Sobota 31. července. Svátek má Ignác.

Pár dní může důchod ovlivnit o stokoruny

Penze Petr Gola 15.09.2014 | 15:19 2 Komentářů

Správné načasování odchodu do důchodu je nesmírně důležité. Pozdější odchod do důchodu např. o 5 dní může znamenat vyšší státní důchod o stokoruny. Během celé penze se může jednat o desetitisíce. Vlivem valorizace se rozdíl navíc každoročně zvyšuje. Na co si dát pozor? 

Výše státního důchodu závisí nejenom na příjmech, ale i na získané době pojištění. Získaná doba pojištění se pro důchodové účely započítává v celých ukončených letech. V praxi může dojít k situaci, že žadatel o starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku získá např. dobu pojištění 40 let a 359 dní. V takovém případě jsou dvě možnosti. Buď odejít do řádného důchodu při dosažení řádného důchodového věku a při výpočtu důchodu se bude započítávat 40 let. Nebo odejít o pár dní později a ukončit další rok pojištění a získat tak 41 let pojištění. Každý rok pojištění přitom má vliv na výši státního důchodu.

Praktický příklad

Paní Novotná m průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 29 150 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Kolegyně paní Veselá má rovněž průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě za odpracované roky ve výši 29 150 Kč. Paní Veselá ale získá 41 let pojištění. Jak se bude lišit měsíční státní důchod?

Dle legislativy roku 2014 bude měsíční státní důchod paní Novotné 11 957 Kč a paní Veselé 12 197 Kč. Jeden započítaný celý rok pojištění v případě paní Veselé znamená vyšší měsíční státní důchod o 240 Kč (12 197 Kč – 11 957 Kč). Za celý rok se jedná o rozdíl 2 880 Kč. Pozdější odchod od důchodu o několik dní byl pro paní Veselou s ohledem na výši starobního důchodu výhodný.

Ve všech případech se jedná o rozdíl „v čistém“, tedy v částce, kterou obdrží obě paní na svůj bankovní účet. Ani v jednom případě se nebude z důchodu platit nic na dani z příjmu fyzických osob nebo povinném pojistném. Jenom pro představu, aby si zaměstnanec polepšil v čistém o 2 880 Kč za rok, tak musí mít hrubý příjem vyšší za rok o cca 4 200 Kč.

Předčasný důchod – nemít zbytečně vyšší krácení

Velmi pečlivě je nutné plánovat i odchod do předčasného důchodu. U předčasného důchodu se krácení provádí za každých 90 dní předčasnosti. V měsíční výši důchodu je tedy rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 359 dní nebo 366 dní před dosažením řádného důchodového věku. I několik dní ovlivní výši státního důchodu, neboť je nižší krácení.

Praktický příklad

Paní Nováková má průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě ve výši 29 150 Kč. Paní Nováková odejde do předčasného důchodu dříve o 538 dní před dosažením řádného důchodového věku. Paní Svobodová má rovněž průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 29 190 Kč. Paní Svobodová však odejde do předčasného důchodu dřív než paní Nováková, o 545 dní. Paní Nováková i paní Svobodová získají shodně 40 let pojištění.

Paní Nováková bude mít dle výpočtu v roce 2014 předčasný důchod ve výši 10 996 Kč. Protože paní Nováková odešla do předčasného důchodu v rozmezí 451 až 540 dní před dosažením důchodového věku, krácení výpočtového základu u paní Novákové činí 6,0 %. Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu, nikoliv z vypočteného důchodu, proto je rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem vyšší, než by se na první pohled zdálo.

Paní Svobodová odejde do předčasného důchodu v rozmezí 541 dní až 630 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení výpočtového základu v případě paní Svobodové dosahuje 7,2 %. Paní Svobodová bude mít tedy předčasný důchod ve výši 10 804 Kč.

Paní Nováková odešla do předčasného důchodu pouze o pár dní později než paní Svobodová, přesto těchto pár dní znamená vyšší měsíční důchod o 192 Kč (10 996 Kč – 10 804 Kč), tedy o 2 304 Kč za rok. 

Odchodu do důchodu je potřeba věnovat pozornost

Na praktických příkladech jsme si ukázali, že odchodu do důchodu, ať už řádného nebo předčasného, je potřeba věnovat pozornost. Každý den může hrát roli. Správným načasováním termínu ochodu do důchodu je možné vyhnout se zbytečně nižšímu státnímu důchodu. Nižší státní důchod následně ovlivňuje i výpočet případných pozůstalostních důchodů (vdovského a sirotčího důchodu).

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

2 komentáře: “Pár dní může důchod ovlivnit o stokoruny”

  1. Novotná napsal:

    V příkladu chybí informace o tom, zda je nutné, aby paní Novotná byla v čase po dosažení nároku na starobní důchod zaměstnaná. Pokud to nutné je a paní Novotná práci nemá, může si tuto chybějící dobu pojistit dobrovolným důchodovým pojištěním? Lze tímto pojištěním pokrýt dobu nezaměstnaného občana po dosažení nároku na starobní důchod?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.