nebo zhodnocení 0%.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  „Bohužel, je si třeba uvědomit, že to je jednorázová dotace a její význam v čase rapidně slábne. Na horizontu 30 let, při úložce 500 Kč a uvažovaném průměrném zhodnocení fondu 4 %, tato dotace činí pouze 12 % výsledné sumy na účtu.“
  Ano, se slábnoucím významen státní podpory při rostoucí době spoření na výsledný stav účtu souhlasím, ale na druhou stranu zase 12% je 12%. To je jako kdyby jste tvrdil, že je jedno, jestli je zhodnocení účtu 0% nebo vznikla ztráta 12%, nebo jestli je zisk 12% nebo zhodnocení 0%.

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Článek je účelový blábol sepsaný zástupcem investiční společnosti nebo hrabivcem, pro kterého jsou lidi pouze idiotské dojné krávy.
  Zajímalo by mě totiž, vážený autore, jaké alternativy k pp byste lidem nabídnul. Oponenti penzijního připojištění totiž nikdy nezmíní, co jiného by lidem nabídli (nejspíš by jim nabídli investiční životní pojištění a argumentovali by tím, že ižp má větší výnos než pp, záměrně zamlčujíce existenci státní podpory, aby inkasovali co největší provize).
  Např. mladý člověk si potřebuje odkládat peníze především na bydlení, takže do pp nedá více než 500 Kč. Jakou alternativu máte, autore, k této pětistovce?

  Odpovědět

 • FL

  10 června, 2008

  Tak si to prectete poradne, pro mladeho cloveka je penzijko nejvetsi zabijarna penez, a pokud by mel odkladat na bydleni muze vyuzit pravidelne investice do opf nebo jednoduse stavebni sporeni- to je mas nejjednodussi nastroj pro financne debilni cechy.

  Odpovědět

 • FL

  10 června, 2008

  to je mas = * to je porad

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Tak jakou tedy má mladý člověk alternativu? Má 500 Kč, chce si je odkládat na důchod. Nic jiného s nimi neplánuje.
  Takovéto články píšou investiční makléři. Je jasné proč.

  Odpovědět

 • Marloos

  10 června, 2008

  Horizont nebo Rentiér. Vůbec v příkladu se počítá se 4 % zhodnocením, ale když se podíváme na složení portfolia PF, mohou vůbec takového zhodnocení PF dosáhnout? Průměrné zhodnocení fondů se pohybuje mezi 3,5 %, a to díky vysledkům na přelomu století. Nicméně v posledních letech to bylo daleko méně.

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Jaké přednosti a nedostatky má Horizont nebo Rentiér ve srovnání s PP? A co je to Horizont nebo Rentiér? Nevím, co to je, má mě to snad urazit?

  Odpovědět

 • Marloos

  10 června, 2008

  Víte co je google? Tak ho použijte. Vaše dotazy by měli směřovat na Vašeho finančního poradce. A proto se nedivte, že Vám málokdo odpoví.

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  A proč Horizont a Rentiér? Proč ne něco jiného? Jste snad jejich obchodním zástupcem?

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Jsou to produkty pro laika, klient se s nimi obejde bez poradce (ovsem za cenu nizsiho vynosu), s 500-1000 Kc mesicne na delsim horizontu zajimavejsi prilezitost nez SS a PP

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Myslim, ze v podobnem segmentu to jsou jedine produkty na trhu…

  Odpovědět

 • Pavel Hek

  10 června, 2008

  A jaká je vaše alternativa, jen rýpete ale nic kloudného z Vašich reakcí neplyne. Co se týče Rentiéru či Horizontu, tipuji že byly použity jako příklad.
  Ono taky dost záleží na přístupu daného investora k riziku, byť pepř bych nebo i jiné spoření na stáří bych lidem kteří se ještě neusadili ( rodina, bydlení atd. ) nedoporučil.
  Co se týče jiných alternativ jsou zde fondy životního cyklu ( v ČR od spořky, min. vklad 100 Kč ), OPF, vklady a výnosy z OPF se dají použít k nákupu investičních certifikátů atd.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Mám pocit, že jste nečetl úplně pozorně.
  Hlavní mylšenkou článku je, že nelze spořit pouze přez PP, že tento způsob je neefektivní a často se jeho výhodnost přeceňuje, právě kvůli jednoduchému principu a tedy i dobré prodejnosti ze strany zprostředkovatelů.
  Pokud jde o 500 Kč měsíčně na delším horizontu, spíše bych doporučil life-cycle programy. Ač mají své nevýhody, u nižších částek je považuji za poměrně použitelné a jako lepší alternativu k PP.
  Navíc nikdo mladému člověkovi nezakazuje používt PP. Jen říkám, že jsou lepší a efektivnější volby. A když už používat, tak s rozumem a optimalizovat částky.

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  A najednou se nějaká alternativa najde. A co to takhle příště srovnat, že. Za pětistovku v PP dostanu od státu 150 Kč, co dostanu z Vaší alternativy? V čem je efektivní Vaše alternativa? Je bezpečná, jaký má garantovaný výnos, nabízí pojištěné vklady, atd.?
  Prý nikdo mladému člověku PP nezakazuje. Vy to svým článkem zakazujete, pane.
  Prý používat s rozumem. A kdo prosím Vás honí v PP tisíce? 1500 maximálně. Kdyby chtěl klient vkládat více, bude od toho poradcem-prodejcem jistě zrazen (bude mu nabídnuta alternativa, nejspíš životní pojištění).
  Když vyjde článek na toto téma v denním tisku, je pod ním podepsán zástupce investiční společnosti. Je jasné proč – chce prodat své „zboží“. Neříkám přímo horší, protože jsem vzdálen podobným jednostranným manipulativním pohledům.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  nepochopil

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Chápu, že v článku chybí info, jak správně (podle autora) nastavit PP. Autor naplive na PP, ale už neporadí, co s ním (s tím PP). Jaksi pozapomněl(?), kolik lidí má PP sjednáno.

  Odpovědět

 • Pavel Hek

  10 června, 2008

  Pardon, ale který pepř má garantovaný výnos ( nemyslíte snad kapitálovku ), jak bezpečný je pepř, on je snad nějaký pepř pojištěný?
  Původně jsem se domníval že se stylizujete do role ďáblova advokáta, ale podle Vašich reakcí to tak nevypadá. Mimochodem, vy se stydíte za svoje názory, že se neumíte podepsat? Nebo jste jen bouchač pepřea jiných tunelů?

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  10 června, 2008

  Byl byste tak laskav a zdůvodnil své tvrzení?

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Zdůvodnění? Stačí si přečíst ty kecy.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Já předpokládal, že jste sem přišel diskutovat ne se vyblít.

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Proč diskutovat? Autor se tu taky jen tak vyblil.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Dle mého soudu napsal rozbor, snažil se být seriózní a objektivní. Napsat jednoznačné doporučení, jak užít PePř lze snad jedině v kontextu znalosti situace klienta. Nebo máte jiný názor?

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Jakou má alternativu 100, 200, 300, 400 a 500 kč vkládaných do PP? A jakou má alternativu 1500 Kč ukládaných do PP? Kdo si do PP ukládá více než 1500? Má význam vkládat do PP více než 1500? A hlavně, kolik si do PP ukládá Jan Tleskač?
  Tohle jsou otázky, co měly padnout. Protože, milý pane, podobným způsobem jako autor PP, Vám já poplivu jakýkoli spořící produkt. A přitom to bude objektivní a seriózní analýza.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Už jsem se tady toho dotknul, proč nejde jednoduše odpovědět . Pokud bych Vám měl odpovědět, musel bych napsat článek v rozsahu, jako pan Macura o PePř. Což není nic pro mastiče – bouchače.

  Odpovědět

 • Martin

  10 června, 2008

  Dobrý den,
  na Vaše „připomínky“ by dle mého názoru neměl nikdo zde z diskutujících odpovídat, s lidmi jako jste Vy nikam debaty nikdy nevedly.
  Co se týká článku, myslím že je napsán naprosto v pořádku, autor chtěl zejména zdůraznit, že existují mnohem lepší alternativy ke zhodnocování úspor na dlouhodobém horizontu než je PP.

  Odpovědět

 • Martin Peřina

  10 června, 2008

  Dobrý večer pane „Altruisto“. Zajímalo by mně, jak poplivete jakýkoliv produkt, když ani neznáte Rentiéra nebo Horizont. Asi těžko. Vůbec nevíte která bije. Předpokládám, že jste dealer některého z penzijních fondů nebo tak něco….nebo ne?
  Jak píše kolega, nemá smysl reagovat ale přece jen,doporučuji Vám nejdříve se trošku finančně a hlavně matematicky vzdělat a potom se ohánět těmito slovy.
  Hezký večer.

  Odpovědět

 • Adam

  10 června, 2008

  Na penzijko patří peníze které můžete postrádat až do důchodu. Nějaké excesy jako „spoření“ na dům nebo kdoví co zapomeňte. Ze začátku je pro každého mladšího úplně dostačující minimální příspěvek, zvyšovat bych začal až po založení rodiny a znova po odchodu dětí z domácnosti. Na skutečný výnos a likviditu jsou tu jiné instrumenty. PP je berla o kterou se opřete, ne alfa a omega budoucího důchodce.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Nevim jak vy, ale PF dokazu pouzit nejen na penzi.

  Odpovědět

 • FL

  14 června, 2008

  bezte ven,je tam hezky.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 června, 2008

  Hezký komentář, souhlasím s Váma…

  Odpovědět

 • Milan

  10 června, 2008

  Asi jsem bych chabý v matematice na základní škole ale nějak mi nevychází stejné hodnoty jako autorovi v tab. č. 1. 🙂
  1. rok – při vkladu účastníka 6.000,- a stavu účtu 7.968,- mi vychází zhodnocení jen 32,8% a ne závratných 48,87%! 🙁
  Může mi autor laskavě objasnit jeho způsob počtů???

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Možná to bude tím, že každý počítáme trošku něco jiného. Ten sloupec ukazuje, jaké roční zhodnocení by muselo mít jiné aktivum, aby po stejné době a při stejné mesíční úložce byla dosažena stejná hodnota, jako u PP.
  Můžete to hodit do kalkulaček zde:
  http://www.pioneerinvestments.cz/Planovani/Planovani.asp
  http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/financni-kalkulacky/pravidelna-investice/
  Uznávám, že by to mělo být asi lépe vysvětleno v článku. Šlo hlavně o to poukázat, že výnosnost rapidně klesá s doubou.
  Propočet vložil i Ondra, můžete na to mrknout.

  Odpovědět

 • Milan

  11 června, 2008

  Děkuji za kalkulačky a vysvětlení… 🙂
  Ano,také si myslím, že mělo být v článku lépe vysvětlené co si představujete pod pojmem „Výnos“, protože si pod tím může každý představit něo jiného…
  A pak by také nedošlo k mému dotazu. 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Dobrý den všem zastáncům Pepře.Dovolil jsem si pár skromných výpočtů,abych Vám vzal iluze o výhodnosti tohoto produktu.
  Nejprve ukazatel nominálního podílu výstupu a vkladu:
  1 31,58%
  2 33,34%
  3 35,15%
  4 37,01%
  5 38,92%
  6 40,89%
  7 42,91%
  8 44,98%
  9 47,11%
  10 49,30%
  11 51,55%
  12 53,87%
  13 56,25%
  14 58,69%
  15 61,21%
  16 63,80%
  17 66,46%
  18 69,19%
  19 72,01%
  20 74,90%
  21 77,88%
  22 80,94%
  23 84,09%
  24 87,33%
  25 90,67%
  26 94,10%
  27 97,64%
  28 101,27%
  29 105,02%
  30 108,87%
  A teď oblíbený ukazatel p.a. výnosnost:
  1 58,00%
  2 29,00%
  3 20,00%
  4 15,00%
  5 13,00%
  6 11,00%
  7 9,80%
  8 8,90%
  9 8,18%
  10 7,63%
  11 7,17%
  12 6,79%
  13 6,48%
  14 6,21%
  15 5,97%
  16 5,77%
  17 5,60%
  18 5,44%
  19 5,30%
  20 5,18%
  21 5,07%
  22 4,97%
  23 4,88%
  24 4,80%
  25 4,73%
  26 4,66%
  27 4,60%
  28 4,54%
  29 4,49%
  30 4,45%
  Počítal jsem se stejnými parametry jako Marek Macura,tzn. 500Kč/m,zhodnocení 4%,daň 15%.Všem,kdo má zájem vidět postup výpočtu rád pošlu mailem postup.

  Odpovědět

 • Fredy

  10 června, 2008

  dobrý článek. Gratuluji. Jistě by se s tím dalo jít ještě do větších detailů, jako započítat přechod na euro, vliv nárůstu průměrné mzdy, možné bankroty některých PF a ztráty s tím spojené, ale pro pochopení naivních lidiček to stačí.
  Nedávno jsem četl podobný článek na IŽP. Kapitálovky už snad nikdo neprodává, stavebka také nejsou nic moc. Dnes k tomu přibylo penzijko. Tož co ještě zbývá poradcům v aktovce?
  Teď už nezbývá lidičkám nic jiného, než o své budoucnosti začít vážně a seriozně uvažovat. Kdo s tím začal již dříve, toho se tyto nepříjemné pravdy netýkají.

  Odpovědět

 • Loki

  10 června, 2008

  Divil byste se. Kapitálovky se stále prodávají. Zrovna nedávno jsem rušil jednu 3 měsíce starou KŽP od ČSOB prodanou jako výhodnější spořící účet člověkem ze ZFP akademie.

  Odpovědět

 • Zájemce.

  10 června, 2008

  Dobrý článek,nejsem žádný poradce,ale jednoznačně jsem ho pochopil.To zn.nesmysl pro mladé,pokud jim firma nevnutí příspěvek.Pro starší rovněž velmi nevhodné i v čase 10 let.Když se poradce laika ptá,kde si našetřit je možnost kup a pronájem 2.bytu,postupné kupování divi.akcií,ETF,co je libo.I spoř.účet je možnost.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  10 června, 2008

  Velmi nevhodné i v horizontu 10 let pro 50letého to určitě není.Pro takového člověka se výhodnější spoření hledá obtížně při pravidelných malých částkách.Napište mi maila a já vám pošlu pomůcku,která vám řekne přesně kdy to vhodné je a kdy ne.

  Odpovědět

 • Zájemce

  10 června, 2008

  Děkuji.Měl jsem na mysli kladné zhodnocení článku,které přišlo zrovna v době mé výpovědi PP,které skutečně nic nepřineslo.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  hlubší rozbor rizikovosti produktu. Jsou zmíněny náznaky týkající se např. tržního rizika, ovšem účastník má mít prostředky v PF desítky let. V takovém případě mě zajímá credit risk PF. Z legislativy vyplývá, což Marek zmínil, garance vložených peněz ze strany akcionáře. Pak mě logicky zajímá nejen síla akcionáře, ale i jeho core business, zdali je PF jen přidruženou výrobou nebo jedním z hlavních odvětví podnikání.
  Jinak řečeno, PF, které mají akcionáře „slabšího“ než stát ČR mě nezajímají a rovněž jsem v pozoru u společností, které se primárně nezybývají penzijními programy v jiných zemích.

  Odpovědět

 • Loki

  10 června, 2008

  Toto by mě také docela zajímalo. Nechcete o tom napsat článek vy? Ať se po té řadě „bulvárních“ článků objeví více článků odborných.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2008

  Zřejmě bych nedokázal udržel rovinu obecnosti a nakonec by to mohlo vyznít jako PR některých PF. A to bych nechtěl.

  Odpovědět

 • altruista

  10 června, 2008

  Autore, jaké tedy mají být parametry SPRÁVNĚ nastaveného penzijního připojištění? A kdy zveřejníte nějaké relevantní srovnání produktů-spoření na penzi? A kdy napíšete podobný článek o Vaší alternativě?

  Odpovědět

 • drobek

  10 června, 2008

  Pracuji v oboru již 9 let a s takovým pesimismem se setká člověk opravdu vyjímečně. Sjednávat penzijko někomu v 18ti letech je pro poradce čiré zoufalství, pokud si o něj klient přímo neřekne. Jsou jiné, výhodnější produkty pro začínající spořitele. Ale zajímalo by mne proč autor nezmínil výsluhovou penzi, kdy si klient múže po 15ti letech 50% vybrat a užít si je a výhodu ponížení daňového základu! Pro spoustu klientů jsou právě tyto výhody směrodatné a nebo možnost jednorázového vkladu do 60tého roku věku, to jsou pak jiné počty!! i při třech %%.

  Odpovědět

 • asoho vidaho.

  13 června, 2008

  kam mám tedy výhodně, rozumejte výhodněji než do pf investovat jako mladý člověk? určitě mi poradíte kdyý jste již tak dlouho v branži

  Odpovědět

 • Loki

  13 června, 2008

  Tak například nějaký globálně zaměřený akciový fond je na 40ti letém horizontu v současné době rozhodně lepším řešením.

  Odpovědět

 • Asoho Vidaho.

  13 června, 2008

  a kolik máš v globálním akciovém fondu peněz?

  Odpovědět

 • Gurun

  10 června, 2008

  Stalo se, že zástupkyně nejmenované společnosti (ZFP) nabídla né známé zrušení důchodového pojištění 3rg od Koop.s garantovanou doživotní rentou ve výši 36000,- ročně, z důvodu že nejde o snlouvu na důchd, a nabídla uzavřít P.Fond na 1500,- něsíčne a to proto, že od 1.1.2009 bude P.Fond povinný pro každého. Napište ni na toto řešení prosín svoje názory. Děkuji.
  P.S. Článek o P.F.je logický a zajímavý.

  Odpovědět

 • Adam

  10 června, 2008

  3RG je KŽP, v nejmenované společnosti (ZFP) se prodává jako penzijní připojištění. Proto jsou klienti když si procházíme smlouvy velice překvapení že to není to PENZIJKO s penězma od státu… Jestli to ZFP i tady uzavřela stejně nedivím se že klientka chce smlouvu zrušit. Vždyť jí lhali a na 1500/M to je teda drahý důchod za mizerné zhodnocení.

  Odpovědět

 • Asoho Vidaho.

  13 června, 2008

  Adaem, vzpamatuj se! za prve 3 RG není Kžp . a neprodává se jako penzijní připojistěni. jestli jsi spadl z jahody na znak ,tak takové hlouposti radsi verejně vůbec nepiš.

  Odpovědět

 • Adam

  13 června, 2008

  Tak za prvé anonyme kterému ani nejde přečíst přezdívka… Nevím o tom že bychom si snad někdy potykali. Za druhé 3RG je důchodové životní pojištění, které JE pojištěním pro případ smrti/dožití, takže označení KŽP je dle mého na místě, pokud tomu tak není jsem ochoten přiznat malý omyl, učit se musíme pořád. Zatím nevidím důvod proč se opravovat protože tak to prostě je z mého pohledu. Místo napadání prokazujte prosím. Díky.
  ZFP a Kapitol toto pojištění prodávali (resp. jejich prodejci) jako penzijní připojištění čímž pro nedostatek vlastních informací nebo ve vidině usnadnění podpisu klienty dezinformují. Mnoho z nich tak dosud žije v představě že si platí smlouvu kde jsou pojištění/ANO, spoří si/TO ASI TĚŽKO, dostávají státní príspěvěk/TAK TO VŮBEC. Závěr: ZFP a Kapitol klientům lhali o důchodovém pojištění podle sazby 3RG když jej prodávali jako PP. Těžko prokážu já nebo někdo jiný kolik jich tak prodali, ale dělali to.

  Odpovědět

 • Loki

  13 června, 2008

  Při konfrontaci s jednou slečnou z Kapitolu (která mimochodem pracovala v kapitolu už 8 let a byla v manažerské pozici) jsem se dozvěděl, že se chystá důchodová reforma, po které bude PP definitivně nahrazeno důchodovým pojištěním a IŽP pak zaniknou, dále že ve chvíli, kdy klient uzavře smlouvu, tak si „zafixuje“ daňovou sazbu. takže pokud smlouvu uzavřel a měl v té době zdanění 32%, tak mu po celou dobu trvání smlouvy bude stát vracet 32% z 12.000 a podobné nesmysly. Takže s kapitoláky nějaká diskuze na úrovni moc nemá smysl, když věří bludům co jím nalévají do hlavy a neznají ani základní věci. To je asi jako kdybych se já chtěl bavit s jaderným fyzikem o tom, jak nejlépe štěpit atomy.

  Odpovědět

 • Adam

  13 června, 2008

  A teď takovému, velice se omlouvám ale jinak už to říct nejde, hovadu zkuste říct aby šel za klientem a sám po sobě uklidil co zprasil. Ještě začne hrozit o postihu bla bla bla, já típnu telefon a s povzdechem sedám k plánu jak napravit jeho obchod, který by s finančním poradenstvím srovnalo zase jenom hovado. Než začne plivání na mou osobu ze stran takových obchodníků, každou osobně negativní reakci beru jako přiznání řádků výše 🙂 Sanozřejmě přiznávám a chápu že nepovedené poradenství je možné udělat i u seriózních poradců, ale jeho kvalita spočívá v umění svoje chyby napravit, takovou sebereflexi Kapitol nebo ZFP nemá. Holt ONI jsou ti nej co meli 3RG a ted maji 4BN (jinak proti 4BN nic nemám, jak už jsem se jednou zmiňoval dobře nastavená umí dobře posloužit). Uf to byl menší sloupek, jak do novin. Přeju dobrou noc pátku 13.

  Odpovědět

 • Kapitolman

  13 června, 2008

  Bych si na vašem místě pořádně přečetl co bylo napsáno v prvním příspěvku od kterého se odvíjí toto vlákno. Je tam psáno a aspoň tak jsem to pochopil, že někdo ze ZFP ZRUŠIL 3RG a nahradil Penzijním Fondem s tím, že od roku 2009 bude důchodová reforma. Takže tazatel měl dle mně dotaz co si myslíte o tom počinu a taky o tom jak ZFP tvrdí, každý rok, že ten následující bude Důchodová Reforma. Tak teď nechápu moc to rozhořčení a omílání toho jak je Kapitol špatný, když tam není ani čárka o Kapitolu.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  13 června, 2008

  Jde o princip pane.
  Kapitol je neporadenská prodejní síť dělající z lidí blbce…

  Odpovědět

 • Kapitolman

  14 června, 2008

  Vidím, že jste hodně zakomplexovaný a místo toho aby jste odpověděl na položený dotaz tak tady akorát blijete nesmysly a myslíte si jak škodíte Kapitolu když tady mluvíte takové bludy, ale jediný komu škodíte jste vy sám, ten kdo není schopen skousnout konkurenci by měl jít kydat hnůj do stáji a ne tady blábolit nesmysly o tom jaký že není profesionál. Howg.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  A co je nase vlada? a co takovy Tesca, benzinky, ti vsichni z nas delaji inteligentni tvory? Vzdyt tady porad plati, kdo nekrade hodinu, ten okrada rodinu… a to uz skoro 20 let po. Kde je tady ta spravedlonost? Tak se vratme do stredoveku – vymeny obchod. Usijes mi boty, ja ti upecu chleba. A pak muze jit cely financni poradenstvi a produkty do pr…. Kapitol je neporadenska sit co dela z lidi blbce. A co ti druzi? Temi clanky co tu porad hazi spinu na druhe z lidi blbce nedelame?

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 června, 2008

  Vy prostě nevěříte, že jsou tady lidi, kteří dělají poradenství slušně.
  Nemá smysl s Váma diskutovat, Vaše vize finančního poradenství končí tam, kde OVB začala v 90tých letech.
  Dělejte si svou práci, věřte kecům o tom, že kradou všichni a nekultivujte finanční trh.
  Dojde na Vás brzy…

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Malinka oprava: Na vsechny jednou dojde 🙂

 • Ondřej Hrachový

  14 června, 2008

  Věcná debata je s Váma nemožná…

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Nic neni nemozne.

 • Asoho Vidaho.

  14 června, 2008

  nevim kde JSTE na tom byl,ale 3RG je duchodové pojištění. Pojištěn je důchod, resp. výplata peněz v důchodobvém věku..
  Nikde o živ. poj ani písmenko, takže najděte si lepší zdroj informaci.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  3RG neni pojisteni pro pripad smrti. Ve smlouve je pouze castka pro doziziti ve forme renty ci jednorazoveho vyrovnani. V pripade ze klient zatrepe nozickama treba v 5 roce, dostane pozustaly jen pomerne odkupne. Nejdrive si nstudujte ifno a pak machrujte. Ted cekam az opravite svuj vyrok.
  Pro upresneni:
  Pojisteni/ Lze pripojistit rizika Spoři to/ Napenzi rozhodne lepe nez PF
  Statni prispevek/Hold argument bouchacu za cilem vysiho zisku
  Zaver: Nelze jenom Kapitol a ZFP

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Je fakt ze ZFP tento produkt prodavala neeticky. 0 garance vyplaty, nesmyslny vek konce pojisteni, nesmyslne castky a plno dezinformaci. No spousta Kapitolaku na tom nebyla o moc lip. I ja jsem na zacatku zil v dezinformacich. Je to o tom, jak se k poradenstvi postavite jako jednotlivec. Ale 3Rg je dorby produkt, podstatne lepsi nez PF. Co se tyce nynejsiho 42RG, porad z nej je o neco vice nez z PF.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 června, 2008

  Já na to, že u RG máte určitou garanci výplaty, spočítejte výnos RG vs. PP, přičtěte státní podporu a nemáme se o čem bavit.
  PS: Neříkám, že PP používám jako hlavní pilíř na důchod:-)

  Odpovědět

 • Erko

  15 června, 2008

  Prodejci kooperativy se těchto přečinů dopouštěli velmi často a pořád se to bohužel děje.
  Kooperativa má sice výborné produkty jako úrazovky, povinné ručení či 4BN, ale nemá penzijní fond.
  Proto prodávají produkty typu důchodového pojištění.
  Často se potkávám s klienty, kteří ani sami neví co mají, proč to mají a pletou si pojmy s dojmy.
  Člověka, který jim to takhle zprasil, ukecal jim tři smlouvy, pak už nikdy neviděli.
  Takový prodejce se jen třese.Protože dřív nebo později se stane, že za klientem přijde odborník a má pár otázek proč vlastně si dotyčný ony smlouvy uzavřel.
  A neznám nikoho, komu by se pod vlivem nových informací líbilo mít stále smlouvu s výnosem 33.000,- celkem na 40-ti letém horizontu při platbě víc než 500,-/měs.
  A to „umí“ důchodovka.
  Takže chvalme nezávislost pánové, ať je to jak chce ten přínos pro klienta je mnohem větší, co, pane Kapitoláku?

  Odpovědět

 • Erko

  15 června, 2008

  Mimochodem tomuto klientovi jsem nahradil tu blbost penzijkem ( a pravidelkou..),
  rozdíl mezi DP a PP byl 450.000,- a to při stejné měsíční platbě.
  Takže kolik v důchodu?315.000,- nebo 765.000,- za stejné peníze?

  Odpovědět

 • Jan Fencl

  16 června, 2008

  No z 500/měs po 40-ti letech „udělat“ 770 tisíc mi nepřijde zrovna jako super věc. Výnosnost 5,3% p.a. na 40-ti letém horizontu je opravdu smutná… Mě osobně se mnohem více zamlouvá rozpětí 1,5 mil(8% p.a.) až 5 mil(12,5% p.a.)…což už je na důchod celkem slušný základ…

  Odpovědět

 • Erko

  16 června, 2008

  Neberte mě za slovo jednak to nebylo přesně pět set, za druhé jsem klientovi udělal pravidelné investice s oním výnosem, za třetí není podstatné co se líbí Vám a za čtvrté jde o penzijní připojištění které jsem mimochodem použil pro srovnání s onou tragickou důchodovkou.Taky neříkám, že je to super, na druhou stranu klient už má velmi rozsáhlé portfolio.
  Já se nebojím že to po mě bude někdo spravovat.
  Tento klient všechny odpálkovává protože má mě.
  A to že si umíte spočítat procenta na mě dojem neudělá.Přesto díky za názor…

  Odpovědět

 • Jan

  17 června, 2008

  Jsem laik,ale ježí se mi vlasy.12,5%-přímo nechutně geniální a to po dobu 40 let,tedy dvě generace.Zákazníci z vás musí mít radost.Nejlépe ohodnocená nadace university Yel/asi není správně napsáno/měla průměrné zhodnocení 16% za poslední 15 let.Jak to dotyčný správce dělal velmi dobře popsal a vůbec to není jednoduché.Takže takový blábol zde je na to ježení vlasů.Divím se lidem,že vám naletí.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  16 června, 2008

  Na 40 letem horizontu je to blbost. Přesvedcim vas o tom, ze ta blbost da klientovi vic, nez nejaky PF.

  Odpovědět

 • Loki

  17 června, 2008

  Tohle přesvědčování vám možná funguje na lidi, co se ve financích nevyznají. Tady ale takových lidí moc nepotkáte. Je sice dost možné, že portfolio PP a DP je hodně podobné, ale pokud se k tomu připočítají státní příspěvky a odečtou náklady na DP, tak máme jasného vítěze. To že dokážete někomu „vysvětlit“, že je důchodovka lepší produkt nesvědčí nic o vašich kvalitách co by odborníka, ale pouze o tom, že umíte natlačit komukoliv cokoliv (na což jsou u kapitolu směřována většina „školení“). Nejlépe uděláte, když tu přiznáte, že jste dobrý prodejce, co se finančnímu poradenství vyhýbá jak čert kříži a aspoň se vám dostane uznání, že víte čeho se dopouštíte a nejste jen naočkovaná ovečka.

  Odpovědět

 • Miroslav Piták

  17 června, 2008

  Proč ne, dejte jsem kalkulaci na 40-ti letou periodu, na částku např. 500 Kč/měs. a 1500 Kč/měs. (žádné připojištění) a můžeme to porovnat s PP. Pak to bude jasné a není nutné zde vést dokolečka stále stejnou bezvýchodnou diskuzi.

  Odpovědět

 • Loki

  17 června, 2008

  důchodovka 22RG od koop, muž 20 let, platba 500/měs, na 40 let
  celkem vloženo 240.000
  garantovaná výplata 299.376
  při podílu na výnosech 1,6: 392.306
  při podílu na výnosech 2,6: 470.365
  oproti tomu penzijko 500/měs., na 40 let, zhodnocení 4%
  vloženo 240.000
  na konci i se státními příspěvky: 770.126
  myslím, že je docela jasno. Jsem docela zvědavý jakou naučenou frázi má kapitolák na tohle 🙂

  Odpovědět

 • ddd

  17 června, 2008

  Hmm, zhodnoceni 4% pri omezeni, jak u penzijka je… Proc ma „nejlepsi“ cesky penzijni fond zhodnoceni 2.5%?

 • Radek

  17 června, 2008

  🙂 ono záleží i na základu, ze kterého se zhodnocení počítá. U PP nenajdete počáteční jednotky ani nic podobného 😉

 • Loki

  18 června, 2008

  Nejlepší český penzijní fond, má zhodnocení 4,5%. Navíc složení portfolia u důchodovky je velmi podobné jako u PF, takže jejich zhodnocení se nijak výrazně lišit nemůže. A dále Důchodovka i při o 1% vyšším zhodnocení udělá polovinu toho, co PF. Zkuste si vymyslet něco lepšího 😉
  http://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/klienti-penzijniho-fondu-aegon-ziskaji-zhodnoceni-4-5/

 • Kapitolak

  18 června, 2008

  Co se tyce garantovane vyplaty bez zhodnoceni, jsou si pordukty na tomto horizontu rovny, lisi se to par tisicovkama. Co se tyce negarantovaneho, tak v pripade RG je pripisovan podil 2-3% což je stejne jako u PF. To ze Aegon udelal 4,5% bych bral s nadhledem. Progres taky delal jeden rok 5% a kde je ted. Divame-li se na fondy, ktere tu maji delsi kořeny a jejich budouci náklady se pohybují v nižinach, tak jejich dlouhodoby vynos se taktez pohybuje mezi 2-3%. O dalsich moznostech produktu RG se tu nebudu rozepisovat, je to pomerne obsahle, jedna se predevsim o vyplatu formou renty a pouziti mimoradneho vkladu pred odchodem do penze. PF tuto moznost pojimaji ve smluvnich podminkach s velkou neznamou. Zaverem: Pokud je produkt RG pouzit rozumne a je klientovi vysvetlena jeho podstata a misto ve financnim planu a klient ji akceptuje, pak nevidim problem. Samozdrejme je prasarna, kdyz nekdo boucha tento produkt bezmyslenkove za tisice mesicne.

 • FL

  15 června, 2008

  lide si pletou penzijko duchodko, rikaji tomu stejne a taky nezapomente ze pri te neznalosti jim to nekdo jednoduse narve se slovy „jistota , garance“ ( garance ztraty penez diky inflaci ovsem lidi neresi)

  Odpovědět

 • Asoho Vidaho.

  10 července, 2008

  Zfp tento produkt prodává neeticky- nesmyslný vek konce pojisteni? potreboval bych to vysvetlit?dekuji

  Odpovědět

 • Roman

  10 června, 2008

  Nezlobte se za OFF TOPIC,ale ..
  dobrý den, prosím o radu, docházím z ovb, jsem z Teplic a strukturu mám v Praze, kdy mi GST nařídil že po výpovědi musím odvézt do Prahy všechno na čem je logo OVB, problém je ten, že jako student a R jsem si prostě nevydělal (nebudu bouchat v rodině ižp na 2-5tis..) a nemám možnost a finance pujčit si auto a odvést hromadu smluv(i neplatných..) 100km do kanceláře nebo snad na centrálu..GST je prolhaný zloděj a odmítá si pro to přijet a vyhrožuje mi pokutama když to nedovezu..Tolik/žádné smlouvy jsem neobjednal,nepodepsal převzetí (GST byl línej o nás starat ,takže jednou přijel kombikem,vyložil tu hromadu smluv a až je prý uděláme,nakrmíme ho meziprovzí,tak ..) – co ted´? On odmítá převzetí,já prostě nemohu půjčit auto a tisícovku na benzín a přivést co jsem neobjednal..Mohu poslat nějaký dopis at´si to někdo vyzvedne nebo to odnést do jiné kanceláře ovb?jenže i ta se zavírá,protože tady na severu říct ovb tak jste za zloděje a fin.analfabeta ..Prosím o radu,mohu ty materiály vyhodit? A co s analýzama? mám jich asi 40,ale vím že tenhle člověk ulhanej GST z Prahy sem jezdit nebude,klientům (hlavně mým známým) dobrý servis nepřipraví-to maximálně bouchne nějakou drahou smlouvu aby se mu vyplatila cesta:-( … ve smouvě mám, že mám vrátit materiály ovb,ale co je to?smlouvy s koop,liškou? fakt na to nemám čas,nervy ani peníze..zasr…á ovb..

  Odpovědět

 • cau

  13 června, 2008

  radim nekde to zaarchivuj, kde se k tomu nikdo nedostane a pak kontaktuj centralu pisemne doporucene ze to chces vratit at si to vyzvednou tam a tam.pak je jim zaloba k …protoze vule z tve strany byla.toz tak a jinak s tim ostatnim se mi klidne ozvi na mail jh.farm@click.cz, dame to dokupy bydlim kousek.Lenka

  Odpovědět

 • ŠKODOLIBKA DOMÁCÍ

  11 června, 2008

  Tenhle produkt si přece sjednám pouze tehdy, když potřebuji mít pokryta nějaká rizika nebo pokud mi na to přispívá zaměstnavatel. I to nejlevnější IŽP je na spoření moc drahé …
  Když koukám na tabulku TANK, tak snad jedině Maximal od ČSOB by mohl být díky daňovým odpočtům na 1000/měsíčně efektivnější, než kdybych člověk tu samou tisícovku posílal do fondu rovnou (do stejného fondu, který by si zvolil v IŽP). Ale možná se pletu – je to bez výpočtů – jen odhaduju …

  Odpovědět

 • naprosty souhlas

  11 června, 2008

  Ale řekl bych, že ani s daňovým odpočtem se IŽP nevyplatí. Stát si to vezme při zdanění výnosů při výplatě – ty jsou naopak osvobozeny u podílových fondů.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  11 června, 2008

  Co takhle tady vyhlásit soutěž o nejlepší finanční plán? Necht kazdý svuj um může ukázat a jistou autoritu si tu vydobít. Takto tu po sobe akorat blijem a niceho se nedopracujem. Vykasleme se na clanky techto typu a ukazme nasim „čtenářům“, kdo je tu poradce a kdo ne. Myslim ze diskuze by take byly zajimavejsi a nebyla by to jen smradlava stoka s odpadem.

  Odpovědět

 • Loki

  11 června, 2008

  Já osobně jsem se zatím s finančním plánem od kohokoliv z kapitolu nesetkal. Klientí mají v 90% od kapitolu jeden produkt za tísícovku měsíčně (důchodovku nebo perspektivu). Pokud vy pracujete jinak a lépe, tak je to dobře a je vás tedy v kapitolu škoda.

  Odpovědět

 • Kapitolak

  14 června, 2008

  Protoze jste jeste na poradneho poradce z Kapitolu nenasel. A mozna ani nenajdete, protoze ti dobri se o sve klienty staraji a klienti se opacne staraji o ne. Takze se k temto klientum ani nedostanete. Treba me se ke klientum nikdo taky jiny jeste nedostal, a klienti vi proc by si ani nikoho nepustili. Velka firma je neco jako nase planeta. Uvnitr pevne jadro, ke kteremu vede tezka cesta a v okoli prostor, ktereho se muze kdokoliv nadychat. Stejne tak je to i v Kapitolu. Pevne jadro a vzduch okolo. A je to tak i v jinych firmach!!!

  Odpovědět

 • Kumi

  25 září, 2008

  Soutěž o nejlepší finanční plán je naprosto zbytečná práce. Vždyť občani tohoto národa nejraději uzavírají úžasné produkty se svými kamarády kteří „to dělají..taky“.
  Jde o to KDY občané začnou vyhledávat poradentví, čili komfort dostat očekáváné a potřebné, ne to co se mi nabízí. Kolik jejich peněz bude utraceno za nepotřebné produkty?
  Nejlepší poradce je ten, který klientovi předloží plán který řeší jeho situaci a požadavky. Toto poradci vědí, ale ví to klient??? Bojím se že NE!!

  Odpovědět

 • Kapitolak

  15 června, 2008

  Prestavam se zabyvat touto diskuzi a jdu se venovat financnimu poradenstvi. Jdu napravit to, co bouchaci podelali a jdu zvysit prstiz FINANCNIMU PROSTREDI, aby zumpa byla ocistena a stala se z ni pruzracna voda. A jdu do toho s Perspektivou 🙂

  Odpovědět

 • Honza

  19 června, 2008

  Chtel bych pozadat autora o zdroj ze ktereho ziskal tuto informace, v zakone nic takoveho neni, resp. to doplatilo do roku 2004.Diky.

  Odpovědět