Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fecif


Jak posuzovat nákladovost v IŽP?

Autor: Vít Kalvoda | 24.06.2010 00:00 | Kategorie: Pojištění | 11 komentářů
Jak posuzovat nákladovost v IŽP?

Přestože mnozí investiční analytici a poradci investiční životní pojištění již dávno zavrhli, zůstává tento typ produktu denním chlebem a hlavním zdrojem příjmů většiny tzv. finančních poradců. Poplatky IŽP jsou stále velkou neznámou. Proč? A jak je posuzována nákladovost IŽP v Česku a v Evropě?

Zatímco poplatky v investičních společnostech jsou dnes zcela samozřejmě zveřejňovány a bankovní poplatky jsou pod přísným dohledem a kritickou palbou veřejnosti, u "životek" jsou především kvůli povětšinou komplikovaným matematickým konstrukcím a složité terminologii stále ještě velkou neznámou.

ČR: Snahy o změnu...

Nějakou dobu poté, co se na českém trhu objevilo IŽP, začaly se v analyticky zaměřených médiích objevovat také informace o poplatcích v tomto produktu. Prvními solidními zdroji byly stránky FinQ.cz a časopis Fondshop. Matematicky nadaní jedinci si dokázali spočítat, že produkty typu IŽP jsou výrazně dražší nežli pravidelné investování do otevřených podílových fondů, které začínalo být dostupné i pro drobné investory nebo spořitele.

Aby bylo možné vzájemně porovnat produkty s různými poplatkovými konstrukcemi, vznikl následně ve spolupráci redaktorů časopisu Fondshop zjednodušující ukazatel TANK, záhy následovaný ukazatelem PER z dílny analytiků firmy Partners a skupiny Produktové listy. Tím byla zahájena veřejná diskuse o poplatcích v IŽP, která se nadále točila kolem těchto dvou ukazatelů.

...a snahy o zachování

Tvůrci produktů se k těmto aktivitám postavili různě. Investiční společnosti uvítaly, že se podmínky přitvrzují také pro pojišťovny. Pojišťovny s jednoduše srozumitelnými poplatkovými strukturami (Komerční pojišťovna) a také ty, které dobývaly trh levnějšími produkty, aktivity rozkrývání poplatků a jejich zjednodušeného vyjadřování vítaly. Oproti tomu pojišťovny s tradičně silnou základnou uvázaných klientů byly od začátku spíše antagonistické a výzvy ke zveřejnění poplatků odmítaly nebo raději ignorovaly.

Co na to Evropa?

Zatímco v ČR se IŽP objevilo na konci devadesátých let, v zemích vyspělého kapitalismu jsou "unit linked" pojištění známa od šedesátých let. Jejich výhodou oproti kapitálovému pojištění (KŽP) je pro klienta to, že si může zvolit investiční strategii, a pokud se mu volba zadaří, může na ní vydělat více nežli v KŽP. Pro pojišťovnu je dobré zase to, že poplatky má jisté (a někdy těžko srozumitelné) a přitom nezodpovídá za výnosy.

Na rozdíl od ČR tedy na západě již mnozí pojistníci dospěli do stádia čerpání penze a byli zklamáni. Sliby prodejců se nenaplnily. Zaprvé proto, že byly založeny na optimistických scénářích vývoje kapitálového trhu, zčásti ale také proto, že ne vždy počítali se všemi poplatky. Na vlnu stížností reagovaly evropské země s různou měrou proaktivit. Iniciativy, které mají trh IŽP zprůhlednit, mají však jeden shodný moment a tím jsou ukazatele celkové nákladovosti.

RIY, TANK, PER a Wabeke

Podívejme se na jednotlivé ukazatele nákladovosti a příklady jejich použití u několika produktů:

RIY - (Reduction In Yield - Snížení výnosu)

RIY je efektivní roční sazba, o kterou se sníží výnos finančního produktu vlivem všech poplatků. Při jejím výpočtu se zahrnují veškeré poplatky obsažené v produktu, včetně poplatků na úrovni fondu. Pokud je tedy RIY = 2 % a podkladová aktiva se zhodnocují tempem 6 % p.a., bude čisté zhodnocení 4 % p.a. Hodnota RIY se liší podle zvoleného fondu. RIY nemá pevně definovanou metodologii pro produkty typu IŽP. Hodnota RIY proto závisí také na volitelných parametrech (volba investičního portfolia v rámci produktu, sjednaná doba, výše a frekvence investic). RIY je obecně užívaný ukazatel a nemá správce 

TANK

TANK je na rozdíl od RIY ukazatelem akumulované nákladovosti při modelovém použití produktu. TANK je procentní srážka z budoucí hodnoty, na kterou by v modelové situaci investice dosáhla bez poplatků. Tedy pokud by se investice bez poplatků celkem zhodnotila o 30 % a TANK produktu je 20 %, čistý výnos bude pouze 10 %.

Aby mohl mít každý produkt pravidelného investování přidělenu jedinou hodnotu TANK a aby se zabránilo jeho "přikrášlování" ze strany producentů a prodejců, je stanovena metodologie pro výpočet hodnoty TANK, určující pravidla nastavení parametrů produktu s vlivem na nákladovost. Tato metodologie stanovuje modelovou situaci, blížící se typickému užití produktu. Je výsledkem veřejné diskuse a je neustále upřesňována.

Akumulovaná nákladovost produktu při jiném nežli standardním nastavení volitelných parametrů je vyjádřena ukazatelem iTANK a ukazatel aTANK zase vyjadřuje anualizovanou hodnotu TANK (a je tedy obdobou RIY). Správcem TANK je společnost TANK s.r.o.

PER

PER je ukazatel, shrnující téměř všechny náklady v investičním programu - kromě každoročně placených poplatků z aktuálního objemu investované částky (TER). Má-li tedy PER hodnotu 10 %, znamená to, že celkem 10 % z vložené částky se za celou dobu použije na poplatky. Dále je potřeba ponížit výkonnost o akumulované poplatky na úrovni fondů. Ukazatel PER nepočítá s časovou hodnotou peněz. Kalkulací ukazatele PER se zabývá skupina redaktorů a pojistných matematiků, přispívajících na server "www.produktovelisty.cz".

Holandské Wabeke

Jednou z evropských zemí, ve které problémy související s IŽP došly nejdále, je Holandsko. Zdejší retailoví investoři, kteří pravidelně investovali prostředky do investičního životního pojištění, se dokonce sdružili v neziskové organizaci, aby se domohli navrácení prostředků, které nevědomky zaplatili na poplatcích.

Po panu Wabeke, který se stal finančním ombudsmanem se speciálním zaměřením právě na IŽP, je nazvána také míra nákladovosti IŽP. Wabeke je ukazatelem v podstatě identickým s RIY, ale jeho kalkulace se řídí metodologií finančního ombudsmana.

V Holandsku je maximální míra Wabeke zákonem stanovena na velmi benevolentních 3,5 %. Přičteme-li k nákladům ještě inflaci např. na úrovni 3 %, musela by podkladová aktiva produktu s hodnotou Wabeke 3,5 % zhodnocovat prostředky tempem 6,5 %, aby vůbec zhodnocení produktu pokrylo inflaci.

Pozor na náklady za zakládání a ukončování smluv

Ačkoliv ukazatele syntetické nákladovosti veřejnosti pomáhají vyhnout se neseriózním a nevýhodným produktům, nejsou samospasitelným řešením problému IŽP a jejich mylná interpretace vede často k neserioznímu chování zprostředkovatelů produktů, kteří nahrazují dražší produkty levnějšími. Zapomíná se ale přitom na problém počátečních a ukončovacích poplatků.

Ty první mohou být na delších horizontech bagatelizovány a smývány nižší nákladovostí průběžnou, přesto však může trvat i déle než deset let, než se z výnosů v produktu zaplatí. Ty druhé se u pojištění většinou aplikují při nedodržení doby trvání sjednané smlouvy. Zakládat smlouvu na krátký horizont se při vysokých počátečních poplatcích nevyplatí, stejně tak se ale díky poplatkům ukončovacím nevyplatí založit smlouvu na delší horizont a pak ji předčasně zrušit. Počáteční a ukončovací poplatky bývají přitom tak složitě vyjádřeny, že tento fakt je těžko vystihnout jinak, nežli v grafu.

Pro ochranu spotřebitelů před neseriózním prodejem životního pojištění by tedy bylo vhodné doplnit ukazatele nákladovosti o jednoduché standardizované grafy, zobrazující realisticky vývoj hodnoty investice a vložené částky. Aby plnily svou funkci, musely by však tyto grafy být podobně jako ukazatele nákladovosti přísně standardizované.

Graf 1: Relativně levné IŽP sjednané na 10 let - suma vkladů a hodnota k okamžitému výběru (odbytné). U levného IŽP, sjednaného na 10 let trvá 7 let, než si produkt vydělá na poplatky (při hrubém zhodnocení trhu tempem 6 % p.a. a investici 1000 Kč/měs.).

Graf 2: Stejný produkt, sjednaný na 30 let - suma vkladů a hodnota k okamžitému výběru (odbytné). Při sjednání na 30 let trvá více než 10 let, než si produkt vydělá na poplatky (při hrubém zhodnocení trhu tempem 6 % p.a. a investici 1000 Kč/měs.).

Společnost Produkt TANK10 PER aTANK (RIY) pTANK
Axa investiční společnost Generace X 9,40% 3,40% 1,90% 4,08
Axa pojišťovna Axa Partner for Life (T100P) 18,10% 11,30% 3,87% 10,56
Axa pojišťovna Axa Comfort Plus (T100) 25,10% 18,40% 5,63% 15,34
Komerční pojišťovna Vital Invest 17,50% 3% 3,73% 0,00
KOOPERATIVA Perspektiva 4BN 23,60% 13,50% 5,23% 9,60
KOOPERATIVA Perspektiva 6BN 19,50% 9,50% 4,21% 4,80
KOOPERATIVA Perspektiva 7BN 20,60% 10,60% 4,48% 5,52

aTANK

V modelové situaci: Výše pravidelné investice 1000 Kč po dobu 10 let, zhodnocení ideální investice 6 % p.a. aTANK říká, o kolik procent ročně snižují poplatky výnos v této situaci.

pTANK

V modelové situaci: Výše pravidelné investice 1000 Kč po dobu 10 let, pTANK říká, kolik měsíčních plateb bude použito na zaplacení počátečních nákladů a všech nákladů, ke ketrým se klient zaváže podpisem smlouvy.

Anketa

Který ukazatel nákladovosti by měl být povinně uváděn u IŽP?

RIY (aTANK). (60)
 
TANK. (10)
 
PER. (7)
 
Wabeke. (3)
 
Jiný. (2)
 
Žádný. (12)
 Celkem hlasovalo 94 čtenářů

Jak posuzovat nákladovost v IŽP? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 11 komentářů)

RE: RE: RE: RE: RE: RE: dobry clanok Safi | 27.06.2010 23:12
RE: RE: RE: RE: RE: dobry clanok Kolemjdoucí | 27.06.2010 23:01
RE: RE: RE: RE: dobry clanok Safi | 27.06.2010 19:37
RE: RE: RE: dobry clanok Kolemjdoucí | 25.06.2010 19:27
RE: RE: dobry clanok Safi | 25.06.2010 15:49

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Komerční sdelení

br2016-300-300

Články z Pojištění

Petr Zámečník | 28.07.2016 00:00 Zranil vás někdo? Máte nárok na odškodnění

Člověk může být sebeopatrnější a beztak přijít k úrazu. Stačí dopravní nehoda, napadení násilníkem či uvolněná taška sousedova domu. Je-li úraz způsoben třetí osobou, můžete získat odškodnění. Jaké a v jaké výši? A nahradí odškodnění viníkem vlastní pojištění? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Spolupracujeme

Petr Zámečník | 22.07.2016 00:00 Kolik stojí život?

Cena života je citlivá otázka. Pro mnohé lidi je „nevyčíslitelná“ a stanovovat jeho cenu či hodnotu je neetické a nehumánní. Přesto je to otázka, která má smysl. Např. při stanovení výše pojistné částky životního pojištění, nebo při odškodnění za smrt blízké osoby. Celá zpráva »

Komentářů: 10 / 10 Poslední komentář: 24.07.2016 16:30

Petr Zámečník | 18.07.2016 00:00 Jiří Čapek: Regulace stornovosti rizikových pojištění mi nedává smysl

„Pětiletá storna provizí by měla nevýhodné přetáčení smluv rezervotvorných pojištění značně omezit, což je pro klienty dobře,“ říká Jiří Čapek, generální ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku a Slovensko. Celá zpráva »

Komentářů: 13 / 13 Poslední komentář: 20.07.2016 14:29

Petr Zámečník | 15.06.2016 00:00 Vladimír Dvořák: Nechceme konkurovat cenou

NN Životní pojišťovna se postupně odklání od investičního životního pojištění. Svým rizikovým životním pojištěním NN Život chce přilákat i finanční zprostředkovatele. Co jim a jejich klientům nabídne? V rozhovoru odpovídá Vladimír Dvořák, ředitel produktového vývoje NN. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 15.06.2016 15:11

Monika Hrušová | 07.06.2016 00:00 Cestovní pojištění nepodceňujte. Modrá kartička nemusí stačit

Teploty stoupají a léto se nezadržitelně blíží. Vzhledem k situaci ve světě lidí hodně řeší, kde si odpočinou od všedních povinností a starostí. Jenže i na dovolené se může lecos stát. Proto v cizině raději nespoléhejte na modrou kartičku pojištěnce a raději si sjednejte cestovní pojištění navíc. Rozdíl je hlavně v limitech pojištění a ve spoluúčasti. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

21.10.2016 15:46 Českou pojišťovnu nahradí na poštách ČSOB

ČSOB bude na poštách od příštího roku poskytovat nejen bankovní služby, ale i služby pojišťovací. Prodej pojištění a bankovních služeb bude banka poskytovat pod značkou Poštovní spořitelny. Česká pojišťovna na poštách od nového roku skončí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 11:48 Ako dopadne bitka ministerstva financií a komerčných poisťovní?

Píšeme na Investujeme.sk: Štát vyhlásil vojnu poisťovniam. Ohlásil legislatívny zámer zdaniť tržby poisťovní z majetkového poistenia sadzbou osem percent. Poisťovne sa bránia, no štát im vytýka prílišné zisky. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.10.2016 15:40 Pět největších pojišťovacích makléřů rostlo loni o více než 12 %

Pětice největších pojišťovacích makléřů podle žebříčku serveru Opojištění.cz zaznamenala v loňském roce růst o více než 12 %. První tři příčky patřily společnosti Renomia, Insia a Aon Central and Eastern Europe. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 15:39 Organizované skupiny ovládly pojišťovací trh

Pojišťovnám se podařilo za prvních devět měsíců roku 2016 odhalit pojistné podvody za více než jednu miliardu korun. Největších škod se dopouštějí organizované zločinecké skupiny. K pojistným podvodům dochází nejčastěji v pojištění vozidel, ale také v životní či cestovním pojištění.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 09:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Píšeme na Hypoindex.cz:  Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další krátké zprávy »

Anketa

Jste spokojeni s úroky vašeho spořicího účtu?

Ano. (5)
 
Ne. (20)
 
Nemám spořicí účet. (46)
 Celkem hlasovalo 71 čtenářů