Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

Zahraniční fondy zaznamenávají nárůst

Investice 11.11.2016 | 13:38 0 Komentářů

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2016 výše 1,234 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 415,85 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 14,70 miliardy Kč, tj. o 3,67 % (z 401,15 mld. Kč k 30.6.2016 na 415,85 mld. Kč k 30.9.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. 

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.9.2016 výše 1,234 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2016 o 24,556 miliard Kč (z 1,210 bn Kč k 30.6.2016 na 1,234 bn Kč k 30.9.2016).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30.9.2016)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

277 226

Česká spořitelna, a. s. (group)

223 299

ČSOB (group)

203 566

Komerční banka (group)

165 645

NN Investment Partners C.R., a.s.

108 983

AXA Investiční společnost, a. s.

63 356

Conseq Investment Management, a. s.

44 939

Raiffeisenbank a.s.

28 400

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

22 324

J&T (group)

22 105

AVANT investiční společnost, a.s.

20 382

AMISTA investiční společnost, a. s.

12 848

MONETA Money Bank, a.s.

9 924

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

6 012

REDSIDE investiční společnost, a.s.

4 293

ING Bank N. V., organizační složka

3 735

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

3 699

BH Securities a.s.

3 509

AKRO investiční společnost, a.s.

2 789

RSJ a.s.

2 382

BNP Paribas Asset Management

1 593

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 468

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 382

OSTATNÍ

612

CELKEM

                                             1 234 469    

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2016 o 14,70 miliardy korun (tj. 3,67 %). Z toho hodnota majetku v domácích fondech vzrostla o 10,80 miliard korun (tj. o 5,07 %) a zahraniční fondy zaznamenaly nárůst o 3,91 miliard korun (tj. o 2,08 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu, akciových fondů, nemovitostních fondů, smíšených fondů a dluhopisových fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů fondů a strukturovaných fondů.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 415,85 miliard Kč (k 30.9.2016), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2016 skupina České spořitelny (106,08 mld. Kč), skupina ČSOB (97,29 mld. Kč), skupina Komerční banky (58,76 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,60 mld. Kč) a Conseq (26,35 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,234 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). K 30.9.2016 byla výše objemu majetku obhospodařovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 74,69 mld. Kč. Od prvního čtvrtletí byla do statistiky Fondů kvalifikovaných investorů doplněna také jejich administrace v celkové výši 21,33 mld. Kč k 30.9.2016. Objem majetku spravovaný nebo administrovaný ve Fondech kvalifikovaných investorů tak dosahuje k 30.9.2016 celkové výše 96,02 mld. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.