Čtvrtek 02. prosince. Svátek má Blanka.

Móda delších podpatků? Ruce pryč od akcií!

Existují snahy popsat složitou realitu jednoduchými poučkami. Vždyť třeba vývoj prodejů rtěnek, pánského spodního prádla nebo prodeje popcornu v kině může spotřebitelskou důvěru srozumitelně vystihnout. Vystihují ale ekonomickou realitu věrně?

Prezentování složitosti hospodářství ve stravitelné podobě dává pocit většího pochopení a vzbuzuje zájem bulvárních médií. Lidé vděčně konzumují zprávy, vznikají reportáže i příspěvky na blozích a s tím, že jde o nepotvrzené hypotézy, si už moc nikdo hlavu neláme.

Jak poznat růst a útlum

Je-li pro alokaci aktiv a hledání investičních příležitosti využíván přístup „shora dolů“, uplatňují se snahy identifikovat budoucí změny cyklu. Cyklické nebo trendové chování ekonomických proměnných se v průběhu času odráží v hodnotách ekonomických indikátorů a indikátorech důvěry.

Vývoj některých makroekonomických proměnných zakolísání ekonomiky předbíhá, zatímco vývoj ukazatelů jiných se zpožďuje. S konjunkturními ukazateli se pojí, jakou náladu investoři mají – čím jsou optimističtější, tím vyšší ceny aktiv budou ochotni platit. Spotřebitelé více nakupují, investoři více hledají příležitosti, roste zadlužování. Když lidé nahlížejí na budoucnost optimisticky, optimismem jsou ovlivněny nejen ceny akcií.

Obrázek 1: Zveřejňované ekonomické indikátory zajímají investory i obchodníky. Cyklické nebo trendové chování ekonomických proměnných odráží v hodnotách ekonomických indikátorů.

ekonomicke-cykly-01

Existuje mnoho indikátorů umožňujících vývoj hospodářství popisovat a ovlivňovat investiční rozhodnutí. Příkladem může být index nákupních manažerů, kdy je prováděn průzkum mezi pracovníky nákupu soukromých společností („nákupními manažery“) prováděný s cílem určit, kterým směrem se vydává vývoj reálné ekonomiky.

Podle typu se pak hovoří o předstihových (snaha prognózovat), souběžných (snaha vyhodnocovat) a zpožděných (snaha ohlížet se) indikátorech hospodářského cyklu. Koho ale zajímají jakési složité indikátory, které většina lidí ani pořádně neporozumí? Masy lidí určitě ne.

Když indikátor, tak nějaký uchopitelný, třebas délka dámských podpatků. Poptávka po bulvárních zprávách nachází svou nabídku, v okurkové sezóně se lze třeba dočíst o tom, jak právě výška podpatků koreluje s výkonem ekonomiky.

Obrázek 2: Nosí-li se vysoké podpatky, ekonomice a akciím se obvykle nedaří. Jeden z výkladů říká, že když se zvyšuje nezaměstnanost, ženy chtějí zvýšit svou atraktivitu. Toho mohou dosahovat třeba vyššími podpatky.

ekonomicke-cykly-02

Zdroj: google.cz

Rizika bulvárního zjednodušování

Zvyšují-li se prodeje zmrzliny, zvyšuje se i počet utonutí. Mohli bychom tak zřejmě nesmyslně vyvozovat, že příčinou utonutí jsou prodeje zmrzliny. Na pozadí je ovšem falešná korelace – skrytým důvodem většího počtu utonutí v době, kdy jde zmrzlina na odbyt, je vysoká teplota a pěkné počasí. To zvyšuje konzumaci zmrzliny i počet utonutí, respektive návštěvnost koupališť.

Podobně pochybné závěry se mohou týkat zmíněné délky podpatků zdánlivě korelující s hospodářským výkonem! Stejně diskutabilní jsou a budou další populární indexy, kupříkladu indikátor sledující vývoj prodeje rtěnek.

Obrázek 3: Rtěnkový ukazatel – čím horší ekonomická situace, tím více se prý prodává rtěnek. Že by se ženy chtěly stát atraktivnější, aby si udržely nebo získaly práci? Že by si chtěly vše špatných dobách takto udělat radost?

ekonomicke-cykly-03

Zdroj: google.cz

Korelace, tedy zdánlivá závislostí třebas mezi délkou sukní a oceněním akcií, nutně neznamená závislost a možnost zdárné predikce.

Třeba se předpokládá, že čím vyšší úroveň vzdělání máte, tím je pravděpodobnější, že dosáhnete na vyšší mzdu. Statistik by řekl, že korelace mezi úrovní vzdělání a mzdami je silně pozitivní. Znamená to nutně, že vzdělání „zapříčiňuje“ vyšší platy? S jistotou to nevíme. Ano, vzdělání může zlepšovat znalosti i dovednost a zvyšovat šance, že člověk takto získá lépe placenou práci. Jenže co když studují právě ti, kteří mají lepší vlohy, a právě tito pak i získávají lépe placenou práci? A co když jsou příčinou vyššího mzdového ohodnocení právě vlohy a kvality, nikoliv úroveň vzdělání?

Na místě je i domněnka, že krása a atraktivita znamená, že člověk, který je takto obdařen, bude vydělávat v průměru více.  Že by to byl i důvod pro zjištěnou korelaci mezi tím, že když jsou módní vysoké podpatky, lze předpokládat, že je ekonomika v útlumu?

Souvisejících otázek je mnoho. Říci, že něco zapříčiňuje jeden faktor, může být velmi zjednodušující i zkreslující.

Předstihové indikátory

Stav předstihových indikátorů napovídá, jaký vývoj by mohl být v blízkých měsících. Postihují atmosféru a mohou podpořit odhady o budoucím vývoji, získat signály, než nastoupí nový trend nebo obrat. Opakem jsou zpožděné indikátory, tedy inflace spotřebitelských cen a také trh práce či nezaměstnanost.

Předstihové indikátory z domova i ze zahraničí tvoří měkká čísla podnikatelské důvěry, počet přijatých zakázek, počet vydaných stavebních povolení, hodnota akcií vyhodnocovaná prostřednictvím akciových indexů, ukazatelů měnové zásoby, firemní investice do zásob. Informaci mohou poskytnout také reálné peněžní zůstatky, nebo využití kapacit.

Mezi procyklické proměnné, které se mění stejným směrem jako HDP, se řadí soukromá spotřeba, soukromé investice, dovozy, peněžní zásoba (množství peněz či úvěrů). Za kontracyklickou proměnnou lze označit míru nezaměstnanosti. Z vývoje těchto indikátorů pak pochází konstatování typu „předstihové indikátory potvrzují sílící oživení průmyslu ve všech středoevropských ekonomikách“, „předstihové indikátory poslaly akcie vzhůru“ nebo třeba „konjunkturální průzkum ukázal na pokračující zlepšování nálady spotřebitelů i podnikatelské sféry“.

Český statistický úřad prování konjunkturní průzkumy, ve kterých se vybraných subjektů, ať už jde o podnikatele nebo spotřebitele, dotazuje na jejich očekávání. Zveřejněn je pak Souhrnný indikátor důvěry, který by měl odrážet, jak lidé o budoucnosti smýšlí.

Bulvární pohled by ale namítl, že není přece nutné používat indexy složité, když existují indikátory jednodušší. Tak třebas prodej předraženého popcornu v kinech by mohl být ukazatelem zlepšení spotřebitelské nálady. Když už spotřebitelé začnou vytahovat peníze z kapes na tak zbytnou věc, jako je popcorn, hospodářské oživení by mohlo být na obzoru.

Obrázek 4: Index prodeje popcornu v kině jako domnělý předstihový indikátor. Kino je levnější náhražkou návštěvy divadla nebo koncertů, v době krize návštěvnost roste. Mají-li spotřebitelé hluboko do kapsy, předraženému popcornu se asi spíše vyhnou.

ekonomicke-cykly-04

Zdroj: google.cz

Večírkový indikátor

Mnohé populární a zpopularizované indikátory mohou být vhodné tak leda pro pobavení na večírcích. Pokud se ale na večírcích a jiných setkáních široce diskutuje o tom, jak je právě teď nejvýhodnější do něčeho investovat, je to signál k opatrnosti.

Pro období býčích trhů je charakteristická historicky rekordně vysoká cenová úroveň, velká intenzita spekulativního obchodování na marži a četné nabídky nových akciových titulů pochybné kvality. Investiční nápad, o kterém se ve velkém všude mluví, lze považovat za zárukou budoucích ztrát. Když už se na večírcích třebas diskutuje o nemovitostech a zaznívá že „kdo kupuje nemovitosti, nemůže nikdy prohloupit“, asi to není to příliš vhodná doba na realitní investice.

Ve Spojených státech se hovoří o tom, že pokud na večírcích uplyne jen krátká doba, než přijde řeč na akcie a investování, vypovídá to existenci investiční horečky. Svou roli pak prý má i věkový průměr těch, kteří o akciích diskutují, a také počet pošetilých nápadů zaznívající v hovorech. Čím více je pošetilostí a účastníci hovoru jsou mladší, tím horší má být výhled budoucího pohybu cen akcií. Podobně mohou o náladě vypovídat fóra na sociálních médiích. Jak napsal jeden investiční komentátor – večírky „jsou místa, kde se dozvím, kam právě teď neinvestovat“.

Investujete do akcií?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.