CZK/€ 24.725 +0,32%

CZK/$ 22.775 +0,55%

CZK/£ 29.040 +0,24%

CZK/CHF 24.963 +0,32%

Text: Zbyněk Prim

10. 03. 2008

147 komentářů

Klient má 540 tis. Kč: Kam s nimi?

 


 

Klientovi je 27 let, má konzervativní profil a nikdy neměl žádné zkušenosti s investováním. Z finančních produktů využívá pouze stavební spoření. Objem prostředků určených k investici činí 540 000 Kč. Z nich klient požaduje investovat 200 000 Kč na dobu cca 2 let s tím, že tyto prostředky použije na bydlení. Zbylých 340 000 Kč by klient rád vložil někam, kde by mu vydělávaly i za cenu dočasného propadu. Investiční horizont pro tyto peníze je 10 let.

Zde bychom mohli použít standardní postup, který je popsán snad ve všech příručkách o investování. Krátký horizont = peněžní trh a konzervativní dluhopisy. Dlouhodobý horizont = akcie. Zkusme se však na ustálené rčení podívat i z jiného hlediska.

Krátkodobá investice… kam s ní?

Nejprve se zaměřme na konzervativní investici. Prvních 200 000 Kč na dobu dvou let. Je jasné, že u těchto peněz nehraje zase až tak důležitou roli vysoké zhodnocení. Nicméně klient požaduje větší zhodnocení prostředků, nežli má dosud „pod polštářem“. Požaduje však jistotu, kterou preferuje před výnosy.

Koukneme-li se na výkonnost konzervativních fondů (fondů peněžního trhu) za poslední dva roky, zjistíme, že výnosností se pohybujeme kolem 3 % na dvouletém horizontu. (Conseq Invest Konzervativní cca 3,57 % , Pioneer Sporokonto cca 3,4 % nebo Sporoinvest od Investiční společnosti České spořitelny 1,32 %). Toto je však hrubá výkonnost.

Nesmíme opomenout poplatky, které činí 0,3 % až 0,5 % z investované částky a stejně na tom jsou i manažerské poplatky. To samozřejmě výkonnost konzervativních fondů velmi snižuje. Ač je pravděpodobné, že letos se těmto fondům bude nejen díky vysoké inflaci dařit, podívejme se na další možné varianty.

Podívejme se na „typické“ dluhopisové fondy. Nebudeme se pro teď dívat na rizikovější asijské dluhopisy, dluhopisy nové Evropy nebo rozvíjejících se trhů. Výnosnost za poslední dva roky se pohybuje v záporných číslech nebo maximálně kolem 1 % (od cca -1,15 % Pioneer Obligační do +0,99 % Conseq Invest Dluhopisový).

REKLAMA

Díky vstupním poplatkům a manažerským poplatkům se u dluhopisových fondů dostáváme hluboko pod kladné hodnoty. Ano, oprávněně můžeme namítat, že v posledních letech byl růst akcií a dluhopisům se delší dobu nedařilo. Z toho lze ale dovodit, že dluhopisy o to více porostou v budoucnu. Zvláště když byly cca tři roky v útlumu – tzn. „každou chvílí“ už musí přijít jejich doba. Toto může být pravda, otázka však je, zdali na tyto argumenty bude náš klient slyšet.

Náš klient má jasný požadavek – jistotu a větší výnos nežli pod polštářem. Myslím si, že z toho nám dluhopisy vypadávají, neboť je zde otázka jistoty. A to i z toho titulu, že se přeci jen v poslední době objevuje krize i v oblasti dluhopisů a snižování jejich ratingů. Tím nechci říci, že by dluhopisy neměly být součástí portfolia – nicméně myslím si, že pro našeho klienta s dvouletým horizontem se v současné době příliš nehodí. Pokusme se najíst ještě další možná řešení pro klienta.

Podívejme se na různé druhy termínovaných vkladů, bankovních účtů, spořicích účtů a jim podobné produkty. Zjistíme tak, že s dvouletou lhůtou se můžeme dostat na výnos až na 4,25 % p.a. Nicméně musíme brát v potaz to, že peníze mohou být na tuto dobu fixovány.

Dobře úročené vklady nabízí například spořitelní družstvo WPB Capital. Vložené prostředky na Spořicí účet na dobu 24 měsíců u této společnosti zaručí výnos 4,25 % p. a. GE Money Bank a její termínovaný vklad nabízí roční výnos až 4 % p. a. A pokud nám půjde o dostupnost, likvidu peněžních prostředků, máme na trhu několik dalších zajímavých nabídek. V České republice nově vzniklou banku mBank, která nabízí eMax konto za 3,5 % p. a.

Oprava 16:20 – GE Money bank nabízí roční výnos 4 % p. a. u vkladu nad 1 mil. Kč. Při vkladu 100 tis. Kč se pohybuje kolem 3% úroku.

Použít můžeme také díky mediální masáži známý produkt ING Konto, kde úročení vkladů dosahuje v současné době na 3 % p. a. Navíc také bez vstupních poplatků pro klienta, bez rizika možných poklesů, manažerských poplatků.

K různým druhům vkladových účtům a termínovaných vkladů přibyly i obyčejné bankovní účty se zajímavým zhodnocením. Například Raiffaisenbank se svým eKontem s aktuálním úročením 3,5 % ročně, nebo Česká spořitelna a její Osobní účet s aktuálním úročením až 2,5 %.

Nicméně veškeré výnosy úročených produktů jsou zdaněny 15 %. Avšak i toto zdanění si myslím je v současné době pro našeho klienta výhodnější nežli investice do konzervativních či dluhopisových podílových fondů v investičním horizontu dvou let.

Dlouhodobá investice… kam s ní?

Tím jsme však vyřešili pouze první část klientova zadání. Připomeňme si, že klient je konzervativní, ale že u zbývajících 340 000 Kč, které budeme investovat na dobu deseti let,  je ochoten podstoupit určité investiční riziko, resp. dočasné výkyvy na trhu.

REKLAMA

Dnešní situace je velmi zvláštní. Díváme-li se na historický vývoj, nejde (zatím) o krizi v pravém slova smyslu. Společnost již zažila hlubší a daleko delší poklesy trhů. Poslední pokles trhů byl spíše strmý, ne dlouhodobý. A podíváme-li se na poslední vývoj na burzách a vývoje fondů, tak po strmém pádu jako by nikdo nevěděl, kam trh bude směřovat.

Občas přijde nějaká ta pozitivní zpráva, která v zásadě s trhem neudělá nic, za to jakákoliv negativní se projeví výrazněji. Neustále se množí otázky o tom, zdali je USA již v recesi či do ní zanedlouho spadne a nebo se ji zdárně vyhne. Začínající úvahy o kvalitách některých dluhopisů klidu na trhu moc nepřidají.

I přesto si musíme uvědomit, že náš klient má relativně dlouhý investiční horizont (deset let), avšak je spíše konzervativní. Proto bych nedoporučoval 100 % investice pouze do akcií, ale portfolio bych rozložil do různých produktů. Navíc je vhodná tzv. diverzifikace – rozložení portfolia.

Možností, kam investovat, je nespočet, stejně tak jako možností sestavení portfolia. osobně bych investici 340 000 Kč viděl v současné době rozloženou zhruba takto:

100 000 Kč – do nemovitostí

Nemovitostní fond . Na výběr dnes máme Českou spořitelnu – REICOConseq Realitní fond a společnost Realtia.

Realitní fondy jsou u nás v zásadě nové. První na trh vstoupila ČS prostřednictvím své dceřiné společnosti Reico. Následně na trh vstoupila Realita a jako poslední – až v roce 2008 – Conseq Investment Management. Všechny tyto fondy jsou doporučovány s minimálně pětiletým horizontem s tím, že výnos by měl oscilovat někde mezi 5 – 7 % p. a.

Záměrně jsem vybral nemovitostní fond, abychom riziko rozdělili. Abychom klientovi umístili část prostředků jinde, nežli v „klasických“ akciích a dluhopisech. Veškeré zisky, pro klienta výnosy, jsou tvořeny příjmy zejména z nebytových prostor.

Všechny v Česku působící realitní fondy mají obdobné zaměření trhu – Čechy. Conseq a Realtia se zatím zaměřila jen na Prahu. Reico má v současné době nejvíce nemovitostí v portfoliu a netají se expanzí na zahraniční trhy.

Myslím si, že některý nemovitostní fond by v portfoliu neměl chybět.

100 000 Kč – fond životního cyklu

Dalších 100 000 Kč bych v současné době zainvestoval do produktů, jako je Pioneer Rentier Invest nebo Conseq Horizont Invest. Oba produkty jsou založeny na obdobném principu: klient zainventuje peněžní prostředky s tím, že se automaticky mění složení klientova portfolia do stále více a více konzervativního s tím, jak se blíží konec investičního horizontu. V každém z produktů je na výběr z několika variant v závislosti na klientově rizikovém profilu a investičním horizontu.

Pro našeho klienta bych doporučoval u produktu Conseq Horizont Invest profil růstového portfolia. U produktu Pioneer Rentier Invest bych navrhnul variantu Linie 3, která je určena na investiční horizont 8 – 15 let.

REKLAMA

U obou produktů vloží klient peníze na účet s tím, že na počátku budou investovány  z převážné části do akcií a v průběhu času se budou „přelévat“ do dluhopisů, konzervativnějších nástrojů. Takovýto postup by měl zamezit tomu, aby se na konci investičního horizontu nestalo například to, čeho jsme svědky za poslední cca půl rok. Klient, který by měl po celou dobu zainvestováno pouze v akciích, by přišel o podstatnou část svých za ta léta nastřádaných peněz. Díky těmto produktům by pokles samozřejmě pocítil, avšak v daleko menší míře.

Vyskytuje se zde však ještě jedna otázka, zdali zainvestovat naší částku například v 10 splátkách po 10 000 Kč, každé jako jednorázovou investici. V současné době bych se raději přikláněl k investici jednorázové, nikoli rozložené.

100 000 Kč – zajištěný fond

Zajištěný fond. Ať jsou názory na zajištěné fondy jakékoliv, v době propadů je klienti žádají více a více. Zvláště ti, kteří po několika letech výnosů náhle přišli o zisky za poslední rok až dva. Náhle zjistili, že tak dynamickými investory nejsou a uchylují se k zajištěným instrumentům.

Zajištěný fond od ISČS, ESPA-ČS Zajištěný fond 34 či 35, by mohl být pro našeho klienta velmi zajímavý i z hlediska možnosti připisování výnosů. U fondu 34 je garantována návratnost investice do výše 90 % s tím, že maximální výnos činní 60 % za 5 let. Maximální roční připisovaný výnos činí 12 %. Fond obsahuje 25 akciových titulů. Pro úplnost připomeňme, že vstupní poplatek činí 1 %, při výstupu 5, 3 nebo 0 % v závislosti na tom, kdy klient prostředky vybírá.

Fond 35 nabízí 100% návratnost investované částky. Výpočet tohoto fondu není závislý na koši v akciových titulech jako fond ESPA-ČS 34, ale počítá se z vývoje indexu DJ AIG Commodity Index. Na 5letém horizontu ISČS sleduje 20 období, ze kterých spočítá průměr ceny indexu. Tento průměr je poté připsán klientovi na účet ve stoprocentní výši. Poplatková struktura je stejná jako u ESPA-ČS 34.

Myslím si, že ani jedním z těchto dvou zajištěných fondů v portfoliu nic nezkazíme. Subjektivně bych se více přikláněl k ESPA-ČS Zajištěnému fondu 34.

Na trhu však máme společností více a tak proč se neohlédnout po alternativě? ISČS může směle konkurovat HSBC a její zajištěné fondy. HSBC v ČR nabízí v současné době tranši svého fondu v českých korunách do konce března. Jedná se o fond Panevropský růstový fond.

Pro HSBC hraje roli nulový poplatek, a výstupní poplatek při předčasném výběru je roven 1,5 % z aktuální hodnoty investice. Klient participuje na výnosech z 90 % průměru indexů Dow Jones EUROSTOXX 50 a CECEEUR. Počátek sledování vývoje indexů je 9. dubna 2008. Výsledky jsou sledovány kvartálně po celé pětileté období.

Nicméně pro našeho klienta se tento fond nehodí, neboť minimální investice činí 200 000 Kč. Podotkněme ještě, že HSBC plánuje celkem 4 tranše tohoto fondu v letošním roce. HSBC také nabízí zajištěné fondy v měnách EUR nebo USD. Ty by nám neměly vypadnout z hledáčku při sestavování portfolia.

Můžete namítat, že máme investiční horizont 10 let a že zajištěný fond je na 5letý horizont. Ano, nicméně jak známe klienty, většinou se objeví nějaké důvody, proč investiční horizont nedodržet. Řekněme, že s těmito penězi klient může počítat za 5 let a poté se společně rozhodneme co dál. Máme také je to důvod, proč znovu navštívit klienta, že?

40 000 Kč

A co našich zbylých 40 tis. Kč? Co s nimi? Jak se říká, risk je zisk… A proto bych neváhal zbytek investice risknout. Byť je klient konzervativnějšího rázu. Riziková investice z celkového portfolia 540 tis. Kč tvoří  7,4 %, což je myslím v akceptovatelné míře přijatelné riziko i pro konzervativního klienta.

Teď ode mne určitě čekáte: riziková investice = Čína, Emerging Markets. Zde je myslím ale opravdu nabídek tolik, že je těžké vybrat právě ten jeden fond. Takže nebudu v současné době jmenovat dané společnosti, ale zaměřím se na obecnou rovinu. Emerging Markets – ano, v těchto zemích je velký potenciál. Proto také „emerging“.

Stejně tak po rapidním poklesu akcií střední a východní Evropy se zdá být i Evropa jako zajímavá investice. Turecko – to v sobě skrývá velký potenciál, stejně jako slavné tzv. BRIC fondy (Brazílie, Rusko, Indie, Čína).

A co Americké akcie? Máme-li tyto prostředky vyloženě jako rizikovou investici… americké akcie po svém propadu dosti ztratily. Není teď vhodná doba ke koupi? Myslím, že zde záleží na daném klientovi, jakému území, státu nebo odvětví věří a podle toho vyberme fond.

Závěrem

S klientem tedy máme zainvestováno 540 000 Kč.

200 000 Kč bude v zásadě s garantovaným výnosem kdykoliv k dispozici. Nebude zainvestováno ani v dluhopisech ani v peněžním trhu, avšak na některém ze spořících účtů či termínovaných vkladů.

Zbylé prostředky jsme diversifikovali do realitních fondů, akcií, dluhopisů a do zajištěných fondů. Klient bude mít své peníze k dispozici v horizontu 2, 5 a 10 let (resp. u OPF kdykoliv k dispozici). Takovéto portfolio by nemělo být příliš volatilní, avšak mělo by zároveň slibovat relativně vysoký výnos.

Posledních 40 tis. Kč, které z celé částky „zbyly“, jsme použili jako čistě rizikovou investici do některého ryze akciového fondu. Proč to v současné době nezkusit….

Loading

Vstoupit do diskuze 147 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  10 března, 2008

  Tak tohle by si zaslouzilo hoooodne dlouhy komentar… jen nevim, kdy se k tomu dostanu. 🙁

  Odpovědět

 • Mario

  10 března, 2008

  Tento článek mě utvrzuje v tom, že na zdejším serveru nelze čekat nic dobrého.
  Páni zprostředkovatelé, hodně štěstí…

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Je to opravdu server plný „bouchačů“ :), kteří mají značně omezené možnosti a svět vidí jen tím svý průzorem.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Dobrý den, pánové,
  vy všichni jste investiční specialisté. Neočekával jsem, a předpokládám, že ani autor ne, že se vám bude rozložení portfolia líbit. Máte ale příležitost setkat se s reálnou prací reálného finančního poradce, který obsluhuje klienty. Máte možnost přinést svůj pohled na věc a vyměnit si názory a zkušenosti – a přinést trochu osvěty do poradenského světa, do širokých spodních pater finančně poradenské pyramidy, jak ji vykreslil Jan Majer. Využijte ji, prosím.
  Pane Traxlere, kdesi v diskusi jste si posteskl, že se pod vašimi investičními články příliš nediskutuje. Na základě aktuálního článku mám hypotézu, proč tomu tak je – jsou natolik dobré, že k nim není co dodat ;-).
  Přeji vám krásný den.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Jak bych investoval já (a co bych doporučil investičním poradcům) jsem už napsal v jiném vlákně této diskuse.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Ano, ano, realita je bohužel přinejmenším smutná.
  Samozřejmě, že co poradce nebo investor to jiné doporučení, to je naprosto logické, každý má totiž svůj osobitý pohled.
  Co by ale mělo být podobné, je koncepční řešení,a to se mi celkově nezamlouvá.
  Např. zajištěné fondy, to je naprosto předražený produkt bez přidané hodnoty, ale je all-in-one a je prodávám s garancí 100%, proto je asi o ně takový zájem. Když rozeberu složení garantovaného fondu, tak by bylo výhodnější a průhlednější vytvořit takový garantovaný fond či cetifikát z jednotlivých instrumentů.
  Důležité je i zmínit, že nebylo řečeno, jakým způsobem budou peníze investovány, jestli jednorázově nebo postupně. Při současné volatilitě trhu bych u akciových investic jednoznačně doporučil postupné investice.

  Odpovědět

 • Honzajs

  10 března, 2008

  Přesně tak, složit si garantovaný fond sám. Vždyť to není bůhvíjak složitá struktura.
  A pokud by někdo mermomocí trval na garantovaných produktech, proč nekupit třeba od čobky nějaké již zaběhlé. U velkého množství z nich je cena 5% i více procent pod nominálem, což zvyšuje garantovaný výnos.
  A při dnešní volatilitě bych zainvestovával postupně.

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 března, 2008

  nezbyva nez souhlasit. kdyz sem videl, co poradce je schopen udelat s 540czk, tak je mi toho klienta lito.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Moc se mi to nelíbí.
  A)Nemyslím si,že je dobrá doba na investici do realitního fondu pro konzervativního klienta
  B)Ten rentier s horizontem jsou tam trochu násilně a nesmyslně,máte šanci sestavit vyvážené portfolio,tak na co potřebujete rentíka-má snad nějaké fondy,které bezpodmínečně musí klient mít?Tak vidíte
  C)Zajištěný fond-zajištěný fond je jako kapitálovka v pojištění mezi investicemi,tzn. přežitek.Když mi někdo něco slíbí,dostanu výrazně míň na konci.Navíc nelikvidita.
  D)Riziková složka 40 000 Kč,40 000 /340 000=11,7%
  na desetiletém horizontu by mohla být i u konzervy trochu větší.Amerika moc emerging není,tu bych sem nepletl.Z Vámi zmiňovaného Bricu bych vyřadil Rusko(viz diskuse na finmagu),a vyzdvihl Indii.Indie je politicky stabilní a ekonomicky dostatečně našlápnutá k tomu,aby se stala hospodářskou velmocí.Čína ještě nedodýchala,na desetiletém horizontu se jí bude stále dařit.Přiznám se,že brazilské hospodářství je pro mě trochu záhadou a tak ho prozatím obcházím obloukem,než posbírám dostatek informací pro serioznější vlastní úsudek.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  10 března, 2008

  S Ruskem opatrně. Suroviny jsou suroviny.
  Pokud cena ropy půjde nahoru, v dlouhodobém horizontu nepochybně, investice do Ruska nejsou nesmyslné. Naopak. Vztah USA – Rusko je teplejší, než vztah USA – Čína.
  Izrael bere ropu z Ruska. Objemově nic moc. Významově – hodně. Propojení Izrael – Rusko je čím dál silnější. Rusky se domluvíte v Izraeli kdekoli, vysílají tam ruské stanice.
  K samotnému portfoliu – je to o osvětě tohoto klienta. Proto se nebudu vyjadřovat k sestavení portfolia. Nevím, jestli klient je technik, humanista, nevím, jaké má myšlení. Tím pádem nevím, z které strany bych začal. Protože u protfolia předpokládám změny. Klient si osahá investice a pak jim může přijít na chuť, pochopí riziko.
  Asi bych se vyhýbal dlouhodobějším instrumentům, včetně těch, kde se „předplácí vstupní poplatek dopředu“. To je hra na provize, ne výchovu klienta.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  předplacené poplatky dopředu se myslím řeší u pravidelných investic. A to je myslím dobré téma k dalšímu, nicméně samotnému článku.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  10 března, 2008

  Kdo si hraje na výchovu?Provize u OPF jednorázových investic není dle mého názoru,tak brutální.
  Rusko není problematické kvůli mezinárodním vztahům,ale kvůli vnitřní politice pana Hlisnikovský.Kdyby jste si přečetl můj příspěvek na finmagu,na který jsem odkazoval,tak byste mě pochopil.

  Odpovědět

 • Mario

  10 března, 2008

  Jen tak pro informaci, 50% ruského indexu RTX tvoří 2, slovy dvě akcie. Lukoil a Gazprom. Ostatní jsou málo likvidní a obchodované tituly. Asi jste expert na Rusko, nicméně já si pomalu začínám myslet, že vnitřní politika v Rusku se pomalu stává bezpečnější a průhlednější než v kdejakém státě západní Evropy, případně USA:)

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Taky zvolit RTX je asi to same, jako si koupit ropu a zemni plyn. ;-)) Pro investici do ruskych akcii jsou rozhodne lepe diverzifikovane indexy a treba u Ruska bych nezatracoval ani podilove fondy.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  10 března, 2008

  Nechtěl jsem naznačit, že OPF má velké provize. Výchova – tady jsem myslel na vývoj myšlení klienta. Některým je nutné některé věci dávkovat postupně.
  Váš příspěvek jsem četl a právě proto jsem takto reagoval.
  Rusko USA neohrožuje. Čína ano. Proto je na zváženou, jestli USA nechají vývoj volně pokračovat. Nejsem si jistý, že perspektiva totalitní komunistické Ćíny s dvounásobným GDP oproti USA nechává některé stratégy v USA klidnými. To ani náhodou. Nenabízel Putin USA možnost postavit radar u nich?

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Doporučení investice do zajištěného fondu? Nic horšího už v nabídce nemáte? Vlastně ještě by se dalo doporučit KŽP.
  Asi budu hodně ošklivej, ale takovou nabídku mě učinit finanční poradce, tak s ním nemilosrdně vyrazím dveře.
  100.000 Kč ze 340.000 Kč dát do nemovitostního fondu pro konzervativního investora je silné kafe. To bych si dovolil tak u sebe jako agresivního investora.
  Nechci tvrdit, že je všechno špatně, ale celkově vzato se z mého pohledu pro konzervativního investora jedná o katastrofický návrh.

  Odpovědět

 • Jaromír Adámek

  10 března, 2008

  Přesně tak, zajištěný fond má nízké výnosy a je na kratší období. To je naprosto nevhodná investice, daleko lepší je už klasické stavební spoření. Je to investice pro nedůvěřivé lidi, kteří nemají dost logické, statistické a matematické uvažování, aby přišli na to, že prodělají (oproti jiným investicím).
  Autor investoval dobře zajištěnou část portfolia do těch lépe úročených účtů u bank.
  10 let je opravdu dlouhá doba, tam bych šel do velmi rizikových akcií a poslal klienta k nějakému brokerovi, ať mu nakoupí po 20ti procentech z jednotlivých částí BRICu a zbylých 20 procent bych dal u nás do 3 největších akciových společností, které vydělávají (mimo bank, AAA a Philip Morris (prostě ČEZ, O2 atd.)).
  A pokud jde o provizi, rovnou bych řekl klientovi, „hele pepo fondy tě stáhnou z kůže, dej mi 8000 Kč, a já ti navrhnu co kde máš PŘÍMO koupit, budeš mít nad tím kontrolu a vyděláš víc“.
  Takže bych uložil z konzervativní části půl u FIO, půl u mBANK (něco může krachnout a čekejte pak rok na výplatu ze záložního fondu), a zbytek bych měl u nějakého Brokera, (BrokerJet, Fio, Patria, InteractiveBrokers) přímo v akciích, akorát je nutné doporučit klientovi i nějakou literaturu o akciích a poučit ho o tom, jak normálně kolísá trh…

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Osobně si nemyslím, že je reálné běžného klienta nasměrovat k online brokerovi a nechat ho, aby si nakupoval investiční portfolio sám, byť s radou finančního poradce.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Já si naopak myslím, že je nejvyšší doba, aby jste jako finanční poradci expandovali i do této oblasti. Tedy začít vybírat od klienta poplatek a pokud má delší investiční horizont, začít je přeposílat ke kvalitním a ověřeným brokerům, kteří poslouži na 10 let 50* lépe, než jakékoliv fondy.

  Odpovědět

 • Loki

  10 března, 2008

  Asi žijete v jiné realitě. Mnoho klientů nikdy neslyšelo o jiném druhu spoření než je PP nebo SS. Zdráhají se jakékoliv investici a vy za nimi chcete přijít a říct jim, aby šli obchodovat přímo na burzu? Zkuste si za běžným klientem zajít, říci mu, ať vám zaplatí polovinu jeho měsíčního příjmu a říct mu, že mu poradíte které akcie koupit. Vsadím se, že v 99% vás poženou s vidlemi.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 března, 2008

  Věřím, že 70ti letou babičku k pravidelným investicím do akcií nepřesvědčíte, ale nevím, proč, když se nazýváte finančními poradci by nešlo lidi do 50ky nenásilnou osvětou přesvědčit o tom, ať investují 15 a více procent na burze. Poplatky jsou stanoveny tak, že stačí otevřít účet u brokera a pak podle jeho pokynů investovat pravidelně 10 až 20k CZK. Možná jsem idealista, ale je největší čas, aby si lidi uvědomili cenu peněz, a to, že je peníze mohou opravdu zabezpečit. A vy jako finanční poradci jim máte ukázat nejen tu konzervativní cestu, ale i tu rizikovější, ale při delší době investic (5 a více let) ziskovější).

  Odpovědět

 • FL

  10 března, 2008

  Panove, nejak mi nesedi to, ze z konzervativniho investora chcete udelat zkuseneho obchodnika na burze. Nesmeruje spis tohle k moralizaci ceskeho naroda a predelat lidi z setrilku (bezny ucty,vkladni knizky, t.vklady,stavebko) na narod investoru?
  K tomu navrhu,to je individualni
  ja osobne bych volil neco do mbank, 20-30% nemovitosti (kde je ted obrovsky a prostor jak to zuchlo) a zbytek do klasickych fondu akcioveho typu (hsbc conseq) a dalsi cast do rizika (indie cina)

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 března, 2008

  do fondu? a co z toho bude mit? vzdyt na konci investicniho cyklu mu to vydela tak akorat na ojete auto mozna.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Dobrý den kolegové,
  chtěl jsem tímto článkem krom jiného vyvolat právě diskusi o tom, co je a co není dobré v současné době. Kam a jak investovat. Osobně se mne také například moc nezamlouvají zajištěné fondy, ale není to v dnešní době možnost pro konzervativního klienta? Takovému klientovi můžete vysypat z růkávu desítku argumentů proč do toho nejít a stejně – jak uvidí že i při poklesu dostane 90% (nebo 100%) zpět své investice půjde do toho – a rád. Nepočítá např. s inflací a reálnou hodnotou peněz.
  Zatím se nikdo z Vás nevyjádřil k oné první části, investici 200tis Kč. V zásadě souhlasíte s tvrzením, že různé bankovní spořící produkty jsou na našem 2 letém horizontu zajímavější než-li dluhopis či peněžní trh? Jak to vidíte?
  Spíše bych byl rád, aby se diskuse odvíjela tak,a bychom se všichni poučili. Aby ti co jsou zkušenější poradili třeba nám, kteří se od nich rádi přiučíme.
  Zkuste např. v krátkosti sestavit podle Vás portfolio našeho klienta. K diskusi mne bohužel nestačí napsat – nebudu se vyjadřovat, je to pitomý, nejhorší je už jen KŽP. To umí napsat každý…a z toho se nikdo nepoučí a nic to nikomu neřekne.
  Jak třeba dnes vidíte v článku nastolenou otázku kam s investicemi? Páni profíci – radíte spíše jednorázovou, nebo postupně v horizontu např. roku po určitých částkách? Nebo je toto vůbec zajímavý způsob investování?
  Vážení, děkuji Vám za veškeré názory, které zde zazní. Věřím, že se od zkušenějších něco naučíme a klient se dozví zajímavé informace.
  S pozdravem
  Zbyněk Prim

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 března, 2008

  chapu to tak, ze o tech 200.000 nechce za zadnou cenu prijit. takze pak by clovek musel chvili hledat, jak investovat a do jakych dluhopisu. kazodpadne, dnes 3,5% na terminaku je lepsi volba nez jakykoli fond. mozna by stalo za to si rozmyslet, jak to bude s evropskyma dluhopisama, jak bude ECB snizovat sazby vs. ze sazby v USA zrejme casem porostou atd. ale to je asi too much pro financniho/investicniho poradce. ja si porad nemuzu pomoct, ale me to prije, ze to jsou jen prodeji produktu a predcitaci prospektu. doufam ze se pletu

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  S dluhopisem a jejich vývojem s Vámi mohu souhlasit. I dluhopisů se dotýká mé téma,zda-li porostou či nikoli. To je samozřejmě otázka. Chtěl jsem tím říci, zdali klient na tyto prognózy bude slyšet…?

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 března, 2008

  to zalezi jak moc mate kvalifikovaneho klienta. cim vice, tim lepe. pokud neni, tak je to jen na tom, jak moc dobry jste sales man, nic jineho.

  Odpovědět

 • Petr Jonáš

  10 března, 2008

  Ptáte se na první část investice, tj. 200tis.Kč. Proč vymýšlet složitosti. Je jednodušší to natvrdo vrazit do současného stavebního spoření (žádné nové). Ono totiž klient jasně deklarovat, že to chce na bydlení, a proto bych mu jeho jasný cíl na 2 roky splnil. Ve stavebním spoření má úrok čistého 2% (nebo na staré smlouvě ještě 3%)a jako bonus od státu ročně 3.000 Kč(nebo 4.500 u staré smlouvy). Tím jeho zadání – investiční cíl – jasný užitek v bydlení – po 2 letech jasně splním.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Skvělé, přesně takovou to diskusi, náměty, přípomínky, jasné řešení ! Děkuji za ně. A proč né do stavebka třeba jen čístku 130tis? A státní podporu započítáme? Když je IH na 2 roky a podpora po 6-ti letech? Nebo jakou cílovou částku byste doporučoval?

  Odpovědět

 • Petr J.

  10 března, 2008

  Do stavebka klidně celou částku 200.000 a to nejlépe do již rozjetého starého. Cílovou částku úměrně navýšit. Předpokládám, že klientovo řešení bydlení stejně povede k úvěru ze stavebního spoření. Alespoň tím „popožene“ směrné číslo (nebo jak se to u jeho st. spoření jmenuje)a bude mít lepší podmínky pro úvěr. Pokud jde o výnos, tak k těm jeho 2% (nebo 3% u staré smlouvy) mohu připočíst státní podporu 3.000 (4.500) a jsem rázem na 3,5% (nebo 4,5% u staré smlouvy) čistého a to už je dost silná konkurence vámi uvažovaných spořících účtů. Shrnuto závěrem – 200.000 do současného stavebního spoření asi není špatně, když chce za 2 roky řešit bydlení.

  Odpovědět

 • Tomáš N.

  10 března, 2008

  „Cílovou částku úměrně navýšit.“
  Za navýšení cílové částky je ovšem poplatek a ne zrovna malý.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  jen upřesním – hodnotící číslo se tomu říká 🙂

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  10 března, 2008

  To je ptákovina. SS bydlení nevyřeší. Lepším řešením je mít čast peněz na třeba ING kontu s 3,25% a ke konci roku hodit potřebou částku na SS kvůli získání podpory. Získám vyšší úrok 3% oproti 2% a podporu SS.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Milý Zbyňku,
  za prvé bych udělal stejný krok jako vy- přistupoval k celé záležitosti jako dvěma menším investicím.
  První konzervativní složka se jeví zřejmě jako nejpohodlnější a nejlevnější a nejmíň bolestná skrze nějaké ING konto či mBank a podobně.
  Druhá složka vyžaduje trochu sofistikovanější přístup.Doporučuji,abyste využil například softwaru Grant,který Vám vymodeluje orientačně podíl akcií,dluhopisů či peněžáku.Samozřejmě se tím nemusíte striktně řídit,ale nezkušeného investora to určitě ochrání před nějakou velkou investiční botou.
  Řekněme,že si to trochu poupravíte po svém.Nejdůležitější bude jak nastavíte akciovou složku.
  Můžete polovinu akciové složky vsadit na rozvinuté trhy a druhou na rozvíjející se trhy.
  Pochopitelně u nezkušeného klienta vede cesta skrze OPF,nikoli brokery ,jak tu bylo trochu nešťastně poznamenáno.Časem určitě může vzniknout prostor pro sofistikovanější investiční nástroje.
  Z rozvinutých trhů je rozumné vsadit na eurozónu,s investicí do USA bych prozatím vyčkal.Japonsko je trochu z kurzu,navíc silně koreluje se Státy.Ještě pozor,nevýhoda eurozóny může být trochu rychleji klesající euro.
  (příklad rozumného fondu je Franklin mutual european nebo Parvest european opportunities).
  Druhou půlku akciové složky v klidu lze vsadit na emerging markets.Jak už jsem psal v jiném příspěvku,mě se líbí Indie(v klidu přes HSBC či Parvest).Pokud by to pro někoho byl velký risk,lze doplnit o Čínu,kterou rozhodně ještě nezavrhuji ,nebo nějaké Asijské tygry.
  Dluhopisy nebo peněžní trh by v portfoliu chybět neměly z důvodu stabilizace.Někdo dává přednost peněžáku,někdo dluhopisům.Ja si myslím,že na desetiletý horizont snad raději ty dluhopisy.Nabídka dluhopisových fondů je velmi široká.Dluhopisy bych zainvestoval v CZK,což by nám to portfolio zase o trochu lépe stabilizovalo.
  Věřím tomu,že za takto sestavené portfolio se rozhodně před klientem stydět nemusíte.Tím ovšem nevylučuji,že nejsou lepší varianty.500 000 Kč je vážně malá investice a není tam prostor ,v případě klienta konzervy, vymýšlet nějaké lahůdky.500 000 čistě v akciích už je zase něco jiného.

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 března, 2008

  jakou maji vykonost tyhle fondy? nebo obecne fondy? vzdyt je to smesne. to je lepsi si ty penize poradne uzit na dovolene, koupit si zazitky. radsi se jevrit odpornikovi co je bude investovat, ne poradci co vybere nejaky produkt. a uz vubec ne veci, kdy mi garantuji 100% vkladu. to umi zaridit i stredoskolak

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  10 března, 2008

  Nevím jestli to bylo určeno mě,řekl bych spíš ne,ale pokusím se přesto odpovědět.To,že preferujete spotřebu okamžitou proti odložené je Vaše věc.Klient mají zájem zhodnotit své peníze,tak se snažíme.Měl jsem klienta s 1,5 milionu EUR k zainvestování.Sliboval jsem mu úměrně k jeho nátuře vyvážené portfolio s potenciálním růstem 5-6% p.a. na 10tiletém horizontu.Nakonec neodolal svodu velkých zisků,které mu slíbila jedna rádoby profesionální firma-obchodník s cennými papíry.Nedávno se svěřil,že je od doby,co zainvestoval,přibližně 8% v minusu a je z toho celý špatný.To jsou ti Vaši odborníci,ani se neobtěžují zpracovat kvalitně investiční dotazník.Zvláštní,že mě klient vyšel jako velmi konzervativní,jelikož se jednalo o všechny peníze,které v životě vydělal.

  Odpovědět

 • Mario

  10 března, 2008

  Slušelo by se říci do čeho konkrétně investoval u obchodníka a jaká je třeba jeho investiční doba.
  S dotazníkem snad žertujete. Na rozdíl od Vás je dotazník poměrně hlídaná věc compliance.

  Odpovědět

 • obchodnik

  13 března, 2008

  ja nepreferuju okamzitou spotrebu. jen rikam, ze vynos 5% p.a. je ZALOSTNE malo. s 1,5mil eur na 5% je vice nez konzerva. to uz jen overnight pujcovani bance mi mozna vydela vice.
  jinak sam rikate, radoby firma. pokud sveri penize radoby firme, tak je to jeho problem. v CR bych sveril penize jen jedne spolecnosti. jinak bych to dal do zahranici.
  nikde jsem nerekl ze jsou u nas odbornici. spise naopak.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  10 března, 2008

  Mnozí očekávají obrácení trendu USD/EUR. To by znamenalo prodělek na evropských akciích. Proto – oboje, US i Evropa.

  Odpovědět

 • Msal

  13 března, 2008

  Můžu vědět, co je software Grant, resp. kde se dá sehnat. Vyhledávač nic nenašel. Dík.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 března, 2008

  Milý Ondřeji 🙂
  Souhlasím s odpovědí. Hlavně s poslední částí, jak investovat oněch 500tis. A záměrem bylo právě tuto diskusi vyvolat. Resp. co si v dnešní době lidé (poradci, Vy, profíci) myslí. Kam by dnes měli směřovat investice a jaký mají názor na dané produkty. Myslím, že bychom zde stejně došli k názoru, že co poradce, to jiné portfolio! I kdyby poradci měli stejné produkty a partnery (většinou i mají) stejně by doporučili jiné portfolia nežli já…Jinak mne dosti například zaráží některé komentáře typu: kupujte přímo akcie na 5 a více let. Souhlasím s lidmi co zde psali, že člověk Český je konzervativní, nerad mění i obyč běžný účet v bance, nacož kolikrát ani nerozumí slovu „portfolio“. A nacpat do něj ihned akcie si myslím je hodně odvážné (ač víme, že třeba efektivní). Nicméně dále mne zaráží onen investiční horizont. HODNE CASTO slyším 5 a více let. Nicméně co to znamená? 5 let a jeden měsíc? Nebo 7 let? Přeci nemohu sestavovat portfolio či klientovi doporučit akcie na 5 a více let. Co je to to „více“ ? a jak se bude lyšit portfolio na 5 let a den a na 7 let nebo na 10?

  Odpovědět

 • Radim Bartoník

  28 března, 2008

  Když čtu zdejší názory kam dát peníze kde se zhodnocení pohybuje do 10% ročně a ještě není kolikrát jistota, že o část peněz nepřijde a o výnosu až ani nemluvě tak si říkám toto.
  Pro oči nevidí.
  Hele chlapy co takhle koupit 2-3 garáže na dobrém místě který je možný díky tomu pronajmout minimálně za 1500kč měsíčně. Za dva roky vyberete jen na nájemným přez 10% a si pište že ty garáže můžete za 2 roky prodat za vyší cenu než jste je koupili. O vložené peníze se nedá přijít. Dá se jen přijít o část zisku z pronájmu v závislosti jak rychle najdete někoho kdo si garáž pronajme a jak dobře budete mít sepsanou smlouvu s pronajímatelem např. výpovědní lhůta 3 měsíce, sankce při nezaplacení nájmu atd. atd.
  Pro ty zkušenější doporučuji koupit investiční stříbro. Za 2 roky udělá minimálně 10% p.a což klient chce a o vklad se přijít nedá a pokud někdo přijde s názorem, že stříbro může klesnout na hodnotě tak souhlasím, ale pokles bude jen krátkodobý. ale v horizontu 2 let bude jeho cena víše než dnes.
  Schválně vemte si notýsky a napište si dnešní cenu stříbra a za 2 roky se podívejte na aktuální cenu.
  Většina lidí vkládá své naděje do instrumentů kterým vůbec nerozumí díky mediální masáži firem které je nabízejí, že zapomínají na instrumenty které se používají tak dlouho jak je lidstvo staré.

  Odpovědět

 • Radim Bartoník

  28 března, 2008

  Jen pro pořádek raději cenu stříbra uvedu ať se na to můžem za 2 roky podívat a srovnat.
  Aktuální cena stříbra je 18,40
  Řekněme že než klient stříbro nakoupí bude cena 19,00 takže pojdmě to brát tak , že klient nakoupil stříbro za 19,00 což znamená, že za 2 roky by měla býc cena stříbra minimálně 23,00 což by bylo přez 20 % tedy přez 10% p.a.
  Osobně si myslím že stříbro bude za 23,00 ještě do léta, ale uvidíme

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 března, 2008

  jako tusil jsem ze investicni poradci na tom nebudou nejlepe, ale tohle je moc silna kava. zajisteny fond? copak ten clovek nechape jak tenhle marketingovy trik funguje? jinak investovani do vsech moznych fondu… ja mam na to svuj pohled investora/obchodnika. je to nesmysl. tyhle veci proste nic nevydealji. nicmene uz chapu, proc jsou tak „popilarni“, kdyz to kazdy poradce propaguje. ja sem cekal, ze investicni poradce, sestavi klientovi vlastni portfoli akcii/bondu/futures/opci/komodit a bude se o to starat. navic 540k je pri dnesni cene dolaru slusna castka, takze bych je radsi sveril „poradcum“ ve statech, kde bych klientovi vydelal alespon 10%+ protoze vsechno pod nema cenu. to je lepsi si ty penize uzit.
  nedivil bych se, kdyby si to navic klient bycl schopen sve penize lepe zhodnotit, nez jakykoli pseufon zde nabizeny.

  Odpovědět

 • FL

  10 března, 2008

  Panove to snad nemyslite vazne zabijet penize klienta do stavebka?proc proboha 200 tisic? nestaci snad jen 18 resp 20 tisic a zbytek na mbank sporici ucet, kde nejsou poplatky a zajimavych 3,5%?
  Radsi cloveku reknu at si jde udelat mbank nez delat nake prognozy nad pen.trhem ci dluhopisama, – poplatky a myslim ze nula od nuly pojde.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Podobného názoru jsem zastal nakonec i já v článku. Raději s jistou některý ze spořících účtů, termínovaných vkladů či bankovních účtů s tím, nežli se pustit do spekulace s dluhopisovým trhem, potažmo s peněžním.

  Odpovědět

 • FL

  10 března, 2008

  Mohl by jste nekdo osvetlit, proc tak zatracujete zajisteny fondy? Videli jste trebas zajisteny fondy HSBC? Me i soukrome to prijde zajimave.Diky za odpoved.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Ještě bych uznával zajištěné fondy, které při garanci vložených prostředků mají vysokou míru participace na výnosu podkladového aktiva, tj. podílíte se na výnosu např. DJ Eurostoxx 50 z 80% nebo 90% bez omezení max. možného výnosu, ale aby výnos nad 100% garanci byl vázám na x různých a občas dost těžko pochopitelných podmínek max. výnos byl omezen, to už ne. Tohleto totiž většinou předvádějí české společnosti nabízející garantované fondy.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Ještě bych pro úplnost dodal, že pokud by nebylo omezení max. možného výnosu a garantovaný fond by participoval na zhodnocení podkladového aktiva např. z 80%, tak to neznamená že kdyby podkladové aktivum zhodnotilo o 10%, že garantovaný fond by vyplácel zhodnocení 8% (=80% z 10-ti procent). Garantovaný ond obsahuje malou část spekulativních investic, tj. opcí a na zhodnocení této opce by závisel výnos nad garanci při splatnosti fondu. Popisuji to velmi jednoduše, nejsem odborníkem na garantované fondy a navíc by to bylo na delší povídání.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Můžete sem dát prosím odkaz na prospekt nějakého fondu od HSBC, který Vám přijde zajímavý?

  Odpovědět

 • FL

  10 března, 2008

  Nerad bych sem daval nejake materialy z intranetu nicmene mam na mysli trebas „Zajištěné růstové fondy HSBC“

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Máte na mysli garantované fondy uvedené v brožuře zde? http://www.hsbc.cz/1/PA_1_1_S5/content/czech/pdfs/CZ/FoundationProspectus_cz.pdf

  Odpovědět

 • FL

  10 března, 2008

  to bude ono
  vzhledem k tomu,ze dost lidi slysi na slovo „jistota, garance“ se to muze dobre vyuzit,ale druha vec o co mi jde, je to opravdu tak zajimave?

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  koukal jsem do těch prospektů a je nutné každý fond posoudit samostatně a není to zrovna jednoduché na pochopení.
  Poplatková struktura:
  vstupní poplatky: cca 4-5%
  poplatek při zpětném odkupu: 1,5%
  U některých fondů je max. výnos omezen, u jiných nikoliv.
  Nezdá se mi tato ustanovení:
  Finální úroveň, či (FR) označuje aritmetický průměr úrovně Indexu v Čase ocenění každé úterý vypočítaný za období od 12. dubna 2011 do 10. dubna 2012 (nebo jiné datum dle fondu), kdy je burza otevřena (nebo pokud tato burza není otevřena, příští pracovní den, kdy je tato burza otevřená) v závislosti na úpravě při události způsobující Rozpad trhu, či jakékoliv úpravě Indexu v souladu s postupy přijatelnými na trhu.
  Znamená to snad, že finální úroveň indexu se počítá jako aritmetický průměr jednotlivých hodnot indexu? To by bylo pro investora neutrální, kdyby šel trh bokem, výhodné, kdby ke konci období index klesal, ale určitě nevýhodné, kdyby po celé období šel index up.

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 března, 2008

  visvubec jak funguji tyhle fondy? v cem je ten figl toho „garantu“ vkladu? jestli ne, tak radsi sam neinvestuj, jestli ti prijde tahle marketig masaz zajimava

  Odpovědět

 • FL

  10 března, 2008

  Kdybysis precetl poradneco jsem vubec psal, tak si tohle odpustis.
  tak znova „muzete mi nekdo presneji osvetlit jak tyhle zajisteny fondy funguji“ ?

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  10 března, 2008

  Mechanismů je více. Zde např. jeden z nich: dohodne se nákup emise dluhopisů s jistým výnosem do splatnosti. Za tento výnos do splatnosti se nakoupí nějaké deriváty, které jsou postaveny na nějakém podkladovém aktivu, na nějž se hraje.
  Takže investovaná částka je většinově investována do dluhopisů tak, aby při splatnosti byla splacena garantovaná částka. Rozdíl mezi dnešní hodnotou/dnešní cenou dluhopisů a budoucí je investován do derivátů.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  Pokud vím, tak právě pomocí tohodle mechanismu fungují zde zmiňované fondy HSBC.

  Odpovědět

 • Mario

  10 března, 2008

  Struktura garantovaných fondů bývá různá, nicméně velmi jednoduše lze napsat toto: Představte si na určité časové období určitou sumu peněz. Z té sumy vezmete xx% a víte, že za dané období Vám zhodnotí na původních 100%. Část (100-xx)% vezmete a investujete do různých instrumentů. A jak se Vám povede, takové bude zhodnocení nad 100%.
  Nebo lze jednoduše říct, že se banka zajistí forwardy (druhy derivátů) a zbytkem participuje na vývoji podkladu.
  Těch možností je celá řada a jen závisí na fantazii a umu každé banky.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 března, 2008

  K tématice o výkonnosti přihazuji odkaz na zajímavý graf, už jsem ho myslím někde uváděl… http://www.fondshop.cz/index.asp?action=aktuality&aktualita_id=128
  A ještě odkaz na zajímavý pořad 😉 V Černých ovcích testovali finanční poradce…:)
  http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10.03.2008/208452801080310-17:40-1-cerne-ovce-rybicky-prodej-bytu-financni-poradci.html

  Odpovědět

 • OVB (LD Křen)

  10 března, 2008

  Takového kolegu bych nakopal do pr..le. Zajímalo by mě, z jaké byl struktury. To, že chtěl klientce napsat pojistku, by ještě nemusel být takový humus, ale mohl to interpretovat v rámci fin.plánu. To penzijko bylo do nebe volající.

  Odpovědět

 • nezavisly

  10 března, 2008

  540 000? No prece do IZP, nevim o cem tady diskutujete. IZP za 22 500, roční platba a trrraaaddaaa na Maledivy……Kliente plat ty ha-zle, ja si budu uzivat. ::)))

  Odpovědět

 • Zeptejme se na to pana Klabana?

  10 března, 2008

  Kampak by to asi zafinancovali bouchaci z Kapitolu? ze by na produkt konto s 3,5% a vysokou likviditou a nebo na MÚ IZP s vysokým poplatkem….

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Slibil jsem, ze k clanku napisu komentar, takze pojdme na to… (predem se omlouvam za delku)
  1) Prvne musim pochvalit, ze poradce nedoporucil nejake pojisteni s jednorazovym ci mimoradnym pojistnym. Ctenari si asi reknou, ze to je jasne. Ale budete se divit, kolik pojistovaku by to skutecne udelalo.
  2) Nejdulezitejsi nedostatek vidim hned v zadani, respektive ve stanoveni cilu investovani. Mame presne castky, jasny investicni horizont, informaci, ze jde o konzervativniho investora (coz nam ale samo o sobe moc nerika), avsak chybi to nejdulezitejsi. Jake jsou konkretni cile investovani? Jakeho zhodnoceni ma byt dosahovano, nebo jaka suma ma byt za tech napr. 10 let? Je pro nej dulezita konecna suma po deseti letech, nebo preferuje i stabilitu vyvoje portfolia? Jak velky kratkodoby pokles je investor ochotny akceptovat? … bez toho se neda nic konkretniho doporucit a ani nemuzete do budoucna sledovat, zda se Vam dari cile naplnovat, kdyz zadne nebyly definovany. Tezko tedy konkretne hodnotit Vase navrhy z clanku.
  … Mam na tema investicnich cilu jiz pres pul roku rozepsany clanek. Tak snad me to nyni nakopne, abych ho dokoncil. 😉
  3) Obecne doporuceni z prirucek a standardni postupy jsou jednak zastarale a navic nikdy nezohlednuji aktualni situaci na trzich.
  4) 200tis na dva roky
  Existuji kazdopadne zajimavejsi moznosti. Pri dnesni volatilite trhu neni problem najit ultrakonzervativni discount certifikaty s vynosem 7-10 procent na rocni periode v euru (cili je mozne kalkulovat s cca 5-7 procenty v korunach). Na druhou stranu tohle je zatim pro vetsinu poradcu makedonska vesnice a navic nikdy nebudou z principu takove instrumenty zahrnovat do portfolia, protoze za ne nejsou zadne provize. To si muze dovolit poradce placeny primym honorarem. Takze z pohledu bezneho zprostredkovatele se navrhovane reseni (sporici ucet a spol) jevi jako akceptovatelne.
  5) 100tis do nemovitostniho fondu
  Obecne podle prirucek by to nebyl vylozene spatny krok. Ale proc dnes a proc do nemovitostniho fondu? Sam jste v textu uvedl duvody, proc bych ja naopak dnes do nemovitostniho fondu penize nevkladal. Kdyz uz nemovitosti (ale osobne bych se do nich dnes stejne nehrnul), tak to bych radsi zvolil nejakou konkretni nemovitostni akcii (napr. u nas tolik znama Immofinanz), nebo nejaky dobre diverzifikovany index. Ale ne nemovitostni fond, ktery teprve zacina. Takovy fond musi nejprve do portfolia nakoupit nejake nemovitosti, pouzavirat najemni smlouvy atd. Vse musi delat nove. Nema zadne zaruky, coz je pri soucasne nejistote na nemovitostnim trhu docela riskantni. Kdyz ale zvolite zavedenou spolecnost, ta ma mnoho starych smluv s pevne danymi podminkami, tedy daleko jistejsi prijmy z pronajmu apod.
  6) 100tis do LC fondu
  Takova investice nema vubec zadne opodstatneni. Balicek pro ty, kteri nedovedou sestavit portfolio sami. Tak trochu mi to pripomina (i kdyz to neni uplne presne), ze koupite radeji darkovy kos, kdyz nevite, ktera konkretni vec by obdarovanemu udelala nejvetsi radost.
  7) 100tis zajisteny fond
  To je skoro skoda slov. Opet nema zadne opodstatneni. Navic kdyz uz, tak existuji daleko zajimavejsi alternativy k zajistenym fondum. Garantovanych a pologarantovanych produktu je na trhu velmi mnoho s daleko zajimavejsim vynosove-rizikovym profilem. Na druhou stranu musim zopakovat, ze tyto instrumenty bezni zprostredkovatele neznaji.
  8) 40tis … aneb jste poradce, nebo zprostredkovatel?
  Pokud se povazujete za zprostredkovatele a pred zakaznikem tak vystupujete, pak jste postupoval spravne… „Kliente, tady jsou informace a rekni mi, co z toho chces koupit.“
  Pokud ale vystupujete jako poradce, pak nemuzete rict … „Zalezi na klientovi, jakemu statu nebo odvetvi veri, a podle toho vybereme fond.“ Snad jako poradce byste mel jasne rict „Mily kliente, ja bych Vam ve Vasi situaci doporucil investovat do fondu XYZ z techto duvodu…“ Samozrejme ze v konecnem dusledku zalezi na klientovi, do ceho bude investovat. Ale jako poradce mu mate radit a ne se ho ptat, co se mu libi vic.
  9) Cinske a americke akcie
  Pokud volite cinske ci americke akcie v obecne rovine (plosne, napr. prostrednictvim fondu), pak mi nezbyva, nez Vam poprat hodne stesti a pevne nervy. Tim nerikam, ze by se nedaly najit zajimave cinske ci americke akcie. Ale plosne je to zbytecne rizikova investice. Najdete mnoho daleko perspektivnejsich regionu.

  Odpovědět

 • Michal Kára

  11 března, 2008

  Ad discount: Opravdu je to discount? Discount znamena, ze kupujete aktivum se slevou, ale nejste vubec chranen pred jeho pohyby, t.j. pokud jej koupite se slevou 10% a ono klesne do maturity o 15%, jste 5% v minusu. Nemate na mysli spis bonus certifikaty? Tam opravdu mate garantovany pevny vynos pokud aktivum behem zivotnosti nepoklesne pod urcitou hranici.
  Ad nemovitosti: S tim souhlasim. Proc kupovat nemovitosti za plnou cenu, kdyz si je mohu koupit pres podil v jejich vlastnikovi se slevou (casto v desitkach procent). Na druhou stranu tyto akcie mohou jeste padat a konzervativni investor na to nemusi mit nervy.

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Ad discount: Opravdu jsem mel na mysli discount. Bonus certifikaty jsou dnes dle meho nazoru jeste vyhodnejsi, ale preci jen nejsou tak konzervativni jako discount, protoze bariera musi odolat behem cele zivotnosti certifikatu, kdezto u discountu jde jen o koncovy stav pri splatnosti. Aby se ale jednalo o ultrakonzervativni instrument, musite samozrejme zvolit vyrazne vetsi discount (klidne 50 a vice procent) a cap navic vyrazne pod urovni dnesni ceny. Presto se dnes najdou certifikaty s takovouto konstrukci, ktere nabizi vynos az 10% p.a. v euru. A muze za to dnesni vysoka implicitni volatilita, na kterou vetsina lidi nadava (ani se nedivim, kdyz jim akcie padaji dolu), ale na ktere se da take krasne vydelavat. 😉
  Ad nemovitosti: Proto taky ta poznamka, ze ja bych stejne dnes do nemovitosti jeste nesel. 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  21 března, 2008

  Vážený pane Traxlere,
  upřímně jsem rád, že jste se takto obsáhle vyjádřil k článku. Jsem vděčen za každou takovouto nejen pro mne poučnou reakci. Dovolte mne, abych v krátkosti reagoval.
  Nemyslím, že by klient u konzervativní investice chtěl jít do EUR, jak navrhujete. Ale jak jste říkal, možná je to kvůli oné makedonksé vesnici…
  Nemovitostní fond – zrovna Reico myslím má již 5 nemovitostí. A zrovna Immo mne k srdci nějak nepřirostlo. Navíc je to vlastně investice do akcií…
  LC fond – souhlasím s Vámi. Klient si toto může sestavit sám. Otázka je, pokud by poradce přestal pracovat a klient by nového od firmy nechtěl či si s ním nesedl, zdali by se o portfolio staral sám a případně realokoval prostředky. Mám zkušenosti, že si lidé nepohlídají ani výročí fixace u hypoték nebo „pitomých“ 5 let u stavebka…Už vidím „čecháčka“ jak se „hrabe“ ve svém portfoliu. ZATIM na to v ČR nejsme dostatečně gramotní…
  Zajištěný fond? SOUHLASIM ! Byla to otázka spíše „do pranice“… Osobně zajištěné fondy také nemám v lásce, jako většina lidí zde, na tomto webu. Nicméně lidé je dosti žádají ač jim můžete říkat co chcete…vidí 100% nebo 90% a mají „černo před očima“…
  40 tis? Ano, rozumím Vaší argumentaci. Chtěl jsem větou, kterou citujete sdělit to, že se u některých klientů objevili přímo požadavky na dané regiony, sektory kam chtějí investovat. A to ať v tomto průmyslu pracují, věří mu, chtějí jej či si přečtou nějaké věci v novinách. Takovýmto lidem pak opět můžete vymlouvat, slibovat co chcete a stejně si budou trvat na svém. Maximálně s Vámi smlouvu neuzavřou a půjdou do své banky a zainvestují se svou bankovní poradkyní, která jim nic vysvětlovat nebude…
  Toť prozatím vše.
  Ještě jednou děkuji za Vaše sáhodlouhé vyprávění.
  S pozdravem
  P.S.: Hodně štěstí Vám přeji s Vaší „new company“ jak jsem se dočetl v FP. A to myslím upřímně, nijak zle, aby si někdo nemyslel…

  Odpovědět

 • Anonym

  21 března, 2008

  Musim zopakovat, co uz jsem napsal. Pokud jste investicni poradce, tak zakaznikovi davate Vy doporuceni, do ceho ma on investovat. Pokud jste investicni zprostredkovatel, tak zakaznik dava Vam pokyny, do ceho chce on investovat.
  Jako poradce preci nemuzete menit sva doporuceni podle toho, ze se klientovi libi garance u zajisteneho fondu, ci ze se mu libi nejake konkretni odvetvi. Co by to potom bylo za objektivni poradenstvi? To kdyz Vam nekdo rekne, ze se mu libi nabidka televize na splatky, tak mu doporucite, aby si ji tedy na ty splatky koupil?
  Problem samozrejme nastava, kdyz vykonavate obe cinnosti zaroven. Pak zakaznikovi neco doporucite, on ma ale svou hlavu a zada Vam pokyny pro zprostredkovani podle vlastni uvahy. Na tom neni nic spatneho, ma pravo svobodne volby. Pak byste ho mel jen upozornit, ze jim zvolene portfolio je pro nej napr. prilis rizikove apod. Ale Vase puvodni doporuceni nemuze byt ovlivnovano tim, co se klinetovi libi. To delaji prodejci, ne poradci.
  Hezke svatky 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  21 března, 2008

  Jeste to zkusim pro jistotu jinymi slovy, aby me nekdo spatne nepochopil.
  Jako poradce musim zohlednovat objektivni faktory… pozadovany vynos, investicni horizont, maximalni akceptovatelna ztrata… (pisu na toto tema clanek). Ale nemel bych prihlizet k subjektivnim pocitum klienta typu „mne se libi…“ To delaji prodejci (nebo chcete-li carodejove s klientovou dusi), ale s objektivnim poradenstvim to nemam nic spolecneho.
  Argumentace typu „lepsi doporucit neco, co se klientovi libi, nez aby pak sel do banky a uzavrel neco jeste horsiho“ neni obhajitelna. Navic bych jako poradce mel byt schopny klientovi vysvetlit, proc je pro nej navrhovane reseni lepsi nez jeho prvotni subjektivni predstava.
  Uz toho radsi necham, snad to je napsane srozumitelne. 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  22 března, 2008

  Dobrý večer Jene Traxlere, děkuji za snahu v tom rozlišení. Jen bych dodal, že jsem pojem čarování spojil s ovlivněním myšlení klienta k lepšímu, nikoliv jako podporu prodeje čehokoliv, protože to tak klient chce. Právě tohle je fatální chyba, která poradce degraduje na prodejce, i když třeba velmi šikovného. Poradce, který nezvládne emoce své a klienta, nemá naději na dlouhodobé kladné výsledky své práce. Ještě jednou děkuji za váš přínos pro poradce v diskusích. Myslím to upřímně. Napsal byste článek, jaký význam přikládáte třeba vy tomu, že jako investiční poradce potřebujete aby klient rozuměl co mu říkáte a co by investiční poradce měl standardně dělat pro to, aby mu klient opravdu rozuměl? Co děláte vy, než mu na ostro zainvestujete několik milionů CZK? Nebo vám stačí, že něco podepíše a vy jste krytý? Myslím, že se čarování v dobrém smyslu nemůžete vyhnout, i když ten obchod tak nesnášíte.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 března, 2008

  Ok, Pavle, jsem rad, ze sveho carovneho umeni nezneuzivate v neprospech klientu.
  Clanek? To by bylo fajn… ale kdo vi, kdy bych se k tomu dostal. Takze ve strucnosti… Klient musi vsemu podstatnemu rozumet, jinak se driv nebo pozdeji odchyli od doporuceni poradce, to je jasne. Takze vahu tomu prikladam velikou (a take me to stoji spoustu casu). A jak to delam?
  Osobne nemam problem s tim, ze by klient neco zcela nechapal. On nikdy nerozumi uplne vsem detailum, ale dulezite je, aby chapal zaklady – koncept cele sve investicni strategie, neprimou umeru mezi potencialnim ziskem a rizikem, roli jednotlivych instrumentu v portfoliu atd. Je toho hodne.
  A verte, neni to tim, ze by za mnou chodili klienti, co rozumi opcnim strategiim a konstrukcim strukturovanych certifikatu. ;-)) Jde o to, ze kazdemu klientovi dam doporuceni pisemne ve forme planu s cca 20-30 strankami, kde se prave snazim vse „po lopate“ vysvetlit a popsat kazdy instrument v portfoliu. Klient ma cas si ho v klidu projit. Pak si po nekolika dnech nad planem sedneme a vse spolecne probereme. Teprve potom se investice realizuji.
  Nasledne posilam klientum kazdy mesic report jejich portfolia s komentarem k uplynulemu mesici a vyhledem na dalsi vyvoj. Kdyz je potreba, davam jim k tomu i pokyny, jake zmeny maji v portfoliu udelat.
  Ano, neni to standardni pristup bezneho poradce pracujiciho s beznymi klienty. Z me strany to vyzaduje hooodne prace, ze si to asi vetsina poradcu ani nedovede predstavit. Ale plodem te prace je, ze nemam jedineho klienta, ktery by se neridil mymi pokyny a jiz temer rok se mi nestalo, ze by nejaky klient po zpracovani planu odesel (a ridil se vlastni hlavou).
  Carovanim ani obchodem bych to nenazyval. Spise mravenci praci s poskytovanim informaci a vysvetlovanim.
  Pekne svatky a hodne spokojenych klientu. 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  22 března, 2008

  Děkuji, Jene. Myslel jsem si, že náš styl práce je velmi podobný. Nezklamal jste mě. Také vám přeji pěkné svátky a čerstvý vítr do plachet lodi FINEZ.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 března, 2008

  Klobouk dolů pane Traxlere,
  takový přístup považuji za velmi profesionální.
  Přeji Vám hodně úspěchů a spokojených klientů.
  S pozdravem Miroslav Piták

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Jeste bych doplnil jednu vec. Nize se diskutuje, zda ma smysl poslat nezkuseneho klineta k brokerovi. Nekteri tvrdi ano, jini zase, ze pro nezkuseneho klienta jedine podilove fondy.
  Ja rikam, ze to zalezi predevsim na poradci a jeho stylu prace. Ve vetsine pripadu souhlasim, ze poslat nezkuseneho klienta k brokerovi (nebo chcete-li doporucit mu nakup certifikatu a dalsich instrumentu, ktere musi kupovat pres brokera), je podobne, jako hodit neplavce do vody a plav. Nekdy je to ta nejlepsi mozna skola. Ale ne kazdy ji zvladne. Mnoho lidi by se utopilo.
  Pokud ma ale klient zkuseneho poradce, dostane od nej jasne instrukce a pravidelne spolu komunikuji (nestaci se jednou za rok videt na golfu, ale musi spolu byt v kontaktu kazdy mesic), pak je mozne i nezkusenemu klientovi doporucit instrumenty z „vyssi investicni“.
  Alespon takovou mam ja zkusenost.

  Odpovědět

 • Mario

  11 března, 2008

  Pokud klient nechce žádné starosti s vybíráním investice, zvolí si u brokera správu portfolia.

  Odpovědět

 • Michal Kára

  11 března, 2008

  A od jake velikosti portfolia ma takova sprava smysl? Pokud vim, tak „personalizovana“ sprava portfolia minimalne od 2 milionu, spis jeste vice. U nizsich castek je sprava „genericka“ a spis se blizi podilovemu fondu. Pokud se mylim, tak mne opravte 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Co vím, tak některé banky nabízí asset management od 10-15 mega. Podle mého názoru to ale není zapotřebí, efektivně a diverzifikovaně se dá obchodovat i s 500 k, někde jsem narazil na požadavek min. částky 300.000 Kč. Feketivně se dle mého názopru dá vytvořuit jak portfolio složené z fondů nebo certifikátů, 50.000 Kč na pozici se mi zdá dostatečné z hlediska efektivity. Samozřejmě, čím větší je pozice tím lépe.

  Odpovědět

 • Michal Kára

  11 března, 2008

  Jasne, „plnokrevny“ asset management je fakt az od takovych castek.
  Nejde o to, s cim se da obchodovat, ale co zaplati naklady na „personalizovanou“ spravu portfolia. A to podle mne vynos z 300k proste nezaplati. A pokud neni personalizovana, tak je to jen takovy podilovy fond, akorat misto nakupu akcii do fondu se nakupuji rovnou podilnikum. I kdyz je pravda, ze takto je alespon mozno vyuzivat sirsi skalu investicnich produktu (ETF, certifikaty, eventuelne warranty…).

  Odpovědět

 • OTTO

  24 března, 2008

  Tak proč nejdete do státních obligací a kvalitních hypotečních zástavních listů s garantovanou úrokovou sazbou? Nejsem si teď ale jistý jestli minimální investice není taky v řádech 100 tisíců a milionů. Třeba by nám poradil pan Prim. Já se přiznám, že obchoduji jiné instrumenty a toto mám jen z doslechu od kolegů investorů

  Odpovědět

 • Mario

  24 března, 2008

  Koupit HZL není pro fyzickou osobu tak jednoduché jak by se mohlo zdát. Emise/tranše HZL jsou většinou velmi rychle rozebrány a pro retail zbyde zpravidla jen planá naděje, že příště se to povede. S obligacemi je to podobné. Prakticky u nás neexistuje efektivní trh s dluhopisy.
  Navíc při představě, že toto vše zařizuje pro klienta „investiční poradce“, který nemá sebemenší páru jak postupovat, mi vhání na tvář úsměv…

  Odpovědět

 • OTTO

  24 března, 2008

  Tak to jsem netušil, že je pro občany prakticky nepřístupné. Takže fondy, banky atd. shrábnou jistý ůrok někdy i 10-15 % p.a. a lidem kteří si koupili fond, který je napěchován HZL, státními dluhopisy, nebo obligacemi dostanou jen drobek z tohoto zisku.
  Začínám chápat proč autor tohoto článku tvoří portfólio z instrumentů se předpokládaným výnosem do 7% p.a.
  Běžný občan by asi větším garantovaným výnosům a nebo ještě větším s mírným a středním rizikem ani nevěřil. Většina má strop asi okolo 7-10% p.a. a kdo nabízel víc přece zkrachoval jako kampeličky, které nabízeli 12% a víc, že ano.
  Asi to bue stejné s tím když bude někdo tvrdit, že je tichým společníkem a vložené finance mu ročně vygenerují 40-80% nedej bože kdyby to bylo 100-200% ročně. To by si lidé klepali na hlavu.
  Ale taková ubytovna, fast-food s hamburgery, párky v rohíku atd. některé šicí dílny, stavební firmy, poradenské firmy atd. tichým společníkům generují takovéto zisky, ale to je zase jiná kapitola.
  Takže k tématu, děkuji za info, a přiznám se že by bylo dobré v nabídce produktů pro lidi asi něco změnit. Pořád jen životky které udělají se všemi přeplatky na vrácené dani, státnímu příspěvku, zhodnocení atd přez 30 % ale lidé chtějí podobné produkty které budou mít likviditu kratší než desítky let

  Odpovědět

 • Anonym

  25 března, 2008

  Hypoteční zástavní listy s úroky 10 až 15 %?
  Např.:
  Volksbank – kupon 5,3 %, emisní kurz 106,68 % (10 let)
  http://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/emise-hypotecnich-zastavnich-listu-volksbank/
  Hypoteční banka – kupon 6,11 %, emisní kurz 116,79 % (efektivní roční výnos 4,04 %)
  http://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/hypotecni-banka-vydava-hypotecni-zastavni-listy-s-rocnim-vynosem-4-04/
  Česká spořitelna – pohyblivá úroková sazba, emisní kurz 110,08 %
  http://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/ceska-sporitelna-vydava-dalsi-hypotecni-zastavni-listy/

  Odpovědět

 • OTTO

  25 března, 2008

  Na dluhopisy a obligace jsem zapoměl ale budiž.
  Co se týká HZL tak s vámi souhlasím co se týká vámi uváděných 3 příkladů, ale v ČR je přece více bank než 3 že ano.
  Pokud by jsme ČR vynechali a podívali se po HZL v zahraničí, asi by už nemělo moc smysl se bavit o českých. Jak jsem říkal, HZL, dluhopisy a obligace nejsou moje doména a vy jste v této oblasti vštší odborník než já tak sem dejte těch příkladů více ať si čtenáři udělají seriozní obrázek

 • Mario

  25 března, 2008

  OTTO, pro Vaši informaci. Dluhopisy=obligace:).
  Ne, já Vám prostě nevěřím ani nos mezi očima:). Makléř musí složit odborné zkoušky. HZL a dluhopisy jsou součástí testů. Určitě byste se na ně jinak připravoval…

 • OTTO

  26 března, 2008

  Zkoušky jsem nedělal. Nepracuji pro žádnou společnost. Pracuji sám na sebe.
  Jak už jsem psal tyto instrumenty neobchoduji a nejsem na ně odborník , tudíž o nich nevím vše. Ani nevím jestli dluhopisy = obligace a nebo ne.
  Děláte chybu když mi nevěříte ani nos mezi očima, protože nos mám :o) – tohle berte jako legraci, a neurazte se

 • Anonym

  11 března, 2008

  Omlouvám se za pravopisné chyby, jsem nějak od rána mimo.
  Předchozí příspěvek spíše směřoval k tomu, že si budu peníze spravovat sám. Osobně bych někomu peníze do správy nesvěřil, přiklánel bych se ke schématu u nezkušeného klienta, že by měl peníze na svém účtu u brokera a otevíral/zavíral by pozice dle konzultace se svým poradcem nebo by mu dal přístup ke svému účtu.

  Odpovědět

 • Michal Kára

  11 března, 2008

  Nojo, ale to je jako resit problem „kvalita autoopraven“ vysledkem „budu si auto spravovat sam“. Ne ze by to nebylo reseni, v nekterych ohledech i nejlepsi reseni, ale neni to reseni pro kazdeho – ne kazdeho bavi spravovat auto a venovat tomu cas a stejne tak ne kazdeho bavi spravovat svoje finance a venovat tomu cas. A i ty konzultace mne budou neco stat.

  Odpovědět

 • obchodnik

  11 března, 2008

  no vzdyt v poradku. sveris sve preostredky fondu(nemyslim podilovy) nebo brokerovi nebo nekomu kdo ti je bude spravovat. je jen na tobe, jake kriteria si zvolis jako ta klicova pro spravny vyber. i s 540.000 se da udelat dost penez.

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Kdyz date poradci pristup ke svemu uctu, tak ten poradce balancuje na hranici (spise bych rekl za hranici) zakona. 😉
  Ale jinak souhlasim, presne takovy system povazuji za nejvhodnejsi… proto to presne takhle funguje ve FINEZ Investment Management. 😉
  Jeste bych mozna upresnil, ze investor pak jedna na zaklade jasnych pokynu (doporuceni) od poradce. Ma s tim praci par minut parkrat do roka. Pritom ale neztraci kontrolu nad svymi penezi.

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  … a nebo kdyz je investor dostatecne kvalifikovany (jako napr. pan Pitak), tak si samozrejme obchoduje sam, bez pokynu od poradce, toho muze vyuzivat jen k jednorazovym konzultacim. Ale to neni pripad beznych klientu.

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Ma zkusenost je takova, ze aby to bylo vyhodne pro spravce (poradce) i zakaznika, je potreba min. 1mil, s vyssi castkou se pak efektivita automaticky zvysuje. A je jedno, zda se na efektivitu divate z pohledu cisteho vynosu, potrebneho casu, rozložení portfolia… proste pod milion korun nema aktivni sprava moc vyznam.

  Odpovědět

 • Loki

  11 března, 2008

  Vy, pane Traxlere, ale pracujete s lidmi uvědomělími, kteří jsou ochotni za vaši službu platit přímo. Takže se určitě shodneme na tom, že pracujete úplně s jinými klienty než 95% ostatních poradců. Většina klientů nechodí hrát golf a slovo akcie jim přijde pomalu jako sprosté slovo.

  Odpovědět

 • obchodnik

  11 března, 2008

  no a co z toho plyne? ze kdyz za vama prijde klient co tomu nerozumi tak ho poslete do fondu? tak to jste spatny poradce. je to na vas, mu to prodat/vysvetlit. problem je v tom, ze vetsina „poradcu“ je asi tak 3 lekce pred klientem, co se tyka znalosti investovani

  Odpovědět

 • Anonym

  11 března, 2008

  Ano, ja tohle uznavam. Je to o pristupu a schopnostech poradce a zaroven o ochote klienta platit sveho poradce primo a ne prostrednictvim provizi… coz je ale casto opet jen o schopnostech a pristupu poradce, zda to dovede klientovi vysvetlit.

  Odpovědět

 • hruba

  20 března, 2008

  Fondy Pioneer bych nedoporučoval.Jsou drahé s velmi
  nízkými nebo spíše s žádnými výnosy.V porovnání např s fondy Pioneer v Německu nebo Rakousku,je to hnuj.Budu rád za Váš názor,ale osobně bych Pioneer nedoporučoval.

  Odpovědět

 • Petr

  20 března, 2008

  Neházel bych všechny do jednoho pytle. Třeba fond European Potential je velký kvalitní.

  Odpovědět

 • OVB

  20 března, 2008

  Že by byl Rentík drahej? Pěkná hovadina. Poplatek je velmi rozumný ve srovnání s Conseq nebo Wiof.

  Odpovědět

 • Life-Finance

  20 března, 2008

  Poplatek možná ano, ale Conseq myslím, že nabízí kvalitnější fondy než Pioneer.

  Odpovědět

 • life

  20 března, 2008

  V čem jsou kvalitnější? V tom, že investovali velmi lokálně na trhu, kde vydělával každý a kde vlastně není ani možné diverzifikovat portfolio?

  Odpovědět

 • bývalý OVB

  20 března, 2008

  Prosím? Kvalitnější fondy? Jak jste na to přišel že Conseq má kvalitnější fondy než Pioneer?
  To Vám řekl asi Richard Siuda, vidte?

  Odpovědět

 • Anonym

  20 března, 2008

  Prvne asi nejde jen o fondy Conseq, ale obecne fondy, ktere v CR distribuuje spolecnost Conseq IM, tedy take fondy Parvest a Franklin Templeton.
  Dale zalezi na tom, podle ceho posuzujeme kvalitu. Vetsina lidi investuje do fondu za ucelem zisku. Takze asi budeme posuzovat historickou vynosnost jednotlivych fondu. Zde je samozrejme nutne porovnavat porovnatelne. Nikdo napriklad nemuze porovnavat ceske fony Conseq akciovy a Pioneer akciovy, protoze oba maji rozdilne zamereni.
  Ale kdyz budeme porovnavat fondy velmi podobneho zamereni napr. podle vykonnosti za uplynulych 5 let, dojdeme k nezpochybnitelnemu zaveru, ze statisticky ve vice pripadech budou fondy Conseq a spol. vynosnejsi nez fondy z rodiny Pioneer.
  To ale jeste neznamena, ze jedny jsou lepsi nez druhe. Muzeme pouze rict, ze jedny byly historicky na petilete periode vynosnejsi nez druhe.
  Hezky vecer

  Odpovědět

 • Life-Finance

  20 března, 2008

  Přesně tak, nechtěl jsem to dále rozvádět. Brzy by měli být v nabídce zprostředkovatele Conseq i Fondy Credit Suise a Fortis.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 března, 2008

  nemají náhodou WIOF fondy u OVB dvojí poplatky? Jednak WIOFu a jednak Atlantiku, který je zde prodává? Jestli se nepletu, tak to tak je…

  Odpovědět

 • FL

  20 března, 2008

  Pratele, kolegove,
  jake % pocitate vasim klientum pri zhodnoceni izp, za 1000 kc na 30 let? Manazerske struktury to uci nove ovecky s 9%, ale je to opravdu mozne?Navic kdyz zohlednime to,ze u izp ma clovek to co tam dal zpet az 10let,to je snad „vynos“?
  jaky na to mate nazor?

  Odpovědět

 • Anonym

  20 března, 2008

  Muj nazor na hybrid jmenem IZP asi nemusim opakovat, vice kdyztak v editorialu…
  http://investujeme.cz/clanky/editorial-ze-dne-14-1-2008-180/
  K tomu zhodnoceni… zalezi na strukture portfolia… ale i kdyz date vse do akcii a dokonce z toho velkou cast do rozvijejicich se trhu, myslim, ze 7% p.a. je u IZP maximum. S 9% bych na tricetiletem horizontu rozhodne nekalkuloval.

  Odpovědět

 • Life-Finance

  20 března, 2008

  Já bych počítal s 6 nebo max. 7%. I když dnes už můžeme investovat přes IŽP do Brick fondu a podobných volatilních investic.

  Odpovědět

 • FL

  20 března, 2008

  Neni to trosku malo? Kouknete se na vysledky trebas Cleveru investu, trebas cz akcie..me se to nezda zle. a 9 % vypada velmi realne dle vysledku v minulosti dosazenych

  Odpovědět

 • FL

  20 března, 2008

  Pratele, kolegove, jake % pocitate vasim klientum pri zhodnoceni izp, za 1000 kc na 30 let? Manazerske struktury to uci nove ovecky s 9%, ale je to opravdu mozne?Navic kdyz zohlednime to,ze u izp ma clovek to co tam dal zpet az 10let,to je snad \“vynos\“? jaky na to mate nazor?

  Odpovědět

 • Franta Kocorek

  20 března, 2008

  Pratele, kolegove, jake % pocitate vasim klientum pri zhodnoceni izp, za 1000 kc na 30 let? Manazerske struktury to uci nove ovecky s 9%, ale je to opravdu mozne?Navic kdyz zohlednime to,ze u izp ma clovek to co tam dal zpet az 10let,to je snad \“vynos\“? jaky na to mate nazor?

  Odpovědět

 • FL

  20 března, 2008

  omlouvam se,nejak mi zazlobil prohlizec.

  Odpovědět

 • Anonym

  20 března, 2008

  Take me to nejak zlobi, vzdy se mi po odeslani prispevku zobrazi chybova hlaska, vypada to spise na problem serveru.

  Odpovědět

 • Test

  21 března, 2008

  Omlouvám se za testovací názor – na základě vašich podnětů hledám případnou chybu.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 března, 2008

  Při odeslání příspěvku se objeví chybová hláška „Database error: Invalid SQL: INSERT INTO discussion_opinion(discussion_id, parent_opinion_id, member_type, subject, content, nick_name, author_host, inserted, member_id) VALUES (8231, 24213, ‚member‘, ‚RE: RE: spam‘, ‚Omlouvám se za testovací názor – na základě vašich podnětů hledám případnou chybu.‘, ‚Test‘, ‚88.103.35.82‘, NOW(), 43)
  MySQL Error: 1227 (Access denied; you need the SUPER privilege for this operation)
  Session halted.“
  Názor se ale přidá. Chybu jsem již nareportoval programátorům.
  Za dočasné potíže serveru se omlouvám.

  Odpovědět

 • kubik

  21 března, 2008

  Jsem také před otázkou,kam dát peníze,a jsem opravdu zděšen doporučeními do fondů,jediná cesta jsou akcie,na krátkou dobu,než je všechny nakoupím je nějaký účet s 3-4%,akcie je nutné rozložit alespoň na čtvrtiny-EU,US,VB,ČR,možná ta indie nebo rusko,to se poradím asi s brokerem,s těmi 10 lety je to tak že to může být i 20let,nebo akcie mohou dědit potomci,akorát nevím co budou dědit z rozkradeného fondu(živě vidím 150kg manažery a jejich výplaty a odměny),to raději dám do krachujících bank které jsou nyní za pusu,možná budou za pusu i za pět let,ale za 10 to může být lepší,také euro za 20 let může mít 10x menší hodnotu než usd,ale myslím že rusko na tom bude velmi dobře,ropa a plyn půjdou neskutečně nahoru.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 března, 2008

  Cituji: akcie je nutné rozložit alespoň na čtvrtiny-EU,US,VB,ČR
  Proč se domníváte, že akcie je nutné rozdělit USA, EUR, VB? Z hlediska regionů je korelace vysoká, takže nemá toto rozdělení význam. Jedině, že by jste provedl sektorové rozložení investic. Já USA několik let nevěřím a poslední rok mi dal maximálně za pravdu.

  Odpovědět

 • OTTO

  24 března, 2008

  Určitě je dobré se poradit se skušeným brokerem, kterému jde o o to aby klien vydělal minimálně kolik klient chce a nejde mu jen o poplatky za zprostředkování obchodu jako je to zvykem u většiny brokerů ( existují vyjímky a je to dobře )
  Co se týká akcií tedy indexových tak pokud máte možnost spekulace na pokles tak to můžete udělat s jakýmkoliv indexem at už americkými, evropskými,nebo asijskými. Trhy půjdou ještě hodně dolů. Jednotlivé akcie jsou na tom jinak. Některé půjdou dolů a některé naopak v velmi posílí.
  Další jistotou je oslabování dolaru vůči Euru i dalším vysoce úročeným měnám až na pár vyjímek.Japonský jen bude naopak nadále posilovat což může uvrhnout do recese i Japonsko což je momentálně velice reálný scénář. Slyšel jsem že některé instituce nabízejí instrumenty s podkladovým aktivem tvořeným carry trades měnou, nebo koši měn. Roční výnosy jsou vyšší než zmiňované 3-7% investiční možnosti o kterých autor článku píše.
  Poslední kapitolou jsou komodity které budou po korekci které právě tyto dny probíhá opět posilovat. Zejména jde o Ropu která může sice vyklesat mezi 95 max 85 v nejbližších týdnech ale do poloviny srpna bude na ceně mezi 120 – 130 dolary za barel v horším případě pro ropné býky jen mezi 110 až 120 USD.
  Zlato by podle mého názoru do konce srpna mělo překonat 1200 až 1300 USD za unci, možná více.Co se týká ostatních kovů cena má jít dolů ale nejistota na finančních trzích šroubuje jejich ceny nahoru protože investoři stahují své peníze z jiných trhů. Stejná písníčka je u potravinářských komodit kde je díky oslabujícímu dolaru a zvýšené poptávce z Číny, Indie, Větnamu atd, snížení osevních ploch některých plodin, poviné přidávání přísad do benzínu a nafty v EU které se z některých plodin získává jsou činitele které předurčují komodity k růstu. Je třeba se poradit s Brokerem který se jednotlivými komoditami zabývá protože navzdory všem zmíněným faktorům se komoditní obchodování řídí sezónami a od toho se odvíjí i ceny a to je třeba vědět a podle toho zvolit vstup a výstup z trhu. Určitě by nebyl na škodu nejaký Warantík s dostatečnou pákou .Pokud chcete investovat peníze na několik let zapomeňte na burzy a kupte pole na vhodném místě, kde se plánuje změna na stavebni pozenmek, a nebo kde je možné požádat o změnu územního rozhodnutí a je reálné že žádosti bude vyhověno. Pak pozemek rozparcelujte. Jednu parcelu prodejte za stržené peníze nechte všechny parcely zasíťovat a buď je jednotlivě prodejte, nebo si někoho najměte a pusťte se do developerské činnsti. Zajistěte projekty domů, nebo obytného domu, zajistěte veškerá povolení, nechte vše postavit a pak buď pronajměte, prodejte, nebo část pronajměte a část prodejte. Je dobré si na toto také najmout někoho kdo tomu rozumí protože pozemky i nemovitosti jsou vlastně komodita a podléhají různým trendům i sezonám, přesněji cyklům, jako to vidíme ve vyspělých ekonomikách jako je Austrálie, Kanada, USA atd.

  Odpovědět

 • Anonym

  24 března, 2008

  Se spekulaci na pokles akciovych indexu a na opetovny rust ropy bych byl opatrny. Ano, je to jeden z moznych scenaru. Ale prezentovat to jako jasnou vec?!?! Ja bych do takove spekulace dnes nesel. Mimochodem, nepsal jste nekde, ze jste burzovni makler??? Zadny seriozni makler by nemel vestit z kristalove koule. Jiz podruhe musim reagovat stejnym zpusobem… Vas prispevek pusobi velmi duveryhodne. ;-))

  Odpovědět

 • Mario

  25 března, 2008

  Tomu, že je burzovní makléř věří snad už jen on sám:)

  Odpovědět

 • OTTO

  25 března, 2008

  Řešení je velice snadné. Čas ukáže :o)
  Co se týká věštění z koule tak tomu se nevěnuji.
  Uplně mi stačí frafové formace na většině indexů a nepříznivé fundamenty kterých jsme svědky každý den.
  A ropa? Grafy, sezona i situace na trhu hovoří jasně.
  Ano může se stát něco vyjimečného, ale to neovlivní trend dlouhodobě, leda že by pánové z OPECu vzali zpět to,že když ropa klesne pod jimy stanovenou cenu sníží produkci ropy, aby tím zvedli její cenu

  Odpovědět

 • Anonym

  25 března, 2008

  Ja bych netvrdil, ze jsme kazdy den svedky nepriznivych fundamentu, spise bych to nazval pesimistickou medialni masazi. Nikde neni vylouceno, ze trhy nebudou nadale klesat. Ale osobne povazuji dnesni situaci za vhodnou k nakupu long, idealne s dostatecnou ochranou proti poklesum (napr. formou bonus certifikatu). Ale ciste spekulovat na pokles? To uz bych radsi hral ruletu.
  A ropa? Tahle komodita je (dle meho nazoru) zrala na poradnou korekci a na nejaky opetovny rust vyrazne pres hranici 100 USD bych si rozhodne nevsadil.
  Je to samozrejme vec nazoru. Kdyz clovek investuje, vzdycky na sebe bere riziko, ze se ve svem nazoru myli. Takze mne osobne nevadi, ze zastavate jiny nazor. Treba mate pravdu a ja se pletu. Ale nelibi se mi, jakym tonem jste ho zde prvne i nyni prezentoval jako hotovou vec. Trh nikdy nehovori jasne, maximalne ve zpetnem zrcatku.

  Odpovědět

 • OTTO

  26 března, 2008

  To že index spotřebitelské důvěry klesl na pětileté minimum se mi nezdá jako mediální masáž, ale asi jste myslel jiné “ špatné fundamenty „. Mě přijde jako mediální masáž spíš to, že trhy dosáhly dna a že posledních pár dní bylo růstových, rallye atd.
  Co říkáte na grafovou formaci hlava, tělo, ramena na SP 500 která se tam krásně tvoří? Ted půjdou trhy chvíli nahoru a pak nastane obrovský rychlý propad. FED už bude mít vystřílené náboje v podobě snižování úrokových sazeb a bude veselo. Jen aby kvůli posilujícímu jenu neupadlo do recese ještě Japonsko což je v tuto chvíli velmi pravděpodobné. Čas ukáže.
  Třeba ukáže se sem se spletl já, nejen ohledne shortu, ale i ropy.

  Odpovědět

 • Honzajs

  26 března, 2008

  Co se týče úroků, Fed už má vystříleno.
  Vždyť výnos 3-měsíčních T-Bills je aktuálně 1,2%, tedy cca na poloviční hodnotě sazby Fedu.
  A veselo bude. Píšu o tom na svém webu:
  FED je do značné míry mimo hru
  Klíčem k rozběhnutí či nerozběhnutí krize bude zdraví bank, a to nejen rozvah, ale zejména podrozvah.
  KLÍČ JE TOTIŽ UKRYT V DŮVĚŘE A S NÍ SPOJENÉM RIZIKU PROTISTRANY.
  Investor utrpí ztrátu ne z důvodu špatné investice, ale krachu protistrany. Derivátové pozice jsou o několik řádů vyšší než kapitalizace trhů.
  Pádem Bearn Stearns (podle mého názoru to byl profesionálně odvedený run na banku) vypadl z pomyslné hráze docela velký kámen. To pevnosti hráze nepřidá. JPM dostal sice garance na 30 mld aktiv, ale derivátové pozice Bear Stearns byly o 2 řády větší. 90% všech derivátů jsou sjednány přímo mezi účastníky. Případná neschopnost Bearn Stearns dostát svým závazkům v oblasti derivátů by tak mohla ohrozit i další banky. A měli bychom tu lavinovou reakci, které se Fed snaží za každou cenu zabránit.
  Pokud pád Bearn Stearns zůstane ojedinělý, finanční systém se zachvěje, ale má šanci to ustát. Poku by ale padla další velká banka, byl by to pro systém velký otřes. A to je podle mne pravděpodobné – spekuluje se třeba o Lehman Brothers.
  Avšak tohle žádné pumpování peněz do ekonomiky nevyřeší. Fed je tedy do značné míry mimo hru.
  http://honzajs.porcus.cz/home/
  http://honzajs.porcus.cz/aktualni_rizika/

  Odpovědět

 • Anonym

  26 března, 2008

  Zrovna index spotrebitelske duvery je ciste pocitovy ukazatel, ktery nema s fundamenty nic spolecneho a je do znacne miry ovlivnovan prave tim, o cem a jak se mluvi v mediich.
  To, ze je pri urcitem zobrazeni historickeho vyvoje na grafu mozne s trochou fantazie pozorovat urcite obrazce, me skutecne netrapi.
  Mozna se mylim, ale neverim tomu, ze by trhy mely nejak radikalne padat.

  Odpovědět

 • OTTO

  26 března, 2008

  To že ceny domů v USA za leden 2008 meziročně poklesly o 11,4% což je nejvýraznější pokles indexu SP od roku 1987 asi také řadíte do stejného pytle jako index spotřebitelské důvěry. Index jako index.
  To, že vás netrápí grafové formace, jasně vypovídá o tom, že neobchodujete a vaše předpovědi ohledně ropy a akcií jsou tím degradovány na výkřiky do tmy, ať už jste podepsán celým jménem, nebo jen jménem a nebo anonymě.
  Počkejme si ale a uvidíme jestli vaše věštění z křištálové koule, nebo moje technická analíza + dostupné fundamenty budou blíže realitě.
  Dnes vyšel na světlo odhad Banky Goldman Sachs, že celkové stráty hypoteční krize budou okolo 1200 miliard dolarů a bankovní sektor si z této částky připíše okolo 460 miliard ztrát, zbytek ztrát připadne na ostatní odvětví trhu.

  Odpovědět

 • Anonym

  26 března, 2008

  K indexum… skoda slov… michate merunky se svestkama.
  Nejsem intradenni obchodnik. Znamena to, ze tim padem ztraci muj nazor na vyznamu? Zajimava uvaha. Co treba takovy Warren Buffet, jeho nazory jsou podle Vas take pouhym vykrikem do tmy?

  Odpovědět

 • OTTO

  26 března, 2008

  podle mne nejste obchodník vůbec, když se vysmíváte technické analýze, a zprávy které ostatní nazívají fundamenty za fundamety nepovažujete.
  V míchání ovoce vám nesahám ani po kotníky.
  Také nejsem intradení obchodník, ale jak poziční tak intradení obchodníci se řídí technickou analýzou a sledují kurzotvorné fundamenty, což podle vašich reakcí vy neděláte takže způsob vašeho obchodování je mi zcela neznámý.
  A když si chcete brát do úst Warrena Buffeta tak si nejdřív pořádně zjistěte jak se on dívá na technickou analýzu a fundamenty. Navíc se musím smát protože on je jeden z těch který propad trhů očekává.
  Pro kterou , že to pracujete společnost?

 • Anonym

  26 března, 2008

  Vazeny OTTO, toto je muj posledni prispevek do tohoto vlakna, opravdu nehodlam vice ztracet cas dohadovanim.
  Technicke analyze jako celku se nevysmivam a verte nebo ne, nektere „technicke ukazatele“ beru pri svych uvahach v potaz. Ale zrovna tim, ze si lze na grafu domyslet urcite obrazce, se opravdu neridim a jako argument pro nakup ci prodej mi to prijde trochu usmevne.
  Vic uz zde na muj prispevek prosim nereagujte. Mame odlisne nazory a tim to uzavreme.
  Hezky den

 • OTTO

  27 března, 2008

  Radím vám aby jste dnešní článek na investujeme.cz ( EUR/USD vyrostl za 2 dny o 420 bodů ) nečetl!!!
  Píše se tam o technické analíze, grafových formacích i fundamentech a zbytečně by vás tento článek mohl rozladit. Je vidět, že už teď toho máte dost, když píšete, že toto je váš poslední příspěvek do tohoto vlákna a prosba, abych už na váš příspěvek více nereagoval.
  Toto je tedy moje poslední reakce na kterou nemusíte reagovat. Psal jste, že ta minulá byla už poslední reakce v tomto vlákně

 • OTTO

  30 března, 2008

  Pane Trxlere průšvih!!!!!!!!!
  Demagogie se dostala už i na investujeme.cz!!!!!!!
  19.3.08 se na investujeme objevil článek od pana Jaroslava Tupého – Indikátory v technické analíze.
  Kdyby tam psal o trendových kanálech, suportech a rezistancích, indikátorech, oscilátorech a smíšených tak by se to dalo ještě překousnout, ale on tam píše o grafových formacích. Je to nákej analitik z X-Trade Brokers. Díval jsem se na jejich stránky a oni pořádají školení a grafové formace vyučují. Pane Traxlere uznejte nejsou to blázni??? A prej jsou jedni z největších brokerů v ČR umožňující obchodování na světových akciových burzách, komoditních burzách i forexových burzách, dokonce i opčních burzách.
  Fondy, pojistky a penzijko nenabízejí!!! Pane Traxlere, to jsou ale blázni co?

 • OTTO

  30 března, 2008

  Pane Traxlere omlouvám se že jsem vaše jméno ochudil o písmeno a.

 • Jan

  29 března, 2008

  Vazeny pane OTTO,
  je mi vcelku jedno jakou nazorovou hladinou se prezentujete. A neprispeji zadnym logickym argumentem do Vasi zasvecene diskuse.
  Jedno vim jiste, vzdy budu vice brat nazor cloveka, ktery neudela v KAZDEM, a ted pozorne ctete v KAZDEM, svem prispevku bazalni gramatickou chybu.
  Carky, vem to cert, ale vyrazy jako „technicka analiza“, „nazivat“ „investice… byli“ (clanek o Dubaji).
  Muzete byt disgrafik a je mi to jedno, mohl jste byt na zakladce sigr a na cestinu kaslat a je mi to jedno, ale Vy si neuvedomujete jak klesate v ocich nas, kteri Vase prispevky ctou, jsou otevreni poslechnout si jakykoli nazor a nejsou polarizovani a Vy je ani neumite radne predvest?
  Pro me je to voditko, ze pisete nazor jen pro nazor, ze nad tim nepremyslite, ze Vase komentare jsou ovladnuty emocemi a hlavne, ZE SI JE PO SOBE ANI NEPRECTETE!
  Copak jak mam „naslouchat“ nekomu, kdo si vlastnich slov nevazi na tolik, aby si je po sobe precetl, jaky ma pak asi prispevek vahu?

 • OTTO

  29 března, 2008

  Vážený pane Jane, je mi líto, že pravopisné chyby v mých příspěvcích vám působí taková muka. Já s vámi souhlasím, že akademické vzdělání které nemám by mi zajistilo vynikající pravopis bez chyb, ale pro mě je daleko důležitější finanční a emoční vzdělání.
  Možná znáte známý přípříběh o chudém nevzdělaném chlapci, kterého otec přivedl k rabínovi a prosil ho ať ho vezme jako zvoníka v Mukačevu. Když rabín zjistil, že neumí číst a psát tak otci vysvětlil, že zvoníka dělat nemůže, protože gramotnost je pro tuto práci podmínka.
  Rabín si vzal chlapce stranou a dal mu peníze se slovy : kup tabák a prodej ho na trhu. Ze zisku si ber méně než polovinu a za zbytek zase nakup tabák a prodej na trhu a takhle to dělej pořád dokola.
  Chlapec poslechl a během několika let se stal nejbohatším mužem v kraji. Podalších letech kdy už vlastnil továrny a byl jedním z tabákových králů se mu naskytla příležitost výhodně koupit jednu americkou tabákovou firmu.
  Odjel tedy do ameriky a když měl podepisovat smlouvy všechny přtomné ohromil tím, že jim oznámil, že neumí číst a psát a proto memůže podepsat smlouvy. Američané byli v šoku a říkali mu jednohlasně.
  Vy neumíte číst a psát a dotáhl jste to tak daleko? Představte si kam by jste to mohl dotáhnout kdyby jste uměl číst a psát.
  A on jim odpověděl, že by z něj byl zvoník v Mukačevu.
  Ano v češtině mám mezery, ale investujeme je o investování a to mi jde a ne o tom kolik má kdo hrubek v příspěvku.
  Vždyť i každý článek co sem dají nejdřív projde korekturou, a já osobně necítím potřebu nechávat své pčíspěvky procházet korekturou.
  Pokud vám to vadí tak moje příspěvky jednoduše nečtěte

 • Jan

  30 března, 2008

  Dobre odpoledne OTTO.
  Tento pribeh znam s jahodami.
  Chtel jsem Vam pouze rict, ze ve chvili, kdy po sobe prispevek neprectete, protoze kdyby ano, ty chyby by Vas bily do oci, pro me to znamena ze Vam je skoro jedno co sem pisete. Ze je hlavni kvantita a ne kvalita.
  Ja Vase prispevky dal cist budu, stejne jako prispevky jinych uzivatelu, kteri prispivaji do diskuse.
  Daval jsem Vam pouze zpetnou vazbu na to, jak Vase sdeleni pusobi. A to za ucelem Vas pouze informovat. To jestli diky tomu prodate tabak, mene nez pulku ze zisku si nechate a za zbytek koupite, je jen a jen na Vas. Tak to preci chodi ne? 🙂
  Mejte se dobre. Jdu zalezt zpet do sve anonymity radoveho ctenare.

 • OTTO

  30 března, 2008

  Děkuji za vaši starost a péči.
  Napadlo vás, že si to po sobě můžu číst, ale zkrátka v češtině nejsem přeborník? :o)
  A co se týče té anonimity tak pan Traxler by vám za ní pěkně vyčinil. Vadí mu to ještě víc než vám moje gramatické a stilistické nedostatky takže pozor na něj :o)

 • Jan

  30 března, 2008

  Napadlo 🙂 o to je ale horsi, ze termin „technicka analyza“ jednou napisete dobre, podruhe spatne pak trikrat dobre a pak zase spatne. Z toho usuzuji, ze to nedelate.
  Stejne tak mezera , pred carkou.

 • OTTO

  30 března, 2008

  Z toho jasně vyplývá, že korekturou bych se neuživil, zato vy na to máte velké předpoklady

 • Anonym

  26 března, 2008

  Zveřejňování malých zisků nebo spíše velkých ztrát některých institucí bych za nepříznivý fundament označil.
  Zkuste nám to Jene s tou ropou osvětlit.Mám totiž opačné vjemy,co se týče této komodity.

  Odpovědět

 • Anonym

  26 března, 2008

  Ad zverejnovani ztrat… jde o nektere spolecnosti, ne o vetsinu trhu. Trhy mohou dale stagnovat, mohou i klesat, nebo mohou take rust. To s jistotou nikdo nevi. Troufam si ale tvrdit, ze pravdepodobnost dalsiho vyrazneho poklesu je mensi, nez pravdepodobnost stagnace (ci mirneho poklesu, ci rustu). Proto nevidim smysl ve spekulaci na pokles. Jak jsem uz zminoval v predchazejicich prispevcich, radeji bych nakupoval, ovsem idealne s dostatenym ochrannym polstarem proti mirnym poklesum.
  Ad ropa… dle meho nazoru neni stavajici cena nad 100 USD zalozena na realne poptavce. Domnivam se, ze uz byla cena vyhnana spekulativnimi obchody dost vysoko na to, aby rostla jeste vyrazne vys. Proto bych ropu na long rozhodne nekupoval. Navic je zde vyrazne riziko pokracujiciho poklesu dolaru, takze investor na long do ropy musi od zacatku kalkulovat se ztratou diky menovemu kurzu.
  Selskou uvahou hodnotim obe investice jako zbytecne rizikove bez nejakeho extremne zajimaveho potencialniho vynosu (jehoz dosazeni navic oznacuji za malo pravdepodobne).

  Odpovědět

 • FL

  21 března, 2008

  Pratele,
  ted jsem narazil na klienta, jez mel poradce z 3pismenkove spolecnosti, a ten mu doporucit akcie na pul roku, conseq, klient mu vyslovne rekl,ze to chce do pul roka na bydleni,nicmene poradce porad,ze to je lepsi takhle a ze ty penize nebudou „lezet ladem“ (provize),nakonec skoncili v Consequ
  Nezda se vam to trosku neodborny?klient samozrejme je po roce cca na 85% puvodni hodnoty..muze se ted nejak branit?

  Odpovědět

 • fincentrum?

  28 března, 2008

  Myslim, ze pan Biben z fincentra o tom taky vi sve.. Sice neni z tripismenkove organizace, ale je to uplne to samy.. Aneb investice? na pul roku? akcie, jasne!

  Odpovědět

 • insider

  28 března, 2008

  🙂 nicméně právě pan Biben před přechodem do Fincentra dlouhá léta působil právě v OVB, takže máte pravdu, že je to jedno.

  Odpovědět

 • Jan

  30 března, 2008

  Já dopadl s OVB úplně stejně.Co mě překvapilo nejvíce, bylo hulvátské vedení pan Gramlich, paní Martincová a jejich právní zastoupení. Jejich jednání je jednáním pirátů a nejsprotších gaunerů.

  Odpovědět

 • Jan Švejla

  20 října, 2009

  Chápu, že velký procenta jsou lákavý. Na druhou stranu 540 tis. nejsou až zas tak velký peníze a proto si myslim, že se nevyplatí trávit tolik času s rozložením investice: i když se člověku podaří vychytat ňáký to procento navíc, moc peněz navíc z toho není.
  Teď když J&T banka přišla se solidnim úrokem 4% p.a., tak je podle mě jednodušší to tam bez zbytečnýho papírování šoupnout a nechat si nabíhat procenta. Možná nabíhaj pomaleji než jak to je popsaný v tomhle článku, ale ja s tím aspoň nemám žádnou práci.

  Odpovědět

 • Ivana

  20 října, 2009

  Tak pokud budu uvažovat takto, tak to raději vložím na WPB TÚ. Nyní 5,95% na 60 měsíců
  Na 2 roky je to za 5,55%,na 18 měsíců 5,25%. + možnost získat dalších 6000,- k tomu navíc.

  Odpovědět

 • Mirek Pečenka

  26 října, 2009

  Družstvu bych prostě nevěřil, nemůžu si pomoct. Malé banky nemají u mne takovou důvěru jako velké, ale pořád o míle větší, než družstva – důvodů je víc.

  Odpovědět

 • pq

  13 února, 2011

  Zkuste: http://www.akcieporadim.cz

  Odpovědět

 • MilanK

  23 dubna, 2015

  V případě investování podobné částky bych se určitě obrátil na odborníka. V článku je vše pěkně popsáno, rozděleno portfolio klienta. Nedávno jsem se potkal s p. Františkem Židkem a musím říct, že se jedná o obdobné rozdělení mé investice. Větší část investice jsem vložil do dluhopisu společnosti GTI a výhodou je, že finance mám k dispozici. Zatím jsem spokojen a musím říct, že peníze mi stále rostou. A jsem rád, že i tento článek mě ujistit, že to opravdu i takto funguje.

  Odpovědět