CZK/€ 23.490 -0,26%

CZK/$ 21.598 -0,16%

CZK/£ 26.717 +0,02%

CZK/CHF 23.563 -0,31%

Text: Anna Novotná

21. 12. 2009

0 komentářů

Jak porovnat nabídky cestovního pojištění?

 


 

Pro nástin způsobu výběru optimálního cestovního pojištění jsem zvolila praktický příklad (2 osoby, víkendový pobyt s lyžováním před Vánocemi (19. – 20. prosince) v italských Dolomitech). Protože se jedná o organizovaný zájezd na vyznačených sjezdovkách, nebylo nutné dokupovat připojištění na rizikový sport.

Při výběru vhodné metody na porovnání ceny pojištění a pojistného plnění jsem hledala nějakou sofistikovanější metodu než jen porovnání a seřazení podle velikosti. Jako nejlepší řešení se nakonec ukázala být Saatyho metoda stanovení vah kritérií[1] . Jako kritéria jsem si zvolila cenu pojištění a jednotlivé druhy pojistného plnění (Kritéria: Pojištění léčebných výloh v zahraničí, Smrt následkem úrazu, Trvalé následky úrazu, Pojištění zavazadel, Odpovědnost za škodu na životě a zdraví, Odpovědnost za škodu na věci, Odpovědnost za jinou škodu, Celková cena pojistného).

První řadě bylo důležité si ujasnit, které kritérium je nejvýznamnější. Kromě svého osobního názoru, protože Saatyho metoda je ve větší míře založena na cítění významnosti kritéria hodnotitelem, jsem vzala v úvahu i současnou ekonomickou situaci a jako nejvýznamnější kritérium zvolila Cenu pojištění a zároveň kritérium Pojištění léčebných výloh v zahraničí. Významnost kritérií se určuje ve vztahu významnosti kritéria v řádku k významnosti kritéria ve sloupci.

Tabulka 1: Subjektivní vztah významnosti jednotlivých kritérií

   

1

2

3

4

5

6

7

8

Celkem

Váhy kritérií

1

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

1

2

3/2

4

13/10

5/2

3

1

16,30

19,7%

2

Smrt následkem úrazu 

1/2

1

3/4

2

13/20

5/4

3/2

1/2

8,80

10,6%

3

Trvalé následky úrazu

2/3

4/3

1

8/3

13/15

5/3

2

2/3

10,87

13,1%

4

Pojištění zavazadel

1/4

1/2

3/8

1

26/5

5/8

3/4

1/4

8,95

10,8%

5

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví

10/13

20/13

15/13

5/26

1

25/13

30/13

10/13

9,65

11,7%

6

Odpovědnost za škodu na věci

2/5

4/5

3/5

8/5

13/25

1

6/5

2/5

6,52

7,9%

7

Odpovědnost za jinou škodu

1/3

2/3

1/2

4/3

13/30

5/6

1

1/3

5,43

6,6%

8

Celková cena pojistného

1

2

3/2

4

13/10

5/2

3

1

16,30

19,7%

                   

82,82

100,0%

Po zjištění vah kritérií bylo nutné zaměřit se na jednotlivé varianty – nabídky pojištění od 4 vybraných modelových pojišťoven. Celkově jsem zahrnula 9 variant pojištění. Opět jsem se pokusila najít sofistikovanější metodu, a nakonec jsem zvolila Metodu bazické varianty[2] .

U této metody je důležité si určit, jestli se jedná o kritérium nákladového nebo výnosového typu. V našem případě máme pouze jedno kritérium nákladového typu – Cena pojištění, ostatní kritéria jsou výnosového typu. U kritéria nákladového typu zvolíme za bazickou variantu nejnižší hodnotu. Poměr pak tvoříme: hodnota bazické varianty/hodnota zkoumané varianty. U kritérií výnosového typu je označena za bazickou variantu největší hodnota a poměr je tvořen takto: hodnota zkoumané varianty/hodnota bazické varianty.

Po vyhodnocení všech variant jsem dospěla k následujícímu řešení. Nejlepší variantou ze zkoumaných pojištění bylo pojištění Kooperativa Plus, které nabízí nejvyšší plnění v případě úrazu a trvalých následků a dále i v případě odpovědnosti za škody a celkově dosahuje téměř 80 % z celkových 100 %. Na konci seznamu se objevilo pojištění Allianz Gold s pouhými 46,7 %. Důvodem bylo nulové plnění v případě smrti nebo trvalých následků po úraze. V průměrném hodnocení všech produktů v rámci každé z pojišťoven jsme dospěli k tomuto zjištění:

  1. Kooperativa – 66,8 %
  2. Allianz – 63,1 %
  3. Česká pojišťovna – 56,6 %
  4. ČSOB Pojišťovna – 51,5 %

Tabulka 2: Výsledné hodnocení produktů

 

Kooperativa

Allianz

ČSOB pojišťovna

Česká pojišťovna

 

Klasik

Plus

Platinum

Gold

Silver

Vyšší limit

Nižší limit

Vyšší limit

Nižší limit

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

42,9%

85,7%

100,0%

100,0%

100,0%

71,4%

42,9%

85,7%

42,9%

Smrt následkem úrazu 

50,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

Trvalé následky úrazu

50,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

Pojištění zavazadel

30,0%

60,0%

100,0%

40,0%

0,0%

40,0%

40,0%

40,0%

40,0%

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví

66,7%

100,0%

66,7%

66,7%

66,7%

33,3%

33,3%

66,7%

66,7%

Odpovědnost za škodu na věci

66,7%

100,0%

66,7%

66,7%

66,7%

33,3%

33,3%

66,7%

66,7%

Odpovědnost za jinou škodu

33,3%

50,0%

6,7%

6,7%

6,7%

0,0%

0,0%

33,3%

33,3%

Celková cena pojistného

75,9%

50,6%

44,6%

47,1%

47,7%

78,8%

100,0%

58,4%

68,9%

Výsledná váha varianty

53,7%

79,9%

76,5%

46,7%

66,3%

52,3%

50,8%

59,8%

53,4%

Pořadí

5.

1.

2.

9.

3.

7.

8.

4.

6.

Výsledné hodnocení může pomoci klientům při rozhodování, kterou pojišťovnu zvolit. Je však nutné vzít v úvahu, že byl použit subjektivní názor hodnotitele a že co člověk, to jiný názor na váhu kritéria.

Příloha: Zahrnuté produkty a jejich parametry

 

Kooperativa

Allianz

ČSOB pojišťovna

Česká pojišťovna

(v Kč)

Klasik

Plus

Platinum

Gold

Silver

Vyšší limit

Nižší limit

Vyšší limit

Nižší limit

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

1 500 000

3 000 000

neomezeno

neomezeno

neomezeno

2 500 000

1 500 000

3 000 000

1 500 000

Smrt následkem úrazu 

100 000

200 000

200 000

xxx

200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Trvalé následky úrazu

200 000

400 000

400 000

xxx

400 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Tělesné poškození

25 000

50 000

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

20 000

20 000

Pojištění zavazadel

15 000

30 000

50 000

20 000

xxx

20 000

20 000

20 000

20 000

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví

2 000 000  

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

Odpovědnost za škodu na věci

1 000 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Odpovědnost za jinou škodu

500 000

750 000

100 000

100 000

100 000

xxx

xxx

500 000

500 000

Denní odškodné při úrazu

xxx

xxx

30

xxx

30

50 Kč (29 dní)

50 Kč (29 dní)

xxx

xxx

Doplňková asistence

xxx

xxx

35 000

35 000

xxx

xxx

xxx

za 29Kč / 200 000 Kč

za 29Kč/200 000 Kč

Celková cena pojistného

216

324

368

348

344

208

164

281

238

Zdroj: Pojišťovny


[1] Pomocí Saatyho metody zjišťujeme preferenční vztahy dvojic kritérií a zároveň stanovujeme velikost této preference. Tedy které kritérium je významnější než to druhé a o kolik. (Pramen: Fotr, Švecová, Dědina, Hrůzová, Richter – Manažerské rozhodování postupy, metody a nástroje)

[2]   Metoda bazické varianty na porovnání hodnoty daného kritéria u námi hodnocené varianty s hodnotou tzv. bazické varianty (nejlepší hodnoty) na základě poměru. (Pramen: Fotr, Švecová, Dědina, Hrůzová, Richter – Manažerské rozhodování postupy, metody a nástroje)

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *