Pátek 25. září. Svátek má Zlata.

Invalidních důchodů bude přibývat

Penze Petr Gola 01.07.2011 | 10:53 1 Komentář

Muži i ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí) narození v roce 1977 půjdou do důchodu v 67 letech, narození v roce 1995 dokonce v 70 letech. Samozřejmě většina lidí nebude moci tak dlouho pracovat. Invalidncíh důchodů bude přibývat, jejich výpočet je však méně výhodný.

Zvýšení důchodového věku v konečném efektu bude znamenat pro většinu občanů nižší státní penzi. Až do důchodu nebude moci pracovat rozhodně každý. Bude přibývat předčasných důchodů a invalidních důchodů. Do předčasného důchodu je možné nyní odejít tři roky před dosažením důchodového věku, v budoucnu bude možné odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve. Totu možnost budou moci využití občané, jejichž důchodový věk bude nejméně 65 let.

Když nebudeme moci odejít do předčasného důchodu?

Vzhledem k výraznému zvýšení důchodového věku novelou o důchodovém pojištění, bude v budoucnu přibývat občanů, pro které nebude řešením ani předčasný důchod, protože na něj nebudou mít nárok, a přitom jejich zdravotní stav jim neumožní již vykonávat výdělečnou činnost. Pro tyto občany bude řešením invalidní důchod.

Invalidní důchod je však většinou finančně ještě méně výhodný než předčasný důchod. Vlastní zdroje budou pro dnešní čtyřicátníky naprostou nezbytností. Počet občanů, kteří odejdou do řádného starobního důchodu, bude totiž klesat.

Důvodem, pro co nejvyšší vlastní zabezpečení na penzi formou spoření a investování, je nejenom pokles řádné starobní penze (v porovnání s příjmem dosahovaným před odchodem do důchodu), ale také skutečnost, že do řádného důchodu nebude moci odejít rozhodně každý. Počet předčasných důchodců a invalidních důchodců bude stoupat.

Kdo má nárok na invalidní důchod

Pomineme-li získání potřebné doby pojištění k získání nároku na invalidní důchod, kterou pracující občané splní, je nutné splnit další zákonné podmínky:

  • Lékař OSSZ musí občana uznat invalidním v prvním, druhém nebo třetím stupni.
  • Občan ještě nemá nárok na starobní důchod (především z důvodu nedosažení důchodového věku).

Na doplnění si uvedeme, že občan starší 28 let musí v posledních deseti letech před vznikem invalidity, získat 5 let pojištění. Při dosažení důchodového věku má samozřejmě občan nárok na výpočet řádného starobního důchodu, který by nahradil invalidní důchod.

Jak se počítá invalidní důchod

Invalidní důchod, stejně jako starobní důchod, se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Rozlišují se tři invalidní důchody: prvního, druhého a třetího stupně. Stupeň invalidity určuje lékař dle zdravotního stavu.

  • Základní výměra důchodu činí v letošním roce 2 230 Kč měsíčně, stejně jako u starobního důchodu.
  • Procentní výměra důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a době pojištění (počítá se získaná doba pojištění + dopočtená doba pojištění do dosažení důchodového věku). Procentní sazba za rok pojištění u invalidních důchodů je 0,5 % u invalidity prvního stupně, 0,75 % u invalidity druhého stupně a 1,5 % u invalidity třetího stupně.

Invalidní důchody pro občany před důchodovým věkem však budou nízké, protože zpravidla budou spíše splňovat podmínky pro přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupně. Procentní výměra u těchto invalidních důchodů za každý získaný rok pojištění je však o více než polovinu nižší než u starobního důchodu, protože u starobního (i předčasného) důchodu je procentní výměra 1,5 % za každý získaný rok pojištění.

Vlastní zabezpečení na penzi je nutností

Počet dnešních čtyřicátníků a třicátníků, kteří budou moci pracovat až do důchodového věku, bude v budoucnu klesat. Bude přibývat předčasných a invalidních důchodů. Životní úroveň odchodem do předčasného nebo invalidního důchodu bude klesat ještě více, než při odchodu do řádného důchodu. Při finančním plánování je tedy vhodné počítat i s touto variantou.

Vyšlo na ČeskéReformy.cz

Souhlasíte s "neomezeným" zvyšováním věku odchodu do důchodu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Invalidních důchodů bude přibývat”

  1. hm napsal:

    Autor zapomíná že všichni mají volební právo tzn. pokud bude přibývat těch jež žijí z dávek státu nikoliv z vlastní práce budou na síle získávat politici jež jim naslibují hory doly. A tudíž i ony důchody nemusí být malé záleží jen jestli tyto generace chtějí zničit generace budoucí či nikoliv. Vzhledem k narůstajícímu trendu zadlužování a vzhledem k heslu dluhy se neplatí mi připadá že chtějí. V Německu se otevřeně mluví o gerontokracii myslím že u nás to bude podobné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.