Středa 02. prosince. Svátek má Blanka.

Čím vyšší příjem, tím relativně méně peněz během nemoci

Výpočet náhrady mzdy a následně nemocenských dávek je založen nejenom na principu zásluhovosti, ale i solidarity. Z důvodu redukce při výpočtu dávek během nemoci platí, že čím vyšší příjem, tím vyšší pokles životní úrovně během nemoci. 

Při pracovní neschopnosti v roce 2014 pobírají zaměstnanci nejdříve v prvních dvou týdnech nemoci (ale až od 4. dne nemoci) náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a následně (od 15. dne nemoci) nemocenskou od OSSZ.

Pro občany s vyššími příjmy jsou však nemocenské dávky nízké, neboť jsou stanoveny maximální částky. Zaměstnanci s vyššími příjmy by měli počítat s výpadkem příjmu po dobu nemocenské a mít uzavřeno adekvátní komerční pojištění nebo vytvořeny finanční rezervy.

Jak vysoká je náhrada mzdy

Zaměstnanci pobírají náhradu mzdy od svého zaměstnavatele, OSVČ náhradu mzdy čerpat nemohou. OSVČ mají nárok až na případné nemocenské dávky, a to v případě, že jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění. Aby měl zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, tak musí být účasten na nemocenském pojištění a musí být uznán lékařem práce neschopným.

  • Náhrada mzdy u zaměstnanců se počítá z průměrného výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu.
  • Při výpočtu náhrady mzdy je nutné počítat s redukcí, což je nevýhodné pro zaměstnance s nadprůměrnými příjmy. V roce 2014 jsou redukční hranice 151,38 Kč, 227,15 Kč a 454,13 Kč. Průměrný hodinový výdělek do první redukční hranice (do 151,38 Kč) se započítává z 90 %, do druhé redukční hranice (od 151,38 Kč do 227,15 Kč) se započítává z 60 % a z třetí redukční hranice (od 227,15 do 454,13 Kč) se započítává z 30 %. K průměrnému hodinovému výdělku nad 454,13 Kč se nepřihlíží.

V roce 2014 tak může náhrada mzdy dosahovat maximálně 150 Kč za hodinu. Pro lepší názornost, jak s rostoucím příjmem relativně klesá náhrada mzdy, je v Tabulce 1 vypočtena hodinovou náhradu mzdy u jednotlivých hodinových příjmů v procentním vyjádření. Náhrada mzdy se u uvedené hodinové mzdy v tabulce pohybuje od 54 % po 15 %.

Tabulka 1: Hodinová náhrada mzdy u jednotlivých příjmů (v roce 2014)

Průměrný

hodinový výdělek

Hodinová

náhrada mzdy

Náhrada mzdy

(v % z příjmu)

Průměrný

hodinový výdělek

Hodinová

náhrada mzdy

Náhrada mzdy

(v % z příjmu)

50 Kč

27 Kč

54 %

350 Kč

132 Kč

37,7 %

100 Kč

54 Kč

54 %

400 Kč

141 Kč

35,3 %

150 Kč

81 Kč

54 %

450 Kč

150 Kč

33,3 %

200 Kč

100 Kč

50 %

500 Kč

150 Kč

30,0 %

250 Kč

114 Kč

45,6 %

750 Kč

150 Kč

20,0 %

300 Kč

123 Kč

41 %

1 000 Kč

150 Kč

15,0 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Nemocenská je maximálně 25 710 Kč měsíčně

Při splnění zákonných podmínek platí, čím vyšší příjem, tím vyšší nemocenská. Zákonem je stanoven limit pro výpočet nemocenských dávek. Základ, z něhož se vypočítává nemocenská (denní vyměřovací základ), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 přecházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den.

Denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenské se redukuje.  Redukční hranice pro rok 2014 jsou: 865 Kč, 1 298 Kč a 2 595 Kč. Do první redukční hranice se počítá z 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenská potom činí 60 % z denního vyměřovacího základu.

  • Maximální nemocenská činí 25 710 Kč měsíčně. Výše nemocenské se pohybuje dle měsíčního příjmu uvedeného v tabulce od 53,4 % po 12,9 %. S rostoucím příjmem relativní výše nemocenské klesá.

Tabulka 2: Měsíční nemocenská v závislosti na příjmu v roce 2014

(za 30 dní, od 15. dne nemoci)

Měsíční příjem

Měsíční nemocenská

Nemocenská

(v %, z příjmu)

Měsíční příjem

Měsíční nemocenská

Nemocenská

(v % z příjmu)

10 000 Kč

5 340 Kč

53,4 %

50 000 Kč

20 580 Kč

41,2 %

15 000 Kč

8 010 Kč

53,4 %

65 000 Kč

23 220 Kč

35,7 %

20 000 Kč

10 680 Kč

53,4 %

80 000 Kč

25 710 Kč

32,1 %

25 000 Kč

13 320 Kč

53,3 %

100 000 Kč

25 710 Kč

25,7 %

30 000 Kč

15 360 Kč

51,2 %

150 000 Kč

25 710 Kč

17,1 %

40 000 Kč

18 810 Kč

47,0 %

200 000 Kč

25 710 Kč

12,9 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Je nemocenská dostačující?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.