Úterý 28. září. Svátek má Václav.

Základní čistý hospodářský výsledek ING v roce 2016 činil 4,976 mil. eur a dividenda za tentýž rok dosáhla 0,66 eura na kmenovou akcii

Banky ING Bank 03.02.2017 | 12:44 0 Komentářů

ING zaznamenala v roce 2016 výrazný obchodní růst a na 7 z 13  retailových trhů dosáhla nejvyššího skóre NPS. 

Základní čistý zisk ING Bank za celý rok 2016 dosáhl 4,976 mil. eur, což je o 17,9 % více než v celém předchozím roce.

  • Dobré výsledky za celý rok 2016 odrážejí silný obchodní růst s pružnou marží a pokračující pokles rizikových nákladů.
  •  Čistý hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí 2016 činil 1,955 mil. eur a rostl v souladu s rostoucími objemy obchodů.

Solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded posílil na 14,2 %; představenstvo navrhuje dividendy za celý rok 2016 ve výši 0,66 eura na akcii.

  • ING navrhuje vyplacení závěrečné hotovostní dividendy ve výši 0,42 eura na kmenovou akcii poté, co byla v srpnu 2016 vyplacena prozatímní dividenda ve výši 0,24 eura.

Prohlášení generálního ředitele

„ING učinila významný pokrok v urychlení implementace své strategie Think Forward, přičemž důsledně plní slib daný zákazníkům,“ řekl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Náš úspěch při poskytování mimořádně kvalitních bankovních služeb se projevuje v podobě vynikajících obchodních a finančních výsledků, kterých jsme dosáhli jak ve 4. čtvrtletí 2016, tak za celý rok.“

„V roce 2016 jsme na trh uvedli celou řadu chytrých finančních nástrojů, které zjednodušily a zpřístupnily bankovní služby našim klientům, kteří jsou čím dál více orientovaní na digitální technologie. Díky našemu úsilí a péči o více než 70 aktivních partnerství v oblasti finančních technologií ( FinTech) jsme rovněž výrazně posílili schopnost inovovat. Tyto a podobné iniciativy vyšly vstříc potřebám zákazníků, položily základ našeho výrazného obchodního růstu a posílily tak naši pozici lídra v oblasti digitálního bankovnictví.“

„V průběhu roku 2016 ING získala 1,4 mil. nových retailových klientů, čímž se naše globální klientská základna rozšířila na 35,8 mil. Z tohoto celkového počtu tvoří 9,7 mil. klientů ty, pro které je ING hlavní bankou, což představuje meziroční nárůst o 8,1 %. Nedávný výsledek Net Promoter Scores ukazuje, že na sedmi retailových trzích z celkových 13 necháváme všechny konkurenty za sebou. Tyto úspěchy jsou výsledkem tvrdé práce našich zaměstnanců, kteří se maximálně snaží poskytovat každý den ty nejlepší bankovní služby, které nás odliší od ostatních.“

„Obchodní růst napříč celou ING Bank byl v roce 2016 velmi výrazný, přičemž čistý příliv klientských vkladů vzrostl o 28,5 mld. eur, tedy o 5,6 %. V hlavních úvěrových byznysech jsme zaznamenali čistý růst ve výši 34,8 mld. eur, což představuje meziroční nárůst o 6,5 %. Pokračovali jsme také v podpoře green ekonomiky, přičemž naše financování udržitelných projektů a klientů, kteří jsou v ochraně životního prostředí lídry, vzrostlo s koncem roku na 34,3 mld. eur.“

„ING Bank zaznamenala za celý rok 2016 základní čistý zisk 4,976 mil. eur, což je o 17,9 % více než v roce 2015. Základem této vysoké výkonnosti byl výrazný obchodní růst s pružnou marží a klesající rizikové náklady, kterých bylo dosaženo navzdory vyšším regulatorním nákladům. Návratnost vlastního kapitálu ING Bank za celý rok vzrostla z 10,8 % v roce 2015 na 11,6 %. Základní hospodářský výsledek ING Bank před zdaněním dosáhl ve 4. čtvrtletí 2016 výše 1,955 mil. eur, což odráží setrvale pozitivní dynamiku v retailovém a korporátním bankovnictví. Příjmy rostly meziročně a v souladu s růstem objemu obchodů, zatímco výdaje i rizikové náklady meziročně poklesly.“

„Čistý výsledek skupiny ING Group v roce 2016 činil 4,651 mil. eur, tj. o 16,0 % více než v roce 2015, a to včetně –787 milionů eur na restrukturalizaci a znehodnocení, jak bylo oznámeno 3. října (zaúčtováno jako zvláštní položky po zdanění), a 474 mil. eur čistého výsledku z minulých aktivit v oblasti pojišťovnictví. Celoroční základní návratnost vlastního kapitálu skupiny ING Group dle rámce IFRS-EU stoupla v roce 2016 na 10,1 % a solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded vzrostl ke konci roku 2016 na 14,2 %. S přehledem se nám daří plnit hlavní fully-loaded požadavky a ve světle budoucí regulatorní nejistoty máme dobrou pozici. Těší nás, že za celý rok 2016 můžeme navrhnout dividendu ve výši 0,66 eura na akcii, která zahrnuje prozatímní dividendu oznámenou v srpnu 2016 ve výši 0,24 eura na akcii a závěrečnou dividendu 0,42 eura na akcii.“

„V minulém roce ING učinila významné kroky na cestě konvergence k jediné platformě digitálního bankovnictví, což nám zajistí další úspěchy tváří v tvář měnícímu se chování zákazníků a dynamice celého odvětví. Jsem přesvědčen, že urychlení naší strategie Think Forward nám umožní stavět na naší silné pozici ve prospěch zákazníků.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.