Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Zpráva o bankovním sektoru v regionu CEE pro rok 2017: Konvergence bankovního sektoru 4.0

Banky Raiffeisenbank 20.06.2017 | 11:12 0 Komentářů

Bankovní aktiva v regionu CEE vzrostla na 2400 miliard EUR, tj. zhruba 9 procent aktiv eurozóny – Návrat solidního růstu a ziskovosti: RoE zpátky na 10 procentech – Poměr NPL za celý region CEE výrazně pod 10 procenty, znatelné zlepšení ve střední a jihovýchodní Evropě – Hlavní hráči dokončili změnu pozice; tržní podíl zahraničních bank  ve střední
a východní Evropě mírně klesl – 
Digitální bankovnictví: region střední a východní Evropy jako ideální „testovací půda“ pro přeshraniční řešení

Celkově se výkonnost bankovních sektorů regionu CEE1 vyvíjela slibně. Uplynulý rok se nesl ve znamení solidního vývoje čistého objemu nových úvěrů, stabilizující nebo lepšící se kvality aktiv a také pokračujícího zotavení na některých klíčových trzích CEE, jako například v Rusku, Rumunsku nebo Maďarsku. Díky celkově větší rozvahové expanzi v porovnání s eurozónou se vrátilo i relativní dohánění bankovního sektoru – jde o určitý druh konvergence bankovního sektoru, který bývá označován za „Konvergenci bankovního sektoru 4.0″.

Celková bankovní aktiva v regionu CEE vzrostla ze zhruba 8,3 procenta bankovních aktiv eurozóny v roce 2015 na cca 9 procent v roce 2016, což představuje zhruba 2400 miliard EUR bankovních aktiv v regionu CEE. Růst bankovních aktiv v oblasti CE/SEE zůstává i nadále nadmíru silný a ke konci roku 2016 tato aktiva dosahovala výše cca 1070 miliard EUR. Ruská bankovní aktiva se také zotavují. Jejich aktuální výše činí zhruba 1200 miliard EUR, což je pouze 1,7 procenta pod dosavadním maximem z roku 2013. Nicméně doba výjimečného růstu bankovnictví v regionu CEE je pryč, což se do určité míry také odráží ve skutečnosti, že tržní podíl zahraničních úvěrových institucí v CEE dosáhl desetiletého minima. Rok 2016 přinesl rostoucí tržní podíly státem vlastněných bank v subregionu východní Evropy, ale také rostoucí podíl národních či státních vlastníků ve střední Evropě. Z potenciálu bankovnictví regionu CEE tak nadále těží pouze ty západní banky zaměřující se na oblast CEE, které v nedávných letech upravily své obchodní modely a tržní strategie, jako například RBI.

„Očekáváme, že růst nových úvěrů a aktiv bude mnohem udržitelnější. Bankovní trhy regionu CEE stále s ohledem na své kapacity a diverzifikaci nabízejí příležitosti k solidním příjmům“, uvedl Johann Strobl, generální ředitel Raiffeisen Bank International AG (RBI).

„Český bankovní sektor se opírá o pevné základy stabilní ekonomiky. Důvěra v ekonomiku, růst příjmů domácností a nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii podporuje jak růst vkladů domácností tak i úvěrů. Přestože se stále pohybujeme v prostředí historicky nízkých úrokových sazeb, ochota domácností spořit výrazně neklesá. Naopak. Bankovní vklady českých domácností rostly rychleji než jejich příjmy“, komentuje situaci na českém trhu Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Český bankovní sektor zůstává nedále nezávislý na vnějším nebo alternativním financování. Má naopak přebytek korunové likvidity mimo jiné i zásluhou intervencí České národní banky proti silné koruně. Příznivý ekonomický vývoj také přispívá k dalšímu poklesu podílu nesplácených úvěrů na celkových úvěrech z 6,3 % v roce 2014 na 4,9 % v roce 2016.
ČR se tak může pochlubit druhým nejnižším podílem nesplácených úvěrů v regionu CEE hned po Slovensku (SR: 4,3 % v roce 2016).

Návrat solidního růstu a ziskovosti: RoE zpět na 10 procentech

„Celkový vývoj na bankovním trhu CEE je v souladu s cílem dosáhnout v regionu alespoň 10 procentní návratnosti kapitálu RoE, která zaručuje úvěrovým institucím pokrytí jejich kapitálových nákladů. Podle našich odhadů se kapitálové náklady u předních úvěrových institucí v regionu CEE pohybují okolo 9 až 11 procenty podle konkrétního obchodního modelu. V tomto kontextu je důležité zdůraznit, že v roce 2016 byl sektorový ukazatel RoE alespoň nad úrovní 10 procent na osmi z celkem 14 trhů, kterých se naše zpráva týká. V roce 2015 pouze čtyři trhy dosáhly 10 procentního RoE. Celkově byla jediným ztrátovým bankovním sektorem v CEE v roce 2016 Ukrajina”, uvedl Gunter Deuber, finanční analytik RBI/Raiffeisen RESEARCH a jeden z hlavních autorů Zprávy o bankovním sektoru CEE.

Pozitivní dynamika příjmů v bankovnictví v CEE byla podpořena menší makroekonomickou nerovnováhou, více homogenním a kladným vývojem úvěrů a absencí velkých tržních či regulatorních šoků (např. kurzové krize, nucené konverze úvěrů). Podle odhadů Raiffeisen RESEARCH lze očekávat další konvergenci bankovního sektoru. Stávající úrovně finančního zprostředkování ve všech subregionech CEE zaostávají za svými možnostmi. „Taková situace nabízí prostor pro další kolo prohlubování finančního systému, tedy další růst bankovního sektoru mírně nad rámec růstu HDP“, zmiňuje Deuber.

Poměr NPL za celý region CEE výrazně pod 10 procenty, znatelné zlepšení v CE/SEE

V roce 2016 se poměr NPL v regionu CEE stabilizoval zhruba na úrovni 8 procent. Tento vývoj byl podpořen solidním zlepšením poměru NPL v regionu CE/SEE, kde činí současný průměrný poměr NPL cca 7 procent (CE: 6 procent, SEE: 12 procent) ze všech úvěrů, což představuje nejnižší hodnotu od roku 2010.

Experti Raiffeisen RESEARCH celkově očekávají, že poměr NPL v regionu CEE bude v roce 2017 dále mírně klesat díky solidnímu zlepšení kvality aktiv v CE/SEE a v Rusku.

Poměr úvěrů k celkovým vkladům za celý region CEE ve výši 86 procent

Poměr úvěrů a vkladů (L/D) v roce 2016 dále mírně klesal napříč všemi trhy a subregiony CEE, přičemž poměr L/D za celý region CEE nyní činí 86 procent (CE: 90 procent; SEE: 81 procent; EE: 85 procent). Co se týče regionálních poměrů L/D, dosáhli jsme nyní úrovně, na které banky byly před několika lety, tj. před obrovským úvěrovým boomem předcházejícím letům 2008/2009. V současné době v rámci CEE existují pouze dva bankovní trhy (Ukrajina a Bělorusko) s poměrem L/D výrazně převyšujícím 100 procent, podobně jako v roce 2004.

Digitální bankovnictví: region CEE jako ideální „testovací půda“ pro přeshraniční řešení

Název „Konvergence bankovního sektoru 4.0“ naznačuje, že bankovní sektor v CEE čelí dalšímu etapě konvergence, tentokrát spojené s mnoha technologickými výzvami a příležitostmi. Z toho důvodu se část zprávy věnuje přehledu digitálního bankovnictví v regionu CEE.

Vedoucí digitálního bankovnictví skupiny RBI Hannes Cizek vysvětluje: „Digitální transformace nutí banky k přejímání jejích obchodních modelů, zrychlení na úroveň trhu a srovnání kroku s ‚novými‘ konkurenty. Pro západní banky jako RBI je region CEE ideální ‚testovací půdou‘ pro přeshraniční digitální bankovní řešení, jelikož je velikost některých bankovních trhů regionu CEE relativně malá a zdá se, že místní uživatelé jsou vcelku otevřeni k přijímání nových produktů a služeb i inovativních obchodních a komunikačních kanálů. Proto jsme velice hrdí, že dle nezávislé zprávy Deloitte2 byla slovenská dceřiná banka RBI Tatra banka označena za vzor digitálního bankovnictví pro celý region CEE.“

Cizek také zdůraznil, že RBI nedávno spustila program fintech akcelerátoru “Elevator Lab” (www.elevator-lab.com), který bude nabízet fintech startupům možnost stát se dlouhodobým partnerem RBI a jejích 14 síťových bank v regionu CEE spolu s 16,6 milionu klientů.

1 Dle zprávy o bankovním sektoru v regionu CEE se střední a východní Evropa (CEE) skládá ze subregionů střední Evropy (CE), tj. České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska, jihovýchodní Evropy (SEE), tedy Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Srbska a také východní Evropy (EE) s Běloruskem, Ruskem a Ukrajinou.

2 Srovnávací studie Deloitte a EFMA Q3 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.