CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Petr Gola

24. 08. 2011

0 komentářů

Jak ovlivňuje redukce výši důchodu ve světě?

 


 

Princip solidarity je při výpočtu důchodu zohledněn ve většině vysplých zemích OECD. V Česku je to vlivem redukce osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu. Výsledná penze občanů s nadprůměrnými příjmy v Česku (platí ze svého příjmu vyšší důchodové pojištění) není příliš vyšší než penze občanů s podprůměrnými příjmy. Redukce v Česku tak patří mezi nejvyšší z členských zemí OECD.

  • Občan pobírající v Česku polovinu průměrné mzdy bude mít čistý náhradový poměr v důchodu ve výši 94 %. Čistý náhradový poměr porovnává čistou mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu s důchodem. Důchody podléhají zdanění v Česku pouze výjimečně.
  • Občan pobírající 1,5násobek průměrné mzdy bude v Česku naproti tomu mít náhradový poměr ve výši 50 %.

Dle studie „Pensions at a Glance 2011“ je větší rozdíl v náhradovém poměru a větší solidarita bohatších s chudšími pouze v Dánsku, Novém Zélandu, Kanadě, Islandu a Izraeli. Náhradový poměr se v průměru v členských zemích OECD liší o 19,4 procentních bodů, v Česku však dokonce o 44 procentních bodů (94 % – 50 %). Občané s nadprůměrnými příjmy tedy musí tedy s toutu skutečností počítat a dostatečně se sami finančně zajistit, aby odchod do důchodu pro ně neznamenal výrazné snížení životní úrovně.

Praktický výpočet

Průměrná mzda za rok 2010 v Česku činila 23 951 Kč. Vypočítáme se tedy penzi (dle legislativy od ledna 2011 do 30. září 2011) při osobním vyměřovacím základu ve výši poloviny průměrné mzdy a ve výši 1,5násobku průměrné mzdy. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrné mzda od roku 1986 do roku 2010 v současné hodnotě. Dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem.

a)
Výpočet penze při osobním vyměřovacím základu 11 976 Kč (při 44 letech pojištění)

Čistá mzda bezdětného občana činila 10 313 Kč. Z hrubé mzdy zaměstnance bylo sraženo 539 Kč na zdravotním pojištění, 779 Kč na sociálním pojištění a 345 Kč jako záloha na dani z příjmu fyzických osob. V roce 2011 by byla čistá mzda ještě o 100 Kč nižší, protože se snížila základní sleva na poplatníka z 2 070 Kč na 1 970 Kč.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

11 976 Kč

Počet let pojištění

44 let

Redukce do 11 000 Kč (ze 100 %)

11 000 Kč

Redukce od 11 000 Kč do 28 200 Kč (z 30 %)

293 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

11 293 Kč

Procentní výměra za dobu pojištění (44×1,5 %) 

66 %

Procentní výměra důchodu (11 293 Kč x 66 %)

7 454 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Důchod celkem

9 684 Kč

Občan pobírající celý život polovinu průměrné mzdy tak v Česku dosáhne na důchod ve výši 94 % (9 684 Kč : 10 313 Kč) jeho předchozího čistého příjmu. Jenom na doplnění si uvedeme, že při výpočtu od září 2011 by byl důchod 9 624 Kč.

b)
Výpočet penze při osobním vyměřovacím základu 35 927 Kč (při 44 letech pojištění)

Čistá mzda bezdětného občana činila 26 814 Kč. Z hrubé mzdy zaměstnance bylo sraženo 1 617 Kč na zdravotním pojištění, 2 336 Kč na sociálním pojištění a 5 160 Kč jako záloha na dani z příjmu fyzických osob. V roce 2011 by byla čistá mzda ještě o 100 Kč nižší, protože se snížila základní sleva na poplatníka z 2 070 Kč na 1 970 Kč.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

35 927 Kč

Počet let pojištění

44 let

Redukce do 11 000 Kč (ze 100 %)

11 000 Kč

Redukce od 11 000 Kč do 28 200 Kč (z 30 %)

5 160 Kč

Redukce nad 28 200 Kč (z 10 %)

773 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

16 933 Kč

Procentní výměra za dobu pojištění (44×1,5 %) 

66 %

Procentní výměra důchodu (11 293 Kč x 66 %)

11 176 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Důchod celkem

13 406 Kč

Občan pobírající celý život polovinu průměrné mzdy tak v Česku dosáhne na důchod ve výši 50 % (13 406 Kč : 26 814 Kč) jeho předchozího čistého příjmu. Jenom na doplnění si uvedeme, že při výpočtu od září 2011 by byl důchod 13 442 Kč.

Podprůměrná mzda – vysoká penze, nadprůměrná mzda – nízká penze

V Česku tak i po změně ve výpočtu důchodu po 30. září 2011 bude platit, že penze občanů s podprůměrnou mzdou bude vysoká (v porovnání s dosahovanou mzdou před odchodem do důchodu), naproti tomu penze občanů s nadprůměrnou mzdou je nízká. Náhradový poměr v důchodu u občanů s nízkými příjmy je v porovnání s ostatními zeměmi OECD v Česku vysoký, naproti tomu u občanů s nízkými příjmy nízký.

Jak je to v ostatních zemích OECD?

V přiložené tabulce máme uveden náhradový poměr, tj. poměr čisté mzdy před odchodem do důchodu a čistého důchodu v zemích OECD u občana pobírajícího celý život mzdu na úrovni 50 % průměrné mzdy a u občana pobírajícího celý život mzdu na úrovni 150 % průměrné mzdy. Ve všech zemích se porovnává čistá mzda před odchodem do důchodu a čistý důchod.

V některých zemích podléhá důchod dani z příjmu fyzických osob, v některých nikoliv. Protože se důchod počítá z hrubých příjmů, tak v některých zemích mají dokonce občané s nízkými příjmy vyšší důchod než mzdu před odchodem do důchodu.

Výše čistého důchodu k čisté mzdě v zemích OECD (v %)

Země

Výše důchodu

(v % z průměrné mzdy)

0,5

1,5

Dánsko

131,9

80,8

Island

139,0

91,7

Řecko

113,6

106,8

Turecko

107,3

96,0

Nizozemí

104,5

96,4

Lucembursko

103,1

90,9

Izrael

103,0

56,7

Maďarsko

96,3

103,2

Česko

94,0

48,9

Rakousko

91,3

84,6

Kanada

88,7

39,7

OECD

82,8

63,4

Austrálie

82,5

47,1

Slovinsko

82,5

86,2

Španělsko

82,3

85,4

Belgie

81,8

52,0

Norsko

81,7

51,4

Nový Zéland

79,4

29,4

Švýcarsko

78,6

46,2

Itálie

78,2

76,7

Chile

74,4

62,7

Estonsko

73,4

51,4

Portugalsko

73,4

70,5

Finsko

72,0

64,4

Korea

69,8

37,3

Francie

69,4

53,1

Slovensko

68,3

76,7

Polsko

68,1

68,3

Velká Británie

67,5

30,5

Švédsko

67,0

72,6

USA

63,8

46,6

Irsko

60,8

26,8

Mexiko

58,2

33,3

Německo

55,6

57,2

Japonsko

52,7

34,9

Pramen: OECD: Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD Countries

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *