Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fecif


Jak posuzovat nákladovost v IŽP?

Autor: Vít Kalvoda | 24.06.2010 00:00 | Kategorie: Pojištění | 11 komentářů
Jak posuzovat nákladovost v IŽP?

Přestože mnozí investiční analytici a poradci investiční životní pojištění již dávno zavrhli, zůstává tento typ produktu denním chlebem a hlavním zdrojem příjmů většiny tzv. finančních poradců. Poplatky IŽP jsou stále velkou neznámou. Proč? A jak je posuzována nákladovost IŽP v Česku a v Evropě?

Zatímco poplatky v investičních společnostech jsou dnes zcela samozřejmě zveřejňovány a bankovní poplatky jsou pod přísným dohledem a kritickou palbou veřejnosti, u "životek" jsou především kvůli povětšinou komplikovaným matematickým konstrukcím a složité terminologii stále ještě velkou neznámou.

ČR: Snahy o změnu...

Nějakou dobu poté, co se na českém trhu objevilo IŽP, začaly se v analyticky zaměřených médiích objevovat také informace o poplatcích v tomto produktu. Prvními solidními zdroji byly stránky FinQ.cz a časopis Fondshop. Matematicky nadaní jedinci si dokázali spočítat, že produkty typu IŽP jsou výrazně dražší nežli pravidelné investování do otevřených podílových fondů, které začínalo být dostupné i pro drobné investory nebo spořitele.

Aby bylo možné vzájemně porovnat produkty s různými poplatkovými konstrukcemi, vznikl následně ve spolupráci redaktorů časopisu Fondshop zjednodušující ukazatel TANK, záhy následovaný ukazatelem PER z dílny analytiků firmy Partners a skupiny Produktové listy. Tím byla zahájena veřejná diskuse o poplatcích v IŽP, která se nadále točila kolem těchto dvou ukazatelů.

...a snahy o zachování

Tvůrci produktů se k těmto aktivitám postavili různě. Investiční společnosti uvítaly, že se podmínky přitvrzují také pro pojišťovny. Pojišťovny s jednoduše srozumitelnými poplatkovými strukturami (Komerční pojišťovna) a také ty, které dobývaly trh levnějšími produkty, aktivity rozkrývání poplatků a jejich zjednodušeného vyjadřování vítaly. Oproti tomu pojišťovny s tradičně silnou základnou uvázaných klientů byly od začátku spíše antagonistické a výzvy ke zveřejnění poplatků odmítaly nebo raději ignorovaly.

Co na to Evropa?

Zatímco v ČR se IŽP objevilo na konci devadesátých let, v zemích vyspělého kapitalismu jsou "unit linked" pojištění známa od šedesátých let. Jejich výhodou oproti kapitálovému pojištění (KŽP) je pro klienta to, že si může zvolit investiční strategii, a pokud se mu volba zadaří, může na ní vydělat více nežli v KŽP. Pro pojišťovnu je dobré zase to, že poplatky má jisté (a někdy těžko srozumitelné) a přitom nezodpovídá za výnosy.

Na rozdíl od ČR tedy na západě již mnozí pojistníci dospěli do stádia čerpání penze a byli zklamáni. Sliby prodejců se nenaplnily. Zaprvé proto, že byly založeny na optimistických scénářích vývoje kapitálového trhu, zčásti ale také proto, že ne vždy počítali se všemi poplatky. Na vlnu stížností reagovaly evropské země s různou měrou proaktivit. Iniciativy, které mají trh IŽP zprůhlednit, mají však jeden shodný moment a tím jsou ukazatele celkové nákladovosti.

RIY, TANK, PER a Wabeke

Podívejme se na jednotlivé ukazatele nákladovosti a příklady jejich použití u několika produktů:

RIY - (Reduction In Yield - Snížení výnosu)

RIY je efektivní roční sazba, o kterou se sníží výnos finančního produktu vlivem všech poplatků. Při jejím výpočtu se zahrnují veškeré poplatky obsažené v produktu, včetně poplatků na úrovni fondu. Pokud je tedy RIY = 2 % a podkladová aktiva se zhodnocují tempem 6 % p.a., bude čisté zhodnocení 4 % p.a. Hodnota RIY se liší podle zvoleného fondu. RIY nemá pevně definovanou metodologii pro produkty typu IŽP. Hodnota RIY proto závisí také na volitelných parametrech (volba investičního portfolia v rámci produktu, sjednaná doba, výše a frekvence investic). RIY je obecně užívaný ukazatel a nemá správce 

TANK

TANK je na rozdíl od RIY ukazatelem akumulované nákladovosti při modelovém použití produktu. TANK je procentní srážka z budoucí hodnoty, na kterou by v modelové situaci investice dosáhla bez poplatků. Tedy pokud by se investice bez poplatků celkem zhodnotila o 30 % a TANK produktu je 20 %, čistý výnos bude pouze 10 %.

Aby mohl mít každý produkt pravidelného investování přidělenu jedinou hodnotu TANK a aby se zabránilo jeho "přikrášlování" ze strany producentů a prodejců, je stanovena metodologie pro výpočet hodnoty TANK, určující pravidla nastavení parametrů produktu s vlivem na nákladovost. Tato metodologie stanovuje modelovou situaci, blížící se typickému užití produktu. Je výsledkem veřejné diskuse a je neustále upřesňována.

Akumulovaná nákladovost produktu při jiném nežli standardním nastavení volitelných parametrů je vyjádřena ukazatelem iTANK a ukazatel aTANK zase vyjadřuje anualizovanou hodnotu TANK (a je tedy obdobou RIY). Správcem TANK je společnost TANK s.r.o.

PER

PER je ukazatel, shrnující téměř všechny náklady v investičním programu - kromě každoročně placených poplatků z aktuálního objemu investované částky (TER). Má-li tedy PER hodnotu 10 %, znamená to, že celkem 10 % z vložené částky se za celou dobu použije na poplatky. Dále je potřeba ponížit výkonnost o akumulované poplatky na úrovni fondů. Ukazatel PER nepočítá s časovou hodnotou peněz. Kalkulací ukazatele PER se zabývá skupina redaktorů a pojistných matematiků, přispívajících na server "www.produktovelisty.cz".

Holandské Wabeke

Jednou z evropských zemí, ve které problémy související s IŽP došly nejdále, je Holandsko. Zdejší retailoví investoři, kteří pravidelně investovali prostředky do investičního životního pojištění, se dokonce sdružili v neziskové organizaci, aby se domohli navrácení prostředků, které nevědomky zaplatili na poplatcích.

Po panu Wabeke, který se stal finančním ombudsmanem se speciálním zaměřením právě na IŽP, je nazvána také míra nákladovosti IŽP. Wabeke je ukazatelem v podstatě identickým s RIY, ale jeho kalkulace se řídí metodologií finančního ombudsmana.

V Holandsku je maximální míra Wabeke zákonem stanovena na velmi benevolentních 3,5 %. Přičteme-li k nákladům ještě inflaci např. na úrovni 3 %, musela by podkladová aktiva produktu s hodnotou Wabeke 3,5 % zhodnocovat prostředky tempem 6,5 %, aby vůbec zhodnocení produktu pokrylo inflaci.

Pozor na náklady za zakládání a ukončování smluv

Ačkoliv ukazatele syntetické nákladovosti veřejnosti pomáhají vyhnout se neseriózním a nevýhodným produktům, nejsou samospasitelným řešením problému IŽP a jejich mylná interpretace vede často k neserioznímu chování zprostředkovatelů produktů, kteří nahrazují dražší produkty levnějšími. Zapomíná se ale přitom na problém počátečních a ukončovacích poplatků.

Ty první mohou být na delších horizontech bagatelizovány a smývány nižší nákladovostí průběžnou, přesto však může trvat i déle než deset let, než se z výnosů v produktu zaplatí. Ty druhé se u pojištění většinou aplikují při nedodržení doby trvání sjednané smlouvy. Zakládat smlouvu na krátký horizont se při vysokých počátečních poplatcích nevyplatí, stejně tak se ale díky poplatkům ukončovacím nevyplatí založit smlouvu na delší horizont a pak ji předčasně zrušit. Počáteční a ukončovací poplatky bývají přitom tak složitě vyjádřeny, že tento fakt je těžko vystihnout jinak, nežli v grafu.

Pro ochranu spotřebitelů před neseriózním prodejem životního pojištění by tedy bylo vhodné doplnit ukazatele nákladovosti o jednoduché standardizované grafy, zobrazující realisticky vývoj hodnoty investice a vložené částky. Aby plnily svou funkci, musely by však tyto grafy být podobně jako ukazatele nákladovosti přísně standardizované.

Graf 1: Relativně levné IŽP sjednané na 10 let - suma vkladů a hodnota k okamžitému výběru (odbytné). U levného IŽP, sjednaného na 10 let trvá 7 let, než si produkt vydělá na poplatky (při hrubém zhodnocení trhu tempem 6 % p.a. a investici 1000 Kč/měs.).

Graf 2: Stejný produkt, sjednaný na 30 let - suma vkladů a hodnota k okamžitému výběru (odbytné). Při sjednání na 30 let trvá více než 10 let, než si produkt vydělá na poplatky (při hrubém zhodnocení trhu tempem 6 % p.a. a investici 1000 Kč/měs.).

Společnost Produkt TANK10 PER aTANK (RIY) pTANK
Axa investiční společnost Generace X 9,40% 3,40% 1,90% 4,08
Axa pojišťovna Axa Partner for Life (T100P) 18,10% 11,30% 3,87% 10,56
Axa pojišťovna Axa Comfort Plus (T100) 25,10% 18,40% 5,63% 15,34
Komerční pojišťovna Vital Invest 17,50% 3% 3,73% 0,00
KOOPERATIVA Perspektiva 4BN 23,60% 13,50% 5,23% 9,60
KOOPERATIVA Perspektiva 6BN 19,50% 9,50% 4,21% 4,80
KOOPERATIVA Perspektiva 7BN 20,60% 10,60% 4,48% 5,52

aTANK

V modelové situaci: Výše pravidelné investice 1000 Kč po dobu 10 let, zhodnocení ideální investice 6 % p.a. aTANK říká, o kolik procent ročně snižují poplatky výnos v této situaci.

pTANK

V modelové situaci: Výše pravidelné investice 1000 Kč po dobu 10 let, pTANK říká, kolik měsíčních plateb bude použito na zaplacení počátečních nákladů a všech nákladů, ke ketrým se klient zaváže podpisem smlouvy.

Anketa

Který ukazatel nákladovosti by měl být povinně uváděn u IŽP?

RIY (aTANK). (60)
 
TANK. (10)
 
PER. (7)
 
Wabeke. (3)
 
Jiný. (2)
 
Žádný. (12)
 Celkem hlasovalo 94 čtenářů

Jak posuzovat nákladovost v IŽP? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 11 komentářů)

RE: RE: RE: RE: RE: RE: dobry clanok Safi | 27.06.2010 23:12
RE: RE: RE: RE: RE: dobry clanok Kolemjdoucí | 27.06.2010 23:01
RE: RE: RE: RE: dobry clanok Safi | 27.06.2010 19:37
RE: RE: RE: dobry clanok Kolemjdoucí | 25.06.2010 19:27
RE: RE: dobry clanok Safi | 25.06.2010 15:49

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Komerční sdelení

br2016-300-300-vysledky

Články z Pojištění

Petr Zámečník | 01.12.2016 00:00 Končí životní pojištění…?

Každé životní pojištění sjednané od dnešního dne má nad sebou Damoklův meč. Finanční zprostředkovatel bude ručit za jeho (ne)zrušení celých 5 let. Znamená to konec distribuce životního pojištění? Celá zpráva »

Komentářů: 13 / 13 Poslední komentář: 03.12.2016 18:09

Petr Zámečník | 29.11.2016 00:00 IŽP není spoření?

Česká národní banka rozdává sankce. A míří i proti pojišťovacím zprostředkovatelům, kteří si investiční životní pojištění navzdory jejímu doporučení stále pletou se spořením. Jsou sankce ze strany ČNB za tuto „mystifikaci klientů“ oprávněné? Celá zpráva »

Komentářů: 23 / 23 Poslední komentář: 02.12.2016 15:01

Petr Zámečník | 24.11.2016 00:00 Fincentrum Banka roku 2016: Vítězem je Komerční banka a její generální ředitel Albert Le Dirac´h

Ocenění Fincentrum Banka roku 2016 zná své vítěze. Nejvyšší trofej si odnesla Komerční banka i její generální ředitel Albert Le Dirac´h. Mezi pojišťovnami dominovala Allianz pojišťovna a Martin Žáček, generální ředitel UNIQA pojišťovny. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 23.11.2016 00:00 Životní pojištění padá… může za to regulace provizí?

Za pár dní začne platit regulace provizí. Životní pojištění ale klesá již několik let. Co stojí za poklesem předepsaného pojistného životního pojištění? Celá zpráva »

Komentářů: 42 / 42 Poslední komentář: 25.11.2016 08:41

Zbyněk Drobiš | 16.11.2016 00:00 Škoda způsobená zvířetem? Zvažte pojištění svého mazlíčka

Nový občanský zákoník výslovně stanovuje odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. Milovaný mazlíček je přeci jen zvířetem, které může způsobit újmu druhému. Zejména při újmě na zdraví může případné odškodnění dosahovat velmi vysokých částek. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

24.11.2016 16:57 Výluka na terorismus ČSOB pojišťovny od prosince končí

ČSOB pojišťovna od 1. prosince zruší výluku na terorismus. Změna se dotkne nových i stávajících smluv. Stále však existují určité výjimky. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.11.2016 13:25 RENOMIA GROUP má nového poradce představenstva

Největší poradenská firma v oblasti pojištění v regionu střední a východní Evropy má nového poradce představenstva. Stal se jím Jeffrey Manners z USA.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.11.2016 11:56 Časť ľudí ešte stále očakáva od poistenia aj sporenie

Píšeme na Investujeme.sk: Poistný sektor prechádza náročným obdobím. Žijeme v čase rekordne nízkych sadzieb, klasické kapitálové poistenie stratilo na význame. Rovnako klesá aj popularita investičného poistenia. O tom, ako klienti akceptujú návrat k prvotnému významu poistenia – ku krytiu rizík sa rozprávame s generálnym riaditeľom NN Životnej poisťovne Petrom Brudňákom. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.11.2016 09:00 Životní pojištění k hypotéce není jen nutné zlo

Píšeme na Hypoindex.cz: Výběrem toho správného hypotečního úvěru patálie s hypotékou nekončí. Úrokové sazby, doba fixace, poplatky… To vše je nutné pořešit. Navíc ale ještě nesmíte zapomínat na související produkty, jako je například životní pojištění. I tahle část hypotéky si zaslouží pozornost. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.11.2016 15:58 Česká spořitelna má nejhodnotnější značku

Značka Česká spořitelna má i v letošním roce nejvyšší hodnotu na českém finančním trhu. Pojišťovnám kraluje Kooperativa. Hodnotu značky více než ztrojnásobila Fio banka a Aegon Pojišťovna. Vyplývá to z žebříčku sestavovaného v rámci ocenění Fincentrum Banka roku. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další krátké zprávy »

Anketa

Jste spokojeni s úroky vašeho spořicího účtu?

Ano. (24)
 
Ne. (118)
 
Nemám spořicí účet. (320)
 Celkem hlasovalo 462 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Petr Zámečník | 24.11.2016 00:00 Fincentrum Banka roku 2016: Vítězem je Komerční banka a její generální ředitel Albert Le Dirac´h

Ocenění Fincentrum Banka roku 2016 zná své vítěze. Nejvyšší trofej si odnesla Komerční banka i její generální ředitel Albert Le Dirac´h. Mezi pojišťovnami dominovala Allianz pojišťovna a Martin Žáček, generální ředitel UNIQA pojišťovny. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 01.12.2016 00:00 Končí životní pojištění…?

Každé životní pojištění sjednané od dnešního dne má nad sebou Damoklův meč. Finanční zprostředkovatel bude ručit za jeho (ne)zrušení celých 5 let. Znamená to konec distribuce životního pojištění? Celá zpráva »

Komentářů: 13 / 13 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Petr Zámečník | 29.11.2016 00:00 IŽP není spoření?

Česká národní banka rozdává sankce. A míří i proti pojišťovacím zprostředkovatelům, kteří si investiční životní pojištění navzdory jejímu doporučení stále pletou se spořením. Jsou sankce ze strany ČNB za tuto „mystifikaci klientů“ oprávněné? Celá zpráva »

Komentářů: 23 / 23 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Petr Zámečník | 23.11.2016 00:00 Životní pojištění padá… může za to regulace provizí?

Za pár dní začne platit regulace provizí. Životní pojištění ale klesá již několik let. Co stojí za poklesem předepsaného pojistného životního pojištění? Celá zpráva »

Komentářů: 42 / 42 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00Další články »