Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Zdanění prodeje cenných papírů a daňové výhody u životního pojištění

Jan Macek, analytik Swiss Life, komentuje prodloužení časového testu mezi nákupem a prodejem cenného papíru, který se uplatňuje při zdanění příjmů z prodeje cenných papírů:

„Prodloužení časového testu na tři roky není pro investory tak velká zátěž, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud jde o aktivní obchodníky, těm stejně nestačila ani doba šesti měsíců. Dlouhodobější investoři zase dobře ví, že jak pro dluhopisové, tak akciové investice je tříletý investiční horizont minimum. Pro investice do fondů peněžního trhu zase posledních několik let nejsou vhodné podmínky, jejich výnosy jsou téměř nulové. Jsou ovšem investoři a není jich málo, na které reálný dopad prodloužení časového testu má. Jsou to například všichni, kteří využívají některého z populárních investičních programů, založených na pravidelné měsíční investici. Na druhou stranu i zde není problém tak horký. Velká většina takovýchto investorů využívá program s funkcí tzv. životního cyklu, které jako pojistku před poklesem hodnoty investice na konci sjednané doby investování přelévá majetek investora z dynamických (akciových) fondů do fondu dluhopisových nebo peněžního trhu. Zde investor realizuje typicky daleko nižší výnosy než v dřívějších fázích investičního programu a proto i jeho daňová povinnost při ukončení investice je menší. Stejně nepříjemné jako vlastní placení daní ze zisku z prodeje cenných papírů je i samotná administrativa spojená se správným výpočtem daně. Doporučuji se nad touto problematikou zamyslet při výběru vhodné investiční společnosti. Ne všechny jsou schopny dodat jednoznačné a jednoduché podklady pro snadný výpočet daňové povinnosti.“

Kamil Durčák, analytik Swiss Life, komentuje letošní změny daňových výhod u životního pojištění: 

„Změna odpočtu daně významně ovlivnila konec roku 2014 a zcela určitě ovlivní i začátek roku 2015. Klienti se totiž musí rozhodnout, zda využijí daňové úlevy na stávajících smlouvách a své rozhodnutí mohou měnit až do 31. března 2015. U nově sjednaných smluv životního pojištění se klienti budou muset rozhodnout, zda využijí nebo nevyužijí daňových výhod, už při podpisu smlouvy. Zpřísnění možnosti čerpání daňových výhod bude mít zcela určitě zásadní vliv na využívání zaměstnaneckých benefitů čerpaných prostřednictvím příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění. V tomto ohledu si myslím, že dojde k poklesu počtu životních smluv, na které bude zaměstnavatel přispívat, ale nebude se jednat o žádný dramatický pokles. V podstatě, ale změna daňových úlev prostřednictvím životního pojištění není žádná dramatická úprava. Jedná se pouze o kosmetickou změnu, která vyvolala zbytečně bouřlivou diskuzi. Je pravdou, že změna novely daně z příjmů byla vytvořena narychlo a byla šita horkou jehlou, ale v podstatě se nejedná o žádný tragický zásah do fungování životního pojištění. Jde pouze o zpřísnění podmínek a narovnání stavu, který se v předešlých letech poněkud odklonil od původní myšlenky podpory spoření s příspěvkem státu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.