Čtvrtek 05. srpna. Svátek má Kristián.

Pavel Matoušek: P2P půjčky mohou být alternativou pravidelného spoření

Pavel Matoušek je zakladatelem nově vzniklé platformy na zprostředkování P2P půjček. Zatím se zaměřuje na půjčky mezi lidmi. Investorům nabízí průměrné zhodnocení 19 procent. Své aktivity chce v blízké budoucnosti rozšířit. Čeká na schválení nového zákona o spotřebitelských úvěrech.

Přes platformu Benefi.cz půjčují lidé lidem. Jak je ošetřena situace, pokud mám například živnostenské oprávnění. Budete se na mě dívat jako na podnikatele?

Na straně investora je důležité rozlišovat osoby, které se poskytováním půjček buď živí nebo neživí. Je jedno, jestli je to firma nebo soukromá osoba. U nás momentálně mohou investovat jen soukromé osoby, ale plánujeme již během září připravit možnost investovat firmám. Například firma, která podniká ve strojírenství či realitách a má volný zisk, bude moci tento zisk přes nás investovat.

Mohou přes vás půjčovat i profesionální poskytovatelé půjček?

Do konce roku chceme umožnit investovat i firmám a fyzickým osobám podnikatelům, jejichž předmět podnikání je půjčování peněz. Takže pokud instituce, která půjčuje peníze, chce půjčovat i přes nás, tak to momentálně nelze, ale do budoucna to chceme umožnit.

V takovém případě se už takové půjčování peněz řídí smlouvou o spotřebitelském úvěru a pravidla půjčování jsou již přísnější. Je například nutné všude uvádět RPSN, výši přeplatku, informovat o všech rizicích nebo o možnosti předčasného splacení úvěru a zejména, že taková smlouva musí být uzavřená písemně.

V tomto případě bude muset dojít ke změnám smluv na smlouvy o spotřebitelském úvěru. Čekáme na změnu zákona o spotřebitelském úvěru, abychom nemuseli smlouvy znovu předělávat. Velké změny zákona ale neočekáváme.

Česká obchodní inspekce začala prověřovat dvě smlouvy typu P2P půjček. Jak se na to díváte?

Nás se to prozatím netýká v tom směru, že my půjčujeme pouze mezi koncovými uživateli. To znamená, že na jedné straně jsou lidi, kteří chtějí půjčit, a na druhé straně jsou lidé, kteří chtějí investovat, ale není to jejich hlavní zdroj příjmu.

Naši investoři jsou soukromé osoby, nejsou to podnikatelé ani firmy. Jako kdybych já půjčil vám. V tomto případě vzájemný vztah investora a dlužníka upravuje smlouva o zápůjčce, podle nového občanského zákoníku. Na tento případ se váží jiné zákony než na případ, kdy na jedné straně stojí spotřebitel a na straně druhé fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která se tím živí. Pak jde o smlouvu o spotřebitelském úvěru, která má jiné parametry a je složitější, tvrdší.

Takže případ, který prošetřuje ČOI se týká případů, kdy na jedné straně stojí firmy, které půjčují peníze. Tedy investoři, kteří se tím živí. Nás se to netýká. V prošetřovaných smlouvách tak pravděpodobně nebylo uvedeno správně RPSN nebo jiné povinné informace vyžadované zákonem případně mohly být ve smlouvách nastaveny sankce za pozdní platby příliš vysoko.

Kolik zaplatí investor za možnost investovat přes vaši platformu?

Investor, který přes nás půjčí peníze, zaplatí dvě procenta z investované částky jednorázově. V tom je zahrnuta kompletní správa úvěru, výběr splátek od dlužníka, neomezené přeposílání peněz mezi účtem Benefi a účtem investora. Poplatek hradí kompletní servis až do zesplatnění úvěru. Součástí servisu je vymáhání pozdních plateb, tedy pokud dlužník platí například s týdenním zpožděním.

Pokud se dlužník dostane do platební neschopnosti po dobu delší než 60 dní, dojde k zesplatnění jeho půjčky. V tu chvíli musí dlužník zaplatit celou půjčku, ztratí možnost platit měsíčními splátkami. Následně se situace řeší vymáháním, které je zpoplatněno jinak.

Jaký je postup vymáhání?

Dlužníka během těch 60 dní několikrát kontaktujeme již od prvního dne, dále zasíláme doporučený dopis od nás a také od  našeho advokáta, který upozorní na možnost zesplatnění. Dlužník, který dluží 50 tisíc korun má například půjčeno od 50 lidí po tisíci korunách. Ve chvíli kdy dojde k zesplatnění úvěru, tak my pohledávku konsolidujeme. Nabízíme investorům výkup pohledávky, aby se nevymáhalo za každého tisíc korun odděleně a neplatil se soudní a advokátní poplatek za každého investora zvlášť. Pro investory je to výhodnější.

Po dobu dalšího měsíce nabízíme zmíněný odkup pohledávky za jednu korunu plus poplatek za vymáhání. Následně vymáháme dluh, případně část dluhu podle toho, kolik investorů svou pohledávku postoupilo, najednou. Vymáhat pohledávky budeme  standardní právní cestou do doby, dokud to bude možné, tedy například dokud se dlužník nedostane do insolvence. Investor následně dostane zpět dlužnou jistinu a úrok. Pokud vymůžeme vše, dostanou investoři zpět celou dlužnou částku, pokud ne, tak pouze její část.

Akceptujete i dlužníky, kteří neuspěli s půjčkou u banky?

Ano, pokud je dlužník pro nás dostatečně bonitní. Pokud si myslíme, že bude splácet, tak ho bereme. Protože u banky nemusí uspět z různých důvodů, banka má jinak nastavená pravidla. Například dlužník mohl mít v minulosti exekuci, protože jel v metru na černo nebo nezaplatil jednu splátku. V tu chvíli je pro banku nesolventní dlužník a má negativní záznam v registru. My se díváme na dlužníka z větší perspektivy.

Jakým způsobem si prověřujete dlužníky?

Máme vlastní risk oddělení, kde řešíme, zda bude dlužník schopen splácet nebo ne. Zkušenosti přebíráme i od externích poradců, kteří nám upravují modely, aby to fungovalo. Pokud chce dlužník půjčit vyšší částku, například 100 tisíc korun, tak požadujeme i výpisy z registrů. Do 100 tisíc výpisy z registrů nevyžadujeme.

Jelikož jsme zprostředkovatel a nejsme věřitel, tak bankovní a nebankovní registr nemůžeme samy prověřovat, dlužník nám proto musí výpis dodat sám. Banky fungují tak, že pokud má dlužník záznam v registru, tak mu nepůjčí. U nás pokud dlužníka  do aukce pustíme, tak si myslíme, že bude splácet a nedojde k tomu, aby neplatil, i když třeba záznam v registru měl.

Kolik dlužník za půjčku zaplatí?

Dlužník nám platí ve chvíli, kdy čerpá půjčku. Poplatek činí pět procent ze splatné částky. Dlužníkovi tak přijde na účet půjčka, která je snížena o poplatek. Samozřejmě dlužník neplatí nic, pokud se nenajde dostatek investorů nebo k aukci nedojde. Do aukce pouštíme přibližně pět procent žádostí, abychom si udrželi nízký default půjček, tedy poměr nesplacených půjček.

Jakým způsobem lze ještě omezit riziko nesplacení?

Samozřejmě nic není stoprocentní. S rizikem se musí počítat. Proto doporučujeme diverzifikaci. Když chce investor půjčit 50 tisíc korun, tak investuje do 50 různých půjček, aby neinvestoval do jedné půjčky, která by skončila zneplatněná.

Jak se odlišujete od ostatních P2P platforem?

V ostatních P2P platformách přijde dlužník, který řekne, jak vysoký úrok je ještě ochoten akceptovat. Jsme na trhu první P2P zprostředkovatel, kde si dlužník nevybírá sám úrok. Úrok určujeme my stejně tak jako banky. To znamená, že my určujeme riziko, protože víme jaký je default určitého dlužníka z historických údajů. V takovém případě se nemůže stát, že si dlužník půjčí za 10 procent s defaultem 20 procent. To by investoři nevydělali. Proto to korigujeme tak, aby to bylo výhodné jak pro investory, tak pro dlužníky. Pokud se dlužníkovi úrok nelíbí, tak jej nemusí přijmout.

Dlužníkovi s obrovskou rizikovostí samozřejmě nepůjčíme obdobně jako banky. Ale škálu, za kterou půjčujeme, máme mnohem širší než banky. Podle rizikovosti dlužníka půjčujeme za 6, 10, 20 i 40 procent.

Banky řeší pouze, zda spotřebiteli půjčí či nikoliv. My řešíme, zda půjčíme či nepůjčíme a v případě, že půjčíme, tak za kolik. Konkurence zase, co vím já, nechává risk management na investorech. Investoři si ohodnotí dlužníka samy na základě údajů, které dlužník zadá. Na základě těchto údajů o exekucích a insolvencích se investoři rozhodnou, zda chtějí dlužníkovi půjčit. Nedělají scoring, ani to dělat nemůžou, protože úrok nenastavují.

Jakým způsobem určujete úrok?

Úrok  pro budoucí dlužníky upravuje podle defaultu, tedy podle poměru nesplácených půjček. Čím vyšší úrok, tím vyšší rizikovost a vyšší poměr nesplácených úvěrů. Úrok musí pokrýt ztráty. Default musí být vždy menší než budoucí výnos. Například pokud půjčíte dlužníkovi za 6 procent, pak default musí být do dvou procent. Pokud půjčíte za 30 procent, default musí být například do 15 procent, aby byl investor v zisku.

Na trhu působíte druhý měsíc. Jaký je zatím průměrný úrok, za který půjčujete?

Průměrný úrok, který jsme dosud poskytli, je přibližně 19 procent.

Komu půjčujete? Jaký je typický profil vašeho investora?

Momentálně je to spíše konzervativní člověk, který má několik investic. Ať už má termínované vklady a investuje například do různých fondů, P2P půjčky zkouší. Je to takový průměrný investor. Není to člověk, který má peníze pouze v bance na termínovaném vkladu, ani investor, který investuje ve velkém do akcií. Ale samozřejmě i tito lidé nás zajímají.

Kam byste zařadil vaše P2P půjčky z investorského pohledu?

Chceme být alternativou k různým dlouhodobým fondům. Vložíte k nám 100 tisíc korun, které budou stabilně vydělávat například 10 procent. Chceme, aby u nás lidé peníze točili.

Nabízíme lidem, aby si investici na naší platformě vyzkoušeli. Vložit mohou pouze tisíc korun a investovat do jedné půjčky. Projdou si tak celým procesem od schválení půjčky přes investice a vyplacení půjčky, až po první splátku. Pokud si investor zažádá o vyplacení, uvidí, že mu peníze opravdu do dvou dnů na účet přijdou a že jsme důvěryhodní.

V současné době se průměrný první vklad pohybuje kolem desíti tisíc korun. Investoři, kteří si platformu vyzkouší, zjistí, že nám mohou důvěřovat a vloží další peníze.

Myslíte si, že můžete být alternativou pravidelného spoření?

Myslím si, že ano. Lidem, kterým  zbyde měsíčně například pět tisíc korun, tak mohou vždy proinvestovat pět půjček. Mezitím jim už chodí zpět i splátky a zisk mohou také zpět reinvestovat. Takže určitě je to varianta pravidelného spoření.

Jak se vám daří? Registrujete zájem dlužníků i investorů?

Zájem ze strany dlužníků je velký. Vybíráme si, komu půjčíme. S investory jsme spokojení. Zatím za měsíc a půl investoři proinvestovali vyšší jednotky milionů korun. Na to, že jsme nová platforma, jsme samy překvapeni, že jsme si získali takovou důvěru. Naším úkolem nadále zůstává přinášet investorům co nejkvalitnější dlužníky.

Jaké půjčky se financují přes Vaší platformu?

Naše půjčky jsou od šesti měsíců do 60 měsíců. V průměru se půjčky pohybují od 36 do 40 měsíců. Podíl dlužníků, kteří u nás refinancují nebo konsolidují své současné půjčky, tvoří přibližně dvě třetiny všech dlužníků. Dlužník má například půjčeno od čtyřech různých firem. Přes nás si půjčí jednu půjčku, kterou splácí jednou výhodnější splátkou, což je pro ně výhodnější. Dlužník u nás dostane výhodnější úrok a navíc si může splátky roztáhnout v čase.

Jak byste mě nalákal jako investora?

Kde jinde získáte 6 až 30 procent za rok? Proč to nezkusit? Možnost diverzifikace je u P2P půjček obrovská. Když máte fond sestavený z akcií, tak se váš výnos může dostat do kladu i do záporu. To se samozřejmě může stát i u nás. Děláme ale vše proto, aby se investoři do záporu nedostali. Říkáme: Pojďte to zkusit a pak si porovnejte výnosy. Navíc to můžete zkusit i s málem.

Do budoucna chceme ukazovat predikci výnosu na základě historických dat. Předpokládáme, že bychom mohli začít od Nového roku, až nasbíráme dostatek dat.

Děkuji za rozhovor.

4 komentáře: “Pavel Matoušek: P2P půjčky mohou být alternativou pravidelného spoření”

 1. Petr napsal:

  Vtipné narazit na netu na starší rozhovor. Benefi je již ze hry venku zdá se.

 2. Mrs.Melania Trump napsal:

  ATTN:

  Are you in any financial difficulties? Do you need a loan for debt consolidation, construction, real estate loans, refinancing personal or business use emergency money? Are you a business man or women planning to expand your business, we offer loans of all kinds. If interested, please contact us today through our company Email: melaniatrumplo­aninvestment@gma­il.com

  Loan offer @3% Contact us now,

  Name:
  Country:
  Amount:
  Duration:
  Phone Number:

  NOTE: Customers should be above 18 years of age
  email us at melaniatrumplo­aninvestment@gma­il.com
  Mrs.Melania Trump

 3. Mr.Rapheal napsal:

  Prašyti jūsų paskola šiandien internete be pradinių išlaidų bet kokios rūšies ir gauti
  Jūsų paskola 3% tarifu
  Susisiekite su mumis šiandien ne
  raphealjeffery­finance@gmail­.com
  UŽPILDYTI paskolos paraiškos formą

  Vardas:
  Šalis:
  būsena:
  Telefono numeris:
  Amžius:
  Pareigos:
  Paskolos sumos reikia:
  trukmė:
  Interneto svetainė: raphealjeffery­finance@gmail­.com

  Rež: p Rapheal

 4. Honza napsal:

  Spolu s www.zonky.cz (příběhy, cool faktor) a http://www.banking-online.cz (bonitní klientela, nízký úrok a riziko) je Benefi asi nejzajímavější P2P aukce v ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.