CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Text: Luboš Svačina

31. 01. 2008

2 komentáře

Boj s finanční negramotností prostřednictvím internetu

 


 

Vznik internetových stránek www.financnivzdelavani.cz je součástí rozsáhlého programu Ministerstva financí a České bankovní asociace, které v roce 2005 vytvořily společně s profesními asociacemi Expertní skupinu pro finanční sektor a jejímž jedním z nejdůležitějších cílů bylo zjistit, jakou úroveň znalosti finančních trhů má česká veřejnost a jaké nástroje použít ke zvýšení ekonomického povědomí obyvatel České republiky.

Jedním z prvních výstupů této expertní skupiny byl průzkum mezi obyvateli ČR, kteří měli sami ohodnotit své znalosti z oboru osobních financí a zároveň se měli vyjádřit, jaká forma vzdělávání by pro ně měly největší přínos. Průzkum podle různých zadání si nechala zpracovat nejprve Česká bankovní asociace (březen 2006), a poté Ministerstvo financí (2007).

Výsledky výzkumu prokázaly nepříliš optimistická očekávání. I přesto, že většina dotazovaných považuje logicky peníze za jednu z nejpodstatnějších součástí života, jen málokdo dokáže s finančními prostředky efektivně hospodařit. Zajímavou skutečností je, že se zdaleka nejedná jen o nízkopříjmovou skupinu lidí s nižším dosaženým vzděláním.

Například téměř jedna polovina dotázaných odpověděla, že se nedokáže orientovat v konkrétních finančních službách a produktech. Pojem osobní rozpočet či plánování výdajů je vzdálený téměř 70 % dotazovaných. Stejně tak při výběru vhodné varianty úvěrování se většina klientů rozhoduje pouze na základě úrokové míry, aniž by přihlédla k dalším nákladům souvisejícím s úvěrem, vyjádřených sazbou RPSN.


Tabulka 1: Struktura znalosti a využívání jednotlivých finančních produktů

Nicméně z výzkumu také vyplynulo, že téměř 90 % populace by využilo možnosti dále se v oblasti financí vzdělávat. Podmínkou však je, aby studium bylo zdarma a aby jej bylo možno absolvovat ve svém volném čase a z pohodlí domova.

Tabulka 2: Preference ve formách poskytovaného vzdělání

Na výsledky průzkumu reagovalo Ministerstvo financí sestavením strategického plánu zvýšení finanční vzdělanosti obyvatel. Projekt částečně také navazuje na zkušenosti a doporučení Evropské komise a stojí na dvou pilířích. První cílovou skupinou jsou děti ve školním věku, které by měly absolvovat základní vzdělání v oboru osobních financí již na základních a středních školách, přičemž návrh zákona byl již před několika dny předán ke schválení do Parlamentu.

Druhou součástí projektu bude vzdělávání dospělých, jehož součástí je právě zmiňovaný informační web, do jehož příprav bylo zapojeno celkem 10 subjektů a profesních asociací:

– Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS)
– Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ)
– Asociace penzijních fondů ČR (APF)
– Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
– Česká asociace pojišťoven (ČAP)
– Česká bankovní asociace (ČBA)
– Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)
– Česká národní banka (ČNB)
– Ministerstvo financí ČR (MF)
– Sdružení pro bankovní karty (SBK)

Koordinátorem projektu byla Česká bankovní asociace, která zabezpečila redakční práce a design webu.

Cílem tvůrců tohoto projektu je poskytnout zájemcům především srozumitelné a dostatečné informace o finančních produktech a o možnostech finančního plánování, demonstrovaných srozumitelnou formou na praktických příkladech.

"Stránky www.financnivzdelavani.cz by měly být jakýmsi slabikářem pro zájemce o informace, bez ohledu na jejich technickou vybavenost a rychlost připojení k internetu. Výhodou stránek je jejich srozumitelnost a přehlednost nenarušená reklamními sděleními. Záměrně byla preferována varianta webu textově zaměřeného s možností snadného vytištění a využití informací i bez počítače," shrnul principy fungování webu Jan Mráz z České bankovní asociace, který je koordinátorem projektu

Na webových stránkách zájemce nalezne pasáže zabývajících se všemi etapami života, přičemž uvádí konkrétní příklady situací, ve kterých se klient může v určitém věku ocitnout. Součástí textu je dále obecné seznámení s finančními produkty, pomocí kterých lze situaci řešit či se vůči ní ochránit, a to včetně základních podmínek a rizik vázaných ke konkrétnímu produktu.

"Tato vzdělávací stránka určená široké veřejnosti má populární charakter. Je skromným, ale potřebným příspěvkem spotřebitelům, kteří mají zájem se informovat o finančních pojmech a produktech. Právě vzdělávání klientů spolu s fungujícím tržním prostředím představuje totiž nejvyšší záruku ochrany spotřebitelů," prohlásil prezident České bankovní asociace Jiří Kunert.

Součástí webu jsou důležitá upozornění na rizika související s konkrétní finanční oblastí. Příkladem mohou být rizika související čerpáním úvěru, investicí do podílových fondů atp. Velice zajímavé jsou především kapitoly související s fázemi životního cyklu, které nenásilnou formou navedou návštěvníky k uvažování o finančním plánování.

Naopak za "nedotaženou" považuji kategorii situací, kde chybí další návaznost (alespoň formou odkazů) na odpovídající finanční produkty, a také malé množství příkladů z praxe, které by klientům ještě více přiblížily konkrétní situaci a vtáhly je do obsahu kapitol.

Autoři na tiskové konferenci předem zmínili, že se jedná o první verzi a o dalším vývoji webu rozhodnou jeho návštěvníci. Já osobně bych se přimlouval za zařazení technicky nenáročných interaktivních prvků (testy, ankety, poradna) a samotnou formu vzdělávání pojal více formou hry. Nicméně na první pohled a prozkoumání se jedná o zajímavý projekt, který si zaslouží svou pozornost. Tvůrcům nyní nezbývá nic "menšího" než na existenci webu upozornit jeho cílovou skupinu.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Dušan Hradil

    23 ledna, 2008

    V textu článku se hovoří o předání jistého zákona ke schválení do Parlamentu v kontextu prvního pilíře Strategie finančního vzdělávání… „První cílovou skupinou jsou děti ve školním věku, které by měly absolvovat základní vzdělání v oboru osobních financí již na základních a středních školách, přičemž návrh zákona byl již před několika dny předán ke schválení do Parlamentu“
    Domnívám se, že se jedná o mylnou informaci. Finanční vzdělává do škol (ZŠ a SŠ) samozřejmě nebude implementováno žádným zákonem, ale zahrnutím standardů finanční gramotnosti do Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro jednotlivé typy škol. V současné době jsou již zahrnuty do RVP pro 61 oborů středního odborného vzdělávání a pro pro gymnázia a pro gymnázia se sportovní přípravou.

    Odpovědět