Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

ZMĚNY V PŘEDSTAVENSTVU KOMERČNÍ BANKY

Komerční banka změní obsazení svého představenstva. Novými členy představenstva
se stanou David Formánek, současný generální ředitel Modré pyramidy stavební
spořitelny, a.s. a Miroslav Hiršl, aktuálně generální ředitel Société Générale
Montenegro AD.

David Formánek v představenstvu nahradí Jana Pokorného a převezme odpovědnost
za řízení úseků Top korporátního a Investičního bankovnictví a pobočky Komerční
banky na Slovensku.

Miroslav Hiršl bude v představenstvu Komerční banky odpovědný za úseky
Retailového a Korporátního bankovnictví, které doposud vedl Vladimír Jeřábek.

Vladimír Jeřábek v představenstvu KB nově převezme zodpovědnost za řízení úseků
Corporate secretary, Transakčních a platebních služeb, Služeb investičního
bankovnictví a úseku Podpůrných služeb.

Libor Löfler bude nadále odpovědný za úseky Informační technologie, Informačního
managementu a Organizace a řízení změn.

Jan Pokorný se rozhodl rezignovat na pozici v představenstvu Komerční banky z
rodinných důvodů a z banky ke konci června odejde.

Peter Palečka zůstane po odchodu z představenstva KB do konce tohoto roku v roli
poradce generálního ředitele.

Účinnost jmenování nových členů představenstva standardně podléhá schválení
České národní banky. Úseky Top korporátního a Investičního bankovnictví a pobočka
KB na Slovensku budou do doby účinnosti jmenování nového člena představenstva
řízeny přímo generálním ředitelem.

„Těším se, že přivítám v představenstvu Komerční banky Davida Formánka a Miroslava
Hiršla a věřím, že svou zkušeností i odbornými předpoklady pomohou Komerční bance
úspěšně se posunout do nové éry, která bude více než kdy dříve spojená s rozvojem
moderních technologií a změnou firemní kultury“, uvedl Jan Juchelka, generální ředitel
Komerční banky. „Zároveň bych chtěl poděkovat oběma odcházejícím členům
představenstva za jejich dlouholetou práci pro skupinu Komerční banky. Významnou měrou
přispěli k budování silné značky Komerční banky a její vedoucí pozice na českém trhu. Chtěl
bych jim proto popřát mnoho úspěchů v jejich dalším profesním i osobním životě“, dodal Jan
Juchelka.

Účinnost jmenování Davida Formánka a Miroslava Hiršla členy představenstva standardně
podléhá schválení Českou národní bankou. Po obdržení kladného stanoviska centrální banky
budou všechny změny v představenstvu platné od 1. 8. 2018.
______________________________________________________________________
David Formánek pracoval před příchodem do Komerční banky v Deutsche Bank AG.
Nejprve na pobočce v Hannoveru a poté v pražské pobočce na pozici Head of Corporate
Banking Group. Do Komerční banky nastoupil v roce 2001 a následujících 5 let pracoval jako
ředitel pražské obchodní divize. V roce 2006 přešel do úseku lidských zdrojů, kde působil
jako zástupce výkonného ředitele a od roku 2007 zastával pozici výkonného ředitele lidských
zdrojů KB. Po osmi letech práce v oblasti lidských zdrojů povýšil do pozice generálního
ředitele Modré pyramidy stavební spořitelny.

Miroslav Hiršl strávil celou svou pracovní kariéru v rámci skupiny Société Générale. V roce
1996 nastoupil do Komerční banky a prvních deset let strávil na různých pozicích v distribuční
síti KB v Hradci Králové a později v Praze jako manažer podpory prodeje pro retail. Následně
přestoupil do Modré pyramidy na pozici ředitele pro obchodní synergie a v roce 2008 povýšil
do představenstva Modré pyramidy se zodpovědností za prodej a marketing. V roce 2010 byl
zvolený místopředsedou představenstva Modré pyramidy a tuto pozici zastával 4 roky. V roce
2014 akceptoval nabídku Société Générale a stal se generálním ředitelem a členem
představenstva Société Générale Montenegro.

Jan Pokorný pracoval ve Skupině Komerční banky od roku 1991. Svou kariéru odstartoval
na pobočce KB, následně se věnoval oblasti kapitálových trhů a poté působil v londýnském
zastoupení KB, kde se zaměřil na investiční bankovnictví. Po svém návratu do ČR zastával
pozici místopředsedy představenstva Investiční kapitálové společnosti Komerční banky
a posléze byl jmenován ředitelem Distribuční sítě KB. Mezi lety 2006 a 2009 zastával pozici
First Vice President pro střední a východní Evropu v SG Private Banking SA ve Švýcarsku.
V letech 2010 až 2014 byl generálním ředitelem Modré pyramidy stavební spořitelny. V roce
2015 byl jmenován výkonným ředitelem pro Strukturované financování Komerční banky a
v následujícím roce se stal členem představenstva banky se zodpovědností za oblasti
strukturovaného financování, investičního bankovnictví, Top Corporations a za pobočku
Komerční banky na Slovensku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.