Pátek 30. října. Svátek má Tadeáš.

ZISK ZE VŠECH SEGMENTŮ A TRHŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2014

V prvním čtvrtletí 2014 získala Vienna Insurance Group předepsané, konsolidované pojistné  ve výši 2,7 mld. EUR, což představuje nárůst pojistného v porovnání s předchozím rokem  o 1,0 procenta. Po odečtení vlivu měnových kurzů tvoří nárůst dokonce 2,9 procenta. 

Zisk (před zdaněním) dosáhl 152 mil. EUR. Po odečtení vlivu měnových kurzů a první platby úroků za doplňkový kapitál, emitovaný na podzim 2013, to představuje nárůst zisku (před zdaněním)  o 2,8 procenta. Mimořádně potěšující je skutečnost, že všechny segmenty a trhy Vienna Insurance Group pozitivně přispěly k hospodářskému výsledku.  

„Vienna Insurance Group zahájila rok 2014 robustním startem.  V pojistném jsme dosáhli solidního růstu. Podstatné snížení ukazatele Combined Ratio o více než 4 procentní body podtrhuje správnost opatření, přijatých v 2. pololetí 2013.“  Peter Hagen CEO Vienna Insurance Group    

Velmi dobře se vyvíjel ukazatel Combined Ratio, který dosáhl 96,4 procenta. Oproti srovnávacímu období předchozího roku kleslo Combined Ratio o půl procentního bodu. V porovnání s koncem roku 2013 se tato hodnota výrazně zlepšila o 4,2 procentního bodu. 

Finanční výsledek koncernu si zachoval stabilní hodnotu zhruba 272 mil. EUR. Finanční umístění Vienna Insurance Group (včetně likvidních prostředků) dosáhlo téměř 30 mld. EUR (k 31. březnu 2014).

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI NA TRZÍCH VIENNA INSURANCE GROUP 

V segmentu neživotního/úrazového pojištění se obchodní činnost vyvíjela různorodě. Zatímco  v pojištění motorových vozidel převládá silný konkurenční tlak, zvýšil koncern pojistné v strategicky zajímavých druzích neživotního pojištění mimo pojištění motorových vozidel o 2,1 procenta (nekonsolidováno). Jako příklad slouží velmi dobrá výkonnost koncernových společností v Rakousku (+3,1 procenta), na Slovensku (+2,1 procenta) a na Ostatních trzích (+10,3 procenta).  

Mírný celkový pokles v segmentu neživotního/úrazového pojištění (-1,8 procenta) je zapříčiněn vlivem měnových kurzů, důsledkem nadále komplikovaného tržního prostředí v Rumunsku a záměrné redukce obchodní činnosti v segmentu pojištění motorových vozidel společnosti Donau Versicherung v Itálii. Po očištění o obchodní činnost společnosti Donau Versicherung v Itálii vzrostlo pojistné v Rakousku v tomto segmentu o přibližně 3 procenta. 

VÝRAZNÝ NÁRŮST V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 

Pojistné v tomto segmentu se vyvíjelo velmi pozitivně. Celkově dosáhly koncernové společnosti nárůstu o 4,7 procenta na 1,2 mld. EUR. Výrazný vzestup vykázaly zejména Česká republika (+8,9 procenta) a to navzdory nepříznivému měnovému vývoji, jakož i Slovensko (+7,2 procenta). V Maďarsku vzrostlo pojistné v životním pojištění o více než dvě třetiny, v Bulharsku o více než čtvrtinu. Silný růst o 36,5 procenta zaznamenaly i pobaltské státy. 

V zdravotním pojištění získala Vienna Insurance Group pojistné ve výši 102,6 mil. EUR, což představuje nárůst o celkově 1,9 procenta. 

ZNAČNÉ VÝNOSY ZE VŠECH SEGMENTŮ A TRHŮ 

tvrtletí 2014 dokázaly vymanit  ze ztráty. „Za mimořádný výkon v 1. čtvrtletí považuji návrat všech segmentů a trhů do zóny zisku.“ Peter Hagen

Opatření zaměřená na náklady vedla na mnoha trzích k podstatnému snížení administrativních nákladů (celkově –7,0 procenta). Nákladovost v Rakousku klesla o 1,5 procenta a v České republice o 1,4 procenta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.