CZK/€ 25.265 +0,14%

CZK/$ 23.663 -0,22%

CZK/£ 29.501 -0,13%

CZK/CHF 26.030 +0,03%

Text: Petr Gola

02. 03. 2020

0 komentářů

Dokáže vám invalidní důchod nahradit nadprůměrné příjmy?

 

Vlastní komerční pojištění pro případ invalidity je zejména pro lidi s vysokými příjmy nutností, státní invalidní důchod je vzhledem k výši jejich odvodů na sociálním pojištění nedostatečný. Proč nemusí být invalidní důchod přiznán ani při vysokých příjmech? A jak jde dohromady invalidní důchod a vysoké příjmy?

Loading 

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční částka invalidního důchodu. O stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař. Co je dobré vědět o invalidním důchodu?

Invalidní důchod nemusí být přiznán

Při zdravotních problémech nemusí být invalidní důchod vůbec přiznán. V praxi je to z těchto tří důvodů:

  • Zdravotní problémy nejsou dle posudkového lékaře natolik závažné, aby byla přiznána alespoň invalidita prvního stupně.
  • Žadatel o invalidní důchod nezískal potřebnou dobu pojištění.
  • O zdravotní důchod není písemně požádáno na místně příslušné OSSZ.
  • Minimální doba pojištění se liší dle věku, např. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Ani lidé s nadstandardními příjmy, kteří odvedli na sociálním pojištění vysoké částky, ale nezískali minimální dobu pojištění, nemají na invalidní důchod nárok.

Nízký náhradový poměr

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na rozhodných příjmech před přiznáním invalidity, získané době pojištění a přiznaném stupni invalidity. Do doby pojištění se započítává získaná doba pojištění před vznikem invalidity plus dopočtená doba pojištění, což je doba do dosažení řádného důchodového věku bezdětné ženy stejného ročníku narození. Při výpočtu invalidního důchodu platí, že čím vyšší rozhodné příjmy, tím nižší náhradový poměr při přiznání invalidního důchodu.

Praktický příklad: invalidní důchod a vysoké příjmy

Pan Jaroslav má osobní vyměřovací základ ve výši 64 400 Kč a je mu přiznán invalidní důchod prvního stupně, celkem získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Pan Lukáš má osobní vyměřovací základ 16 100 Kč a rovněž získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a je mu přiznán invalidní důchod prvního stupně. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2020.

pan Jaroslav

REKLAMA

pan Lukáš

Osobní vyměřovací základ

64 400 Kč

16 100 Kč

Doba pojištění

44 let

44 let

První redukční hranice (do 15 328 Kč, ze 100 %)

15 328 Kč

15 328 Kč

REKLAMA

Druhá redukční hranice

(od 15 328 Kč do 139 340 Kč, z 26 %)

12 759 Kč

201 Kč

Výpočtový základ

(součet částek z obou redukčních hranic)

28 087 Kč

15 529 Kč

Základní výměra důchodu

REKLAMA

(pro všechny penze je stejně vysoká)

3 490 Kč

3 490 Kč

Procentní výměra invalidního důchodu I. stupně

(44 let x 0,5/100) x výpočtový základ

6 180 Kč

3 417 Kč

Měsíční invalidní důchod I. stupně

(součet základní a procentní části)

9 670 Kč

6 907 Kč

Náhradový poměr (v %)

15,0 %

42,9 %

vlastní výpočet autora

Přestože má pan Jaroslav hrubou měsíční mzdu 4krát vyšší než pan Lukáš, tak měsíční invalidní důchod prvního stupně bude mít vyšší pouze 1,4krát. Výpočet invalidního důchodu je pro lidi s nadprůměrnými příjmy nevýhodný a vlastní komerční zajištění by pro ně mělo být samozřejmostí.

Nutnost práce

Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se nehodnotí do doby pojištění pro důchodové účely. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je tedy pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně vhodné pracovat nebo podnikat a z příjmu odvádět sociální pojištění.

Vysoký příjem invalidní důchod nezvýší

Prací či podnikáním během pobírání invalidního důchodu však nedochází k přepočítání již přiznaného invalidního důchodu. Ani při nadprůměrných příjmech podléhajících sociálnímu pojištění se invalidní důchod nezvýší.

Vysoké příjmy při pobírání invalidního důchodu se však zohlední při výpočtu starobního důchodu. Každoročně se však všechny invalidní důchody zvyšují z důvodu valorizace. Od lednové splátky důchodu se automaticky zvyšují nejenom starobní důchody, ale i všechny invalidní a pozůstalostní důchody.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

průměrný důchod v roce 2024

Proč je státní důchod nespravedlivý?

Český důchodový systém je postaven na průběžném financování a navíc na poměrně výrazné solidaritě. Často tak bývá označován za nespravedlivý. 

Text: Hana Bartušková

Foto: Pixabay

14. 12. 2023

důchodové spoření 2024

Jak mít vyšší důchod?

Trošku nemístná otázka. Alespoň v dobách chystané důchodové reformy, kdy se opět diskutuje o tom, že na důchody nebude, že současní třicátníci důchody skoro žádné nedostanou a že je třeba změnit výpočet a nastavení celého systému. Pokud ale vezmeme v úvahu současný český penzijní systém, tak jsou […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

13. 09. 2023

Sociální pojištění vs. investice na důchod

Povinné důchodové pojištění nebo nepovinné důchodové spoření a investování?

Český důchodový systém staví v současné době na průběžných základech s povinným důchodovým pojištěním. To se odvádí ze zákonem definovaných příjmů, nejčastěji z příjmů ze zaměstnání a z příjmů OSVČ. A zároveň z těchto vybraných plateb financuje stát současné důchody.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

31. 01. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *