Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Jiří Vránek: Nabízíme relativní jistotu výnosu

Prvním poskytovatelem reverzní hypotéky na českém trhu je od září společnost FINEMO.CZ. „Renta z nemovitosti“ umožňuje seniorům uspokojovat nejrůznější potřeby od cestování přes pohodlnější živobytí až po úhradu dluhů. Jakým způsobem jsou a budou renty financovány? Za jakých podmínek je možné do renty investovat? Na tyto a další otázky odpovídá jednatel společnosti FINEMO.CZ Jiří Vránek.

Hledáte v současné době investory?

Několik prvních hypoték financujeme z vlastních zdrojů. Ve chvíli, kdy náš produkt začneme nabízet ve větším rozsahu, tak budeme potřebovat investory nebo budeme hledat jiné cesty získání zdrojů (např. emise dluhopisů). Nyní jsme ve fázi, kdy investory evidujeme a nadále hledáme. Pokud by někdo měl zájem, budeme rádi, když se nám ozve. Rozlišujeme dva typy investorů.

Jedním je strategický investor, který by do naší společnosti majetkově vstoupil a získal minoritní majetkový podíl a zároveň získal možnost ovlivňovat nastavení produktu a fungování společnosti. Takovéhoto investora budeme pečlivě vybírat, abychom získali finance na provoz a mohli se dostatečně rozšiřovat. Zároveň od investora očekáváme know-how v oblasti získávání zdrojů. U strategického investora jde o investici v řádech desítek milionů korun. Výhledově budeme investora potřebovat i kvůli změně zákona, protože v návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele je požadavek základního kapitálu ve výši 20 milionů korun pro nebankovní společnosti poskytující spotřebitelské úvěry.

Pokud bude o zpětné hypotéky velký zájem, budeme potřebovat peníze i od menších retailových investorů. S těmito investory bychom sepisovali úvěrovou smlouvu, kde je pevně stanovený úrok podle délky investice z částky, kterou investují na danou dobu. Tito investoři by majetkový podíl v naší společnosti nezískali.

Jaký úrok investorům nabízíte?

Podle doby trvání investice nabízíme roční úrok od dvou procent na jeden rok až po pět procent ročně na pět let. V současné době máme podmínku minimální investice ve výši jednoho milionu korun.

Nabízíme fixní výnos a navíc zaručujeme, že vložené prostředky nepoužijeme na krytí provozních nákladů, ale na úvěry, které jsou zajištěné nemovitostí. Pro investory, kteří nám svěří více peněz, chceme krýt jejich prostředky postoupením pohledávek.. Investor by pak v případě krachu naší společnosti nemusel procházet procesem insolvenčního řízení přes správce konkurzní podstaty, ale pohledávky za klienty by přešly přímo na investora. Nabízíme tedy relativně jistý výnos.

Nicméně jsme otevřeni i investorům, kteří by chtěli koncepci nastavit jiným způsobem. Co ale již v dnešní době víme, že nemůžeme poskytnout úrok vyšší než pět procent. Vzhledem k výši úrokové sazby, kterou nám platí senioři u produktu Renta z nemovitosti, tu bychom chtěli držet pod deseti procenty. Věříme, že seženeme zdroje do pěti procent a časem i za méně. Banky získávají v současné době zdroje i za méně než jedno procento. A pokud se dostatečně rozrosteme a budeme ziskoví, tak bychom mohli získávat krátkodobé zdroje za jedno či dvě procenta, pokud by se aktuální tržní úroky nezměnily. V takovém případě bychom mohli seniorům úroky z naší reverzní hypotéky (Renty z nemovitosti) výrazně zredukovat a produkt tím zatraktivnit.

Jakého investora hledáte?

Hledáme strategického investora, který by našemu produktu, business casu  a vůbec celému příběhu ohledně pomoci seniorům věřil, případně měl know how v oblasti získávání zdrojů, pomohl nám tedy s obstaráváním levných peněz. Čím levněji peníze nakoupíme, tím výhodnější úrok můžeme seniorům poskytnout.

V našem zájmu je vytvoření vyváženého systému, kdy úrok bude zajímavý jak pro investory, tak pro klienty. Investorům nemůžeme poskytnout úrok např. 10 procent. Pokud chce vyšší úrok, pak musí podstoupit vyšší riziko, než jsou úvěry zajištěné zástavou nemovitosti. Navíc chceme seniorům nabídnout do budoucna i výrazně nižší úrok než je aktuálních 9,5 procenta ročně.

Pokud soukromý investor investuje jeden milion korun, má možnost od investice odstoupit před dobou, na jakou se zavázal finanční prostředky vložit?

Standardně tuto možnost nenabízíme. Navyšovali bychom tímto  riziko likvidity a mohli bychom se dostat do finančních problémů.

Vyplácíte úroky ročně?

Peníze jsou fixovány na dobu, na jakou nám peníze investor poskytne. Pokud tedy vloží peníze na pět let, pak je mu ročně připisováno na úrocích pět procent. Standardně úroky ročně nevyplácíme, ale i tuto možnost nevylučujeme.

Máte již nějaké investory?

Zatím jsme příliš aktivně investory nesháněli, protože se nejprve snažíme pracovat na aktivní straně, tedy poskytovat úvěry. S některými investory již ale jednáme jak o jejich majetkovém vstupu do naší společnosti, tak o možnosti investovat „do našich úvěrů“. Ve chvíli, kdy budeme potřebovat další zdroje, budeme kontaktovat investory z naší databáze.

Jaké máte další možnosti získávání zdrojů?

Pokud se nám bude v budoucnu dařit, to znamená, že bychom v příštích letech potřebovali finacování v řádech stovek milionů a v případně opravdu velkého úspěchu i miliard korun, pak bychom vydávali dluhopisy, stejně jako to dělají obdobné společnosti v zahraničí. Například ve Švédsku, které je s 9,6 miliony obyvatel srovnatelné s Českou republikou, působí již deset let jeden nebankovní poskytovatel, který získává zdroje zejména emisí dluhopisů s velmi nízkou úrokovou sazbou. Švédský poskytovatel již vydal dluhopisy v řádech miliard korun.

Další možností je založení podílového fondu, případně bychom se mohli dohodnout s některou bankou, aby nám poskytla úvěrovou linku. Uvažujeme i o možnosti získání zdrojů přes platformu P2P. Do příštího roku si vystačíme s vlastními prostředky, případně s několika soukromými investory, proto budeme o dalších způsobech financování diskutovat až v příštím roce.

Existují ale i země, kde zpětná hypotéka neuspěla. Jakých zemí se to týká a čím je to způsobeno?

V Německu a Rakousku se neustále někdo pokouší zpětnou hypotéku na trhu prosadit, ale zatím bez velkého úspěchu. Naše hypotéza je, že je to dáno vyššími důchody, které seniorům na důstojný život stačí. Navíc není v těchto zemích tolik rozšířeno vlastnické bydlení. Věříme, že u nás již doba zpětných hypoték nazrála a budeme se rozvíjet podobně jako například ve Švédsku.

Od našeho vstupu na trh vyvolává naše Renta z nemovitosti řadu pozitivních, ale i negativních emocí. Někteří senioři očekávají, že dostanou 70 a více procent hodnoty nemovitosti, pak ale přijde realita v podobě nižších desítek procent z hodnoty nemovitosti. Tím si prošli i mnozí poskytovatelé v zahraničí, my tím procházíme nyní. Cílíme na velice úzký okruh seniorů. Doufáme, že v příštích deseti letech bychom mohli pokrýt minimálně jedno procento důchodců. 

V současné době jste v pilotním provozu a vyřizování zpětných hypoték provádíte ve vlastní režii. V případě zvýšeného zájmu uvažujete o distribuci Renty z nemovitosti prostřednictvím nějaké poradenské společnosti?

Nyní jsme v pilotní fázi, výhledově chceme výrazněji růst. Po skončení pilotního provozu v 1. kvartálu 2016 bychom chtěli navázat spolupráci s jednou makléřskou sítí, které bychom dali exkluzivitu na prodej naší Renty z nemovitosti. Protože si zakládáme na férovém jednání s lidmi, součástí dohody s makléřskou sítí by bylo samozřejmě důkladné školení i výběr jejích poradců.

Děkuji za rozhovor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.