Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Editorial ze dne 22.6.2006

Nedávno jsem v průběhu setkání se zájemci o členství v AFIZ odpovídala na různé dotazy týkající se činnosti AFIZ pro individuální členy. Diskuse o existenci či neexistenci fyzických osob jako členů asociace se na půdě AFIZ vedou neustále. Názory se různí a v průběhu vývoje AFIZ se i mění…

Já osobně si myslím, že pokud ze strany individuálních zprostředkovatelů je o AFIZ a její služby zájem, pak jejich existence určitě smysl i svůj velký význam má. Vždyť každý člen AFIZ se dobrovolně zavazuje k dodržování vnitřních norem AFIZ včetně Etického kodexu, což představuje pro klienty jisté garance kvality služeb poskytovaných členem AFIZ.

Zprostředkovatel/poradce klientovi při osobním jednání předloží průkazku AFIZ a pokud má klient (i potenciální) zájem, může si jednoduše najít investičního zprostředkovatele na webu AFIZ a díky uvedeným údajům ho může snadno kontaktovat.

Na vizitce zveřejňujeme vždy základní údaje (jméno a příjmení, členské číslo a členský e-mail), ale také mnoho doplňujících informací, které nám člen AFIZ poskytne a pochopitelně souhlasí s jejich uvedením (fotografie, telefon, adresa, profesní životopis apod.).

Mezi hlavní služby, které AFIZ individuálním členům poskytuje je bezplatné profesní poradenství prostřednictvím služby AFIZ INFO. Tato služba spočívá ve zpracování odborného stanoviska většinou k právním otázkám týkajícím se zprostředkování finančních produktů. Odpovědi jsou členům zasílány elektronicky do 3 dnů.

Individuální členové se dotazují na nejrůznější záležitosti, většinou v souvislosti s řešením konkrétního případu u svého klienta – například jak má klient postupovat při prodeji cenných papírů z kupónové privatizace, zda musí pojišťovna vrátit zaplacené pojistné v případě, že klient nepřistoupil na nový návrh pojistné smlouvy apod.

Dotazy nejčastěji směřují do oblasti pojišťovnictví a investičního zprostředkování, výjimkou nejsou ani obecné právní otázky ohledně výkladu některých pojmů jako např. důvěryhodnost žadatele o registraci pojišťovacího zprostředkovatele, odpovědnost finančního poradce a zprostředkovatele a další.

V současné době odpovídáme i na četné dotazy týkající se změn souvisejících s integrací státního dohledu nad finančním trhem do ČNB. Stanoviska, jejichž obsah může být přínosem i pro další zprostředkovatele a poradce, jsou zveřejňována v členské sekci webových stránek AFIZ.

Kromě vypracování písemných stanovisek mohou členové využít osobních konzultací se zaměstnanci právního oddělení nebo externími specialisty. Za zvýhodněných podmínek mohou individuální členové rovněž využít služeb specializované advokátní kanceláře.

Další v současné době velmi žádanou službou AFIZ je specializovaný software Klientský informační systém (KIS), na jehož vývoji se AFIZ podílela a nedávno dala k dispozici verzi STANDARD.

Pomocí tohoto softwaru mohou zprostředkovatelé a poradci evidovat veškeré nezbytné informace o klientech a jim zprostředkovaných produktech. V nové verzi je pak možno i zadávat veškeré finanční produkty a mít tak kompletní přehled o celém portfoliu klienta. Pomocí volitelných filtrů lze pak vytvářet libovolné výběrové sestavy.

Jak je z výše uvedeného patrné, AFIZ svým individuálním členům nabízí odbornou profesní pomoc a jsem ráda, že ji naši členové z valné většiny využívají. Z tohoto úhlu pohledu nemá diskuse o existenci či neexistenci individuálního členství vlastně valný smysl. Nebo si myslíte něco jiného?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.