Pondělí 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

L. Pácl – Skutečně smluvní vztah s 4fin garantuje poradcům svobodu při převodech a odkupech klientského kmene?

Foto: Shutterstock

Poradkyně a poradci společnosti 4fin, jejichž většinu již dva roky tvoří bývalí poradci Fincentra (dnes Fincentrum & Swiss Life Select), odešli do společnosti 4fin s vidinou (mimo jiné) garantované svobody ohledně nakládání s tzv. klientským kmenem. Tento kmen jim má být garantován nejenom po celou dobu spolupráce s 4fin, ale má jim být zaručena možnost jeho převodu, nebo odkupu po ukončení této spolupráce.

Pojďme se podívat, jak garantovaná tato svoboda skutečně je, a zda je opravdu tak lákává. Vycházím přitom z konkrétních smluvních podmínek, za kterých 4fin uzavírá (trojstranné) smlouvy se svými poradci a Broker Trust, a.s., který je tím, kdo z regulatorního hlediska vystupuje jako zprostředkovatel a partner finančních institucí.

Základní výňatky a podmínky převodu a odkupu klientského kmene hovoří jasně:

Broker Trust a 4fin garantují vlastnictví Kmene po dobu trvání smlouvy a Spolupracovník má právo požádat je o převod Kmene a/nebo nabídnout odkup Kmene 4finu, 4fin Kmen může odkoupit.“

V případě ukončení smlouvy může Spolupracovník do tří (3) měsíců písemně požádat o převod Kmene nebo nabídnout společnosti 4fin odkup Kmene (nabídku na odkup může Spolupracovník podat nejdříve po uplynutí 5 let aktivní spolupráce). Za splnění požadovaných podmínek a vždy se souhlasem 4fin se BT a.s. zavazuje, že Spolupracovníkovi poskytne potřebnou součinnost poskytnout k realizaci převodu Kmene na jinou společnost – zejména musí přejít odpovědnost za storna.

Obdobnou „garanci“ pak obsahuje i Kmenový list, který slibuje, že „Broker Trust a 4fin garantují Spolupracovníkovi vlastnictví Kmene po dobu trvání smlouvy a Spolupracovník má právo požádat je o převod Kmene…

Mám za to, že je třeba brzdit mylné představy o tom, že ve 4fin mají garantovaný převod kmene, či snad odkup kmene. Pro vysvětlení shrnuji dvě klíčové věci.

Právo požádat o převod klientského kmene má každý poradce z podstaty věci (nikdy nebylo nikomu bráněno o něco požádat, vyjma totalitních či diktátorských režimů, které však zcela jistě nepanují v MLM strukturách). Právně je tato proklamace bezpředmětná, zbytečná a k ničemu nikoho nezavazuje. Klíčové je to, zda a za jakých podmínek bude žádosti vyhověno a zda je vůbec převod realizovatelný.

Pro uskutečnění takového převodu je však nutno pamatovat na několik limitujících podmínek:

  1. souhlas 4finu, který však nemusí být udělen, smlouva žádný závazek takový souhlas neobsahuje,
  2. splnění požadavků a omezení vyplývajících ze samotné legislativy (vždy bude totiž nezbytný aktivní úkon jak klienta, tak konkrétní instituce, o jejíhož klienta ve finále jde, a konečně
  3. vždy musí přejít odpovědnost za storna. Tyto by byly pravděpodobně převáděny v celé výši, tedy za celou provizi vyplacenou Broker Trustu (bylo by to s marží i s rozdílovými provizemi?). Na tuto otázku nejsem objektivně schopný odpovědět, bude zodpovězena až praxí.

Slibovat a garantovat převod kmene, který nelze bez dalšího dodržet, je krátkozraké, jakkoli jako vějička pro nalákání nových kolegů fungovat může.

A jak je to ve Fincentru & Swiss Life Select? Poradci budou mít s novou připravenou verzí Smlouvy o spolupráci právo na klientský kmen, který bude podmíněn předem jasně definovanými podmínkami, které nebudou našim spolupracovníkům nic zastírat. Po ukončení spolupráce spolupracovník bude mít právo dodat společnosti seznam klientů, kteří tvoří jeho klientský kmen. Společnost bude respektovat právo poradce na tento klientský kmen a bude součinná při převodu kmene na jiného zprostředkovatele.

Poradci, kteří chtějí dlouhodobě budovat své jméno a svoji reputaci na finančním trhu potřebují řádné zázemí centrály, právní podporu a pro distribuci kvalitní prověřené produkty v produktové nabídce. Tedy zázemí silné stabilní společnosti, která nevystavuje poradce nadměrným rizikům, to vše budeme i nadále rozvíjet ve Fincentru & Swiss Life Select.

Autor: Lukáš Pácl, Vedoucí oddělení právní a compliance

2 komentáře: “L. Pácl – Skutečně smluvní vztah s 4fin garantuje poradcům svobodu při převodech a odkupech klientského kmene?”

  1. Honza napsal:

    Realne prevod celeho kmene nemuze a nebude garantovat nikdo. Fincentrum se zabilo tim, ze to poradcum nejdriv slibovalo, a kdyz doslo na lamani chleba, tak jeste odchazejicim poradcum obvolalo jejich kmeny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.