CZK/€ 23.680 +0,08%

CZK/$ 22.037 +1,31%

CZK/£ 26.918 +0,71%

CZK/CHF 23.982 +1,03%

Text: Petr Šafránek

08. 06. 2006

1 komentář

Odpovědnost s otazníkem

 


 

Produkty pro povinné pojištění pojišťovacích agentů a makléřů na trhu existují, nabízí je prakticky každá kompozitní pojišťovna. Ukazuje se ovšem, že tyto produkty mají v mnoha případech takové podmínky, že nakonec nemusí svoji funkci plnit.

Zásadní problém je v tom, že při činnosti agenta či makléře může velmi snadno dojít k tomu, že mezi příčinou pojistné události (tedy jednáním agenta či makléře) a mezi uplatněním nároku může uplynout mnoho let. Klient totiž zpravidla zjistí pochybení zprostředkovatele až v okamžiku, kdy má dostat pojistné plnění. A to může být skutečně až po několika letech od sjednání pojistky, v rámci kterého došlo k pochybení.

Pokud se podíváme do zvláštních pojistných podmínek jedné nejmenované pojišťovny pro toto pojištění, zjistíme zde toto ustanovení:

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že:
a) k příčině škodné události a
b) k jejímu vzniku
c) k uplatnění nároku na náhradu škody poškozeného vůči pojištěnému a
d) k písemnému oznámení škodné události pojistiteli došlo v době nepřetržitého trvání pojištění u pojistitele.

Co to v praxi znamená? Pokud agent či makléř změní pojistitele, tak celé předchozí období přestává být fakticky pojištěno. Pokud se objeví klient, u kterého došlo k pochybení zprostředkovatele před změnou pojistitele agenta či makléře, k pojistnému plnění nedojde! Takto postavený produkt tedy rozhodně neplní záměr zákonodárce – tedy chránit povinným pojištěním klienta před možnou insolventností zprostředkovatele.

REKLAMA

Z logiky věci vyplývá, že pro to, aby toto pojištění bylo funkční, musí každý pojistitel poskytovat plnění za pojistné události, které měly příčinu v době, kdy u něho byl zprostředkovatel pojištěn, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek.


Ostatně za to přece dostal pojistitel pojistné. Druhá možnost je, že by při změně pojistitele ten nový převzal odpovědnost za celou předchozí činnost, že by tedy rozhodovalo oznámení události, nikoliv její příčina. Takové řešení ovšem logiku nemá a zřejmě by výrazně zdražilo pojistné u tohoto produktu.

Samostatnou a velmi problematickou otázkou je, co se stane v případě, kdyby pojistitel zanikl bez právního nástupce. To je sice naštěstí v současné době málo pravděpodobné, ale vyloučit to nelze.

Dalším problémem jsou výluky, díky kterým pojištění rovněž nemusí plnit zákonem předpokládané funkce. Ve zvláštních pojistných podmínkách se u jedné nejmenované pojišťovny lze dočíst:

REKLAMA

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené:
a) prodlením se splněním smluvní povinnosti
b) schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen
c) nesprávně stanovenou pojistnou částkou, v důsledku čehož pojišťovna uplatnila podpojištění
d) jednáním v rozporu s dobrými mravy

I tyto výluky posouvají pojištění někam, kde již přestává plnit svoji funkci. Vždyť například makléř bývá pověřen správou pojistného i pojistného plnění a pokud by schodek na takto svěřených prostředcích klienta byl ve výlukách, nebude pojištění plnit to, cop od něho klient očekává. A to už nemluvím o nesprávně stanovené pojistné částce.

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) se v této souvislosti obrátila písemně na Českou asociaci pojišťoven se žádostí, aby se touto problematikou zabývala a doporučila svým členským pojišťovnám upravit podmínky těchto produktů tak, aby skutečně plnily zákonem předpokládanou funkci, a to i v případě, kdy agent či makléř změní v průběhu své činnosti pojistitele.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Ivan Špirakus

  10 července, 2006

  Vážený pane Šafránku,
  rád bych Vás upozornil, že podmínky (princip vznesení nároku), které se Vám nelíbí jsou v pojištění odpovědnosti zcela standardní (až na řídké výjimky) u všech profesních pojištění (advokáti, auditoři atd)
  Více o problematice najdete na:
  http://www.profesniodpovednost.cz/html/index.php?s1=6
  Obávám se, že na tom AFIZ nic nezmění, takhle se to prostě normálně pojišťuje. Pokud chce být zprostředkovatel dobře pojištěn, nechť si na to vezme dobrého makléře (a dobře pojištěného) a trvá na písemném vysvětlení…..
  Pokud zprostředkovatele nebude krýt pojišťovna, bude zkrátka muset hradit škodu sám.

  Retroaktivita se při změně pojistitele řeší zcela běžně. Samozřejmě se za to připlácí a to dle délky požadované doby zpětného krytí.

  – Výluka na stanovení pojistných hodnot se běžně pojišťuje za příplatek. Jedná se o riziko, které představuje nejvíce – 28% škod z tohoto pojištění.
  – schodek na hodnotách (manko) je klasická výluka v odpovědnosti. Navíc nevím proč to řešíte – viz §28 z.38/2004 – kreditní riziko není u klienta, ale u pojišťovny

  V případě potřeby, můžeme poskytnout odbornou konzultaci…..

  Odpovědět