Úterý 14. července. Svátek má Karolína.

Zájem o factoring roste v EU i u nás

Investice 22.04.2013 | 14:32 0 Komentářů

Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu, který klientům poskytli členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA), dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 28,6 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 5 %. Členy ČLFA jsou přitom největší tuzemské factoringové společnosti.

Vzrůstající zájem o factoringové služby zároveň potvrdily zahraniční statistiky za loňský rok. Z čerstvých dat Evropské federace pro factoring a komerční financování (EUF) vyplývá, že evropský factoring loni zaznamenal – měřeno objemem postoupených pohledávek – téměř 5% meziroční nárůst. U nás podle ČLFA vykázal růst o 2 %. Celková hodnota pohledávek postoupených factoringovým společnostem v EU v minulém roce činila 1,2 bilionu eur, v České republice to bylo necelých 131 miliard korun. EUF sleduje rovněž relaci celkového obratu oboru k HDP členských zemí EU – ta v roce 2012 dosáhla více než 9 %.

„Výsledky za loňský rok, ale i tuzemská data za letošní první čtvrtletí ukazují, že v době hospodářských problémů roste význam factoringu jakožto důležitého zdroje provozního kapitálu. Platí to zvláště v sektoru malých a středních firem, který se v řadě zemí musí v současnosti potýkat se ztíženým přístupem ke klasickému bankovnímu úvěrování,“ říká místopředseda představenstva ČLFA Tomáš Morávek.

Factoring je vhodným zdrojem financování především pro menší a střední podniky, jejichž odběratelé vyžadují delší dobu splatnosti faktur. Factoringová společnost od nich převezme pohledávky, které jim na základě sjednaných platebních podmínek vznikají. Bezodkladně po postoupení pohledávky uvolní factoringová společnost na účet klienta sumu, která představuje podstatnou část nominální hodnoty pohledávky. Potom, co odběratel uhradí fakturovanou částku na účet factoringové společnosti, je tato transakce zúčtována a klient má k dispozici doplatek. Factoringové služby jsou přitom poskytovány takřka výhradně na bázi dlouhodobé spolupráce mezi poskytovatelem a klientem, a nejsou tak primárně určeny k řešení jednorázových transakcí nebo problémových obchodních vztahů.

Náklady na factoring se skládají ze dvou složek: z factoringového poplatku za administraci spojenou s postoupením i správou pohledávek a z úroku z čerpaných částek. Zatímco factoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky a obvykle nepřekračuje 1,5 %, úroková sazba se pohybuje na úrovni běžných sazeb účtovaných bankami u kontokorentních úvěrů.

Objem postoupených pohledávek v rámci factoringu v členských zemích Evropské unie v roce 2012 (v milionech eur)

 

                                               objem                    meziroční změna                relace k HDP

Belgie                                    42 352                   14,87 %                                                11,17 %                                

Bulharsko                             1500                      47,64 %                                                3,79 %                  

Česká republika                   5196                      1,92 %                                   3,41 %                   

Dánsko                                  8800                      –3,59 %                                                3,62 %                  

Estonsko                               1877                      61,25 %                                                11,10 %                                

Finsko                                    17 000                   30,77 %                                                8,74 %                  

Francie                                186 494                                7,60 %                                   9,19 %                  

Irsko                                      19 956                   8,87 %                                   12,25 %                                

Itálie                                      181 878                                3,82 %                                   11,62 %                                

Kypr                                       3250                      –13,52 %                               18,20 %                                

Litva                                       2488                      16,59 %                                                7,59 %                  

Lotyšsko                                542                        45,72 %                                                2,45 %                  

Lucembursko                       299                        66,11 %                                                0,68 %                  

Maďarsko                             2676                      –11,73 %                               2,71 %                  

Malta                                     240                        20,00 %                                                3,53 %                  

Německo                              157 424                                0,10 %                                   5,95 %                  

Nizozemsko                          51 187                   11,28 %                                                8,52 %                  

Polsko                                   24 510                   26,74 %                                                6,45 %                  

Portugalsko                          2948                      –17,69 %                              13,87 %                                

Rakousko                              10 969                   24,62 %                                                3,54 %                  

Rumunsko                            2920                      15,46 %                                                2,22 %                  

Řecko                                    2761                      –13,37 %                               6,59 %                  

Slovensko                             1024                      –12,55 %                               1,42 %                  

Slovinsko                              650                        18,18 %                                                1,83 %                  

Španělsko                             124 036                                1,57%                                    11,83 %                                

Švédsko                                33 149                   9,10 %                                   8,09 %                  

Velká Británie                      291 200                                5,01 %                                   15,34 %                                

EU celkem                            1 207 325             4,91 %                                   9,36 % 

 

Zdroj: EUF

Pozn.: Data byla upravena tak, aby se eliminovalo zkreslení výsledků vlivem výkyvů směnných kurzů.

Evropská federace pro factoring a komerční financování (EUF)

sdružuje národní i mezinárodní instituce, které jsou aktivní v tomto oboru. Členové EUF představují více než 97 % obratu odvětví v Evropě. Cílem EUF je zlepšit dostupnost finančních prostředků určených na podnikatelské činnosti se zvláštním důrazem na sektor malých a středních podniků. Členem EUF je i Česká leasingová a finanční asociace.

Více na: www.euf.eu.com.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením nebankovních společností zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 50 členů.

Více na: www.clfa.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.