CZK/€ 24.740 +0,16%

CZK/$ 23.154 +1,09%

CZK/£ 29.386 +0,51%

CZK/CHF 25.959 +1,59%

Finanční poradci: Vyděláváte moc? Pozor na DPH!

 


 

Při překročení obratu jednoho miliónu korun se musí finanční poradci registrovat k DPH

Každý poplatník vyvíjející ekonomickou činnost se od začátku podnikání stává podle zákona o dani z přidané hodnoty osobou povinnou k dani. Co to znamená? Sice se to ze samotného označení poměrně těžko dovozuje, ale zjednodušeně řečeno jde o subjekt, který není plátcem DPH, ale v případě překročení některých limitů daných právě zákonem o DPH se jím povinně stává.

Skutečností, které mohou z neplátce DPH učinit povinně plátce, je více (například pořízení zboží ze zahraničí nebo z jiného členského státu apod.), avšak nejčastější příčinou povinné registrace finančních poradců bývá překročení hranice obratu (zjednodušeně příjmů) jeden milión korun za dvanáct měsíců.

Není činnost jako činnost: Finanční poradce musí sledovat druh svojí činnosti

Spočítat si příjmy za bezprostředně po sobě jdoucích dvanáct měsíců je asi to nejjednodušší a nebylo by nutné o tom psát žádný článek. Pro pochopení celé podstaty problému se musíme podívat na pohled zákona o DPH na druh činnosti vykonávané finančními poradci. Konkrétně jde o § 54 a 55, které se věnují finančním činnostem (§ 54) a pojišťovacím činnostem (§ 55).

V praxi finančního poradenství jde nejčastěji o následující činnosti:

pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací agent
zprostředkovatel penzijního připojištění
zprostředkovatel stavebních a hypotečních úvěrů
investiční zprostředkovatel

REKLAMA

Výše uvedené činnosti (nejen ony, zákon ve finanční činnosti pracuje s mnoha dalšími) patří do skupiny osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně. Zjednodušeně řečeno se to dá vysvětlit tak, že ani plátci daně z přidané hodnoty nemusí z uskutečněných plnění daň uplatňovat (jde o osvobozenou činnost), ale zase si nemohou uplatnit žádnou daň na vstupu použitou na tato osvobozená plnění.

A co si z výše uvedeného může odnést finanční poradce, který balancuje na hranici povinné registrace?

Hlídejte si obrat jeden milión a zvažte ostatní ekonomické aktivity vedle osvobozených

Představme si typického finančního poradce dnešních dnů. Kromě poradenské činnosti klientům, kdy například sestavuje osobní finanční plán klientovi, žije v dobrém slovy smyslu na bázi provizí za zprostředkování finančních a investičních produktů (viz vysvětlení výše optikou zákona o dani z přidané hodnoty). Skoro by se dalo říci, že provize nebo meziprovize patří k hlavním druhům příjmů finančního a investičního poradce.

Vedle toho může poradce vykonávat jakýkoli jiný druh podnikání – například zprostředkovat výhodný prodej automobilu a inkasovat zprostředkovatelskou provizi, která nepatří do skupiny osvobozených činností bez nároku na odpočet. Možností se samozřejmě nabízí více.

REKLAMA

Máte pouze osvobozené činnosti: Obrat jeden milión můžete klidně překročit

Pro vazbu na povinnou registraci k dani z přidané hodnoty musí finanční poradce neustále sledovat hranici jednoho miliónu. Neplatí to za kalendářní rok, ale vždy za bezprostředně po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců. To má jedinou výjimku – pokud veškeré jeho příjmy (bez jediné výjimky i například pouze v řádech stokorun) patří do skupiny finančních a pojišťovacích činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet, tak se nemusí (a ani to nelze; finanční úřad v takovém případě neprovede ani dobrovolnou registraci) registrovat k dani ani v případě, že jeden milión bude překonán o jakoukoli částku.

V momentě, kdy se vedle osvobozených ovšem vyskytne jakýkoli příjem, který nespadá do této kategorie, automaticky musí dojít k registraci (při překročení hranice miliónu Kč) a v tomto případě i k relativně velmi složité administrativě v oblasti DPH.

Žádost o registraci do 15 dnů od konce měsíce

Pokud jste si jisti, že společně s osvobozenými plněními uskutečňujete i ostatní plnění neosvobozená (např. ekonomické poradenství, zprostředkování v obchodu apod.), tak byste si měli každý měsíc dělat něco jakou součet obratu za posledních dvanáct měsíců. Nepřekročíte-li jeden milión, tak pokračujte dále jako neplátci. V případě, že překročíte, tak navštivte nejpozději k 15 dni následujícího měsíce finanční úřad a zaregistrujte se. Plátcem se stanete od začátku třetího měsíce po měsíci, kdy jste dosáhli stanoveného obratu.

Být plátcem DPH sice není žádnou potupou, spíše naopak. Bohužel je s tím spojena v tomto případě extrémně vysoká administrativa a spíše to je potom na objednávku u účetní firmy. Finanční poradci by si tedy měli vše s předstihem rozmyslet a buď držet obrat pod jedním miliónem, anebo mít příjmy pouze z osvobozených druhů činností. Při nedodržení těchto podmínek se jim totiž DPH se všemi důsledky nevyhne.

Loading

Vstoupit do diskuze 19 komentářů

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  23 května, 2008

  Chci Vám položit stejné otázky, jaké jsem položil panu Šafránkovi ve Vašem článku http://investujeme.cz/clanky/financni-poradci-a-danove-priznani-pausal-nebo-skutecne-vydaje/ Kam má zařadit vedoucí struktury (u MLM) příjmy z meziprovizí, tj. příjmy z činnosti svých ,, podřízených,,? Jsou tyto příjmy osvobozené od DPH? Setkal jsem se totiž i s jiným názorem než uvádí pan Šafránek ve své odpovědi.

  Odpovědět

 • Vladimír Zdražil

  23 května, 2008

  Přiznám se, že nemám zkušenosti z těchto MLM struktur (neznám jejich metodiku), ale můj „daňový postoj“ je následující. Předpokládám, že meziprovizi si mezi sebou vyúčtovávají vedoucí struktury s pracovníkem z nižší úrovně. Jinými slovy, že nejde o přímý finanční tok mezi finanční institucí a vedoucím divize. V takovém případě by byl režim stejný jako jsem psal v článku. Jestliže ale jde o vazbu, že vedoucí inkasuje nějakou meziprovizi od nižšího pracovníka, tak takové plnění nepovažuji za osvobozené a dle mého názoru by tam mělo být 19procentní DPH.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  23 května, 2008

  Vážený pane Zdražile, je to úplně jinak. V legálním MLM nedochází k žádnému účtování ani toku peněz mezi jednotlivými spolupracovníky. Vše se vždy děje mezi „centrálou“ a každým spolupracovníkem. Jedině tam existuje také smluvní vztah, ve kterém má vyplácení provize právní podklad. Jde tedy o dělenou provizi, kdy „centrála“ inkasuje za konkrétní smlouvu provizi od finančního domu, část si ponechá a zbytek podle přesně daných pravidel rozúčtuje a vyplatí do sítě. To znamená, že každá meziprovize má jasný původ ve zprostředkování konkrétního finančního produktu a jde tedy o příjem od DPH osvobozený.
  Problém může nastat, pokud si „vedoucí“ a „podřízení“ v MLM začnou svévolně něco mezi sebou účtovat. Například si „vedoucí“ pronajme kancelář a účtuje „podřízeným“ měsíčně za její užívání. To už je příjem neosvobozený, a jak správně píšete, pokud má „vedoucí“ obrat přej 1MIO, je povinen se registrovat jako plátce DPH….
  Pokud se tedy účastníci MLM drží toho, co jim organizuje „centrála“ a nezačnou si mezi sebou svévolně cokoliv vyplácet, mají pouze příjmy od DPH osvobozené (samořejmě pokud současně nepodnikají v jiném oboru).

  Odpovědět

 • Vladimír Zdražil

  23 května, 2008

  Já s vámi souhlasím a myslím si, že jsem i v tomto duchu reagoval. Že jsem nikdy nepracoval v MLM a tudíž neznám to jak tečou provize, za to se nestydím a zároveň jsem to i do příspěvku napsal.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  23 května, 2008

  OK, v žádném případě Vám nevyčítám, že jste nepracoval v MLM, pouze jsem uřesnil, že nejde o finanční toky uvnitř struktur.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 května, 2008

  Přímý finanční tok je mezi finanční institucí a zprostředkovatelskou firmou. Provize dělí firma. Vedoucí inkasuje meziprovizi od zprostředkovatelské firmy za to, že pracovník z nižší úrovně jeho struktury uzavřel s klientem smlouvu. Na této smlouvě je uvedená pouze zprostředkovatelská firma a pracovník z nižší úrovně ten,který smlouvu uzavřel. Vedoucí i pracovník z nižší úrovně pracují pro zprostředkovatelskou firmu jako samostatné právní subjekty na základě smluv o obchodním zastoupení. Mezi vedoucím a pracovníkem z nižší úrovně neexistuje písemní smluvní vztah.

  Odpovědět

 • investor

  24 května, 2008

  to máte pravdu, mezi „vedoucím“ a „podřízeným“ neexistuje žádný smluvní vztah – na druhé straně je to svým způsobem absurdní, když vedoucí buzerují své podřízené nebo na ně přinejmenším tlačí, aby bouchali a bouchali investička. Přitom by měl právo si „vyskakovat“ spíš podřízený, který nosí nadřízenému a centrále nemalé peníze.

  Odpovědět

 • Jan Nový

  24 května, 2008

  takovej malej Švarcsystém. Zažil jsem to v jedné pojišťovně – práva podnikatelů, povinnosti OSVČ. Takhle to v některých pojišťovnách a MLM funguje.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  24 května, 2008

  Pojišťovací i investiční zprostředkovatel je přímo v zákonech definovám jako OSVČ, není to tedy žádný Švarcsystém, jako třeba sekretářka na živnostenský list….

  Odpovědět

 • Jarolímek

  24 května, 2008

  Ale i ve Švarcsystému je to o vztahu OSVČ na jedné straně a zákazníka na straně druhé. OSVČ si může stanovit cenu a zákazník ji buď akceptuje nebo ne. Tato svoboda naprosto odpadá v MLM. Např. si představte, že po půl roce spolupráce s poradenskou firmou XYZ požádate centrálu o zvyšení provize, protože jste právě zjistili , že váš kamarád, který dělá pojišťováka u Kooperativy na živnostenský list, má za tu samou smlouvu dvojnásobnou provizi. Centrála Vás pošle do pr…., vy využijete svého práva dát výpověd, ale nemůžete dál po dobu dvou v pojišťovnictví pracovat tak jako tak kvůli konkurenční doložce. To je tedy podnikáníčko.

  Odpovědět

 • Jan Bartoš

  28 května, 2008

  Dobrý večer pane Jarolímku,
  pokud si Vás s někým nepletu pracujete pro OVB?
  s pozdravem JB

  Odpovědět

 • test

  24 května, 2008

  sc

  Odpovědět

 • wd

  24 května, 2008

  sddc

  Odpovědět

 • Radim K.

  24 května, 2008

  Panove, skoncil jsem s touto praci na hl. prac. pomer. Co mam ted udelat? Kam se vsude mam jit odhlasit? na financak, spravu sp i na zp? Diky, jeste jsem s podnikanim nikdy nekoncil a to uz podnikam temer 5 let, ale ted nevim, kam jit, diky moc.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  24 května, 2008

  Končíte úplně s podnikáním, nebo budete podnikat jako vedlejší činnost? To je dost podstatné.

  Odpovědět

 • Radim K.

  25 května, 2008

  Uplne. I kdyz v budoucnu mozna rozjedu jine podnikani.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  26 května, 2008

  Pokud máte nějakou živnost, tak na živnostenském úřadě pozastavit. Pokud máte zvláštní podnikatelská oprávnění (investiční nebo pojišťovací zprostředkovatel), tak zrušit (nelze pozastavit). Pak vše oznámit finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně (změní se Vám placení záloh). Za rok 2008 budete ovšem muset podat daňové přiznání i oba přehledy (zdrav. a soc. poj.), protože ke změně dochází v průběhu zdaňovacího období.

  Odpovědět

 • Radim K.

  27 května, 2008

  Predmetem mam zprostredkovani obchodu a sluzeb. A mam pouze licence od CNB na pojistovnictvi a investovani, za ktere jsem platil 4tis. Takze to neni zvlastni podnikani? Takze staci pouze zrusit na zivnostenskem urade a zajit nahlasit na sp a zp, ze jsem prestal podnikat? Zmeni se na tomhle postupu neco, kdyz hned zacnu od pristiho mesice pracovat u zamestnavatele?

  Odpovědět

 • Leviathan

  22 ledna, 2009

  Dobrý den, prosím Vás mám jeden dotaz: Teoreticky – s.r.o., výdělek více než 1 000 000 vydělaných při 12 po sobě jdoucích měsících přičemž by hlavní podnikatelská činnost byla činnost zprostředkovatelská (povinné ručení, úvěry, pojištění majetku aj.) – stává se daný subjekt plátcem dph? Respektive spadá zprostředkovatelská činnost do plátcovství dph?

  Odpovědět