CZK/€ 24.645 -0,26%

CZK/$ 23.422 -0,13%

CZK/£ 29.110 -0,59%

CZK/CHF 23.502 -0,56%

Text: Petr Gola

11. 06. 2015

0 komentářů

Máte nadprůměrné příjmy? I tak může být důchod podprůměrný

 


 

Výše státního důchodu závisí na příjmech v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, a získané době pojištění v celých letech. Do doby pojištění se započítávají roky práce a podnikání plus náhradní doby pojištění. Náhradní doby pojištění se započítávají zpravidla v omezeném rozsahu.

Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu.

V roce 2014 činil dle údajů ČSSZ průměrný měsíční starobní důchod 11 075 Kč.

Prodlevy v pojištění

Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) při výpočtu důchodu v roce 2015 se počítá z let 1986 až 2014. Někteří občané mají po dobu, kdy pracují velmi vysoké příjmy. V některých letech však nemají vyřešen svůj pojistný vztah (nejsou ani zaměstnanci ani OSVČ).  Např. cestují, mají příjmy pouze z pronájmu. V daném období není splněna podmínka uplatnění vyloučené doby při výpočtu státního starobního důchodu.

Co to znamená? Protože nedojde k vyloučení tohoto období, což by bylo splněno např. při péči o dítě do 4 let věku nebo při péči o závislou osobu, tak dojde ke zprůměrování příjmů za rok 1986 až 2014 a nulový příjem za několik let sníží průměrnou mzdu za odpracované roky. Současně jsou prodlevy v pojištění důvodem, proč je získaná nižší doba pojištění, což opět snižuje státní důchod.

REKLAMA

Minimální doba pojištění pro přiznání státního starobního důchodu v roce 2015 je 31 let.

Praktický příklad

Pan Šedý má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 35 000 Kč v současné hodnotě a získá nízkou dobu pojištění v rozsahu 31 let. Měsíční starobní důchod vypočítaný dle legislativy roku 2015 činí 10 661 Kč. 

Vysoké příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění

Někteří lidé mají v produktivním životě více druhů příjmů. V souhrnu mají měsíční příjem velmi nadprůměrný. Pro důchodové účely se však bude počítat pouze příjem, ze kterého bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Příjmy, ze kterých se sociální pojištění neplatilo, nemají žádný vliv na výpočet státního starobního důchodu. V praxi se jedná např. o příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z prodeje movitého majetku, příjmy z prodeje nemovitého majetku.

Praktický příklad

Paní Dvořáková měla v roce 2014 mzdu ze zaměstnání ve výši 180 000 Kč (15 000 Kč měsíčně). Dalších 120 000 Kč měla z pronájmu a 80 000 Kč z kapitálového majetku. Pro výpočet státního důchodu budeme počítat, že paní Dvořáková měla příjmy v předchozích letech na stejné úrovni jako v roce 2014. Výpočet důchodu provedeme dle legislativy roku 2015. Budeme počítat, že paní Dvořáková získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Pro výpočet důchodu bude rozhodující příjem ve výši 180 000 Kč. Z ostatních příjmů zaplaceno sociální pojištění nebylo, proto do výpočtu důchodu nevstoupí. Měsíční státní důchod paní Dvořákové by byl 9 939 Kč, i když měla paní Dvořáková nadstandardní příjmy. 

REKLAMA

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Podnikatelé a živnostníci platí sociální (důchodové) pojištění z vyměřovacího základu, kterým je polovina hrubého zisku. Pro výši státního důchodu není u podnikatelů nebo živnostníků rozhodující dosažený roční příjem nebo hrubý zisk, ale polovina hrubého zisku.

Praktický příklad

Živnostník pan Kučera měl v roce 2014 příjem ve výši 900 000 Kč a výdaje ve výši 500 000 Kč. Částka za rok 2014, která se použije pro výpočet důchodu, nebude ani 900 000 Kč ani 400 000 Kč (900 000 Kč – 500 000 Kč), ale 200 000 Kč (400 000 Kč x 50 %). Kdyby měl pan Kučera i v předchozích letech stejné hospodářské výsledky a získal dobu pojištění 40 let, potom by měl státní důchod 10 200 Kč.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rozhovor: Penzijku bude první pilíř dominovat ještě dvě až tři generace

Demografický vývoj, který zvyšuje podíl lidí důchodového věku, je klíčovým argumentem pro neodkladné řešení důchodové reformy. Jak v rozhovoru pro Investujeme.cz upozornil Pavel Vaněk, ředitele penzí a investic ve finanční skupině UNIQA, nad změnou penzijního systému by měla panovat široká shoda napříč politickým […]

Text: Milan Vodička

Foto: Uniqua

07. 04. 2022

Z jaké mzdy se počítá důchod?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a průměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu). Jak se vypočítá průměrná mzda pro výpočet důchodu v roce 2022?

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

10. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.