CZK/€ 25.360 -0,26%

CZK/$ 23.264 -0,21%

CZK/£ 30.176 -0,24%

CZK/CHF 25.982 -0,31%

Daň z příjmů fyzických osob: Co se změnilo?

 


 

Přestože jsme se těšili na další pokles daňové sazby, tak naše očekávání zůstala nenaplněna. K očekávanému poklesu sazby daně z příjmů fyzických osob nakonec nedošlo a ta zůstává podobně jako v předcházejícím roce na hodnotě 15 %.

Velké změny naopak zaznamenala oblast nemocenského pojištění a menší změny postihly pojištění důchodové a zdravotní. Těm se v tomto článku věnovat nehodlám, neboť budou vystaveny drobnohledu v blízké budoucnosti. Je sice  pravdou, že oblast daně z příjmů fyzických osob se s jakýmkoli pojištěním úzce prolíná, ale navzdory tomu se budu soustředit pouze na DPFO.

TIP:
Spočítejte si svou daňovou povinnost za rok 2008

Manžel si může vydělat více než vloni a můžete počítat se slevou

Poměrně zásadní změnu přináší poplatníkům paragraf 35 ba zákona o dani z příjmů. Co se týče samotné slevy na poplatníka, tak tam k žádné změně nedochází (zůstává na hodnotě 24 840 Kč). Zejména mladé rodiny asi uvítají zvýšení limitu minimálního příjmu druhého z manželů pro uplatnění slevy na manžela (manželku). Zatímco v loňském roce nesměly příjmy jednoho z manželů přesáhnout hranici 38 040 Kč, aby druhý manžel neztratil nárok na uplatnění slevy na manžela, od roku 2009 se tato hranice posunuje až na výrazně zajímavějších 68 000 Kč. Tato změna by měla poměrně výrazně pomoci manželům, kteří trvale či přechodně žijí z příjmu pouze jednoho z nich.

Určité sjednocení přinesl rok 2009 těm poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti, kteří mají nějaké příjmy v ČR, avšak pochází z jiné země. Daňové zatížení  zaměstnance, na kterého se nevztahují naše předpisy o veřejnoprávním pojištění, bude odpovídat daňovému zatížení tuzemských zaměstnanců. Navíc nebude nutné zjišťovat způsob placení zahraničního povinného pojistného konkrétního poplatníka. Novela přináší nový termín – takzvané povinné pojistné.

REKLAMA

Investorům se uleví. Už nebudou muset testovat druh cenných papírů a podíl na hlasovacích právech

Po těžkých ranách na kapitálových trzích si investoři částečně oddychnou díky drobnému zjednodušení týkajícího se klasifikace cenných papírů. V paragrafu 4 odst. 1 písmeno w již není nutné rozlišovat cenné papíry na takzvané investiční a ostatní. Pro účely testování limitu 5 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti v době 24 měsíců před prodejem postačí brát v úvahu pouze přímý podíl na hlasovacích právech (vloni se jednalo o oba druhy podílu – přímý i nepřímý).

Nechceme půjčky mezi spřízněnými osobami. Ostatní dostávají zelenou

K poměrně zajímavým změnám dochází u poplatníků, kteří si půjčují na svoji podnikatelskou činnost. V paragrafu 25 odst. 1 písmeno w dochází ke zpřísnění daňové uznatelnosti  výdajů (nejen úrokových, ale i za zpracování úvěrové žádosti) od spojených osob. Platí zde hranice pouze dvojnásobku vlastního kapitálu u úvěrů mezi spojenými osobami. Jestliže úvěr nebo půjčka překročí tuto hranici, tak jsou  související výdaje nad touto hranicí daňově neuznatelné. Toto pravidlo naopak pozbylo platnosti u půjček mezi nespojenými osobami.

Výše uvedené okruhy považuji za nejvíce zásadní změny v Zákoně o dani z příjmů v roce 2009. V krátkosti ještě pár okruhů, kde dochází k drobným změnám:

Výdaje za spotřebované PHM

Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty (OSVČ) lze nově použít ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru, který je účinný v době konání cesty. 

REKLAMA

Dodanění neuhrazených závazků

Poplatníci s příjmy podle § 7 (podnikání) nebo 9 (pronájem), kteří nevedou účetnictví a výdaje uplatňují podle § 24 (výdaje dosažené na zajištění, udržení a dosažení příjmů), zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o částku neuhrazeného závazku odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela. Pokud dlužník vedoucí daňovou evidenci bude evidovat příslušné nezaplacené dluhy, základ daně podle § 23/3/a/12 zákona zvýší. V případě zaplacení dluhu, základ daně podle stávajícího ustanovení § 23/3/c sníží.

Pouze upřesnění postihlo Zákon o dani z příjmů fyzických osob v oblasti prohlubování a zvyšování kvalifikace (paragraf 6, odst. 9, písmeno a), neprodejných zásob (paragraf 24, odst. 2, písmeno zg) a přepočtu cizích měn (paragraf 38, odst. 1).

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *