Pátek 23. července. Svátek má Libor.

Analýza fondu: Credit Suisse Commodity Index Plus

V dnes publikované analýze ze seriálu věnujícímu se podílovým fondům se zaměříme na celokomoditní fond od švýcarské investiční společnosti Credit Suisse. Možnost diverzifikace, fond s pasivní indexovou správou a historická výkonnost, která klienty rozhodně neláká.

Commodity index Plus od švýcarské investiční společnosti Credit Suisse je celokomoditní fond, což znamená, že svěřené prostředky se snaží zhodnotit při spekulacích na růst i pokles ceny cyklických a necyklických komodit. Jedná se o klasický komoditní fond obchodující s futures kontrakty, tedy zjednodušeně obchod uzavřený v současnosti s vypořádáním v budoucnosti.

Reinvestiční třída podílových listů nabízí tři denominace, těmi jsou americký dolar, švýcarský frank a euro. O řízení investic se stará dvojice portfolio manažerů Christopher Burton CFA, který působí v čele fondu od jeho založení v roce 2005, a Nelson Louie, který se do vedení přidal v roce 2010.

V České republice má fond mnoho konkurentů. Těmi jsou například Pioneer Commodity Alpha, Parvest World Commodities  a od roku 2011 také ING Commodity Enhanced. Samozřejmě jsou zde i další fondy s určitou vazbou na komodity, nicméně se často jedná třeba o akciové fondy zaměřené na těžařské společnosti jako např. Franklin Natural Resources a tím pádem nelze využívat výhod čistě komoditních fondů, které jsou do portfolia často zařazovány z důvodu zlepšení diverzifikace díky nízké korelaci komodit s akciovým trhem. Dále se komodity používají jako ochrana proti inflaci a samozřejmě i jako pouhá spekulace na růst nebo pokles ceny. 

Tabulka 1: Základní data fondu Credit Suisse Commodity Index Plus

Základní data (09. 08. 2013)

Správce fondu

Credit Suisse AG

ISIN-(sfr)

ISIN-(usd)

ISIN-(eur)  

LU0230917477 LU0230918368

LU0755570602

Typ fondu

komoditní

Vznik fondu

07. 11. 2005

Velikost

475 mil. USD

Zdroj: Credit Suisse AG

Portfolio a strategie fondu      

Fond Credit Suisse Commodity Index Plus má velmi jasnou a průhlednou investiční strategii. Deklaruje pasivní správu a co nejpřesnější sledování komoditního indexu Dow Jones UBS Commodity Index. To znamená, že se portfolio manažer snaží uzavírat takové kontrakty, aby se co nejvíce přiblížil portfoliu sledovaného benchmarku.

V této chvíli je tak zhruba jedna třetina portfolia fondu zainvestována v energetických surovinách, jedna třetina v zemědělských komoditách a zbytek pak v průmyslových kovech, menší část ve vzácných kovech a naprostá minorita v dobytku.

Graf 1: Sektorové složení fondu Credit Suisse Commodity Index Plus

credit-suisse-comodity-index-plus-01

Zdroj: Credit Suisse AG, data platná k 09. 08. 2013

Co nám říká statistika

Fond se snaží sledovat srovnávací index Dow Jones UBS Commodity Index. Vývoj fondu a benchmarku jsou tak téměř identické. To dokazuje i hodnota koeficientu beta 0,98, která zjednodušeně řečeno ukazuje, jak se fond vyvíjí vůči svému indexu, přičemž hodnota 1 naznačuje identitu. Tracking error 1,25 na tříleté periodě potvrzuje snahy portfolio manažera.

Eurová varianta fondu má velmi krátkou historii, tudíž se dále budeme věnovat pouze dvěma zbylým, tedy švýcarskému franku a americkému dolaru. Volatilita obou verzí se na tříleté periodě pohybuje okolo 17 %, pětiletá perioda zahrnující hlavní propad při finanční krizi se šplhá až ke 22 %. To jen potvrzuje velmi rozpačitý vývoj komoditního sektoru v posledních letech, kdy jsou ceny komodit ovlivňovány velkou spoustou událostí.

Dle dokumentu „sdělení klíčových informací“ se celková nákladovost dle ukazatele TER pohybuje okolo 1,6 %. Vzhledem k velmi podobné strategii všech tří komoditních fondů se nedá říci, že by se v rámci svých statistických ukazatelů významně odlišovaly. 

Graf 2: Vývoj investice ve fondu Credit Suisse Commodity Index Plus

credit-suisse-comodity-index-plus-02

Zdroj: Conseq.cz

Na grafu je možné pozorovat vývoj investice od začátku roku 2006. Obě měnové varianty jsou ve ztrátě, při zachování výkonnosti v dané měně je na tom „lépe“ dolarová varianta. Při převodu do české koruny ovšem dolarová varianta ztrácí za celý svůj vývoj od roku 2005 zhruba 40 % své původní hodnoty, měnová verze ve švýcarském franku pouze 25 %.

Vzhledem k podobné strategii všech sledovaných fondů nelze hovořit ani o některé výkonové hvězdě mezi těmito komoditními fondy.

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu Credit Suisse Commodity Index Plus v CZK

 

USD varianta

CHF varianta

jednotlivé roky

2007

0,16%

3,46%

2008

–36,42%

–31,54%

2009

21,97%

19,85%

2010

18,74%

29,64%

2011

–8,40%

–9,70%

2012

–6,80%

–5,18%

kumulované výsledky

6 měsíců

–11,08%

–10,69%

1 rok

–19,00%

–14,33%

3 roky (p.a.)

–2,65%

0,83%

5 let (p.a.)

–5,67%

–3,11%

 

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 09. 08. 2013

Celkové hodnocení

Komodity jsou do portfolia často zařazovány z důvodu protiváhy akciím, aby v krizových obdobích kontrovaly ztrátám. Dle mého názoru mají tuto vlastnost hlavně zemědělské a necyklické komodity a po zrušení fondu Parvest World Agriculture již takový fond s povolením veřejné nabídky v ČR není.

Všechny ostatní celokomoditní fondy sledují stejný srovnávací index a jejich portfolia jsou tak velmi podobná, navíc žádný svou aktivnější správou nijak výrazněji nepřekonává konkurenci. Při výběru komoditní složky portfolia tak mohu Credit Suisse Commodity Index Plus doporučit hlavně díky existenci denominace ve švýcarském franku, která se tak může stát jedním z nástrojů měnové diverzifikace. 

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management.

Jak hodnotíte fond Credit Suisse Commodity Index Plus? (známkování jako ve škole)

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.