Pondělí 13. července. Svátek má Markéta.

Burza v Lublani není tak daleko, jak se zdá

Burza cenných papírů ve slovinském hlavním městě je možná pro většinu domácích investorů velkou neznámou a nejspíše také hodně vzdálenou. v nejbližších letech se to však může dost podstatně změnit. Společný vlastník totiž může tuto burzu našim investorům hodně přiblížit.

Ve druhé polovině minulého roku se Vídeňské burze podařil docela husarský kousek, když v relativně krátkém časovém období získala majoritní podíl ve dvou středoevropských burzách cenných papírů. Po budapešťské burze se tak pod křídla Vídně dostaly také pražská a lublaňská burza cenných papírů (Ljubljanska borza, d. d.). Burza ve Slovinsku patří mezi nejmenší a nejmladší burzy v Evropě, v příštích letech ale může být pro české investory zajímavá díky spojení prostřednictvím společného majitele.

Tento rok oslaví Lublaňská burza 20 let své existence, její historie však sahá do první čtvrtiny dvacátého století. Již v roce 1922 se začaly objevovat snahy o založení burzy, která by byla alternativou k již existující burze v Záhřebu a Lublaň se stala jako nejvhodnějším kandidátem. Obchodování na trhu v Lublani bylo ještě tentýž rok povoleno, ale pouze s komoditami a cennými papíry, s cizími měnami ne.

Po zdlouhavých přípravách začala burza v Lublani fungovat v srpnu 1924 a obchodovalo se s komoditami (dřevo a obilí) a cennými papíry. Obchodování s cizími měnami pak bylo povoleno o tři roky později a představovalo většinu celkového obratu na burze. kromě toho se obchodovalo s 27 akciemi většinou státních podniků, zbytek tvořily cenný papíry finančních institucí a průmyslových podniků. Na burze se obchodovalo do začátku druhé světové války, a některé obchody s komoditami probíhaly ještě do roku 1942. Po tomto roce však burza definitivně ukončila svou oficiální činnost.

Nová éra

Nová éra burzy, podobně jako i v jiných zemích střední a východní Evropy, začala psát své dějiny až koncem osmdesátých let dvacátého století. po přijetí dvou federálních zákonů o trhu s cennými papíry a kapitálových trzích v roce 1989 byla Lublaňská burza cenných papírů (Ljubljana Stock Exchange – LJSE) oficiálně založena dne 26.12.1989. První obchodní seance proběhla 29. března 1990. 14 obchodníků s cennými papíry obchodovalo s 11 tituly.

V prvních letech se obchodovalo na parketu, pouze v úterý a ve čtvrtek, první elektronický obchodní systém, BIS byl zaveden v roce 1993 a obchodovalo se prostřednictvím něho třikrát týdně. Poslední den, kdy se obchodovalo na parketu, byl 15. prosinec 1995. Ke konci devadesátých let, kdy se začalo mluvit o problému Y2K v elektronických systémech, začala renovace elektronického obchodního systému a koncem října 1999 byl zprovozněn nový systém, BTS, prostřednictvím něhož se obchoduje dodnes. Začátkem roku 1996 začala fungovat společnost KDD, která funguje jako centrální depozitář a clearingové centrum a od poloviny téhož roku je nezávislá na burze.

V průběhu let prošla burza několika změnami a to jak co se týče způsobu obchodování, legislativy apod., tak i co se týče množství a druhů cenných papírů a indexů. K posledním změnám došlo v minulém roce, když byly přijaty nová pravidla, došlo k novému rozdělení trhů, ale snad nejdůležitějším milníkem bylo získání 81,1% balíku akcií LJSE Vídeňskou burzou, čímž se burze otevírají další možnosti rozšíření působnosti a otevření se novým investorům do budoucna.

Pět trhů

Struktura trhu LJSE se dělí na několik sekcí podle obchodovaných cenných papírů. Nejdůležitější část tvoří akciový trh, který je rozdělen na Prime market, Standart market a Entry market. Prime market je prestižní trh, na němž se obchodují velké a zavedené společnosti, které splňují nejpřísnější požadavky na likviditu a transparentnost a kvalitu a jsou zajímavé také pro zahraniční investory.

Standart market je určen pro velké společnosti, která rovněž splňují určité kvalitativní požadavky o transparentnosti, ale nedosahují zatím potřebnou likviditu pro přijetí na Prime market. Společnosti obchodované na trhu Entry market splňují jen základní požadavky nutné pro obchodování na burze cenných papírů, případně jde o společnosti, které byly nově přijaty na burzu.

Na burze jsou pak ještě obchodované dluhopisy, podílové a investiční uzavřené fondy, certifikáty, ETF a warranty. U fondů a certifikátů se dělí trhy na Plus market (náročnější požadavky na přijetí, co se týče likvidity a emitentů) a General market. Obchodování na LJSE probíhá v aukčním a kontinuálním režimu, od 9:30 do jedné hodiny odpoledne. Blokové obchody probíhají od osmi ráno do tří hodin odpoledne.

Hlavním indexem lublaňské burzy je SBI 20, kapitálově (akcie obchodované na trhu) vážený index, který byl zaveden 20.6.1994. Je v něm zahrnuto kolem 15 likvidních titulů, které reprezentují akciový trh, maximální podíl jednoho titulu je 15 %. Blue-chip indexem je pak SBI TOP, zaveden 31.3.2006, v němž je zahrnuto 5 až 10 největších a nejlikvidnějších titulů (které jsou zároveň zahrnuty v bázi indexu SBI 20) s maximálním podílem 30 %.

Investujete na zahraničních akciových trzích?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.