CZK/€ 24.610 +0,18%

CZK/$ 24.180 +0,05%

CZK/£ 29.162 -0,04%

CZK/CHF 25.415 +0,21%

Text: Petr Zámečník

19. 05. 2008

51 komentářů

Pavel Uzel: Finanční poradce musí volit nejlepší řešení

 


 

Jaké změny jste již uskutečnil od vašeho nástupu do čela české OVB?

Centrála se změnila na Servisní centrum“. V mnohých to vyvolávalo shovívavý úsměv, někde posměšný úšklebek, i mezi našimi spolupracovníky bylo a dosud je někdy obtížné přehodit výhybku a komunikovat se Servisním centrem a ne s centrálou. Vyhlásil jsem proto soutěž o jednoslovný název společnosti – a co myslíte, že vyhrálo? Centrála :-). Ale teď vážně.

Zajistili jsme přímou podporu poradců v regionech. V praxi to znamená, že každé zemské ředitelství má přiděleno jednoho pracovníka, který zajišťuje efektivní komunikaci mezi prodejní strukturou a Servisním centrem.

Další výraznou změnu zaznamenalo i řízení kvality obchodu. Dnes mají všichni vedoucí pracovníci na všech úrovních zajištěn přístup ke všem nezbytným informacím o uzavíraných obchodech ve své struktuře. Získávají tak důležitý přehled o kvalitě uzavíraných obchodů a své spolupracovníky na nižších úrovních tak můžou aktivně podporovat v jejich obchodní činnosti, předávat jim zkušenosti a řídit je.

I další změna se týká přímo spolupracovníků. A to především nových spolupracovníků, kteří od prvního dne spolupráce zaznamenají výraznou inovaci v systému odměňování a hodnocení jejich pracovní aktivity při uzavírání obchodů. Cílem této změny bylo podpořit motivaci každého nováčka k co nejlepšímu startu a zajistit mu, aby navázal bezprostřední komunikaci s OVB, která se do budoucna stane jeho dlouholetým partnerem.

Díky nově vytvořenému systému reklamací provizí umíme dát detailně zpětnou vazbu prodejním strukturám o hlavních příčinách reklamací a zejména jsme vytvořili nástroje, jak reklamacím předcházet.

REKLAMA

Zvýšili jsme komfort spolupráce v oblasti zásobování. Vytvořili jsme nový centrální sklad. Hlavním důvodem bylo zvýšit efektivitu distribuce dokumentů a zjednodušení vyřizování objednávek, uvolnit ruce našich finančních poradců pro jejich práci.

Objednávky spolupracovníků přijímáme prostřednictvím objednávkového formuláře na portále spolupracovníků. Úplnou novinkou je možnost volby, jak objednané dokumenty a zboží dodat. Pro objednané zboží si mohou spolupracovníci osobně přijet a vyzvednout na adrese skladu, nebo mohou zvolit variantu nechat si objednané zboží doručit na jimi zvolenou adresu. Pro zásilku je nastavena jednotná cena bez rozdílu místa dodání. Zásilka je doručována do dvou pracovních dnů po objednání. Po všech stránkách úspora – času i finančních prostředků.

Další výraznou změnu zaznamenala oblast PR a marketingové komunikace. Intenzivně pracujeme na posilování značky a zvyšování loajality ke značce. Podpořili jsme některé zajímavé projekty, například jsme se stali generálním partnerem projektu Zlatá Koruna, prestižní soutěže o nejlepší produkty na českém finančním trhu. Připravujeme založení Nadačního fondu OVB, který umožní vytvořit účinný mechanismus akumulace finančních prostředků a jejich následného efektivního využívání pro podporu všeobecně prospěšných činností. Vytvořili jsme již nové verze pracovních brožur a začali jsme intenzivně pracovat na další marketingové příručce náboru nových spolupracovníků. Stanovili jsme marketingovou komunikační strategii pro rok 2008 a udělali první kroky ke spuštění image kampaně.

Jak změny vnímají poradci OVB?

To se musíte zeptat jich samotných. 🙂 Již vidím živou diskusi, která se rozběhne na vašem portálu pod tímto rozhovorem. Já osobně jsem rád, když dostanu já sám nebo mí kolegové mail, v němž spolupracovníci vyjádří pozitivní názor na to, co Servisní centrum připravuje, dokonce dostáváme i dopisy, které vyjadřují díky.  Ať co se týká provozních záležitostí, tak nových aktivit v oblasti public relations.

Naši spolupracovníci velmi pozitivně vnímají generální partnerství s projektem soutěže Zlatá koruna nebo s charitativním projektem Golf pro Leontinku, zrovna tak pozitivně nahlížejí na novou marketingovou komunikační strategii či připravovanou outdorovou reklamní kampaň a tvorbu nových prodejních brožur a propagačních materiálů.

Naši spolupracovníci se aktivně na těchto změnách podílejí, diskutujeme v odborných pracovních skupinách, abychom mohli čerpat informace přímo z trhu a připravit materiály přímo šité na míru našim potenciálním zákazníkům.

Jaké další změny plánujete?

Pracujeme na novém informačním systému, který detailně zachytí jednotlivé obchodní případy ve všech strukturách a umožní je roztřídit podle nastavených parametrů – od vyplácení provizí až po přehled obchodů s partnery. Tato databáze bude důležitým zdrojem, který přispěje k lepší komunikaci se všemi partnery a jejich cílem je urychlit provizní běh.

Tou nejzajímavější novinkou, kterou připravujeme a která vnese nový moment do správy portfolia klientů, je nový systém CRM. Tento systém začíná u každého obchodníka a přináší informace o aktuálních datech klientů i vlastní podřízené struktury. Zefektivní práci s daty klientů, zvýší rychlost zpracování produkce dodané na Servisní centrum a urychlí výplatu provizí. Nový systém CRM bude brzy k dispozici ve všech 14 zemích Evropy, kde OVB působí, bude v České republice spuštěn jako v první zemi a plně k dispozici bude ve druhé polovině tohoto roku.

Jakým způsobem komunikujete s poradci o jejich potřebách?

REKLAMA

OVB využívá různé nástroje pro komunikaci se spolupracovníky a k zajištění vzájemné informovanosti. Jsou to setkání a porady zástupců Servisního centra s finančními poradci a odborně zaměřené pracovní skupiny. Totiž nejen poradci musí mít k dispozici informace ze Servisního centra, ale Servisní centrum naopak nutně potřebuje informace přímo z trhu.

Pro poradce OVB je zřízen interní informační web, na kterém jsou zveřejňovány všechny potřebné informace a to v těchto základních oblastech: produktové informace (metodiky, pokyny popisy tarifů…), interní informace (instrukce, pokyny, informace Servisního centra OVB), provizní a produkční informace (přehled provizí, přehled produkce, přehled o struktuře). Každý spolupracovník navíc formou e-mailu dostává zprávu, že na webu je nová informace.

V  letošním roce byl zaveden systém komunikace, který jasně určuje časovou posloupnost toku informací tak, aby manažerské úrovně mohly takové informace efektivně využít, každá zpráva má svou prioritu tak, aby každý poradce jednoduše poznal, jakou důležitost uvedená zpráva má.

Paralelně OVB Servisní centrum vydává OVB Journal, který je určen finančním poradcům. Obsahuje především informace pro podporu prodeje, informace o spolupracovnících, jejich úspěších zkušenostech, rozhovory s nejlepšími, jednoduše řečeno jeho úkolem je motivovat ostatní. Kromě motivačních materiálů časopis ale přináší i tematicky zaměřené články, analytické informace, orientované na vývoj ekonomiky, či profesní analýzy.

Co vás za dobu vašeho dosavadního působení v OVB nejvíce překvapilo?

Překvapující byla pro mne neustále rostoucí síla prodejní sítě OVB, která je provázaná profesními postupy a vysokou úrovní odborného vzdělání. I na vzdor všem pokusům se jedinečná cesta úspěchu OVB nedá kopírovat.

Jaké jsou vaše cíle s OVB pro tento rok?

Dlouhodobým strategickým cílem společnosti je udržet čelní pozici OVB na českém trhu finančního poradenství, krátkodobým cílem je důsledná a kvalitní příprava na nastávající penzijní reformu, která se, jak pevně věřím, v České republice rozběhne rokem 2009. Pro naši společnost je ale již v plném běhu. Musíme mít v předstihu dostatek spolupracovníků připravených zvládnout dobré finanční poradenství. Proto budeme zvyšovat i kvalitu vzdělávání. Nyní jednáme s našimi partnery o zvyšování kvality a intenzity podaných informací, aby naši spolupracovníci získali dobrý přehled a uměli dobře poradit, který produkt zákazníkovi v dané situaci nabídnout.

Dlouhodobý strategický cíl udržet si čelní pozici na českém trhu je ohromný závazek. Závazek vůči našim zákazníkům, kterých je kolem 800 tisíc. Stejně tak i závazek vůči našim partnerským společnostem a vůči našim spolupracovníkům. Těchto závazků jsme si vědomi a děláme vše pro to, abychom je splňovali a naši zákazníci se na nás mohli vždy spolehnout.

Jak vnímáte konkurenční boj na poli finančního poradenství?

Slabé firmy konkurenci ignorují, průměrné firmy významné konkurenty napodobují, vynikající firmy své konkurenty předbíhají. Je proto potřeba být vždy v předstihu. Kdo totiž nejde s časem, ten časem půjde.

Konkurence je zdravý nástroj k dosahování stanovených cílů, ale jen v případě, že se v konkurenčním boji používají čestné praktiky. Analyzovat konkurenci, sledovat trh a na základě zjištěných poznatků reagovat a připravovat obchodní strategie – tomu říkám konkurenční boj. Ale využívání médií k zveřejňování nepravdivých informací s cílem konkurenci očernit a poškodit – to je nepřijatelné.

Naše společnost byla založena v Německu v roce 1970. Má za sebou 38 let zkušeností a vývoje. Učili jsme místní trh. Předchozí zkušenosti jsme dokázali rozvinout a dále propracovat. V systému a know-how, které máme, spočívá naše úspěšnost. Těch, co se něco naučili a mysleli si, že to umí lépe, jsem během svého 27letého působení v pojišťovnictví potkal mnoho. Pravdou ale je, že originálem je vždy jen jeden. Kopie nemůže být silnější než originál. Boj nevyhraje ten, který je rychlejší, silnější nebo zákeřnější, ale ten kdo je čestný a vydrží.

REKLAMA

V souvislosti s kauzou Helvag podalo nedávno sdružení Klienti Helvag žalobu na OVB. Komunikujete s tímto sdružením?

Já opravdu dost dobře nechápu neustálý zájem médií o tuto kauzu. Rozhodnutí o investicích do řetězce firem HELVAG činili investoři svobodně a výhradně na základě vlastního vyhodnocení míry investičního rizika, na kterou byli v prodejním prospektu výslovně upozorněni.

OVB za individuální rozhodnutí investorů nenese žádnou odpovědnost. I přesto jsme ale poškozeným klientům od počátku nabízeli součinnost při snaze o dosažení náhrady škody za zmařenou investici. Sama společnost OVB patří k poškozeným včetně řady jejích finančních poradců, kteří do produktů HELVAG rovněž investovali nemalé částky.

Tématem finančně poradenských diskusí jsou často konkurenční doložky. Jakým způsobem postupujete v případě jejich porušení ze strany poradců?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Kvalifikujeme to jako porušení Smlouvy o spolupráci ze strany spolupracovníka a předáváme naší právní kanceláři k řešení.

Jakým způsobem zajišťujete kvalitu finančního poradenství OVB? Plánujete nějaké změny či vylepšení ?

Kromě kvalitního systému vzdělávání je běžným standardem následná kontrola. Je samozřejmé, že přímý vedoucí poradce konzultuje navrženou finanční analýzu s poradcem, nicméně Servisní centrum kontroluje některé druhy smluv (zejména investičních a pojistných) a při překročení některých limitů je kontaktován poradce, který pak své řešení zdůvodňuje.

Ve fázi projektu je zavedení tzv. Willcome call, který by měl zjistit spokojenost klienta nejen s navrhnutým řešením, ale i úrovní služeb ze strany poradce. Pracovníci ADServisu jsou spojovacím článkem mezi prodejem a administrativními procesy. Na základě poznatků sítě, konzultací s vedoucími manažery prodejní sítě, ale i jednotlivými reprezentanty umějí dát jasnou zpětnou vazbu servisnímu centru, zda procesy nastavené a realizované jsou prováděny efektivně, zda jsou dobře nastaveny a zda skutečně sledují stejný cíl, jako mají finanční poradci a celá OVB – to znamená kvalitní servis pro klienta a kvalitní prodej.

Již jsem se zmínil o novém informačním systému, který detailně zachytí jednotlivé obchodní případy ve všech strukturách a vnese nový moment do správy portfolia klientů, nebo výraznou změnu v řízení kvality obchodu.

Jakým způsobem tedy školíte začínající finanční poradce a jak (systémově) dohlížíte na kvalitu jejich produkce?

Finanční poradenství je náročné a zodpovědné povolání, které vyžaduje spoustu odborných znalostí a prodejních dovedností. Každý poradce od svého vstupu do OVB prochází systémem vzdělávání, který od počátku kopíruje jeho profesní a manažerské dovednosti.

Vedle zákonných zkoušek a testů, které zakládají možnost prodeje zejména investičních a pojistných produktů, absolvuje poradce OVB základní stupeň vzdělávání, který obsahuje jak prodejní, tak produktové dovednosti a znalosti. Následně tak, jak pokračuje jeho kariéra, se účastní manažerského vzdělávání.

OVB má vlastní vzdělávací systém CFC. Náš vzdělávací koncept vyvinula švýcarská univerzita a poskytuje našim všem poradcům po celé Evropě stejnou kvalitu vzdělávání.

Velký důraz klademe na zprostředkování znalostí finančních oborů takovým způsobem, aby se posluchač maximálně přiblížil praxi a mohl své znalosti okamžitě aplikovat. Odborné vzdělávání spolupracovníků pak ještě zajišťují partnerské společnosti a spolupracovníci tak získávají informace přímo od finančních institucí, které produkty uvádějí na trh.

Jaké by podle vašeho názoru mělo být finanční poradenství?

Odpovědné, seriózní, profesionální a dlouhodobé. Finanční poradce musí plnit svůj úkol. Být svým klientů nápomocný v řešení jejich daných situací a uvědomovat si, že každý klient má jiné potřeby.

Dobrý finanční poradce musí zvolit pro zákazníka vždy nejvhodnější řešení. Počínaje pojištěním, hypotékou, nebo jinou potřebou, kterou v daném momentě zákazník potřebuje. Ne každý dobrý prodejce ale přitom může být dobrým poradcem.

Někteří finanční poradci umí zákazníkovi vše vysvětlit od A do Z, ale neumí produkty prodat. Nedovedou rozpoznat moment, kdy zákazník má již dostatek informací, aby podepsal smlouvu, a mnohdy tento moment propásnou. Vyváženost prodejní dovednosti propojená s odborností je ideální stav.

Připravit pro klienta optimální řešení stojí na začátku vztahu finančního poradce a klienta. Finální rozhodnutí je plně v kompetenci klienta, který je svéprávný ve svém rozhodování a musí nést plnou zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Kladu si otázku, kdy je finanční poradenství dobrý obchod? Tehdy, pokud pokryje potřebu zákazníka v rámci jeho finančních možností a daných potřeb za každé jednotlivé situace. Finanční poradenství totiž není jen o prodeji životních pojistek a investic. Do finančního poradenství patří i to, jak určit správnou výši domácího pojištění, se zákazníkem je potřeba mluvit také o pojištění osobní zodpovědnosti atd.

Kvalita poradenství spočívá v tom, že je nutné vidět potřebu zákazníka a dobře umět poradit.

Nikdo z nás nedokáže žít bez jistoty. Právě potřebu jistoty finanční poradce uspokojuje. Kdo tuto práci dělá správně, má nejstabilnější povolání. Každému spolupracovníkovi se snažíme tento obraz přiblížit. Je to svobodné povolání, které však vyžaduje zodpovědný přístup.

Vstoupit do diskuze 51 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Anonym

  19 května, 2008

  Vystihl jste přesně to know how vaší společnosti:
  „kdy zákazník má již dostatek informací, aby podepsal smlouvu“.Stejně se to dělá i s poradci.Proč říkat celou pravdu,když je lepší říct jen půl.
  „Poradce musí volit vždy to nejlepší řešení“
  Hezká věta.Akorát si tam každý může dosadit co chce.Viz habakuk.
  Ach jo,poslední dobou se to kontroverzními články na IZC jen hemží.Tahle diskuse bude asi taky dlouhá.

  Odpovědět

 • Jakub

  19 května, 2008

  bohuzel..bude dlouha a naprosto nicnerikajici..jen se zase nakyda kupa hnoje vsemi smery..primlouval bych se takoveto clanky tu ani nezverejnovat..

  Odpovědět

 • Jouda

  19 května, 2008

  To asi nepůjde, OVB jako nový partner serveru si sem za ty peníze tyto PR články bude dávat chtě nechtě……

  Odpovědět

 • Habakuk

  19 května, 2008

  Když už vám ležím v žaludku, tak bych rád věděl, ale v podstatě jste mi ukradenej, kolikrát jste vy řekl celou pravdu. Co to vlastně je? Od kaď kam se to měří? Taky se říká chytrému napověz, blbého kopni, a pařez zůstane pařezem. Mí klienti nechtěli celou pravdu ani jeden, i když jsem se snažil. Ono je to o pověsti a důvěře. Takže kdo chce profitovat dlouhodobě, tak se taky podle toho chová. Kdo je jen zlatokop, tak možná brzo skončí a možná taky ne. Rozhodně to není ve slově poradce nebo prodejce, placené či neplacené, atd. Nenávist k OVB vám zatemňuje mozek a jiné zástupce(notabene přímé pojišťováky) a společnosti nevidíte.

  Odpovědět

 • Radim

  19 května, 2008

  Když tu porád čtu ty nenávistný kecy proti OVB, tak se mi vybavuje scéna z filmu POLICAJT nebo ROŠŤÁK, kde inspektor Masard stupidně vejrá na usměvavou fotografii Belmonda v roli divizního komisaře Borovitze. Jeho kolega mu říká: „Hele.. směje se….. možná Tobě.“. Kde je dnes třeba Petr Křen, Mirek Šafr a i manželé Slezákovi… no a kde jsou diskutéři Záruba, Traxler. Dovolte abych se zasmál.

  Odpovědět

 • Pavel

  19 května, 2008

  Nestačím se divit, co se to poslední dobou na tomto serveru děje…je to šílené. Nedej bože číst tyto komentáře jako potenciální či již stávající klient…pak se divme, jakou pověst poradci mají…k pláči, opravdu.

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Ležíte.Nenávist bych to nenazval.Spíš jen velmi negativní osobní zkušenost s poradenskou obcí OVB, mezi kterou jsem patřil.
  Ti pojišťováci sami sebe neprezentují jako finanční lékaře.Proto mi tolik nevadí.Jsou to čistokrevní prodejci,kteří si na nic nehrajou.Vy a mnoho dalších jste o mnoho záludnější.Skrýváte se za roušku nezávislého poradenství,ale výsledek je dosti podobný tomu těch pojišťováků.
  Pravda?Svým klientů jí říkám v takovém rozsahu ,jakou jí já znám.A když jí nechtějí znát,tak jí přesto říkám,protože nestojím o to,aby pak přišel nějaký demagog a začal mé klientele tvrdit,že jsem jim zatajil podstatné skutečnosti.
  Pravda,sem tam se mi stane,že obchod neuzavřu,ale domnívám se,že jsou to případy,kdy klient na základě těchto informací zjistil,že službu vlastně nepotřebuje.Pak je jen otázkou času,kdy od služby ustoupí.Takže raději dřív než později.
  Chcete prifitovat dlouhodobě?Tak si nechte zaplatit za pravidelnou péči 500 Kč měsíčně.Nemusíte sjednávat žádná IŽP a máte absolutně volnou ruku.Nebo můžete i jinak.Začněte spravovat svým klientům investice a jako odměnu si řekněte podíl na zisku.Tomu se říká dlouhodobý profit s klienty.Ne to,že mu na začátku spolupráce hvízdnete investičko,k tomu pár blbostí typu Pepř a stavebko.Dva roky ho hlídáte,jestli náhodou nepřestal platit IŽP.Pak ho navštívíte jen,abyste ověřil zda je stále naplněná jeho „spořící“ kapacita.Tomu se fakt dlouhodobý profit s klienty neříká.Maximálně dlouhodobé ždímání.
  Klientovi ty prachy musíte nejdřív vydělat a nebo odvést služby,které vyžadují značnou odbornou zdatnost.Pomoc při náročném úvěrovém případu,vypořádání rodinného jmění,ofshore triky,daňová optimalizace…
  Tak co?Kolik z toho umíte Habakuku?Já za peníze,které mi klient zaplatí,umím poradit třeba i v těch daních.A vy?

  Odpovědět

 • habakuk

  19 května, 2008

  Vidíte, už ta poslední věta lecos vypovídá. Ten umí to a ten zas tohle, ale každá samochvála smrdí a je to pouze váš subjektivní pocit. Určitě se s vámi nehodlám poměřovat, kdo rozsoudí kdo je vzdělanější a užitečnější? Ale k tomu podstatnému, nevím kdo vám nakukal, abyste jste se jako OVBák prezentoval jako finanční lékař, tenhle příměr byl používán na infech pro laiky. Vůbec by mě zajímalo, ze kteréžeto struktury jste získal tyto zkušenosti. A na čem v současné době profitují vaši klienti, když stavebko je blbost?
  Možná vám zatajili FSA, ale to by bylo na dlouhé a zcela zbytečné povídání/psaní. My (naše struktura) jsme pojišťovací a investiční zprostředkovatelé a bohatě si s touto definicí vystačíme a vše je jasné, zvláště když klientovi otevřeně říkáme, že nás platí on formou provize (kterou mu nikdo neodpáře) a ještě máme tu drzost a chceme doporučení. Někteří chtějí a někteří nechtějí, tak už to v životě chodí. Co kdybyste se združili a vyzvali všechny MLM a ostatní aby zprostředkovávali za poloviční nebo čtvrtinovou provizi (nebo za žádnou)? To byste OVB zlikvidovali nato tata a měli byste klid. Jenom je to neprůchodné, co? Jen takovou drobnost, Helvag padnul kvůli kriminálnímu činu. Napadlo vás někdy o kolik přišli klienti Pioneer Trustu za sofistikované řízení portfolia v letech 1999/2000? Jenže Pioneera dělali všichni, tak si přece nebudou mejt hlavy, že?

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  S tím příměrem jsem se setkal u zemských ředitelství Křena a Žemličky.
  SS a PP jsou polostátní hybridy,kde klient dostává malou část toho,co mu stát sebral.Nicméně jsou to produkty,které se semtam hodí.Hlavně SS je dost bláznivý produkt.Vůbec neplní to,co by mělo plnit,ale to je na samostatnou diskusi.Problémem,na který jsem chtěl poukázat je,že v většině případů je přidaná hodnota poradce mizivá.Téměř každý Čech ví,že státní podpora u SS a PP je taková a taková a že proto,aby tu podporu dostal je třeba dodržet toto.Něco jiného jsou úvěry ze SS,ale ty,pokud je mi známo,v končinách vašich několika tisíců kolegů zas tak rozšířené nejsou.
  Nechci vypadat jako ten,který pouze kritizuje OVB.Ona ta společnost má i světlé stránky.Těmi výjimkami jsou někteří lidé,kteří dělají svou práci velmi eticky a s odbornou péčí.Jsou to asi trochu masochisti nebo idealisti ne nepodobní těm,kteří tu diskutují.Chtějí také něco změnit.Co je kámen úrazu je systém.Stejně jako neexistuje komunismus s lidskou tváří,neexistuje MLM s lidskou tváří.A protože,jak už zde bylo napsáno,je OVB nejstarší,největší,má nejvíce partnerů a je nejrychleji rostoucí,tak je také nejvíce trnem v oku těch,kterým záleží na dobrém jménu oboru.Někdo tu píše,že si zbytečně nadáváme a že tím poškozujeme tenhle obor,protože to čtou klienti.Pár jich to asi čte.Ale server s 1000 návštěvami za den trh určitě nezdeformuje tak jako těch cca 5000 poradců z MLM společností se svými ostudnými portfolii.
  Kauza Helvag je to poslední o co tu jde.Klienti se rozhodovali na základě vlastního úsudku a vlastní zodpovědnosti.Podepsali to černé na bílém.Tohle si zprostředkovatelské společnosti umí ohlídat.Jedna z mála věcí,ve které musím dát panu Uzlovi za pravdu.A podvedení poradci a podvedená OVB,co tvrdí pan Uzel,je u zase blud.Jestliže se stavím do role odborníka,musím si být vědom potenciálních rizik obchodu.A u investice do přímého podnikání je riziko kriminálního činu značné,stejně jako u přímé investice do nákupu akcií jedné společnosti také.Tam je zase riziko kreativního učetnictví.
  Mimochodem Habakuku,opravdu se nazýváte a prezentujete jako investiční a pojišťovací zprostředkovatel?Ikdyž voláte neznámému klientovi poprvé,abyste mu nabídl své služby?
  Moc mi to totiž neštimuje.Mám bohaté zkušenosti se studenými telefonáty a nedokáži si představit,že toto funguje.Ale možná,že jsem jen o hodně moc horší obchodník než vy.

  Odpovědět

 • habakuk

  19 května, 2008

  Telefonujeme zásadně na doporučení (na začátku známým) a tam si vystačím se svým jménem, jménem doporučovatele a termínem schůzky. Vše ostatní sdělím v t.zv. představení firmy a sebe u klienta.
  Nevím jak ostatní, ale já se držím varianty, kterou nám ukázali Němci v roce 1993 a postupně jí vylepšujeme a aktualizujeme. V tomto jsem konzervativní a myslím, že to je důvod celé řady neúspěchů. Finanční poradenství/zprostředkování se nedá vysvětlit, to se musí ukázat. Něvěř všemu co slyšíš versus viděl jsem to na vlastní oči.
  Studené kontakty jsem pokoušel pouze na zkoušku a párkrát jsem uspěl. Má zkušenost je, že lidé jsou nesmírně až nezodpovědně důvěřiví a jsou ochotní podepisovat a platit hned na první schůzce. A jsem zase na začátku, jedná se o obchod a rozhodující je první dojem, bohužel řada lidí (zpravidla ti s největším darem od Boha) to nevydrží a využijí/zneužijí toho. No nekupte to, když je to tak snadné. To není moje filozofie, ale vidíme to kolem sebe. Klienti jsou podváděni na každém kroku a reklamě (tam jsou ty polopravdy).
  Znova a naposledy, Helvag nebyl rizikový obchod nýbrž kriminální čin a obětmi jsou všichni. Jo a existují MLM s lidskou tváří, třeba OVB a Avon 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Zásadně nesouhlasím s tím,že Helvag nebyl rizikový.Co jiného by mělo být rizikové?Je to asi stejně rizikové jako půjčit kamarádovi peníze na to,aby si otevřel hospodu.Možná více.Toho kamaráda znáte určitě lépe než partu anonymní investiční skupiny ve Švýcarsku.
  OVB a Avon.Tak to jo.Nemám slov.A v Avonu jsou kosmetičtí poradci,že?Co jsem měl možnost nachomítnout se k těmto odborníkům,jejich „profesionalita“ spočívá v tom,že Vám půjčí katalog a vy si z něj vyberete něco,co stojí o 20-100 % víc než můžete pořídit v obyčejné drogerii.

  Odpovědět

 • habakuk

  19 května, 2008

  Já myslel, že trochu žertu na závěr neuškodí, proto ten smajlík. Ale my se stejně nedomluvíme, a v ničem, protože máme diametrálně odlišný (až filozoficky) pohled na současný (ale i jakýkoliv jiný) svět. A to mě nejvíc baví,že nemusím být v lajně a jsem relativně svobodný (až na tu EU).

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Velká slova o filosofii.Diametrálně odlišné pohledy na svět?Do lajny těch,co se schovávají za prázdné fráze zapadáte až moc.
  Ještě jsem od Vás nikdy nečetl žádný příspěvek,který by něco sděloval po technické stránce produktu nebo služby.
  Nemám sílu diskutovat o abstraktních vědách.
  Sbohem habakuku.

  Odpovědět

 • Marek

  19 května, 2008

  Máte někdo zkušenosti se studenými kontakty? Preferuje někdo pouze tuto cestu za klientem? Jaké jsou Vaše úspěchy?

  Odpovědět

 • FL

  19 května, 2008

  Ja toho cas od casu vyuziju, uspechy – je to dosti narazova vec, stane se klidne ze si domluvim 2-4 schuzky v rade za sebou a dalsich 10 ani tuk.
  Musite toho opravdu hodne obvolat,klienti maji namitky od toho ze je to nezajima,ze maji svyho poradce,nechtej nic menit,ze jedou na dovcu,v praci toho maji hodne a dalsi kravoviny jen abych utekli pred svoji financni demenci.
  Kolego pristupuje k tomu tak – na pocatku je kvantita,ke konci kvantita. Dejme tomu 50 lidi, 10-20 schuzek, 3-7 obchodu. Davam priklad, nejsem nejaky extra strelec a bouchac.
  A obcas se Vam stane,ze pokud klientovi presne nereknete o co jde(ze pouzije nejake obecne fraze,jen aby schuzka byla) klidne parset km najezdite zbytecne,klienti,hlavne ti zoufalejsi,casto cekaji na pána s kufrikem.
  Hodne stesti a pevnych nervu.

  Odpovědět

 • FL

  19 května, 2008

  Tedy = na pocatku kvantita, pozdeji kvalita ( Vami uzavrene obchody co stoji opravdu za to) ale chce to oslovit opravdu hodne klientu aby jste se mohli nejakou dobu zivit „studenymi“

  Odpovědět

 • Marek

  19 května, 2008

  Pan Hanzl je v tom specialista. Zajímala by mě jeho úspěšnost. Já myslím, že v západních zemích je běžné oslovování studených kontaktů. A co vy ostatní?

 • Anonym

  20 května, 2008

  To je různé. Od 30 do 80%. Vaše debata nutí k úsměvu. Pokud se dostanu na první schůzku, bude na 90% analýza na 2. schůzce. Pak na 98% bude 3. schůzka a někdy na 4. – 6. schůzce komplexně postavím a realizuji portfolio, kam začlením nové i stávající některé smlouvy. Mnohdy celkové výdaje poklesnou. Řeším vše až po kvalifikovaný nákup auta. Pomáhám z dluhové pasti. Jen moc nemám rád úvěry. Přeju naučit se studené kontakty. Nejde to hned, ale je úžasný pocit, že máte nové klienty, kdykoliv překonáte lenost a frustraci.

 • Petr

  20 května, 2008

  Při volbě studeného kontaktu využíváte nějakou databázi, nebo jdete podle telefonního seznamu? Druhá varianta mi připadá dost riziková, co se klientely týče.

 • FL

  20 května, 2008

  Tak samozrejme. Pevne linky uz ma jen vetsina duchodcu

 • Investor

  20 května, 2008

  Ale milý Habakuku, Vaše tvrzení „Helvag padnul kvůli kriminálnímu činu“ se pokusím korigovat. OVB tvrdila, že Helvag pečlivě prověřila, samozřejmě jak jinak, ale přesto tvrdím:
  1/ tehdy zcela nezmámý Helvag se nikdy neměl v portfoliu OVB objevit, neboť nesplňoval jejich základní kritéria:
  1a/ na trhu byl prodáván již půl roku po založení skupiny Helvag
  2a/ skupina Helvag v době prodeje produktu nevlastnila žádné nemovitosti ani jiný majetek
  3a/ rating nulový
  4a/ tradice a jméno žádné
  Proč byl produkt zařazen o tom můžeme dlouho spekulovat.
  Nabízí se tyto důvody: prezident skupiny Klefisch byl dlouholetým nejlepším ředitelem OVB v Německu – třeba ho někdo v této pozici ještě pamatuje, výše provize pro OVB dosahovala až lákavých 27% z výše vkladu, někdo z OVB měl osobní zájem na prodeji tohoto produktu a výrazně z prodeje osobně profitoval + jiné důvody /nelze je zatím publikovat/
  Trestná činnost v Helvagu běžela od počátku prodeje produktu a skvělá OVB údajně nic nezjistila. Stejně tak nevěděla o právních vadách produktu a neexistujících povoleních od ČNB. O charakteru trestné činnosti v Helvagu byla OVB informována v r. 2001 a měla dost času i prostředků zabránit škodě. OVB však od r. 2001 – 2005 nehnula ani prstem a všechny informace o škodě na investicích odmítala a překrucovala. O důvodech pasivity OVB můžeme taktéž dlouho spekulovat. Nabízí se tyto důvody : – přiznáním ztráty v Helvagu by kleslo skvělé renomé OVB a tím i její zisky,nastal by odliv spolupracovníků a klesaly by počty klientů, čelila by již v r. 2002 žalobám na náhradu škody, sama OVB se dostala do pozornosti německé justice a vyčkávala jak to celé dopadne, díky nečinnosti OVB došlo k potřebnému promlčení nároků podvedených investorů vůči spřízněmým duším ze skupiny Helvag. Ale co je podstatné: OVB se sama staví do postavení poškozené, s tím lze možná souhlasit. Tak se milý Habakuku a ostatních táži, proč OVB svou škodu /když se na ostatní vykašlala / neuplatnila vůči Helvagu ? Vždyť má pobočky v celé Evropě a nebyl by to pro ni žádný problém. Odpověď se sama nabízí. No protože nebude žalovat někoho, s kým byla zřejmě spojena, že! A nebo byla v tichosti odškodněna! A pak tu hovořme o padnutí Helvagu z důvodu kriminálního činu.
  Mimochodem, pan Uzel neodpověděl na otázku, jak OVB komunikuje s poškozenými investory. Odpovídám za něho, byť je to neslušné, nijak. Pro OVB jsou její poškození klienti pouze prachem u cesty, štěnice, které je třeba rozdupat, aby neotravovaly evropského finančního giganta. Takové pohrdání lidmi, které prezentuje jako své klienty, se v civilizovaném světě nevidí. A pak zde rozvíjejte úvahy o morálce a etice poradenství, kdo je skutečně poradcem nebo prodejcem apod., když přední hráč na trhu OVB má výše popsaný přístup ke svým klientům. Pokud nedojde k radikální intoleranci k těmto odstrašujícím jevům na poli investičního zprostředkování a poradenství celým jeho segmentem, pak nikdy nemůže být poradenství veřejností vnímáno jako poctivé, morální, transparentní a přinášející investorovi užitek.
  Pan Uzel také nechápe zájem médií o helvag. Naproti tomu já zase nechápu, jak může takový nechápavý člověk vykonávat zastávanou funkci. Inu každý máme na sebe a své spolupracovníky jiné nároky. Ale jednu věc by snad mohl pan Uzel pochopit nebo ji alespoň tlumočit vůdci do Kolína :
  – poškození investoři udělají vše proto, aby dosáhli nápravy, ono 500.000.000,- Kč škody není zrovna málo. Dále by měl pochopit, že nenechají věc vyšumět,jak by si jistě OVB toužebně přálo. A až věc skončí /ať tak či onak / se všemi informacemi z vyšetřování věci a které zazní při projednávání před soudem seznámí českou veřejnost. To v zájmu objektivního posouzení celé věci laickou i odbornou veřejností. Hezký den Habakuku.

  Odpovědět

 • habakuk

  20 května, 2008

  Sám píšete „Nabízí se tyto důvody“, takže spekulace, ale aby nedošlo k omylu, já neobhajuji postup OVB po události. Jen se mi to nejeví tak jednoznačné. Mám otázku – proč v průběhu vyšetřování nebyla obviněna OVB (nebo někdo konkrétní) jako spolupachatel, aspoň tak mi to z té vaší hypotézy vychází? Domnívám se, že ve Švýcarsku a v Německu nejsou orgány tak snadno zkorumpovatelné. A proč projekt Helvag spolufinancovaly německé banky?

  Odpovědět

 • investor

  20 května, 2008

  Milý habakuku, při každém objasňování neznámé věci se spekuluje o tom, kdo skutek spáchal, jakým způsobem jej spáchal,jaký byl motiv jeho jednání, kdo je poškozený, jaký je následek skutku-škoda a jaká je souvislost mezi jednáním a následkem skutku. Tyto spekulace důkazní řízení potvrzuje nebo vyvrací.
  k otázce č. 1 – já nevím, zda se vyšetřování v Německu nějak dotklo OVB. Trestní rozsudky v Helvagu česká OVB podvedeným investorům slibuje ústy právničky Blanky Doležalové již dlouhých 5 let. Proč je dosud nedodala? Zase by se dalo spekulovat. Jinak, že dosud nebyl z prostředí OVB nikdo obviněn nic neznamená, co není, může nastat. Nechme se překvapit. K otázce č. 2 – nemám žádnou informaci o tom, že by se německé banky podílely na projektech, spojených se švýcarským a lucemburským Spolkem, natož na projektech komanditní společnosti. Celá skupina Helvag/Berimpex dle německého státního zastupitelství tvořila širokou, těžko rozluštitelnou síť navzájem propojených firem. Je možné, že německé banky vložily prostředky do projektů některých z nich. Hezký den.

  Odpovědět

 • Mr. Burns

  19 května, 2008

  Vážený pane, v oboru jsem již nějaký pátek a s OVB mám bohužel taky zkušenosti – řeknu Vám jen jedno – znám plno přímých ,,pojišťováků´´ (jako by ste vy byli něco jiného), kteří svými vědomostmi a znalostmi trhu strčí do kapsy každého 1,1 OVBáka. A myslete si co chcete. Jinak kdo je poradce? Berete 1.000,- kč/hodinu a a vámi doporučené smlouvy si klienti individuálně uzávírají na jimi vybraných pobočkách? Dost těžko… takže zpátky do terénu pojišťováku. Pozn. neprauji pro žádnou pojišťovnu

  Odpovědět

 • 19 května, 2008

  „Já opravdu dost dobře nechápu neustálý zájem médií o tuto kauzu. Rozhodnutí o investicích do řetězce firem HELVAG činili investoři svobodně a výhradně na základě vlastního vyhodnocení míry investičního rizika, na kterou byli v prodejním prospektu výslovně upozorněni.
  OVB za individuální rozhodnutí investorů nenese žádnou odpovědnost. I přesto jsme ale poškozeným klientům od počátku nabízeli součinnost při snaze o dosažení náhrady škody za zmařenou investici. Sama společnost OVB patří k poškozeným včetně řady jejích finančních poradců, kteří do produktů HELVAG rovněž investovali nemalé částky.“
  jen pár postřehů k výše uvedenému textu:
  1. My nic – neneseme za nic odpovědnost
  2. Profesionálové – no tak jsme na tom také prodělali gatě no a co. Rádi poradíme opět :o)

  Odpovědět

 • Mario

  19 května, 2008

  Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Není se čemu divit, že odpovídá takhle. Přece neřekne: „Ano, naši „poradci“ chybovali, stal se průšvih, ale co. Musíme to zabalit, protože v tomhle byznysu jsme odepsaný“.

  Odpovědět

 • obchodnik

  19 května, 2008

  vubec neznam tu kazuzu, takze jen dedukce z textu. pokud bylo investorum receno a vysvetleno riziko, tak je to pak jejich vec. kdyz vam broker da tip na akcie a vy do toho jdete, tak taky nesete riziko vy.

  Odpovědět

 • mr.burns

  19 května, 2008

  Vazeny pane, radu od profi brokera a ,,poradce´´ OVB nemuzete ani v nejmensim stavit do stejne roviny…

  Odpovědět

 • laik

  19 května, 2008

  Ano, protože všichni brokeři se mýlí. Kdyby totiž měli více než 50% úspěšnost, tak by všechno skoupili a trhy by přestaly fungovat

  Odpovědět

 • investor

  24 května, 2008

  pane Burns, jestli zavítáte opět na tyto stránky, mohl by jste vysvětlit, proč radu od někoho z OVB nelze dát do roviny s profesionálním brokerem??
  Dík za odpověd!

  Odpovědět

 • Taky já...

  19 května, 2008

  Citace z prodejního prospektu Helwag:
  „Předložený prodejní prospekt Vám nabízí možnost spolupodnikatelské účasti v Helwag Et Co č. 6/1 s šancemi na zisk, ale rovněž s odpovídajícími riziky. Každá podnikatelská činnost obsahuje riziko a podléhá provozním a trhem podmíněným výkyvům.
  To platí ve stejné míře pro spolupodnikatelskou účast, která je stále rizikovým vkladem. V zásadě tak nelze vyloučit ani ztrátu vloženého rizikového kapitálu vkladatele.
  Vkladatel kapitálu by proto měl být vždy v takové situaci, aby se s dílčí či dokonce s úplnou ztrátou tohoto vkladu dokázal po ekonomické stránce vyrovnat.
  Účast v Helwag Et Co č. 6/1 je v první řadě důvěrnou investicí vkladatele s dobrými šancemi, ale rovněž se všemi podnikatelskými riziky.“
  Po předložení tohoto upozornění dvěma klientům, kteří chtěli investovat prostředky na delší dobu (5 až 10 let) došlo k jinému řešení (předkládal jsem tuto nabídku samozřejmě z důvodu toho, že jsem nezávislý zprostředkovatel a mám v portfoliu své nabídky několik možností). Opakuji ZPROSTŘEDKOVATEL, protože vím, že PORADCE dělá některým diskutujícím veliký nepřekonatelný problém.
  Nicméně nikdo nepředpokládal, že dojde k činu, se kterým nepočítal ani prodejní prospekt ani investiční upozornění s touto investicí spojené.
  Hezký den

  Odpovědět

 • 19 května, 2008

  Raději mám Radima, s ním je větší švanda, ale musím uznat, že i Pavel se při rozhovoru snažil (jen si nejsem jistý, jestli chtěl :o) Někdy se to s tou pravdomluvností nemá přehánět…

  Odpovědět

 • New

  26 května, 2008

  No jako fór dobrý, jenže Radim Uzel zatím nevydal žádnou měnu, Pavel ano. 50 a 100-uzlovky se rozdávaly na FKT
  Jinak co se „našeho“ Uzla týče, dost pomohl nováčkům usnadnit legislativu, svým vedoucím pak potrhnul stoličkou, když nerozvážně vystěhoval sklad formulářů z centrály až na Uniqa pojišťovnu na druhý konec Prahy… no, ne vše se podaří…

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  19 května, 2008

  Dobrý den, k tomuto článku chci dodat dvě věci.
  Kdo OVB zažil na vlastní kůži, tak se pokrytectví pana Uzla snad ani nemůže divit.
  Většinu věcí, které se teď snaží OVB zavést, tak už konkurence má. Jak je to tedy s tím originálem a kopií? Co třeba přiznat si, že vlak neujíždí, ale už dávno ujel…

  Odpovědět

 • MHMO

  19 května, 2008

  Pan Uzel má neuvěřitelnou schopnost bavit…. Teď na jeho perly nemám čas, vrátím se k nim v pozdním odpoledni. Nicméně mi to tak trochu připadá, že našel Gardavského poznámky z dva a půl roku starého jednání s Lukešem a Borkovcem ve kterých byly tzv. podněty sítě co zlepšit a začal podle nich konečně něco dělat…. Fakt funny….

  Odpovědět

 • poradce

  19 května, 2008

  Nechápu dosavadní příspěvky… O co vám jde??
  Jen několik faktů:
  1. OVB je nejstarší společností na trhu
  2. OVB je největší společností na trhu
  3. OVB je nejrychleji rostoucí společnost na trhu
  4. OVB má nejvíce partnerů na trhu
  Vše ostatní je o lidech a prasata najdete ve všech společnostech, bez rozdílu…
  Jinak veškeré změny, které se v OVB udály v posledním roce a půl, jsou jenom k lepšímu, ve prospěch poradce/klienta…
  Za to je třeba říci díky!!

  Odpovědět

 • j

  19 května, 2008

  Škoda, že ani jeden ze čtyř faktů není pravdivý, přičemž alespoň částečně by šlo souhlasit jen s prvním…

  Odpovědět

 • New

  26 května, 2008

  Tak to vyvrať…! To se ti asi vyvrátit nepovede…!

  Odpovědět

 • Martin

  19 května, 2008

  Milý kolego.
  Souhlasím s Vámi, že je to o lidech, nicméně:
  Ohánět se u OVB slovy nej nej je zbytečné.
  Jaký vliv ná na kvalitu poradenství to, že má OVB nejvíce partnerů? Odpovím-žádnou. Píše se stejně jen několik IŽP s nejvyššími provizemi-na úkor klienta atd..ale to už tu bylo mockrát.
  Stejně bych mohl pokračovat u dalších nej.
  Když jsem v OVB začínal,také jsem se oháněl těmi „Nej“.
  Myslím si, že to že je tu OVB již tak dlouho je spíše pro smích.Kolik věcí se tam za posledních 5 let změnilo?
  Odpovím-pouze se navyšují provize..na úkor koho?
  Takže můžeme ještě přidat jedno nej.
  OVB je nejdražší službou pro klienta na trhu.
  Na to už mi asi neodpovíte že?
  Peji hezký den

  Odpovědět

 • ???

  19 května, 2008

  Ano, určitě máte pravdu v tom, že ohánět se slovy nej je opravdu zbytečné… Je to o lidech… Je to jen můj názor, ale opravdu si myslím, že je to o lidech… Věřte nebo ne, i v OVB, v Partners, Fincetru, AWD atd jsou lidé, kteří nepíší IŽP s nejvyššími provizemi… I v OVB, v Partners, Fincentru, AWD atd jsou lidé, kteří myslí na profit klienta… A v OVB se dějí změny? Určitě… A určitě jsou pozitivní jak pro poradce tak pro klienty… Klidně se na mě vrhněte, klidně argumentujte… Děkuji a já přeji příjemný den…

  Odpovědět

 • Martin

  19 května, 2008

  Ale ano-to bezpochyb-pořád ta samá písnička-je to o lidech.
  Ale pochopte, OVB může udělat tisíc změn jako jsou informační systémy atd…ale to jsou jen zastírací manévry.
  Musely by se udělat zásadní změny typu:provizní stropy, opravdová kontrola produkce atd…
  Opravdu věříte tomu, že by se něco takového stalo?
  Myslíte, že se OVB bude bránit několikatisícovým IŽP od nejmenovaných bouchačů…
  Tahle diskuze sice nic nevyřeší,ale zkuste se nad tím opravdu zamyslet.
  Nic takového se nikdy nestane. To by totiž pánové v Německu neunesli.
  Přeji hezký večer.

  Odpovědět

 • SC

  8 června, 2008

  A co udelal mistr Uzel pro lidi na SC? Vzdycky slo jen o poradce.

  Odpovědět

 • Pro SC

  8 června, 2008

  A proč by pro ně měl dělat něco zvláštního?
  Jsou to zaměstnanci, dostali práci a slušný
  plat – ale stále pouze režijní pracovníci
  a v mnoha případech i neochotní a chybující.

  Odpovědět

 • Nezavisly

  19 května, 2008

  Financni poradce musi volit nejlepsi reseni.
  To je jako:
  Lékař musí vždy zvololit nejlepší léčebnou metodu
  Supermarkety musí vždy volit nejnižší cenu a nejlepší kvalitu
  vysmech, na co si tu porad vseci hrajete, konkurencni boj je konkurencni boj!!!

  Odpovědět

 • Pravidelný návštěvník

  19 května, 2008

  Vážení diskutéři, většinou si pouze čtu server Investujeme.cz a diskuze pod články, ale zřejmě to už dlouho nevydržím… Nejsem OVBák ani nic jiného, mám VŠ, podnikám v úplně jiném oboru, a o finance se jen tak trošku zajímám v soukromém čase, vlastním pár nemovitostí, občas si „zahraju“ na burze apod… Velice mě mrzí, že se neustále bavíte tím, že házíte špínu tu na OVBáky, tu na Partners, tu na Fincentrum apod… Zkuste se alespoň občas přenést nad společnost pro kterou pracujete, nad systém ve kterém pracujete, nad společnost, kterou jste prošli, s kým jste měli negativní skušenost apod… Občas taky něco prodělám, a přesto nemovitosti stále kupuji… Občas i na burze něco málo prodělám a přesto investuji… Možná to nebude od věci zamyslet se nad něčím opravdu objektivně a občas taky někomu přát ten úspěch, kterého dosahují, občas taky někoho pochválit za změny, které jsou pozitivní, ať už jsou v jakékoli firmě… Děkuji, a doufám, že se opět vrátíte k plodným diskusím, kam investovat a kam ne, o výhodnosti typů produktů apod. a přestanete řešit z prominutím blbosti, které nikomu opravdu nepomohou…

  Odpovědět

 • Tesik

  20 května, 2008

  Mas pravdu. Tak to je. A zacina to byt smutne.

  Odpovědět

 • mimo mísu...

  23 května, 2008

  Dobrý den,
  kdo do této branže nevidí a nebo má vypláchnutý mozek některým MLM, asi nemůže chápat kam a proč se některé diskuze ubírají.
  My co děláme práci poctivě a zajímáme se o naši branži to víme…

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Z citací:
  „Být svým klientů nápomocný v řešení jejich daných situací a uvědomovat si, že každý klient má jiné potřeby.
  Dobrý finanční poradce musí zvolit pro zákazníka vždy nejvhodnější řešení.
  Rozhodnutí o investicích do řetězce firem HELVAG činili investoři svobodně a výhradně na základě vlastního vyhodnocení míry investičního rizika, na kterou byli v prodejním prospektu výslovně upozorněni.
  OVB za individuální rozhodnutí investorů nenese žádnou odpovědnost.
  Připravit pro klienta optimální řešení stojí na začátku vztahu finančního poradce a klienta. Finální rozhodnutí je plně v kompetenci klienta, který je svéprávný ve svém rozhodování a musí nést plnou zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.
  Kladu si otázku, kdy je finanční poradenství dobrý obchod? Tehdy, pokud pokryje potřebu zákazníka v rámci jeho finančních možností a daných potřeb za každé jednotlivé situace.“
  je jasné. Tvářit se jako poradce, ale pracovat jako prodejce. „Poradci“ zřejmě své klienty varovali před investicemi HELVAG (jsou to přece odborníci), ale blbí klieti ne a ne si nechat poradit:-)). A teď si dovolují žalovat!! Ta drzost.

  Odpovědět

 • FL

  20 května, 2008

  Je to sice velmi plodna diskuze, nicmene cosi,se tu vytraci,je to neustaly boj prodejci vs poradci.Co s tim vyresite? Stejne se budou sekat izp pokud inv.spolecnosti nenabidnou rozumne provize.
  A co se tyce clanku – taky to uvada o uhli a podobne,
  nejlepe jsem se pobavil a zaroven i profesne vzdelal pri clanku „v zajmu pravdy….“ od pana Hanzla, od te doby NIC. Hanba! 🙂

  Odpovědět

 • Der Graf

  23 května, 2008

  Doopravdy bych neřekl, kolik špíny a nesmyslných pomluv se vyskytne mezi lidmi, kteří prostě jednoduše podnikají a ovlivňují svůj vlastní výdělek. Kolik závisti a strachu se dá najít mezi lidmi, kteří se u klientů jeví jako „hodní kluci“ a na druhou stranu tady po sobě budou plivat. Raději si i sám odpovím – česká dementalita.. Pořád jen nějaké peníze – kdyby jste věděli, kolik špíny je na těch hnusných papírcích.. Fuj!

  Odpovědět

 • Anonym

  25 května, 2008

  http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=606267

  Odpovědět