CZK/€ 24.700 +0,12%

CZK/$ 23.043 -0,10%

CZK/£ 29.102 +0,34%

CZK/CHF 24.087 +0,40%

Text: AFIZ

05. 10. 2006

1 komentář

Editorial ze dne 5.10.2006

 


 

Představenstvo AFIZ na svém zasedání 4. října 2006 schválilo návrh zásadní novely Disciplinárního řádu AFIZ. Navržená novela zavádí disciplinární odpovědnost korporativního člena za činnost těch obchodních zástupců, kteří nejsou individuálními členy AFIZ.

Tím dochází k významnému zvýšení disciplinární pravomoci AFIZ a současně k zavedení principu převzetí odpovědnosti korporativního člena AFIZ za případná protiprávní či neetická jednání všech jeho obchodních zástupců.

Dosavadní znění Disciplinárního řádu AFIZ umožňovalo vést na základě podnětu klienta disciplinární řízení s konkrétním zprostředkovatelem či poradcem pouze v případě, že on sám byl jako fyzická osoba členem AFIZ. Pokud si klient stěžoval na činnost zprostředkovatele či poradce, který sám nebyl členem AFIZ, byla stížnost postoupena k řešení příslušné členské firmě, aniž mohla AFIZ řešení stížnosti ovlivnit.

Podle dnes přijatého návrhu bude možné zahájit disciplinární řízení a uložit sankci korporativnímu členovi za disciplinární provinění kteréhokoliv jeho obchodního zástupce, tedy nezávisle na tom, zda dotyčná fyzická osoba je či není sama členem AFIZ. Bude pak věcí příslušné firmy, jak si udělenou sankci vypořádá se svým obchodním zástupcem.

„Výrazně se tak rozšiřuje okruh fyzických osob, jejichž jednání s klienty bude moci AFIZ řešit v rámci svého disciplinárního řízení. Zatímco individuálních členů máme 1250, po této změně se působnost našeho Etického výboru rozšiřuje na činnost více jak 8.000 fyzických osob „, vysvětluje Mgr. Marta Gellová, generální sekretář AFIZ.

REKLAMA

„O odpovědnosti firem za jejich spolupracovníky se teď velmi často diskutuje, my jsme se rozhodli ji uvést do praxe. Předpokládáme, že to bude významná konkurenční výhoda našich členů, neboť jejich klientům tak vzniká prostor pro řešení stížností, který klienti ostatních firem nemají. Ti se mohou obracet pouze na státní orgány,“ dodává Gellová.

Navrženou novelu Disciplinárního řádu musí schválit Valná hromada AFIZ, která se koná 6. prosince 2006.

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
  • Zachrdla - TriMan

    5 října, 2006

    To je velmi významný krok vpřed a v oblasti zprostředkování plně dostačující. Blahopřeji.
    Zbývá ještě udělat druhý krok a to v oblasti poradenství. Kardinálním problémem při ověřování správnosti poradenství je, že pokud není poradenství poskytováno na smluvním základě (není nikde uvedeno, co klient požaduje řešit), nelze ani prokázat chybnost poradenství a tudíž ani vyvozovat odpovědnost za chybné poradenství. Pokud by poradenství bylo poskytováno na smluvním základě, bylo by možno se za chybné poradenství dožadovat nejen sankce za strany AFIZu, ale i náhrady škody soudní cestou. Věřím, že AFIZ v dohledné době udělá i tento druhý krok (nedávná slova pí. Gellové v MF Dnes na toto téma mne naplňují optimismem).

    Odpovědět