Čtvrtek 06. srpna. Svátek má Oldřiška.

Jak se zvýší penze občanům s nadprůměrnými příjmy

Penze Petr Gola 29.08.2011 | 16:13 0 Komentářů

Hlavním motivem k provedení „malé důchodové reformy“ bylo posílení prvku zásluhovosti. Přestože dojde po 29. září 2011 ke změně ve výpočtu penze a následně se bude výpočet penze měnit vždy od ledna i v následujících letech, občané s nadstandardními příjmy si příliš nepolepší. Podívejme se na praktické výpočty.

Výpočet státní penze  je v Česku příliš rovnostářský a bude tomu tak i v následujících letech po  změnách ve výpočtu důchodu. V důchodovém systému bude nadále převládat systém solidarity před systémem zásluhovosti. Nutno poznamenat, že tomu tak je ve většině vyspělých zemí světa, pouze v nižším rozsahu. Nadále bude tedy platit: čím vyšší příjmy občané mají, tím více musí spoléhat především na vlastní zabezpečení na důchod. Tento trend platí i v ostatních zemích OECD.

Redukce zůstane zachována

Důvodem, proč jsou české penze rovnostářské a občané s nízkými příjmy mají vysokou penzi v porovnání se mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu a naopak občané s nadstandardními příjmy mají nízkou penzi v porovnání s příjmy dosahovanými před odchodem do důchodu, je značná  redukce osobního vyměřovacího základu  při výpočtu důchodu. Změny ve výpočtu důchodu redukci zachovávají, postupně však bude docházet k procentním změnám v redukci.

Co ovlivňuje výši důchodu?

Nárok na starobní důchod  mají občané, kteří dosáhnou důchodového věku (liší se v závislosti na roku narození), získají potřebnou dobu pojištění (každoročně se o rok zvyšuje, v roce 2011 je nutné získat 27 let pojištění, v roce 2012 již 28 let pojištění) a o důchod si požádat na místně příslušné  Okresní správě sociálního zabezpečení. Samotná výše důchodu potom závisí na dvou parametrech: 

  • Výši příjmů, ze kterých bylo odváděno důchodové pojištění v roce 1986 až po současnost. Při žádosti o důchod v roce 2011 se hodnotí příjmy od roku 1986 po rok 2010.
  • Počtu let pojištění. Každý rok pojištění zvyšuje procentní výměru důchodu o 1,5 %.

Při výpočtu důchodu následně platí, čím vyšší příjmy a získaný počet let pojištění, tím vyšší následná penze.

Porovnání výpočtu důchodu

Samotnou výši důchodu si vypočítáme u pana Nováka, jehož osobní  vyměřovací základ  je 50 000 Kč a získal 42 let pojištění. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, neboť dřívější příjmy se při výpočtu důchodu přepočítávají na současnou hodnotu koeficienty. Vypočítáme si důchod dle legislativy od ledna do 29. září 2011, po 29. září 2011 do konce roku 2011 a v roce 2012. Jak uvidíme na názorném příkladu, státní penze se bude občanům s nadprůměrnými příjmy postupně zvyšovat. Naopak občané i s mírně nadprůměrnými příjmy (cca do 36 tisíc Kč) si postupem času budou pohoršovat.

Výpočet penze pana Nováka

(od 1. 1. 2011 do 29. 9. 2011)

Výpočet penze pana Nováka

(od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2011)

 

Text

Částka

(v Kč)

Text

Částka

(v Kč)

Osobní vyměřovací základ

50 000

Osobní vyměřovací základ

20 000

Redukce do 11 000 Kč

(ze 100 %)

11 000

Redukce do 10 886 Kč

(ze 100 %)

10 886

Redukce od 11 001 Kč do 28 200 Kč

(z 30 %)

5 160

Redukce od 10 886 Kč do 28 699 Kč

(z 29 %)

5 166

Redukce nad 28 200 Kč

(z 10 %)

2 180

Redukce nad 28699 Kč

(z 13 %)

2 769

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 000 Kč + 5 160 Kč + 2 180 Kč)

18 340

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(10 886 Kč + 5 166 Kč + 2 769 Kč)

18 821

Základní výměra důchodu

2 230

Základní výměra důchodu

2 230

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let ∙ 1,5 %)

63 %

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let ∙ 1,5 %)

63 %

Procentní výměra důchodu

(18 340 Kč x 63 %)

11 555

Procentní výměra důchodu

(18 821 Kč x 63 %)

11 858

Měsíční důchod celkem

(2 230 Kč + 11 555Kč)

13 785

Měsíční důchod celkem

(2 230 Kč + 11 858Kč)

14 088

Výpočet penze pana Nováka

(od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012)

Text

Částka

(v Kč)

Osobní vyměřovací základ

50 000

Redukce do 11 107 Kč

(ze 100 %)

11 107

Redukce od 11 108 Kč do 29 280 Kč

(z 28 %)

5 089

Redukce od 29 281 Kč do 100 964 Kč

(z 16 %)

3 316

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 107 Kč + 5 089 Kč + 3 316 Kč)

19 512

Základní výměra důchodu

2 280

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let ∙ 1,5 %)

63 %

Procentní výměra důchodu

(19 512 Kč x 63 %)

12 293

Měsíční důchod celkem

(2 280 Kč + 12 293 Kč)

14 573

Jak názorně vidíme, pan Novák by na každém dalším pozdějším odchodu do důchodu „vydělal“. Rozdíl v měsíční penzi v lednu 2012 by však byl ještě nižší, než jsme vypočítali, protože penze přiznaná v roce 2011 by se valorizovala. Rozdíl v měsíční penzi přiznané začátkem roku 2012 a penzí přiznané v listopadu 2011 by tedy nebyl 485 Kč, ale 188 Kč.

Souhlasíte s "neomezeným" zvyšováním věku odchodu do důchodu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.