Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Jak ovlivní důchod vyšší příjem o tisícovku

Penze Petr Gola 13.05.2015 | 10:15 0 Komentářů

Čím vyšší příjem, ze kterého se platí sociální (důchodové) pojištění, tím vyšší státní důchod. Vyšší příjem o tisícikorunu však ovlivňuje státní důchod rozdílně. V rozmezí cca od 600 Kč po 0 Kč. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady. 

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet státního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Ve výpočtové formuli za rok 2015 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2014 a dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Jak se mění zápočet každé tisícikoruny vlivem redukce

Při výpočtu důchodu dochází k redukci osobního vyměřovací základu. Do částky 11 709 Kč se započítává plně, od 11 709 Kč do 106 444 Kč se započítává z 26 % a nad 106 444 Kč se již nehodnotí. Právě redukce při výpočtu osobního vyměřovacího základu znamená, že zvýšení průměrné mzdy o tisícikorunu se projevuje jinak na konečné výši státního důchodu. Vše si ukážeme na praktických příkladech.

Vyšší průměrná mzda o tisícikorunu a zvýšení důchodu

Vyšší průměrná měsíční mzda neznamená vždy v absolutním vyjádření stejné zvýšení státního důchodu, důvodem je právě zmíněná redukce při výpočtu státního důchodu. Občanům s vyššími příjmy již důchod příliš nestoupá. Při vyšších příjmech je náhradový poměr při odchodu do důchodu nízký. Čím vyšší příjmy v produktivním životu, tím vyšší pokles životní úrovně při odchodu do penze. S touto skutečností je potřeba počítat a přizpůsobit tomu vlastní investice a úspory na důchod

V přiložených tabulkách máme propočteny tři varianty, kdy se průměrná měsíční mzda za odpracované roky liší o 1 000 Kč, přitom ve výsledku se státní důchod nemusí již lišit ani o korunu.

a) Nižší příjmy

Paní Nováková má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 10 000 Kč, paní Nováková získala dobu pojištění v rozsahu 40 let. Paní Kučerová má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 11 000 Kč, paní Kučerová získala dobu pojištění rovněž v rozsahu 40 let.

Text

Paní Nováková

Paní Kučerová

Osobní vyměřovací základ

10 000 Kč

11 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

10 000 Kč

11 000 Kč

Výpočtový základ

10 000 Kč

11 000 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

2 400 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

60,0

Procentní výměra důchodu

6 000 Kč

(10 000×60 %)

6 600 Kč

(11 000×60 %)

Měsíční důchod

8 400 Kč

(2 400 + 6 000)

9 000 Kč

(2 400 + 6 600)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Měsíční státní důchod paní Kučerové je vyšší o 600 Kč než paní Novákové.

b) Průměrný příjem

Paní Svobodová má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky 25 000 Kč a paní Pokorná 26 000 Kč. Obě paní získají dobu pojištění 40 let. Jak se bude lišit důchod paní Svobodové a paní Pokorné?

Text

Paní Svobodová

Paní Pokorná

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

26 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

3 456 Kč

3 716 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

2 400 Kč

Výpočtový základ

15 165 Kč

(11 709 + 3 456)

15 425 Kč

(11 709 + 3 716)

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

60,0

Procentní výměra důchodu

9 099 Kč

(15 165×60 %)

9 255 Kč

(15 425×60 %)

Měsíční důchod

11 499 Kč

(2 400 + 9 099)

11 655 Kč

(2 400 + 9 255)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Měsíční státní důchod paní Pokorné je vyšší již pouze o 156 Kč oproti paní Svobodové. Při vyšších příjmech je rozdíl ještě nižší.

c) Nadstandardní příjem

Paní Veselá má průměrná měsíční mzdu za odpracované roky 107 000 Kč a paní Novotná 108 000 Kč. Obě paní získají dobu pojištění v rozsahu 40 let. Jaký budou mít státní důchod?

Text

Paní Veselá

Paní Novotná

Osobní vyměřovací základ

107 000 Kč

108 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

24 632 Kč

24 632 Kč

Výpočtový základ

36 341 Kč

(11 709 + 24 632)

36 341 Kč

(11 709 + 24 632)

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

2 400 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

60,0

Procentní výměra důchodu

21 805 Kč

(36 341×60 %)

21 805 Kč

(36 341×60 %)

Měsíční důchod

24 205 Kč

(2 400 + 21 805)

24 205 Kč

(2 400 + 21 805)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Přestože má paní Novotná vyšší průměrná hrubou mzdu za odpracované roky o 1 000 Kč než paní Veselá, tak mají stejně vysoký státní důchod. Důvodem je skutečnost, že při výpočtu státního důchodu v roce 2015 ovlivňují výši státního důchodu příjmy pouze do 106 444 Kč.

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.