Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2016 VYKÁZALA RAIFFEISENBANK ZISK PŘEVYŠUJÍCÍ DVĚ MILIARDY KORUN

Banky Raiffeisenbank 16.11.2016 | 14:17 0 Komentářů

Meziroční růst klientských úvěrů o 12,7 % na 209 miliard Kč 

  • Klientské vklady meziročně narostly o 27,3 % na 216 miliard Kč
  • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 25,5 % na 307 miliard Kč 
  • Čistý zisk meziročně vzrostl o 5,3 % na 2,06 miliardy Kč
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost ve výši 16,73 %

„Letošní třetí čtvrtletí bylo velmi bohaté na významné události. Jako první banka v historii prestižních cen Hospodářských novin jsme zvítězili v obou hlavních kategoriích soutěže. Byli jsme vyhlášeni Nejlepší bankou roku 2016 a zároveň se nám podařilo obhájit titul Klientsky nejpřívětivější banka roku. Získaných ocenění si nesmírně vážíme. O našem vítězství rozhodly především dobré hospodářské ukazatele, které svědčí o stabilitě, zdraví a síle Raiffeisenbank, a také náš celkový přístup v oblasti péče o klienty,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

„Podobně jako v loňském roce se nám i letos daří naplňovat růstovou strategii a dále posilovat pozici Raiffeisenbank na tuzemském trhu. Stali jsme se systémově významnou bankou a naše celková aktiva v průběhu třetího čtvrtletí poprvé překonala hranici 300 miliard korun. Za nárůstem bilanční sumy lze vidět nejen akvizici retailového portfolia české Citibank, ale především pak velmi úspěšný organický růst banky,“ uvádí Igor Vida a dodává: „Dosažené úspěchy se přirozeně promítly také do čistého zisku Raiffeisenbank, který za prvních devět měsíců letošního roku přesáhl dvě miliardy korun a meziročně tak vzrostl o pět procent.“

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2016

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za tři čtvrtletí roku 2016 dosáhl výše 2,06 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,3 %. Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 12,9 % především díky jednorázovému výnosu z prodeje činností souvisejících s akceptací platebních karet (acquiring) a prodeji akcií společnosti Visa Europe.

Čisté úrokové výnosy banky meziročně vzrostly o 1,6 % na 4,7 miliardy Kč. Čisté příjmy z poplatků meziročně klesly o 7,1 % na 1,28 miliardy Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně vzrostly o 77,5 % na 1,67 miliardy Kč, a to primárně díky prodeji akcií Visa Europe a rovněž lepšímu výsledku obchodování banky na vlastní účet.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 307 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 25,5 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 12,7 % na 209 miliard Kč.
K růstu přitom došlo ve financování domácností (spotřebitelské úvěry a hypotéky) i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 27,3 % na 216 miliard Kč.

NÁKLADY

Provozní náklady meziročně vzrostly o 17,6 % na 4,43 miliardy Kč. Tento nárůst je způsoben primárně absorpcí nákladů na integraci retailového bankovnictví české Citibank a dále pak je zvýrazněn povinným příspěvkem banky do nového Fondu pro řešení krize a nové podoby Fondu pojištění vkladů.

ŘÍZENÍ RIZIK

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek vzrostly o 17 % na 805 milionů Kč, a to především v důsledku jednorázové tvorby opravných položek souvisejících s jedním korporátním klientem banky. Raiffeisenbank si nadále udržuje velice dobrou kvalitu úvěrového portfolia.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2016 dosáhla výše 16,73 % oproti 15,63 % ke konci třetího čtvrtletí minulého roku. V dubnu 2016 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 2,54 miliardy Kč, kdy částka 1,52 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,02 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku mělo pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI TŘETÍHO ČTVRTLETÍ ROKU 2016

  • Z letošního již osmého ročníku cen Hospodářských novin s názvem Nejlepší banka 2016 si Raiffeisenbank odnesla hned dvě nejvyšší ocenění. Podařilo se jí nejen zvítězit v hlavní kategorii soutěže – a stát se tak Nejlepší bankou roku – ale zároveň i obhájit loňský titul Klientsky nejpřívětivější banka roku. Raiffeisenbank uspěla v konkurenci dalších osmnácti bank.
  • Na začátku března letošního roku došlo k přechodu vlastnických práv retailového bankovnictví české Citibank na Raiffeisenbank. Bezprostředně poté byl zahájen samotný proces převodu klientských produktů, tj. kreditních karet, účtů, investičních produktů či úvěrů. Od konce září 2016 jsou již bývalí klienti české Citibank s kreditními kartami plně obsluhováni v systémech Raiffeisenbank, čímž byla završena další fáze akvizice.
  • Raiffeisen Bank International Group (RBI) se rozhodla konsolidovat své podnikání v rámci skupiny a postupně ukončit činnost ZUNO BANK AG v České republice a na Slovensku a její bankovní aktivity převést na Raiffeisenbank, resp. Tatra banku. Mělo by se tak stát nejpozději do konce prvního pololetí roku 2017. Raiffeisenbank aktuálně připravuje nabídku komplexních bankovních služeb pro klienty ZUNO BANK, kterou jim představí v následujících měsících.
  • V srpnu letošního roku otevřela Raiffeisenbank novou pobočku v Brandýse nad Labem, v září 2016 pak následovala nová pobočka v Kroměříži. Banka tak dále naplňuje svou dlouhodobou strategii rozšiřovat stávající pobočkovou síť. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.