CZK/€ 24.340 -0,51%

CZK/$ 22.967 -1,08%

CZK/£ 28.146 -0,10%

CZK/CHF 25.174 -0,37%

Text: Jan Traxler

02. 02. 2022

0 komentářů

Fond-show: AVANT Česká pole

 

Foto: Shutterstock

Jeden ze dvou regulovaných investičních fondů v ČR zaměřených na zemědělskou půdu. Za 6 let vydělal investorům 80 %.

Loading 

Základní údaje

Celým názvem AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. To v praxi znamená, že k investici do tohoto fondu potřebujete min. 1 milion korun a musíte prokázat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním.

Investiční strategie

Fond AVANT Česká pole 2015 vznikl v roce 2015 za účelem vykupování a zcelování zemědělské půdy v ČR s následným prodejem, původně s plánovaným horizontem 5 let. V roce 2020 se správce fondu rozhodl rozšířit pole působnosti také na Slovensko. V České republice začal půdu postupně prodávat a místo toho nakupovat pozemky na Slovensku.

Fond aktuálně vlastní zhruba 180 ha půdy v ČR, zejména na Kroměřížsku prostřednictvím SPV Farma Haná. Dále pak zhruba 230 ha půdy na Slovensku převážně v rámci Trnavského a Nitranského kraje prostřednictvím SPV Agro Piešťany a Agro Rimava.

Kromě toho poskytuje také úvěry zemědělcům s úrokovou sazbou od 8 % p. a. zajištěné zástavním právem k zemědělské půdě. Výnosy fondu tvoří částečně inkasované úroky, pachtovné z vlastněné půdy a zejména pak růst hodnoty půdy daný každoročním přeceněním, nebo realizovaným prodejem.

REKLAMA

Historické výnosy

Fond AVANT Česká pole za šest let od založení vydělal investorům 80 %. Velké výnosy realizoval zejména v letech 2016-2018, kdy výrazně stoupala cena zemědělské půdy v ČR. Poslední tři roky ceny orné půdy v ČR více méně stagnovaly. Nyní se očekává, že s vyšší inflací znovu cena půdy začne více růst.

Zhruba polovinu portfolia fondu dnes tvoří půda na Slovensku, s pořizovací cenou zhruba o 40 % nižší než v ČR. Díky tomu by v nejbližších letech výnosová perspektiva fondu mohla být zase zajímavější.

Poslední známá hodnota podílových listů je zatím platná k 30. 11. 2021. Za rok 2021 tak celkový výnos fondu ještě může být zajímavější, protože se tam teprve projeví každoroční přecenění hodnoty majetku k 31. 12. Hodnota podílových listů platná k 31. 12. 2021 ale bude zveřejněna až po auditu, tedy odhadem v březnu/dubnu.

Historický vývoj hodnoty investice

REKLAMA

Rizika spojená s investicí

Fond AVANT Česká pole je fondem kvalifikovaných investorů. Je zařazen do šesté rizikové třídy dle SRI, ačkoliv již má historii delší než pět let, tudíž by dle historické volatility mohl být řazen do konzervativnější třídy.

Orná půda patří fundamentálně k nejkonzervativnějším investicím. Díky nové zástavbě se rozloha orné půdy u nás i ve světě neustále zmenšuje. Proti tomu počet obyvatel planety rok od roku roste. Orná půda je rok od roku vzácnější.

Na druhou stranu se jedná o hůře likvidní investici. Proto mohou do zemědělské půdy investovat pouze fondy kvalifikovaných investorů, a proto je i fond zařazen do vyšší rizikové třídy.

Jelikož fond v posledním roce realizoval řadu investic na Slovensku v EUR, podléhá částečně měnovému riziku vývoje kurzu EUR/CZK.

Poplatky spojené s investicí

REKLAMA

Vstupní poplatek je standardně 3 %. Po dobu 4 let od úpisu si fond při zpětném odkupu účtuje výstupní poplatek ve výši 5 %. Po 4 letech již není výstupní poplatek účtován. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů je 6 měsíců. Jedná se tedy o nelikvidní investici s doporučeným časovým horizontem minimálně 5 let.

Závěrečné hodnocení

Zemědělská půda je velmi konzervativní investice, která dlouhodobě výborně chrání před inflací. Jelikož půdy ubývá, dlouhodobě její cena roste o něco rychleji než inflace. Plus 2-3 % ročně vynese pachtovné. Jen je samozřejmě potřeba dbát na zodpovědné obhospodařování půdy, rotaci plodin, hnojení, zaorávání atd. Mnoho zemědělců se pochopitelně k cizí půdě chová jinak než k vlastní a často ji doslova drancují.

Osobně investuji do zemědělské půdy řadu let. Klientům zpravidla doporučuji investovat do zemědělské půdy kolem 10 % majetku. Stejně tak v našem multi-fondu Otakar zaujímá orná půda zhruba jednu desetinu portfolia. Využíváme k tomu oba regulované investiční fondy, Český fond půdy i AVANT Česká pole.

Kromě nich v ČR působí na poli investic do zemědělské půdy také několik kvazi-fondů podle §15, tj. společností, které provádějí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, ale jedná se o standardní akciovku či s.r.o., nikoliv podílový fond nebo SICAV. Tyto společnosti nepodléhají dozoru ČNB, nemají depozitáře vykonávající depozitářskou kontrolu ani oddělený majetek investorů od správce. Z právního hlediska se tedy jedná o vysoce rizikové investice, jak ostatně dokládá nedávná kauza zkrachovalé společnosti Growing Way.

Autor Jan Traxler, privátní investiční poradce a zakladatel fondu Otakar, podfond FINEZ SICAV.

   

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů AVANT investiční společnosti. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 30. 11. 2021, data o složení portfolia fondu jsou platná k 30. 9. 2021.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rok poté: Jak proof-of-stake změnil Ethereum

Loni v září nahradilo Ethereum svůj konsenzuální mechanismus založený na proof-of-work blockchainu konceptem proof-of-stake. Tento dychtivě očekávaný upgrade je označovaný jako Sloučení (The Merge). V uplynulém roce došlo ke snížení počtu etherů v oběhu o téměř 300 000 a spotřeba elektřiny klesla o 99,95 %. Mezitím se však síť přiblížila možnému kritickému […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023

Poselství a nutnost 5S jsou stála aktuální

Jedna z dnes celosvětově rozšířených metod zvyšování produktivity nese označení „5S“. Jde o dobré hospodaření na pracovištích, a to se ve výsledku odráží v nákladech a rentabilitě. Tisknou-li se například zbytečné kopie, ve vytištěném jsou chyby, musí se to opravit a předělávat, stojí to peníze. Kdykoliv vznikne chyba, […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023

Odejít do starobního důchodu letos nebo až v roce 2024? Správné načasování je klíčové

Pokud patříte mezi lidi, kterým vzniká nárok na starobní důchod v období do konce letošního roku, zbystřete. Podmínky toho, kdy je výhodné do důchodu odejít, se změnily. Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to dokonce i do předčasného důchodu, letos je situace […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

27. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *