CZK/€ 24.380 +0,14%

CZK/$ 23.706 +0,67%

CZK/£ 28.780 -0,02%

CZK/CHF 25.162 +0,38%

Text: Daniel Kuchta

28. 12. 2008

2 komentáře

Co můžeme očekávat v příštím roce?

 


 

Jaký vývoj ekonomiky i na akciových trzích očekávají odborníci v příštím roce, na to nám odpověděli Pavel Hadroušek, analytik společnosti Fio, Ondřej Moravanský, analytik společnosti Cyrrus a Milan Vaníček, hlavní analytik společnosti Atlantik.

Ohledně ekonomického vývoje ve světě převládá očekávání recese a nejistotý dopad pomocných opatření vlád. Milan Vaníček očekává, že „makroekonomické prostředí se ve většině světových regionů během první poloviny roku 2009 zhorší předtím, než přijdou první náznaky indikující návrat ekonomického oživení. Varující jsou zejména data z amerického trhu práce, signalizující nejrychleji rostoucí nezaměstnanost za posledních 35 let. Rychlým tempem se propadají ekonomické ukazatele sledující vývoj průmyslu. Ušetřen ovšem nezůstává ani sektor služeb a spotřebitelský segment.

Recese se v příštím roce nevyhne většině vyspělých ekonomik a pravděpodobně se rozšíří na rozvíjející se ekonomiky, zejména díky poklesu cen komodit, odlivu zahraničního kapitálu a stále kritické situaci na kreditním trhu.

Riziko globální recese se tak výrazně zvýšilo a to i navzdory rekordním fiskálním stimulům a monetární expanzi. V oblasti spotřebitelských cen očekáváme pokračování dezinflačních tlaků a rostoucí riziko deflace. Deflační rizika ovšem budou limitována ohromným přílivem peněz do ekonomiky prostřednictvím záchranných balíčků a monetárního uvolnění.

Existuje významné nebezpečí, že bude pokračovat vlna bankrotů již v postižených odvětvích (finančnictví, stavební a automobilový průmysl). Tato vlna se ovšem může snadno rozšířit do dalších zejména cyklických odvětví. Situace na mezibankovním trhu pravděpodobně zůstane po většině příštího roku pod vlivem vzájemné nedůvěry a neochoty poskytovat půjčky jak firemnímu tak i spotřebitelskému segmentu. Právě faktor nedůvěry a strachu vnímáme jako největší překážku znovuobnovení jisté rovnováhy na poli finančnictví a posléze reálné ekonomiky.“

REKLAMA

Podle Pavla Hadrouškase s tále více zemí se propadá do recese, za třetí kvartál kleslo HDP USA o -0,5 %, odhad pro čtvrtý je -6 %. Roste nezaměstnanost, která je v USA s 6,7 procenty nejvyšší za 15 let a představuje ztrátu 2 milionů pracovních míst od začátku roku. Spotřebitelé ustupují do pozadí, snižuje se objem úvěrů i spotřeba. A netýká se to jen rozvinutých ekonomik – i růstový zázrak posledních let, Čína, zpomaluje. Odhad růstu od Světové banky je nyní nejnižší za patnáct let (7%). Přední asijští ekonomové přitom snížili výhled růstu na 0 – 4 %, s možností kontrakce.

Další vývoj globální ekonomiky záleží na postoji odpovědných činitelů a jejich schopnosti spolupráce. Musí vytvořit podmínky pro splácení dluhů s umírněným tiskem nových peněz, to je základ budoucí expanze. Rizika spočívají v krátkodobých řešeních, která by současný deflační vývoj přesunula do hyperinflační spirály .“

„Co se týká vývoje reálné ekonomiky jak USA tak zemí v Evropě, myslím že v lepším případě budeme svědky poklesu v řádu několika desetin procenta, mezičtvrtletně,“ míní Ondřej Moravanský. „Ve vývoji ekonomiky bude hrát největší roli to, do jaké míry budou úspěšná opatření ze strany jednotlivých vlád (zejména v USA) a do jaké míry tedy nastartují spotřebitelskou poptávku,“ doplňuje Moravanský

A jak vidí odborníci situaci na akciových trzích v roce 2009? Podle Milana Vaníčka  některé ukazatele i přes opodstatěnost propadů na trzích indikují velmi atraktivní ocenění trhů. Srovnání s korporátním dluhem ovšem pro akcie nevychází tak jednoznačně příznivě a firemní dluhopisy tak budou či mohou být v této fázi ekonomického cyklu vzhledem k poměru výnosu a rizika relativně lepší investicí než akcie.

REKLAMA

V roce 2009 nadále očekáváme vysokou volatilitu akciových trhů s přetrvávajícími přehnanými reakcemi na pozitivní a negativní zprávy. Zvýšené riziko ovšem spatřujeme v častějším výskytu velmi negativních zpráv.

Ekonomické zpomalení se rozšíří z cyklických odvětví na ty defenzivní (utility, těžební společnosti nebo výrobci zboží denní spotřeby). Očekáváme další snižování odhadů zisků v následujícím období a hodně negativních překvapení v podobě hospodářských výsledků nesplňující očekávání.

Kvůli přetrvávající situaci na kreditním trhu budou nadále strádat zejména společnosti závislé na úvěrovém financování (např. developeři) a výrazně zadlužené společnosti bez ohledu na odvětví. Riziko dalších bankrotů nejen z finančního segmentu je stále vysoké.

Z výše uvedených důvodů očekáváme návrat hlavních indexů na nová minima, což bude v praxi znamenat pokles indexu S&P 500 pod úroveň 800 bodů. Pravděpodobnost následného relativně vysokého posunu směrem vzhůru je poměrně značná. Akciové trhy budou předbíhat možný obrat ekonomického cyklu o 6 – 9 měsíců. Ten může přijít ke konci roku 2009, ale pravděpodobněji až v roce 2010. Proto je možné, že akciové indexy zakončí rok 2009 v plusových hodnotách.

REKLAMA

Je však důležité zdůraznit, že mimořádně uvolněná měnová a rozpočtová politika bude znamenat dlouhé období nestability s poměrně vysoce pravděpodobným návratem ekonomického zpomalení a inflace. Z historie lze vysledovat, že období větších státních intervencí nikdy nebylo slučitelné s dlouhodobým růstem cen akcií. 

Pavel Hadroušek si myslí, že „přes nepříznivý ekonomický vývoj je možné, že akciové trhy čeká krátkodobá rally a do únoru či března 2009 tak mohou zaznamenat růst 20 – 30 %. Hovoří pro něj předchozí 50% propad indexů, sezónní faktory i fakt, že akcie jsou levné (P/E, cash flow báze, dividendový výnos). Trhy navíc mají tendenci ignorovat špatné makroekonomické zprávy (především na data za listopad o ztrátě 533 000 pracovních míst indexy nereagovaly). Poslední data dále ukazují přítok peněz především do evropských akciových fondů a Číny.

Prvním aspektem, který hovoří pro růst indexů, je historický průběh recesí a výkonnosti indexů. Recese v průměru trvají 10 měsíců (např. 90. léta), ty nejtěžší pak 17 měsíců (70. léta). Začátek současné recese byl ohlášen na prosinec 2007, což znamená, že jestliže trhy předbíhají o půl roku, jsme již na dně. Pokud však bereme v potaz technický začátek krize (3Q 08), čeká nás dno na podzim 09. Nad vším však visí velký otazník a riziko – toto není typická recese a jako taková se nemusí chovat podle předchozích vzorů.

Dále hovoří pro růst známky stabilizace trhu s bydlením, Obamův návrh největší vládní investice do výstavby a modernizace infrastruktury od 50. let (700 mld. USD) a případné rebalancování portfolií z bondů do akcií (především s vysokým dividendovým výnosem).

Problematickým prorůstovým aspektem může být případná masivní devalvace hlavních měn, která by sice krátkodobě znamenala inflaci (růst) aktiv, nicméně je dlouhodobě nebezpečným řešením (dluhy zůstanou). Dále je možné zrušení části CDOs kontraktů.

Pro pokles indexů potom hovoří klesající ziskovost firem – profit klesá 5 čtvrtletí po sobě, třetí čtvrtletí znamenalo -18% propad. Zhoršuje se ekonomické prostředí (pokles HDP, růst nezaměstnanosti). Dalším aspektem je pokračující deflace a kreditní krize – kreditní trhy se zatím příliš nelepší. Situaci by samozřejmě nepomohl ani případný kolaps automobilového průmyslu.

Ondřej Moravanský očekává „na akciových trzích počátkem roku spíše optimismus spojený s nástupem Baracka Obamy do funkce, k růstu by mohla přispět i hotovost, kterou finanční instituce disponují díky podpoře FEDu a díky sníženému úvěrování z důvodů dřívější likviditní krize. Vzhledem k tomu, že předpokládám další přísun špatných zpráv z ekonomiky, myslím, že po vyprchání tohoto optimismu budeme svědky dalších poklesů na burze.

Růst na akciových trzích předpokládám spíše až ke konci roku, popř. v jeho druhé polovině.
Hlavní roli bude hrát zejména aktuální nálada ohledně budoucích plánovaných opatření, myslím si, že na akciovém trhu ještě je prostor k fázi výraznějších propadů, kdy tato nastane je samozřejmě nemožné přesně předpovědět. Celkově by podle mého názoru světové trhy mohly v celoročním vyjádření dosáhnout růstu v řádu 5 – 10 %.

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Jan Dvořák

  30 prosince, 2008

  Zapomeňte na paralely včetně ocenění trhů. Krize je „hodně jiná“ než ty předcházející.

  Odpovědět

 • ricmund

  30 prosince, 2008

  Někdo za ten večírek, který tu byl musí zaplatit a vypadá to, že jsme to vyhráli!

  Odpovědět