CZK/€ 23.695 +0,21%

CZK/$ 22.117 +0,57%

CZK/£ 27.297 +0,21%

CZK/CHF 24.474 +0,45%

17. 08. 2012

0 komentářů

Subjekty:

Zisk WPB Capital meziročně vzrostl o 66 %. Vlastní kapitál navýšen z loňského zisku

 


 

Bilanční suma meziročně poklesla o 3,15 % na 5 205 milionů korun. Počet členů vzrostl o 9,27 %. Bilanční stav depozitních účtů mírně poklesl o 5,82 % a naopak bilanční stav poskytnutých úvěrů vzrostl výrazně o 34,83 %. Úvěrová expanze probíhá souběžně s posílením regulatorního kapitálu TIER 1, který se meziročně zvýšil o 12,97% na 482 mil. Kč.

Ukazatele růstu
WPB Capital

1H 2011

1H 2012

Meziroční změna

Bilanční suma

5 375 mil. Kč

5 205 mil. Kč

– 3,15 %

Tier 1 kapitál

 427 mil. Kč

482 mil. Kč

12,97 %

Počet členů

8 933

9 761

9,27 %

Bilanční stav depozitních účtů

4 894 mil. Kč

4 609 mil. Kč

– 5,82 %

Bilanční stav poskytnutých úvěrů

3 008 mil. Kč

4 056 mil. Kč

34,83 %

Kapitálová přiměřenost

10,12 %

11, 43 %

1,31 proc. bodu

Zisk nebo ztráta před zdaněním

35,27 mil. Kč

58 mil. Kč

23,2 mil. Kč

 

„Učinili jsme další významný krok v posílení ekonomické výkonnosti a stability WPB Capital. Zisk přes 58 milionů korun dokazuje, že i relativně malá finanční instituce může úspěšně konkurovat bankám a postupně zdravě růst,” říká Peter Mojcík, místopředseda představenstva WPB Capital, spořitelní družstvo a dodává: „Dosáhli jsme vyvážené úrovně poskytnutých vkladů a úvěrů, což je základní předpoklad efektivního hospodaření. Pozici WPB Capital významně zlepšilo také to, že zisk z roku 2011 nebyl vyplacen, ale byl převeden do rizikového a rezervního fondu, čímž zůstal posílen vlastní kapitál společnosti.” 

Meziročně došlo k významnému růstu v oblasti objemu poskytnutých úvěrů a k mírnému poklesu bilanční sumy a bilančního stavu depozitních účtů. To mělo za následek výrazný nárůst ziskovosti družstva.

„Trvalý růst objemu poskytnutých úvěrů společně s růstem kapitálové přiměřenosti zaručuje bezpečný prostor pro další expanzi na trhu. Oslovujeme málo rizikové klienty, kteří dříve využívali služeb velkých a středních bank, u nichž ale nenašli potřebnou flexibilitu a rychlost. Rovněž úspěšně pracujeme se segmentem cizích státních příslušníků podnikajících v České republice. Ty dokážeme kvalitně obsluhovat díky perfektní jazykové vybavenosti našich zaměstnanců. Na straně vkladů nabídneme v letošním roce klientům inovované vkladové produkty založené na jednoduchosti, flexibilitě a výnosu nad úrovní nabízené bankami. U produktů určených k dlouhodobému spoření nadále udržíme zhodnocení překonávající současnou vysokou inflaci,“ zdůrazňuje Peter Mojcík.

Informace k výkazu zisku a ztráty

V prvním pololetí roku 2012 dosáhlo WPB Capital, spořitelní družstvo zisku  před zdaněním ve výši 58 milionů korun, což je o 65,74 % lepší výsledek než v prvním pololetí roku 2011. Růst zisku je zapříčiněn výrazným zvýšením úrokové marže a pomalejším vzestupem správních nákladů, což vedlo k nárůstu provozního hospodářského výsledku. Dalším důležitým prvkem nárůstu zisku je výrazné snížení ztrát ze znehodnocení úvěrového portfolia. WPB Capital vytváří zisk pravidelně od roku 2010, přičemž ziskovost má vzestupnou tendenci.

Informace k vývoji pasiv

V prvním pololetí roku 2012 dosáhl bilanční stav depozitních účtů úrovně 5 205 mil. korun a ve srovnání s prvním pololetím roku 2011 došlo k mírnému poklesu objemu o 5,82 %. Korekce bilančního stavu depozitních účtů umožnila opětovné posílení ziskovosti a dosažení značně pozitivního hospodářského výsledku. V oblasti produktů převažoval zájem o dlouhodobé spořicí účty s výpovědní lhůtou. Na straně vkladů trvalo nadstandardní úročení terminovaných a spořicích účtů, maximálně 4,65 % ročně.  Výrazný zájem vzbudil také Termínovaný vklad s možností předčasného výběru. Ten kombinuje pevnou úrokovou sazbu až 4 % ročně s možností kdykoli v libovolném počtu výběrů bezplatně vybrat do 30 % z vložené částky. Poskytované úrokové sazby na dlouhodobých vkladových produktech patří k výrazně výnosným a převyšují průměrnou nabídku bankovního sektoru i současnou inflaci.

Informace k vývoji aktiv

V prvním pololetí roku 2012 byly poskytnuty nové úvěry o celkovém objemu  946 mil. korun a bilanční stav poskytnutých úvěrů tak dosáhl 4 056 milionů korun. Úrokové sazby zůstaly zachovány, hodnota základní sazby je od 7,95 % p. a. Úvěry byly nejčastěji využívány developery a podnikateli, kteří prostředky investovali do rozvoje svých projektů. Trval zájem cizinců, podnikatelů i fyzických osob, kteří oceňují, že WPB Capital má nediskriminačně nastavené úvěrové podmínky a posuzuje především reálnost podnikatelského záměru. Za celé první pololetí byl na vzestupu zájem o americké hypotéky, které jsou na trhu unikátní možností získat v krátké době úvěr ve výši až 100 milionů korun. Přesto, že americké hypotéky jsou určeny pro fyzické osoby, byly získané prostředky opět nejčastěji využívány k podnikatelským aktivitám.

Informace k vývoji rizik

K 30. 6. 2012 činila kapitálová přiměřenost 11,43 % a významně překračuje zákonné požadavky ze strany ČNB. Podíl úvěrů v selhání činí 6,56 % a nevybočuje z průměru v bankovním sektoru. K úvěrům v selhání jsou vytvořeny opravné položky ve výši 9 % hodnoty pohledávek v selhání. Rizikovost úvěrového portfolia výrazně snižuje kvalitní zajištění úvěrů bonitními nemovitostmi a výjimečně jinými likvidními a hodnotnými aktivy. Výše poskytnutých úvěrů v průměru nepřesahuje 60 % tržní hodnoty zástavy. Dalšího snížení rizikovosti je dosaženo diverzifikací úvěrů, a to z hlediska teritoriálního i z hlediska odvětvového. WPB Capital, spořitelní družstvo se dlouhodobě vyhýbá poskytování spotřebitelských a dalších nezajištěných úvěrů, což napomáhá ochraně před rizikem.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Pastička s penězi - bankovky - zisk

Jak drahý je americký trh aneb Když se řekne zisk

Tři investoři seděli v hospodě a hádali se o tom, jak drahý je americký akciový trh. První tvrdil, že index S&P 500 se obchoduje za 24násobek zisků, tedy s PE 24. Druhý tvrdil, že PE je 21,6 a třetí tvrdil, že PE je 17,3. Všichni tři se […]

Text: Daniel Gladiš

10. 10. 2017

Mince - vítězství - růst

Kdo má lepší dynamiku: Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČSOB?

Bankovnictví a pojišťovnictví se věnuji již 15 let a je to obor, který mě stále baví a zajímá, proto jsem si začátkem léta udělal ze svého soukromého zájmu jednoduché cvičení: vzal jsem hospodářské výsledky tří největších českých bank, položil jsem si je vedle sebe a sčítal, odečítal, […]

Text: Aleš Karo

27. 07. 2017


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *