CZK/€ 24.710 -0,02%

CZK/$ 22.791 +0,20%

CZK/£ 28.835 +0,15%

CZK/CHF 25.074 -0,39%

Text: Jan Dvořák

02. 09. 2008

139 komentářů

Jsou banky z nejhoršího venku?

 


 

Optimisté nejčastěji argumentují následujícím:

 • Situace podle médií vypadá vážnější, než jaká je ve skutečnosti.
 • Žádný velký credit crunch se nekoná, objem úvěrů poskytovaných bankami naopak neustále roste.
 • Delikvence u standardních úvěrů je minimální a pohybuje se na úrovni kolem 1 %.
 • Americká ekonomika není v recesi; pokud bude, tak jen velmi mírná.
 • Největší ztráty bank jsou již za námi.
  Dnešní odpisy bank jsou částečně snížením rekordních zisků minulých let. Vždyť aktiva dodnes nesla úroky, v momentě vzniku generovala další poplatky atd. Tento druh příjmů teď vypadne. Zisky z let 2003 až června 2007 byly extrémní. I po skončení odpisů se zisky bank této úrovni budou přibližovat velmi obtížně.

  Pro zdravé fungování banky je podle mého názoru třeba spojení 3 faktorů: zdravých aktiv, zdravé kapitálové struktury (pasiv) a „zdravého“ managementu společnosti. Proto se na banky podívám zejména z těchto 3 hledisek a k tomu přidám poznámku k makroekonomickému vývoji USA.
  • Co ukrývají aktiva bank?
  • Co ukrývají pasiva bank?
  • Co ukrývají kanceláře?
  • Globální vývoj
  • Kdo to celé odskáče?
  REKLAMA

  Co ukrývají aktiva bank?


  Podle mého názoru ukrývají aktiva ještě velké množství zárodků pro budoucí problémy. Podívám se na některé z nich.
  Potenciální problémové hypotéky
  Problémy bank nejsou u konce. Před námi jsou ještě minimálně dva až tři roky výrazných odpisů bank. To vše za předpokladu relativně měkkého přistání americké ekonomiky. Jde o to, že během následujících let postupně vyprší tzv. „tease“ období různých druhů úvěrů občanům. Po ukončení tohoto období dochází k výraznému zpřísnění podmínek a růstu úroků a splátek. Pokud by ceny nemovitostí nespadly, byl by úvěr refinancován a k tomuto navýšení splátek by nedošlo.

  Krize v sektoru subprime hypoték trvá již rok. Hrozí však postupný přesun do dalších sektorů. Následný graf od Credit Suisse z jejich zprávy je názorný a zobrazuje objemy hypoték podléhajících výrazným změnám podmínek.
  V poslední době se začíná mluvit o problémech v sektoru Alt-A hypoték. Právě tento sektor by měl být jedním z nositelů problémů pro závěr roku 2008 a rok 2009. Mezi investory však panuje relativně malé povědomí o tom, co to vlastně Alt-A je. Proto trochu zeširoka:

  Pro hodnocení hypoték se v USA používá tzv. FICO scoring. Žadatelé jsou hodnoceni podle tří základních skupin kritérií – schopnost splácet, poskytované zajištění a úvěrová historie klienta. Pokud klient splňuje všechny tyto parametry, je zařazen do „A“ kategorie – prime.

  Pokud klient během splácení spadl z „A“ do „B“ nebo dokonce „C“, tak v drtivé většině případů to bylo z důvodu ztráty zaměstnání a následné neschopnosti splácet úvěry. Najednou jejich úvěrová historie obsahovala negativní záznam. Právě pro tyto lidi byly vytvořeny subprime hypotéky s režimem 2 + 28. V prvních dvou letech byly podmínky nastaveny velmi mírně s výrazným přitvrzením úroků a splátek od třetího roku. Předpoklad byl, že po dvou letech bezproblémového splácení získají klienti zpět svou důvěryhodnost a díky pozitivní úvěrové historii budou schopni refinancovat půjčky již za pomoci standardní prime hypotéky. Ke zhoršení podmínek tak nemělo nikdy dojít. Pokles cen nemovitostí však udělal čáru přes rozpočet a důsledky vidíme.

  A nyní konečně k Alt-A hypotékám. Alt-A hypotéky jsou produkt bubliny. Byly vymyšleny pro lidi s dobrou úvěrovou historií, avšak aktuálně bez potřebných příjmů a zajištění. Často se ani nevyžadovalo potvrzení o příjmech. Proto se pro ně vžilo označení „liars loans“. Tyto hypotéky se dnes stávají čím dál tím větším problémem. Jejich delikvence prudce roste (více než 90 dní po splatnosti je již přes 13 % Alt-A hypoték) a blíží se delikvenci subprime hypoték. Vlastně se ani není co divit, vždyť v obou případech jde o hypotéky poskytnuté lidem nedosahujícím „prime“ hodnocení. Většina přehodnocení podmínek včetně úrokových sazeb pro subprime hypotéky je již za námi, avšak tentýž proces pro Alt-A hypotéky se teprve rozbíhá. Lze tedy čekat další nárůst delikvence a ztrát plynoucích z těchto hypoték, zejména koncem roku 2008 a v průběhu roku 2009.

  REKLAMA

  A co nás čeká v letech 2010 a 2011? V roce 2010 ještě bude probíhat výše popsaný proces u Alt-A hypoték. Zároveň se v roce 2010 rozběhne změna podmínek u Option ARM hypoték, když vyprší úvodní pětileté období. Dlužníci mají nyní možnost si vybrat, jak budou své hypotéky splácet. Je stanovena pouze minimální výše splátky, která však nepokrývá ani úroky, a vlastně tak dochází k navyšování jistiny. Splátky takových dlužníků vyskočí poté často na dvojnásobek do té doby placené splátky. To hrozí další vlnou delikvence úvěrů, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že většina těchto hypoték je ve státech s největším nárůstem cen nemovitostí – Nevada, Florida, Arizona nebo Hawai.
  Aktiva nemající férové ocenění
  V poslední době se často operuje s aktivy klasifikovanými do Levels 1 až 3. O co jde?

  Level 1 – aktiva s existující tržní cenou
  Level 2 – aktiva bez existující tržní ceny; oceněná modelem, který pracuje s tržními cenami parametrů modelu
  Level 3 – aktiva oceněná modelem, kde vstupy do modelu jsou výhradně odhady managementu a není tam žádný vstup tržní ceny


  Již aktiva v Level 2 jsou oceněna s otazníkem, neboť neexistuje objektivní tržní cena. Ale aktiva klasifikovaná v Level 3 jsou oceněna dle přání managementu banky. To není zrovna objektivní forma ocenění. Stává se, že banky, než aby vykázaly ztrátu aktiv v Level 2, tak je raději přesunuly do Level 3.

  Růst aktiv v Level 3 lze tedy klasifikovat jako „odložené ztráty“. Některé banky (např. Goldman Sachs či Citibank) mají v cenných papírech oceněných pouze vlastním modelem bez jakékoliv skutečné tržní ceny (Level 3) větší množství prostředků, než je jejich vlastní kapitál. Tomu neříkám bezpečná banka .

  Hodně se to podobá modelu, který americké banky aplikovaly při bankovní krizi roku 1980 na nedobytné pohledávky vůči jihoamerickým zemím. Za souhlasu Fedu je držely ve svých rozvahách v nominálních hodnotách. Kdyby je okamžitě přecenily na tržní hodnotu (odepsaly) v době, kdy zjistily, že jsou nedobytné, rázem by se staly nesolventními (měly by záporný vlastní kapitál). Banky je plně odepsaly až v druhé polovině 80. let, kdy již měly mnohem lépe kapitalizované rozvahy. Jako první tento krok učinila Citibank v roce 1986. Podle mého názoru bude vývoj podobný. Hodnotu aktiv v Level 3 lze považovat za pověstného kanárka v dole. Do doby, než se banky zbaví nebo odepíší aktiva v Level 3, nemohu je považovat za zdravé.
  Co ukrývají pasiva bank?


  Mají banky dostatečný kapitál?

  Na první pohled to vypadá, že banky jsou dostatečně kapitalizované. To ale není zcela pravda.

  Podle platných účetních pravidel budou banky nuceny omezit využívání mimobilančních operací a počínaje rokem 2010 vtáhnout zpět do svých rozvah aktiva za 5 000 miliard USD. To bude mít obrovský dopad na jejich kapitálovou přiměřenost a u mnohých z nich to povede k nutnosti vydat další akcie. To není dobrá zpráva pro stávající akcionáře, hrozí další ředění jejich podílů se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

  Dalším faktorem jsou swapy na aktiva, uzavírané mezi bankami a hedge fondy v září či říjnu 2007 na dobu 1 roku. Tyto swapy tedy v nejbližší době vyprší a bankám se budou vracet nechtěná aktiva. Představují tak další oříšek k rozlousknutí.

  Navyšování kapitálu se nevyhnou ani evropské banky. Jejich aktuální kapitalizace se pohybuje kolem šesti a sedmi procent. ECB však hodlá zpřísnit pravidla a požadovat vyšší kapitalizaci. V důsledku toho budou evropské banky nuceny navýšit kapitál o desítky miliard eur. 
  Mají banky dostatečné rezervy?

  Celkový objem delikventních úvěrů v USA byl v červnu 2,04 % (poprvé od roku 1993 nad hranicí 2 %). Už 9 čtvrtletí po sobě klesá poměr rezerv na špatné úvěry k těmto delikventním úvěrům. Poměr je nyní na 15letých minimech, kdy na každý delikventní dolar je vytvořeno 88,5 centů rezerv. Ještě před 3 lety to bylo 1,73 USD rezerv na každý delikventní dolar. K minimálnímu poměru 1:1 chybí bankám 18 mld. USD rezerv. Kdyby banky od června 2007 tvořily rezervy 1:1 k delikventním pohledávkám, musely by mít navíc v rezervách 32 mld. USD. 

  Klesající podíl rezerv v problémových dobách nesvědčí o obezřetném chování bank.
  Získávání kapitálu od velkých investorů

  Banky mají problém se sháněním kapitálu, jinak by nepřistupovaly na podmínky pro velké investory. Aby banky získaly potřebný kapitál, tak používají různá lákadla pro velké investory. Z tiskových zpráv to ale není poznat. Je třeba se ponořit hlouběji.

  Lákadla bývají ukryta v poznámkách pod čarou v prospektu emitenta pro velké investory. Velcí investoři se totiž podílejí na financování bank za jedné podmínky – za cenu omezení rizik. A jak toho dosáhnou? Jednoduše. Ve smlouvách se objevuje poznámka o chování v případě nutnosti vydat další akcie. Pokud totiž banka bude nucena v budoucnu vydat další akcie za nižší cenu, investor má nárok na vrácení části prostředků z předchozí emise tak, aby jeho nákupní cena byla rovna této levnější emisi. Investoři tak výrazně omezují své riziko z pohledu, že by své akcie koupili příliš draze. Pro banku to ale znamená nutnost vydat více levných akcií a dochází tak k většímu ředění.

  Pokud by dnes chtěly banky vydávat preferenční akcie, budou zřejmě muset nabídnout investorům výnos nad 10 %.

  Drobní investoři by se tedy neměli domnívat, že když akcie jejich banky koupí velký investor, že za stejnou cenu je mají koupit i oni. Výše popsaným mechanismem jsou velcí investoři elegantně kryti proti narůstajícím ztrátám bank.
  Refinancování přijatých půjček
  Banky budou mít co řešit i ohledně přijatých půjček. Jde jak o objem splátek, tak i o jejich cenu.  JP Morgan Chase odhaduje, že do konce příštího roku je splatných 871 mld. USD, jenom v září 2008 je splatných 95 mld. USD. Celkový nárůst splátek do konce roku 2009 činí téměř 50 % v porovnání s předchozími 16 měsíci. Zároveň budou banky nuceny platit větší úroky. JP Morgan Chase odhaduje nárůst úrokových nákladů o 23 mld. USD v porovnání s letoškem. Stávající dluh je totiž úročen velmi těsně nad LIBOR (např. u papírů vydaných v létě 2007 byl navýšení pouhých 0,02 – 0,05 procentního bodu). Nyní je spread v případě velkých bank nad 2 procentní body (konkrétně Merill Lynch si nedávno půjčil za sazbu 2,25 bodu nad LIBOR).
  Co ukrývají kanceláře?


  Je vedení bank důvěryhodné?
  Nezdá se mi. Jakou asi může mít management bank důvěryhodnost, když tvrdí jedno a ani ne o dva týdny později dělá něco jiného? Buď vědomě lžou, nebo netuší, co se v jejich firmě děje. Tak si říkám, která varianta je lepší?

  Příklad důvěryhodnosti managementu – Merill Lynch: CEO v polovině července tvrdil, že nemají důvod rozprodávat levně svá aktiva. A o 10 dní později prodávají CDO za 22 centů za dolar. Ztráta 78 %. Je tu však ještě jedno ALE. Kupující strana financovala 75 % nákupu úvěrem od Merill Lynch. Co se týče cash flow, dostal tak Merill Lynch za svá aktiva zatím pouhých 5,5 %. De facto tak akorát převedli CDO z jedné kolonky aktiv do jiné.

  Následující názorný přehled pochází od Bespoke Investment.  Pracují finanční oddělení konsistentně?

  Jedním slovem: nepracují. Příklad účetních praktik – Wells Fargo: Wells Fargo vykázala za ve druhém čtvrtletí 2008 lepší výsledek, než byla očekávání. Když se ale podíváme na výsledky podrobněji, zjistíme, že banka posunula hranici delikvence na 180 dní po splatnosti. Standardem je přitom 90 dní. Tímto manévrem ušetřila na tvorbě rezerv a opravných položek a doufá, že se situace v nejbližších měsících zlepší. Jinak jde pouze o odsunutí problémů v čase.
  Povolené změny účetních pravidel

  Je evidentní, že banky zveřejňují odpisy podle toho, jak mají zajištěno financování. Vždyť téměř každé oznámení o mnohamiliardové ztrátě doprovází oznámení o navýšení kapitálu.

  Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby např. Citigroup loni na podzim zveřejnila odpisy 50 mld. USD? Na to reagovala americká SEC a v březnu 2008 dala bankám možnost dávkovat ztráty v čase, jak budou mít zajištěno jejich financování. Zároveň jsou ale banky povinny výši „odložených" ztrát zveřejnit v příloze k účetní závěrce či v komentáři vedení.

  Nejen banky se snaží, aby ztráty byly co nejmenší. Snaží se i administrativa, která schvaluje různé účetní úlevy a možnosti jak vykazovat přijatelnější výsledky. Chcete příklady? Předpis SEC umožňující americkým bankám dávkování ztrát je na http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/fairvalueltr0308.htm.

  Některé banky využívají i pravidla přecenit vlastní dlužné závazky, pokud se na trhu obchodují za menší nežli nominální hodnotu. Rozdíl v přecenění je vykázán jako zisk. Praktikují to bankovní giganti i menší banky.
  Globální vývoj


  Makroekonomická situace v USA

  Skutečná krize enormních rozměrů by vypukla v okamžiku výrazného zvýšení delikvence prime hypoték. Delikvence v tomto segmentu zatím není krizová, i když pomalu roste a pohybuje se kolem 2 %. Jenomže v sektoru jumbo hypoték (větších než 417 tis. USD) je již na dvojnásobku této hodnoty. 

  Snižování úroků Fedem se často míjí účinkem, zadluženým Američanům pomáhá velmi málo. Vždyť sazba na 30leté hypotéky je v srpnu 2008 vyšší, než byla před rokem. Přitom Fed v mezidobí úrokové sazby výrazně snížil.

  Troufám si tvrdit, že makro data USA (GDP revize v srpnu 2008) jsou zavádějící, že USA jsou de facto v recesi (např. při výpočtu reálného růstu GDP se pracuje s roční inflací 1,33%). Podrobnější rozbor této problematiky včetně měření inflace, nezaměstnanosti, růstu ekonomiky atd. by vydal na samostatný článek.

  Ekonomický růst USA byl v poslední době tažen „Mortgage Equiyt Withdrawals“ tedy čerpáním úvěrů díky rostoucím cenám nemovitostí (u nás známe pod pojmem „americká hypotéka“). Takto získané prostředky byly většinou použity na nákup spotřebního zboží. Právě pokles „Mortgage Equity Withdrawal“ je jedním z faktorů přispívajících ke zpomalení americké ekonomiky. Od roku 2002 do roku 2007 byl totiž jedním z tahounů americké ekonomiky. T o se nebude v nejbližších letech opakovat. Nebýt toho, byla americká ekonomika v letech 2001 a 2002 v recesi a od roku 2003 by její růst nepřevýšil 1 %. Názorně je to vidět na grafu Johna Mauldina:
  Jsou trhy oceněny na recesi?

  Nejsou. Akciové trhy však v sobě recesi ani zdaleka nediskontují. Při poslední recesi v letech 2001 a 2002 byla EPS indexu SP 500 na úrovni 38. I kdybychom vzali v úvahu inflaci, vyjde EPS trhu při recesi 45 – 50. Nic moc, vezmeme-li v úvahu, že obvyklé P/E pro recesi bývá 10 – 12. Hodnotu pro SP 500 pro případnou recesi si jistě každý dopočítá sám.

  Druhým pohledem je vývoj poměru zisku k HDP. Od 80. let 20. století tento ukazatel osciloval v USA mezi 7 % až 10 %. V dobách problémů ekonomiky se pohyboval na úrovni 6 % až 7 %. Aktuálně tento poměr dosahuje 12,2 %. Aby dosáhl hodnot z minulých recesí, mají zisky před sebou pokles o 40 %. Tento pokles je plně v souladu s poklesem EPS indexu na hodnotu 45.
  Kdo to celé odskáče?


  Řečeno s nadsázkou: „Banky jsou z nejhoršího uvnitř
  Úvěrová krize má před sebou ještě několik let. Ztráty bank budou eskalovat, přijdou problémy většího množství bank provázené i jejich krachy. Fed má na své listině 117 problémových bank (tedy zhruba 1,5 % bank působících v USA). Jiné odhady však mluví o výrazně větším počtu ohrožených bank (o zhruba 700 bankách, tedy téměř 10 % bank působících v USA). Třeba nedávno zkrachovalá IndyMac (druhý největší bankovní krach v americké historii) na tomto seznamu vůbec nebyla.

  Podle mne však nelze čekat klasické bankroty bankovních gigantů. Jeden bankrot globální světové banky by mohl ohrozit celosvětové bankovnictví, proto se vlády a centrální banky budou snažit zabránit takovému vývoji. Domnívám se, že scénář převzetí Bear Stearns se bude ještě několikrát opakovat. Runy na banku podle mne nejsou minulostí. Vždyť v  USA je celkem cca 7 bil. USD bankovních vkladů, z nichž však téměř více než 1/3 (konkrétně 2,6 bil. USD) není pojištěna. Základ pro panické výběry či přesuny velkých částek mezi jednotlivými bankami zde tedy je. 

  Vlády se budou snažit nejvíce chránit vkladatele a poté další věřitele. Nejpostiženější skupinou tak budou akcionáři bank, protože stávající akcie zachraňovaných bank se stanou (téměř) bezcennými. Názorně to můžeme vidět na vývoji cen nejen kmenových, ale i preferenčních akcií společností Fannie Mae či Fredie Mac. Fundament těchto dvou firem je velmi špatný, agentura Moody’s snížila v srpnu rating těchto preferenčních akcií z A1 na Baa3 (tedy těsně nad "junk") a zároveň snížila rating finanční síly na D+ (D znamená bankrot). To není lichotivé hodnocení. Domnívám se, že jak Fannie Mae tak Freddie Mac budou dříve či později de facto „znárodněny“. Jejich stávající akcie budou (téměř) bezcenné.

  Dokud banky neodepíší všechny ztráty, nemohu je považovat za zdravé. Pokud bych se měl vyjádřit obrazně, tak nyní jsou bankovní ztráty tak u polévky. Hlavní chod nás teprve čeká. Banky se budou nějakou dobu plácat v bahně, proběhne konsolidace sektoru a nejdříve za několik let se z bahna začnou vynořovat vítězové. Jako zákusek se budou podávat ceny drahých kovů, které jsou dnes pro většinu investorů nepředstavitelné.


  Autor provozuje server www.pro-investory.cz.

  Loading

  Vstoupit do diskuze 139 komentářů

  Zdroj a více informací: CII750.cz

     Diskuze k článku

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

   
   
   

   
  • Mario

   2 září, 2008

   Pracuje z vás někdo v bance? Jsou dvě skupiny bankovních zaměstnanců.
   1) ta, která vidí, jak jde vše do háje a nejraději by změnila zaměstnání.
   2) ta, která nechápe jak k něčemu takovému mohlo dojít (a to i vyšší management) a nerozumí tomu co se děje a co může přijít.

   Problém bank samotných je, že ani ony samy pořádně nevědí, kolik ještě budou muset odepsat a zda to přačkají bez existenčních problémů. Všimněte si, jak rychle se našel kapitál, který banky během roku potřebovaly. Stávající i noví akcionáři, hlavně z Asie a arab. světa, sypou do bank peníze jako by si je tiskly. Vlastně je to nic nestojí. To co vydělali na rostoucí ceně ropy, nasypali do velkých západních bank.

   Nezapomeňte, že se blíží prezidentské volby. To je totiž událost posledních dvou let. A stejně jako se lobbuje a překrucuje v Gruzii a Iráku, tak se bude lhát i na kapitálových trzích. No problem…

   Odpovědět

  • Pohled z venku (banky)

   2 září, 2008

   Dobrý večer, Mario!
   Je mi docela divné, že nikdo neodpovídá. Jistě by se i někdo našel, kdo pracuje v bance a tuší o co jde. Já bych řekl, že je to vše o recesi která není, o nafukování hospodářských problémů které nejsou a o krizi finančních derivátů, které nebyly – nemohly být – příště budou – v bilancích bank férověji ohodnoceny. Credit crunch se nekoná a býci se připravují k nástupu. Toť pohled praktika finančního poradenství. PS: v bance jsem nepracoval a neplánuji to.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   2 září, 2008

   Já sám jsem bankovnictvím prošel (konkrétně oddělením interního auditu), jsem ale již téměř 10 let mimo bankovnictví.

   Odpovědět

  • Mirek Svoboda

   18 září, 2008

   A co si myslite nyni po 14 dnech?

   Odpovědět

  • Zdenál

   2 září, 2008

   A poselství ? Svět je svět a realita v něm je realita v něm …

   Odpovědět

  • Anonym

   3 září, 2008

   Ja bych rekl, ze obe skupiny jsou spise z toho vyssiho managementu… ten zbytek vetsinou ani nic nevidi. 😉

   Odpovědět

  • Mario

   3 září, 2008

   Kdepáák. I obyčejný/á pokladní v české Citi ví, že se něco děje a ještě něco musí stát. Ale neví jestli je Citi prodá tak jak v Německu, nebo jestli polovinu nevyházej:). A tak bychom mohli pokračovat…

   Odpovědět

  • razor

   2 září, 2008

   Kdo je autor tohoto nesrozumitelného článku,který vzniknul stylem COPY&PASTE několik analýz US brokerů? ps. a ještě v hodně místech neobratně přeložený

   Odpovědět

  • Anonym

   3 září, 2008

   Pravda, dost z textu uz jsem take nekde cetl v Aj, ale to na hodnote textu nic nesnizuje. Nekdo treba nema zrovna „strevo“ na vymysleni vhodnych formulaci. Mozna mel Honza Dvorak uvest vice zdroju. Ale jinak je clanek dle meho nazoru ctivy, srozumitelny a ma hodne vysokou inormacni hodnotu. Vice takovych by bylo treba. 😉

   Odpovědět

  • Škodolibka domácí

   5 září, 2008

   Přidaná hodnota autora článku čtenáře v naprosté většině případů vůbec nezajímá.

   Důležité jsou výborně a srozumitelně podané informace. Připojuji se k výzvě, že více takových článků je třeba!

   Za poslední dobu je to spolu s článkem Jana Barty o iracionalitě investičního chování to nejlepší, co na finančních webech vyšlo.

   Můj názor na bankovní sektor je takový, že skutečnost bude někde mezi. Nenaplní se ani ten optimistický scénář,ale ani nedojde ke kolapsu.

   Přestože jsem přesvědčena,že akcie (nejen) bank ještě dolů půjdou a některé tituly asi i výrazněji, tak už současné ceny pokládám za zajímavé a doporučovala bych začít bankovní sektor opatrně a postupně nakupovat.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   3 září, 2008

   Copy – paste systém to není. 🙂
   Ale pokud chcete moje hlavní zdroje, zde jsou:

   http://goldenjackass.com/
   http://ftalphaville.ft.com/
   http://www.frontlinethoughts.com/

   Odpovědět

  • Karásek

   3 září, 2008

   Honzajs Jan Dvořák se proslavil jako nejvetsí pesimista v zemi a dalsí jeho akt by tedy mohla býti kniha o krachu akcií, tak jak to delaji nejvetsí pesimisti USA a Nemecka. Akcie nejvetsich 2 bank USA a 2 bank Britanie a 2 bank Spanelska jsou to nejvýnosnejsí duchodové pojistení sveta = jejich dividendy, tedy je nutno ty akcie 6 bank kupovat kazdý rok, jen ne 1999-2001. A proti menovému riziku je nejlepsí se odstehovat do západní Evropy. Kolem roku 550 se stehovali Cesi na západ (z Ukrajiny) a dnes by meli Cesi jíti zas dále na západ, vzdyt zeme Ceská patrí dnes z velké cásti podvodníkum a Rusum.

   Odpovědět

  • Miroslav Piták

   3 září, 2008

   Tak tohle už jsem kdysi někde četl, ale od někoho jiného, teda podle nicku 🙂

   Odpovědět

  • Michal Kára

   3 září, 2008

   To teda pekne pojisteni, kdyz tam musite kazdou chvili dohazovat abyste vyvazil efekt redeni akcii 😉

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   6 září, 2008

   Sanace Fannie Mae a Freddie Mac na spadnutí?

   latimesblogs.latimes.com/laland/2008/09/reports-bush-ad.html

   http://www.nytimes.com/2008/09/06/business/06credit.html?_r=1&ref=business&oref=slogin

   Pokud k tomu skutečně dojde, budu to podle mne signál, že situace je opravdu špatná.
   Počkáme a uvidíme.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   7 září, 2008

   Situace v Fannie Mae a Fredie Mac jE opravdu špatná. A to Do té míry, že stát musí zasahovat částkami v násobcích oproti pádu Bear Stearns.

   http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=auCiw0BP4Fyk&refer=home

   Když jsem psal tuto svoji analýzu publikovanou před týdnem, netušil jsem, jak blízko je státní zásah (neboli „znárodnění“ chcete-li). 🙂

   ROZSAH STÁTNÍHO ZÁSAHU AŽ 200 MLD USD MLUVÍ SÁM ZA SEBE.

   P.S.
   Myslím, že obchodování s těmito akciemi bude v příštím týdnu velmi zajímavé.

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   7 září, 2008

   Já myslím,že to i minulý týden bylo zajímavé.Co jsem koukal ,tak objem obchodů byl u fredie mac jeden z největších.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   7 září, 2008

   „Znárodnění“ dokonáno:
   Stát efektivně vlastní téměř 80% podíl.

   Stát má právo koupit nové akcie ZA MÉNĚ NEŽ 1 USD

   http://www.reuters.com/article/idUKN0737192820080907

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   7 září, 2008

   A co dál?Tak si říkám,že by asi bylo lepší,kdyby se přirozenou cestou oddělilo zrno od plev.Státní zásahy jsou na nic.Udržují na živu mrtvé firmy a neefektivní podnikání.Finanční trhy by byly asi destabilizované.Asi by i zkrachovalo tak 10% bank,ale ekonomika by se vyčistila.Zlá krev musí pryč.Už mám dost těch „Too big to fail“.Kazí morálku v globální ekonomice.V honbě za většími zisky si ty největší finanční ústavy dovolují riskovat více než je zdrávo jen proto,že vědí,že přijde všemocný stát a ochrání je z peněz jiných daňových poplatníků.Amerika asi už defintivně převzala socialistické myšlení z Evropy.Doufejme,že aspoň na těch Emerging markets se najdou centrální bankéři,kteří mají „koule“ na to ekonomiku očistit od nebezpečných chorob v zájmu lepších zítřků.Friedrich Nietche tvrdil,že v zájmu evoluce by neměla existovat solidarita s jedinci s vrozenou vadou.Je to logické,ikdyž těžko pochopitelné z hlediska lidského.Proč se to,ale nemůže aplikovat na ekonomické subjekty?Proč se k bankám chováme jako k lidem?Nebo dokonce ještě lépe…

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   7 září, 2008

   Souhlasím, že pročištění bank by prospělo. Taktéž souhlasím s Vaším názorem na „Too Big To Fail“. Klíč je podle mne zakopaný v provázanosti globálního bankovnictví.

   Mluvím o RIZIKU PROTISTRANY. Podle mého názoru se jedná o jedno z nejvýznamnějších současných rizik bankovního sektoru. Proč?

   Banky totiž mohou reálně tratit i na papírově ziskových pozicích. Stačí, aby protistrana nebyla schopna dostát svým závazkům.

   To je možné proto, že pouze cca 1/10 jejich derivátových pozic jsou kontrakty obchodovatelné na burzách. Zbylých 90% jsou kontrakty uzavřené přímo s jiným subjektem a jejich plnění je tak závislé na solventnosti protistrany.

   Jestliže z důvodů špatných investic zkrachuje protistrana, banka nemá jak realizovat své zisky a utrpí reálnou ztrátu, i když dosud vykazovala papírový zisk (t.j. stála na správné straně spekulace).

   Ke dnu tak paradoxně může být i banka, která investovala správně, ale její protistranou byli ti, co investovali velmi špatně (ztrátové kontrakty výrazně převyšovaly ty ziskové).

   Odpovědět

  • Mario

   7 září, 2008

   Váš názor s protistranou už čtu nejen tady asi podesáté. Nic nového. Amerika ztratí pozici světového lídra, ale bude to třeba 20 let ještě trvat. Ona pošle ke dnu kde koho, hlavně aby sama sebe udržela nad vodou co nejdéle. Amerika nemá spojence, jen své zájmy. A to se týká nejen politiky, ale i Wall Streetu. Budou volby…

   PS: Někdo mi dokonce říkal, že stát má právo znárodnit FNM a FRE, ale musí stávající akcionáře vyplatit průměrnou cenou za poslední rok. Tak si dokážete spočítat kolik by akcie asi stála:)))

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   7 září, 2008

   S protistranou – je to tak, když se do diskuse hodí, dám ho tam.
   Jako reakce na komentář p. Záruby podle mne pasuje úplně přesně, proto jsem ho sem opět dal (a nestydím se za to).

   Odpovědět

  • Mario

   7 září, 2008

   Tak jsem to nemyslel:). Nemáte se za co stydět. Na rozdíl od většiny víte co píšete a máte co psát.

   Odpovědět

  • Anonym

   8 září, 2008

   Jan zdůrazňuje protistranu a činí dobře. Jde o jeden z klíčových výstupů riskmanagementu bank. Jde o neuralgický bod světového systému financí, který je nutné pochopit.

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   7 září, 2008

   Protistrana,jejíž kontrakt pro mě doposud byl na papíře ziskový?Možná,že by to byl signál pro to,aby banky byly méně důvěřivé vůči sobě navzájem.Nic jako dobrý obchod,který se ukáže býti špatným,nemá ve svobodné ekonomice co pohledávat.Buď dobrý a nebo špatný.Uznávám,že by to mohlo mít krátkodobě strašlivé důsledky.Chyby ovšem nemohou zůstat nepotrestány.V konečném důsledku stejně vyplavou na povrch,ovšem stane se tak ještě ve strašnější formě v podobě roztočení nezodpovědnostní spirály.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   7 září, 2008

   Přesně toho se podle mne Fed a další bojí.

   Dovedete si představit ten dopad na občany, kdyby se dozvěděli, že bankéři si sami mezi sebou nedůvěřují? Jak by pak bankám mohli důvěřovat oni? Co by se dělo? Hromadné výběry?

   Raději nedomýšlet. Byl by to totiž konec současného globálního bankovního a měnového systému. Důsledky nechť si každý doplní sám dle své nátury.

   Poslední věta mého článku by pak platila stonásobně.

   Odpovědět

  • Anonym

   8 září, 2008

   Banky jsou obchodní společnosti s velmi propracovaným systémem řízení včetně risk managementu. Navíc podléhají předpisům vydávaných BIS, atd.
   Jde tedy i o chybu systému – finančního systému, zejména v oblasti risk managementu. Jedna ze zásadních chyb vznikla podle mě špatným ratingem. Selhal tedy článek – ratingová agentura.
   Důsledky by mohly být opravdu nepředstavitelné. Stačí si představit, že stanovené kreditní ratingy jsou nedůvěryhodné a je nutné je opět prověřit. Co na to riskeři v bankách? Museli by pouzavírat linky, zrušit limity na ostatní komenční subjekty.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   8 září, 2008

   Jde o nedostatek Risk managementu jako celku.

   Banky (a i další instituce) pracují s pravděpodobnostmi různých událostí. Najednou se změní situace, stane se něco, co se dle pravděpodobnostních výpočtů má stát jednou za miliardu let, s čím tudíž modely nepočítaly.

   Tyto modely pak rázem přestanou fungovat a jsme tam, kde jsme.

   Problematika dopadů nečekaných (málo pravděpodobných událostí) je názorně rozebrána v následující knize: Nassim Nicholas Taleb: The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable. Doporučuji k přečtení.

   P.S.
   Rating je kapitola sama pro sebe.
   Na kauzu Enron doplatil svojí likvidací Arthur Andersen. Nemůže se stát, že na tuto kauzu by doplatil také auditor? V tomto případě by ale nešlo o klasickou auditorskou firmu, ale o ratingovou agenturu (třeba Moody’s)

   Odpovědět

  • Anonym

   8 září, 2008

   A můžeme spekulovat, proč se tak nestalo.
   Znamenalo by to zpochybnění ostatních udělených ratingů?
   Švejnar jakoby agentury obhajoval, prý ten problém nebylo vidět. 🙂

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   8 září, 2008

   Já bych se žalobám na ratingové agentury nedivil.
   Co ale čekám, je zpřísnění pravidel pro jejich fungováním. Může se stát, že přijdou o určité zakázky (stejně jim v porovnání s minulými lety vypadnou tržby za ratingy CDO apod)

  • Ondřej Záruba

   8 září, 2008

   To co se dnes děje v USA je sranda.Fredie s Fanie konvergují k nule:-)Fanní ztratila skoro už 90%.Fredie 82% a Lehmani 15%!

  • Ondřej Záruba

   8 září, 2008

   Ještě doplním Wachovii,ta je 11% plus zatím.

  • Jan Dvořák

   8 září, 2008

   Sleduji a jsem zvědav na pár komentářů k víkendovým událostem 🙂

  • Ondřej Záruba

   8 září, 2008

   Švejnarův páteční komentář v HN pro mě byl poslední kapkou pro to ho přeřadit mezi politické figury.

  • Anonym

   8 září, 2008

   Chce-li někdo se stát prezindentem, musí být politickou figurou. Navíc je spjatý s Bilderberg Group.

  • Anonym

   8 září, 2008

   Nejlepsim ratingem je sam trh. Jelikoz regulovany a transparentni trh (burza) pro derivaty typu CDS apod. neexistuje, dochazi k tomu, k cemu dochazi. Navic bez trzni ceny si ty papirky muze kazdy ocenit, jak se mu zlibi. A opet, proto dochazi k tomu, k cemu dochazi. Bez burzy take existuje enormni riziko protistrany, protoze nikdo nevi, na kom vlastne zavisi, u koho se retezec zastavi.

   Casto se mluvi o spatne funkci Fedu, ratingovych agentur atd. atd. Podle me je zasadni chyba v absenci transparentniho trhu.

   Odpovědět

  • Vlastimil Marek

   14 září, 2008

   Zdravím Vás Ondřeji,

   všichni se tu neustále zabýváme dopadem stávají hypoteční krize, apřitom se nám na obzoru rýsuje další potencionální finanční hrozba, a to nesplácené půjčky z kreditních karet v USA. Někteří ekonomové tvrdí, že by to mohl být ještě větší průser než samotná hypoteční krize, jaký na to máte názor ?

   Odpovědět

  • Mario

   8 září, 2008

   Ještě zajímavější mi přijde reakce celého trhu:)

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   8 září, 2008

   Jojo,všichni asi předpokládají,že tím znárodněním je po problémech.Z velkých hráčů 4 dole,zbytek nahoře.A to vše ve velkých číslech.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   8 září, 2008

   To je podle mne velký omyl, problémy nejsou vyřešeny ani zdaleka

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   8 září, 2008

   Rozhodně se nevyřeší takhle.Zdá se,že dav je stádo ovcí.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   8 září, 2008

   Podle mne stojí ještě za pozornosdt i ocenění obou firem.
   Vláda je ocenila na necelou 1 miliardu USD.
   Nebo z jiné strany – na „symbolický“ 1 USD na akcii.

   Jen tak mimochodem – cena za Bear Stearns po navýšení ceny z 2 USD na 10 USD byla necelé 1,5 mld USD. Podobnost čistě náhodná?

   Pokud by byla nutnost zachraňovat nějakou jinou krachující banku, těžko to bude za ceny řádově odlišné.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   9 září, 2008

   Ještě jedno doplnění:

   Víceméně nulová cena akcií obou gigantů má být podle mne i signálem směrem k akcionářům bank se nespoléhaly na Fed.

   Jde o snahu omezit morální hazard.

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   9 září, 2008

   Lehmani si užívají dnes ještě víc.Strašná rána dnes.

   Odpovědět

  • FL

   9 září, 2008

   A co teprve Fredie a Fanie

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   9 září, 2008

   Nekousla Vás moucha Cece?

   Odpovědět

  • FL

   10 září, 2008

   Cece? Co to povidate off topic

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   10 září, 2008

   Já jen,že jste trochu zaspal.V pátek Fannie zavírala na 7 USD.V pondělí zavírala na 70 centech,ve sledovaném období(úterý) ale posílila až na konečných 99 centů.To znamená posílení o 35% ,zatímco Lehman bros v úterý ztratili 45% v úterý.Proto se mi zdá Váš komentář trochu mimo mísu.

   Odpovědět

  • FL

   10 září, 2008

   Nevim jestli po padu ze 7 dolaru a skoku na 99centu se jedna opravdu o posileni,to je spis takovej vykrik z nouze;)) Spis by me zajimalo jak se tahle investice bude vyvyjet dlouhodobe

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   10 září, 2008

   Výkřik,na kterém se dalo vydělat během půldne až nějakých 53%.Jinak je jasné,že ten,kdo nakoupil 7 USD +,tomu je to asi už jedno,protože asi příliš neřeší jestli přišel o 90 nebo 85% hodnoty.To,že by se to v dohledné době(tak 10 let) dostalo na páteční hodnotu,bych považoval za velké překvápko.

   Odpovědět

  • FL

   10 září, 2008

   Proc by to nemohlo jit vzhuru?neni tomu dlouho let co se to obchodovalo kolem 80$, pokud se situace uklidni,proc by se to tam dostat nemelo?

  • Ondřej Záruba

   10 září, 2008

   Jste srandista.

  • FL

   10 září, 2008

   NO uvidime kdo si bude utirat sliny az se to bude obchodovat za 50 $ 🙂

  • Radek

   10 září, 2008

   Nakoupil jste za dolar? Tak vám držím palce ;-).

  • Jan Dvořák

   10 září, 2008

   Nezapomínejte na jednu věc. Preferenční akcie kupované státem nesou 10% výnos. O ten je vyplácen a odečítán před výpočtem EPS na kmenovou akcii.

   Množství preferenčních akcií, které bude třeba vydat, je tak jedním z klíčových faktorů
   Pokud by stačilo třeba preferenčních akcií jen za 50 mld USD (limit je 100), rázem klesá roční čistý zisk připadající na kmenové akcie o 5 mld USD. Toto je třeba si uvědomit.

  • Jan Dvořák

   9 září, 2008

   WaMu na tom není o mnoho lépe

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   9 září, 2008

   Jojo,těch – 24% během dneška je taky solidních.Všichni ostatní zase ztrácejí,co včera nabrali.Wachovia v čele.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   11 září, 2008

   Lehmani – dneska taky v pre-market o 40% dolů…

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   12 září, 2008

   Další na řadě jsou zřejmě Lehmani:
   http://latimesblogs.latimes.com/money_co/2008/09/the-clock-is-ti.html

   Uvidíme přes víkend, jestli dopadnou jako Bear Stearns nebo ne.

   Odpovědět

  • Ondřej

   12 září, 2008

   Ta firma je asi úplně mrtvá.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   14 září, 2008

   Probíhají masívní přípravy na hrozící krach Lehmanů:

   http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aNMh_8NRE6QM&refer=home

   Odpovědět

  • Mario

   14 září, 2008

   Snad to zítra neotevře +2% jako minule s FRE a FNM:). Myslím, že jim bude pomalu docházet v jakých lejnech jsou a DAX se brzy sklouzne pod 6000.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   14 září, 2008

   Jsem opravdu zvědav, jaký bude stav věcí ohledně Lehmanů před otevřením evropských trhů a jaká pak bude reakce evropských trhů (Japonsko má státní svátek, pokud se nepletu)

   Celé to ještě může být ovlivněno faktem, že v pátek v USA expiruje velké množtsví opcí.

   Odpovědět

  • Anonym

   15 září, 2008

   http://www.cnbc.com/id/26647033
   http://www.feedba.cc/live/banks.html

   Sláva

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   15 září, 2008

   Lehman tedy opravdu krachuje.

   Narychlo je dohodnuto, že Bank of America převezme Merill Lynch. Tento „deal“ na mne působí trochu podezřele, detaily sem dám večer.

   Odpovědět

  • OTTO

   16 září, 2008

   Je mozne ze DAXX sklouzne ke 4000

   Odpovědět

  • FL

   16 září, 2008

   Otazka kam az dojede Dow a Sp500, dnes ztratily opravdu hodne

   Odpovědět

  • Anonym

   16 září, 2008

   Pral bych si ted mit par volnych milionku. Nektere akcie jsou tak levne, ze se mi o tom pred rokem ani nesnilo. 😉

   Investovat dnes do indexu moc rozumne neni, tomu bych se radeji vyhybal.

   Odpovědět

  • Radim Antoš

   16 září, 2008

   Které akcie máte na mysli? 🙂

   Odpovědět

  • Anonym

   16 září, 2008

   Nikdy nedavam verejne doporuceni na konkretni investice… k tomu slouzi individualni investicni doporuceni… ale to se vzdy odviji od investicnich cilu investora (ocekavany vynos, vztah k riziku, horizont, pozadavky na spravu, likvidita, zkusenosti investora… atd. atd.)

   Ani dnes neminim tuto zasadu porusovat. Navic si za rady nechavam pochopitelne dobre zaplatit (nejlepe podilem na vynosech).

   Hezky den

   Odpovědět

  • FL

   16 září, 2008

   pane Traxlere, ciste pro zajimavost, Vase doporuceni se odrazi od technicke analyzy nebo davate prednost fundamentum a prostoru na rust apodobne po udalostech par dni, tydnu,mesicu zpet?

   Odpovědět

  • Anonym

   16 září, 2008

   Drahy FL, neni to tak jednoduche, aby clovek mohl rict bud anebo. Ale odpovim Vam trochu jinak, nikdy nejdu proti fundamentum, proti trendu pomerne casto. Cili presny opak nez jak postupuji traderi.

  • Radim Antoš

   16 září, 2008

   Doporučil byste třeba dneska nákup akcií ECM?

   Odpovědět

  • FL

   16 září, 2008

   Hodne stesti s nakupovanim na doporuceni od jinych :-)) Tehle expertu je na trhu dost a obvykle nakupujou kdyz profici prodavaji 🙂

   Odpovědět

  • OTTO

   16 září, 2008

   Proc vas tedy zajima kam az muze spadnout SP nebo DJ? Kam az muze spadnout nevi nikdo. Je pouze spousta nazoru na to kam az muze spadnout pri scenari 1, scenari 2, scenari 3 atd.
   To ze krachnuli Lehmani je jen spicka ledovce.
   Jeste hodne velkych banky je pred krachem a nejenom v USA.
   Bud dopadnou jako Lehman Brothers a krachnou nebo je koupi jina banka jako Bank of Amerika koupila Merrill Lynch.
   Trhy to poslalo dolu a bude hur jak uz jsem ostatne myslim skoro pred rokem tady v diskuzich napsal.
   Tenkrat tomu nikdo neveril a ani dnes si lide nepripousti ze to co se dnes deje je jen spicka ledovce.

   Odpovědět

  • FL

   16 září, 2008

   OTTO, velmi zajimavy nazor,docela to sleduji a moc dobre mi nejde do hlavy ze na euruusd je pomerne vesela nalada pro $, SP a DJ jsou silne dole, i kdyz v zaveru dnes zabraly a alternativni investice jako zlato,se drzi dole, pricemz nedavno pri mensim propadu oproti tomu co se ted deje vylitlo az pres 1000$

  • OTTO

   17 září, 2008

   To co pisete ukazuje ze se na veci divate z pohledu intradenniho obchodnika.
   Neni na tom nic spetneho ale podivat se na veci dlouhodobe s intrdennim pohledem nejde

  • FL

   17 září, 2008

   OTTO, ja myslim,ze dnes zlato i z pohledu id obchodnika vzalo za sve 😉

  • Anonym

   17 září, 2008

   Proč se domníváte, že by DAX měl zrovna sklouznout ke 4000 b.?

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   15 září, 2008

   Někteří začínají připouštět i státní bankrot USA. Abych řekl pravdu, možné dopady si neumím vůbec představit.
   Doufám, že se mýlí.

   Odpovědět

  • Anonym

   15 září, 2008

   Predikce vývoje se stává spekulací. Mám takové černé předtuchy, které raději nebudu rozebírat.
   Pokud připustíme, že film o Fed, na který se zde kdysi objevil, byl pravdivý alespoň zčásti, máme se na co těšit.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   15 září, 2008

   Mne by to zajímalo. Pokud je nechcete dát sem veřejně, můžete mi je prosím poslat? Děkuji.

   email: jan.dvorak@pro-investory.cz

   P.S.
   Myslím si, že vím, o jakém filmu mluvíte

   Odpovědět

  • Anonym

   15 září, 2008

   http://video.google.com/videoplay?docid=7462852758162537355&q=&hl=cs

   ostatní díly kromě 3. – to je kravina.

   Můžete sem hodit linky na krach USA?

   Děkuji.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   15 září, 2008

   Jeden zdroj je placený, zaheslovaný.

   Volné video je zde: http://www.cnbc.com//id/26656750

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   15 září, 2008

   WaMu,Wachovia a Morgani se také krásně vezou.Kredit Bank of America v očích investorů převzetím Merillu také utrpěl.Kdy to skončí?Něco mi říká,že Lehmany to nekončí.Čekám aspoň jednoho ještě velkého hráče z řad investiční bank,že padne.

   Odpovědět

  • Radek

   15 září, 2008

   Také by mě to zajímalo…

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   15 září, 2008

   Nemohu se zbavit dojmu, že převzetí Merrill Lynch je jen naoko, pro uklidnění trhů. Že cílem je dát trhu nějakou dobrou zprávu za účelem omezení paniky.

   Tvrdí, že jednat začali až po krachu jednání Bank of America s Lehmany. Upéct převzetí banky v hodnotě 50 mld USD za pár hodin? Nevěřím. Podle mne bude převzetí po uklidnění největší paniky spojené s krachem Lehman Brothers zrušeno.

   Zřejmě převzetí nevěří ani trhy, jinak by se akcie Merrill Lynch obchodovaly mnohem blíže k ceně převzetí 29 USD.

   Odpovědět

  • Mario

   15 září, 2008

   Taky to na mě dělá dojem, že amíci bagatelizují, tutlají a navenek dělají z velblouda komára. A že to není ještě všechno.

   Odpovědět

  • Anonym

   15 září, 2008

   Merrill je jedna velka zahada. V pripade tehle banky je pro me kazdy jejich vetsi krok zcela nepochopitelny. Kdyz uz si myslim, ze mi konecne docvaklo, proc a jak, tak se objevi dalsi nove prekvapeni, ktere zvrati veskere me domnenky zcela naruby. A takhle je to porad dokola.

   Pral bych si u Merrill videt do pozadi. Bud v tehle spolecnosti opravdu prava ruka nevi, co dela leva a jeste k tomu ma hlava migrenu… a nebo management hraje sachy a u kazdeho tahu premysli minimalne pet tahu dopredu.

   Odpovědět

  • Mario

   15 září, 2008

   Tak FED začíná uvažovat o snížení sazeb. Myslím, že nás nečeká vůbec nic dobrýho…

   Odpovědět

  • Jiří Hlisnikovský

   15 září, 2008

   Nás ani tak ne, jako dolar.

   Odpovědět

  • Mario

   15 září, 2008

   Jestli jsem to pochopil, mluví se o možným „bank run“ a v nebezpečí může být až bilion dolarů, pokud Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) nezasáhne. Protože ta má jen 50 miliard…

   Odpovědět

  • Anonym

   15 září, 2008

   Svého času tady Jan Traxler zmiňoval utajené setkání k zavedení amera.
   Je to hodně divoké a možná přitažené, ale co když jde opravdu o snahu pohřbít dolar.

   Odpovědět

  • hary65

   16 září, 2008

   myslim si že je to možné, aby vlaáda USA vyhlasila štatný bankrot, ale to by malo dopad na svetovu ekonomiku, že by prišla nova hospodárska celosvetová kríza, toho sa obávam, v USA je ekonomika umelo udržiavana

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   16 září, 2008

   Tak že by došlo na más slova,že jsou na řadě další?Přál bych si,aby tomu tak nebylo.Morgani otevřeli na 24USD.To je nářez.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   16 září, 2008

   Budou, a možná i nejen americké banky.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   17 září, 2008

   „The Federal Reserve has announced a series of lending and liquidity initiatives during the past several quarters intended to address heightened liquidity pressures in the financial market, including enhancing its liquidity facilities this week. To manage the balance sheet impact of these efforts, the Federal Reserve has taken a number of actions, including redeeming and selling securities from the System Open Market Account portfolio.“

   „The Treasury Department announced today the initiation of a temporary Supplementary Financing Program at the request of the Federal Reserve. The program will consist of a series of Treasury bills, apart from Treasury’s current borrowing program, which will provide cash for use in the Federal Reserve initiatives.“

   „Announcements of and participation in auctions conducted under the Supplementary Financing Program will be governed by existing Treasury auction rules. Treasury will provide as much advance notification as possible regarding the timing, size, and maturity of any bills auctioned for Supplementary Financing Program purposes.“

   http://ftalphaville.ft.com/blog/2008/09/17/16019/the-feds-run-out-of-money/

   Odpovědět

  • Jiří Hlisnikovský

   17 září, 2008

   Končí sranda a začíná boj.
   Pokud se nepletu, jde o bezprecedentní záležitost. Pokud se pletu, jsem vděčný za jakékoli další informace.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   20 září, 2008

   Vládní zásah v USA včetně zákazu nových short obchodů ukazuje podle mého názoru na jedno:

   SITUACE JE MNOHEM VÁŽNĚJŠÍ NEŽ SE NÁM SNAŽÍ NAMLUVIT

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   21 září, 2008

   Něco málo k zmrazení shortů.

   Zmrazení short elegantně končí 2.10. Tedy PO skončení kvartálu. Fígl je v tom, že americké banky jsou povinny na konci každého kvartálu přecenit svá portfolia na tržní ceny, rozdíl (kladný či záporný)se projeví ve výsledovce bank.

   Tímto administrativním opatření a oznámením balíčku dojde k VÝRAZNÉMU vylepšení kvartálních výsledků bank oproti stavu bez jakékoliv akce. Podle mne však půjde spíše o jednorázové zlepšení.

   Pokud je toto pravý důvod, budou se snažit udržet trhy nahoře minimálně do té doby. Sekundární efekt se může projevit právě po zveřejňování oněch výsledků bank koncem října.

   De facto tak výrazně omezili riziko krachů trhu před prezidentskými volbami.

   Honza

   P.S.

   jako kontraproduktivní se může ukázat garance vkladů ve fondech peněžního trhu. Kdo by nechával nepojištěné peníze v bance, když je může mít v tomto pojištěném fondu? Podle mne to může způsobit silný odliv vkladů z bank.

   Odpovědět

  • Ondřej Záruba

   21 září, 2008

   Pak bychom se tedy měli zbavit svých long finančních titulů ve svých portfoliích do 2.10.

   Odpovědět

  • FL

   28 září, 2008

   Panove, tip na clanek, ted by bylo zajimave napsat nake zamysleni a pohledy na tu situaci v usa, co vse vyresi ten plan,zda neco vyresi,jak se muze vyvijet prazska burza, zda ma sanci se z toho usa hned dostat a tak

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   28 září, 2008

   O takovém článku už přemýšlím.
   Akorát vzhledem k pracovnímu vytížení v nejbližších 10 dnech to bude nějakou dobu trvat

   Odpovědět

  • FL

   28 září, 2008

   Ujizdi vlak pane Dvoraku obzvlast pri tehle panice a horske draze sem tam,skoda 😉

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   28 září, 2008

   Tak musím nechat ujet, nestíhám.
   Krátkodobé obchody stejně nejsou moje specialita.

   Spíše proto v klidu připravím analýzu dalších rizik, zda to bude dostatečné apod.

   Odpovědět

  • FL

   28 září, 2008

   Otto,Jane Traxlere a dalsi dobri lide ;-)) nedavno jsme resili knihy pro me,jako lehce pokrocileho,napr Kiyosaki a podobne,inspiraci uz mam a neco jiz ctu,jeste mam dotaz : chtel bych knihu pro pritelkyni,nema poneti o cem je uspech,ma zamestnanecke mysleni, ale konecne otevira oci,co si myslite ze by bylo pro ni vhodne jako NAPROSTY zaklad cetby na mysleni o uspechu?

   Odpovědět

  • OTTO

   29 září, 2008

   To je myslím hodně individuální.
   První je třeba vědět jestli chce být úspěšná, nebo je to pouze vaše přání.
   Každý člověk si to vždy zařídí tak, aby byl tím kým chce být, takže hledá cesty jak toho dosáhnout.
   Myslím, že dobrý začátek by byl podívat se společně na kreslený film Kung-fu Panda.
   Je to film o dosažení úspechu a splnění snu. Panda snila, že bude mistrem Kung-fu, ale neměla k tomu předpoklady a když přišla příležitost nechala se odradit počátečnámi neúspěchy a výsměchem a nevírou ostatních. Vzdala se a nechala si ukrást svůj sen.
   Naštěstí tam byl někdo, kdo věřil, že dosáhne svého snu a to tměnilo osud Pandy.
   Nakonec když dostala dračí svitek s tajným učením, které ji mělo dát absolutní sílu a moc, svitek byl prázdný. Přišly pochybnosti a zlamání a Panda opět přišla o svůj sen a víru.
   Naštěstí otec Pandy ji prozradil tajnou moudrost, která Pandě otevřela oči a navrátila víru.
   Panda díly tomu dosáhla svého snu a stala se mistrem Kung-fu.
   Věřím, že úspěch je soustavná práce na plnohodnotném snu. To vyžaduje odvahu, víru, rozvíjení znalostí, skvělého charakteru – integrity a vytrvalosti.
   Úspěch je pro každého něco jiného, přesto má pro všechny jedno společné.
   Je to posun na nové úrovně.
   Co pro vaši přítelkyni znamená úspěch?

   Odpovědět

  • FL

   29 září, 2008

   Ne neni to pouze moje prani,ona spis je ve fazi,ze si uvedomuje ze pres zamestnani (ve vetsine pripadu) uspech nevede a chtelo by to neco kde ji nekdo ukaze cestu a otevre oci, zatim to je tak,ze je proste na zacatku cesty a nevi kam se vydat,ale sama ma zajem si neco precist a nejakym smerem se vzdelavat.takze hledam vhodnou literaturu vseobecne o uspechu apodobne,kde by treba byly rozepsane ruzne smery kam se clovek muze ubirat, ona zatim definici uspechu nema,jen ma tu prvni myslenku : zmenit to.
   za tip na film Kung Fu panda diky,urcite kouknem,Rattatouile byl mozna na stejny styl a taky velmi pekne!

   Odpovědět

  • Lukáš Konečný

   29 září, 2008

   Kiyosakiho četli také mnozí z těch, kteří se „vrhli“ po hlavě do nákupu investičních nemovitostí ve slepé představě rychlého zbohatnutí. Víme všichni, jak to dopadlo. Ne každý má na to být podnikatelem. Někdy nemusí být zaměstnanecká pozice úplně tím nejhorším statutem. Dost lidí bere přes 100 000 Kč měsíčně jako zaměstnanci a jsou přitom zdatní investoři.

   Odpovědět

  • OTTO

   29 září, 2008

   Kiyosaki píše o 36 parametrech které posuzuje u každé nemovitosti, podle kterých zjistí jestli je nemovitost vhodná k investičním účelům a pokud ano je podle nich schopen určit míru rizika investice a výnosů.
   Lidé o kterých píšete si Kiyosakiho asi nepřečetli celého.
   On sám píše ve svých knihách o lidech, kteří koupili nemovitost a prodělali na tom peníze, protože není nemovitost jako nemovitost.
   Lidé bez znalostí zkrátka přicházejí o peníze.
   Co se týká zaměstnanců tak Kiyosaki je také zaměstnanec. Je v několika dozorčích radách a je to placeno více než 100 000 měsíčně.
   Navíc je OSVČ, majitel i investor.
   Kiyosaki generuje svůj příjem ve všech čtyřech cashflow kvadrantech takže je sám důkazem toho, že zaměstnanec může být schopným investorem

   Odpovědět

  • Anonym

   29 září, 2008

   Nema poneti, o cem je uspech??? Mozna nema poneti o tom, co znamena uspech pro Vas. Mozna se ne zcela ztotoznuje s Vasimi cili. Mozna jeste sama poradne nevi, co od zivota chce a nebo od nej chce neco jineho nez Vy.
   Ale ze by nevedela, o cem je uspech? Zahrajte si s ni treba Clovece nezlob se a poznate, ze vi, o cem je uspech.
   Kdyz ma nekdo zamestnanecke mysleni, tak to neznamena, ze nevi, o cem je uspech. Ale mozna bude mit trochu jine zivotni priority nez Vy a mozna pro ni bude uspech znamenat neco jineho nez pro Vas. To ale neznamena, ze byste ji mel predelavat. Spis je dulezite, abyste si to vzajemne uvedomovali a chapali se. Protoze z rozdilneho zpusobu mysleni a z rozdilnych priorit vznika asi nejice nedorozumeni, hadek a rozvodu.

   Odpovědět

  • FL

   29 září, 2008

   ja opravdu nemam v zajmu nekoho predelavat,jak rikam,projevila SAMA zajem si neco o tom precist apodobne,tak hledam vhodnou literaturu pro zacatek..

   Odpovědět

  • alen1

   29 září, 2008

   Dle mého názoru, jedna z knih je Jack Canfield – Mark Viktor Hansen – Aladinův faktor.
   Schopnost žádat o cokoliv je i pro úspěch velmi důležitá.

   Odpovědět

  • FL

   29 září, 2008

   Alen1, vypada moc pekne,myslite si ze pro zacatek temer z niceho to je dobra kniha?

   Odpovědět

  • alen1

   30 září, 2008

   Je to čtivý příběh, měla jsem ji už mít přečtenou dávno, úspěch – jakýkoliv souvisí
   se schopností nemít obavy si o cokoliv říct a navíc otvírá dveře k představě, že vše je možné, jen chtít.

   Odpovědět

  • alen1

   29 září, 2008

   Teprve pak něco složitějšího od téhož autora.
   Jack Canfield – Janet Switzer – Pravidla úspěchu
   – jak se dostat z místa kde jste, tam kde chcete být
   ( stanovení cílů, soustředění na hlavní talent,cestovní mapa o pravidlech úspěchu).

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   29 září, 2008

   Akcie letí dolů

   Odpovědět

  • FL

   29 září, 2008

   Ano je to krasa;)jak vidite zitrejsi PX ? ja bych si dal hruzu,paniku a jizda tak na 1150 a min:)

   Odpovědět

  • FL

   30 září, 2008

   No vida a mame px na 1.128

   Odpovědět

  • Miroslav Piták

   30 září, 2008

   No vida, takže nám růstový trend na PX v letech 2001-2008 zkorigoval o 50%.

   Odpovědět

  • FL

   30 září, 2008

   Sledujete nekdo Palladium nebo platinu?rysuje se to velmi zajimave na investici…

   Odpovědět

  • Anonym

   30 září, 2008

   No já je sleduji. Ano, po těch velkých propadech tyto kovy vypadají zajímavě, ale je nutné si uvědomit, že to jsou kovy, které mají velké průmyslové využití (automobilový průmysl), takže je nelze srovnávat se zlatem, které se bere i jako bezpečný přístav a uchovatel hodnoty.
   Je vidět, že i ostatní průmyslové kovy jsou v poklesu, což ukazuje na velký strach z recese.

   Odpovědět

  • Anonym

   30 září, 2008

   Takže pokud opravdu toužíte po investici do Platiny (palladium bych asi vynechal, i když pro krátkodobé spekulace by mohlo být palladium vhodné), rozdělil bych celkovou investici na několik částí, kdyby pokles pokračoval.

   Odpovědět

  • Mario

   29 září, 2008

   Tohle začíná zavánět pořádným průserem. Sice shortuju DAX už od 7.000 bodů, ale vůbec mě to netěší. Amerika může začít kolem sebe kopat.

   Odpovědět

  • FL

   29 září, 2008

   Mario To budete mit bohateho jeziska=)ja se koukam na dax graf,chytl jste to pekne vysoko,co tam vidite Vy?

   Odpovědět

  • Mario

   29 září, 2008

   dal jsem si 20-letý graf a je tam dvojitý vrchol jak „píííp“:). Na 7.000 jsem to kupoval, protože byla na cca 7080 resistence. tenkrát se to zlomilo pod 7000, pak se to dostalo na cca 7200, ale od té doby to frčí jedním směrem:). bohatého ježíška mít nebudu, pár ztrátových obchodů mám taky za sebou. já se tím neživím, já si jen hraju:). mě živí něco jiného.

   ale celkově z toho nemám dobrý pocit. zažil jsem 1998 i 2000, ale to byla ve srovnání s tímto poklidná procházka. myslím, že nikdo nezažil zatím nic tak hroznýho.

   Odpovědět

  • FL

   29 září, 2008

   Jj vidim to, ale co na tom je hrozneho? krize muze byt fajn prilezitost 😉

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   29 září, 2008

   Banky ještě tedy čeká pěkný šrumec. Nejlevnější putky jsou na JPM.

   Výprodej to byl ale totální. Frčelo dolů vše včetně dolů na zlato a stříbro, ropných firem…

   Odpovědět

  • Mario

   29 září, 2008

   jojo, souhlas. osobně sleduju ze zištných důvodů uranium one, a nečekal jsem, že zrovna oni dostanou takový zásah:). asi si ještě na vstup nějakou chvíli počkám:).

   na druhou stranu. osobně si myslím, že trhu může pomoct několik fúzí právě v tento moment. ceny firem jsou nízko, a to může být správný čas pro koupi zdravých firem za relativně slušný peníz. právě i z toho důvodu uranium one sleduju…

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   29 září, 2008

   pokud sledujete uran, podívejte se i na DNN

   Mám teď nějakou cash a chci se porozhlédnout po zajímavých těžařích (nejen uran)

   Odpovědět

  • Mario

   29 září, 2008

   sice mají DNN velmi krátkou historii, ale podívám se.

   mně se uranium one líbí právě i technicky.

   Odpovědět

  • Mario

   29 září, 2008

   tak to jo. znám osobně několik lidí, kteří nechtějí za žádnou cenu investovat, a jen čekají na nějakou bublinu. v současné době velmi zbystřili a čekají na vhodný moment. takhle to právě udělali v roce 1998 i v roce 2002 po bublině na technologiích.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   1 října, 2008

   Jsou důvody pro radikální kroky?
   V 30. letech se používaly „Bank Holidays“.

   Co by se muselo stát, aby k podobnému kroku byly nuceny centrální banky přistoupit i dnes?

   Jaká by byla reakce běžných lidí a trhů? Raději nedomýšlet.

   Odpovědět

  • Jan Dvořák

   7 října, 2008

   Protože jsou podnikány bezprecendentní kroky, troufám si tvrdit, že hrozí ne „běžná“ recese, ale přímo deprese.

   Teď se hraje o míru poklesu ekonomiky a to, zda tento pokles bude provázen zvýšenou inflací či naopak deflací (zatím jsem na straně inflace)

   Odpovědět

  • Anonym

   8 října, 2008

   Deprese hrozi. Ale osobne verim, ze se ji podari predejit. Zatim jsem vice na strane deflace. Ale mozne jsou oba scenare. Ten inflacni by byl katastrofou.

   Odpovědět

  • Monique

   10 března, 2009

   Nejhorší teprve přijde. Doporučuji do nemovitostí v USA neinvestovat, a už vůbec ne na splátky. Mojí přátelé tak učinili a teď na to postupně doplácejí. Když už se tak stane, doporučuji http://www.florida-foreclosure.webs.com Jsou fajn lidi, hodně pomohli. Jsou češi. Držím palce!

   Odpovědět

  • Piatok

   27 března, 2009

   Tak ako banky likvidijú svoju konkurenciu,nezaslúžia si nič iné len aby padli do toho istého bahna!!!!!!

   Odpovědět

  • Radek

   27 března, 2009

   Asi toho moc nevíte o fungování ekonomiky a finančního trhu, že? Jinak byste takovou s prominutím hovadinu plácnout nemohl.

   Odpovědět

  • Piatok

   27 března, 2009

   Nepotrebujem tituly v predu ani v zadu ,aby som chápala ekonomiku.
   Banky okrádajú svojich klientov,tak teraz sa utopia v tom ,čo sami vymysleli.

   Odpovědět