Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Za rok 2017 vykázala skupina RBI konsolidovaný zisk ve výši 1,116 miliardy eur

Banky Raiffeisenbank 14.03.2018 | 14:19 0 Komentářů

V roce 2017 vykázala společnost Raiffeisen Bank International AG (RBI) konsolidovaný zisk ve výši 1,116 miliardy eur.

 • Čisté úrokové výnosy se meziročně zvýšily o 0,3 % na 3,208 miliardy eur

(2016: 3,197 miliardy eur)

 • Provozní výnosy vzrostly o 2,3 % na 5,228 miliardy eur

(2016: 5,112 miliardy eur)

 • Provozní náklady klesly o 1,2 % na 3,104 miliardy eur

(2016: 3,141 miliardy eur)

 • Čistá tvorba opravných položek klesla o 62,1 % na 287 milionů eur

(2016: 758 milionů eur)

 • Zisk před zdaněním vzrostl o 70,4 % na 1,612 miliardy eur

(2016: 946 milionů eur)

 • Zisk po zdanění vzrostl o 95,8 % na 1,246 miliardy eur

(2016: 636 milionů eur)

 • Konsolidovaný zisk vzrostl o 114,6 % na 1,116 miliardy eur

(2016: 520 milionů eur)

 • Poměr nesplácených úvěrů (NPL ratio) je oproti stavu na konci roku 2016 nižší
  o 3 procentní body a dosahuje výše 5,7 %
 • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (přechodný) je vyšší o 0,2 procentního bodu
  a dosahuje výše 12,9 %
 • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (plně zatížený) je vyšší o 0,3 procentního bodu
  a dosahuje výše 12,7 %
 • Výnos na jednu akcii činí 3,34 euro

(2016: 1,58 euro)

„S uplynulým účetním rokem jsme velmi spokojeni. Dosáhli jsme jednoho z nejlepších výsledků v historii naší společnosti a přitom se nám podařilo dokončit významné projekty, jako například fúzi s RZB,” uvedl generální ředitel RBI Johann Strobl.

Proto bude na výroční valné hromadě navrženo schválení výplaty dividendy ve výši 0,62 eur na akcii, což by odpovídalo maximální výplatě dividend ve výši 204 milionů eur a výplatnímu poměru 18 %.

„Jsme rádi, že jsme opět schopni vyplácet dividendy a za rok 2017 navrhujeme dividendu ve výši
62 centů na akcii. Usilujeme o dosažení výplatního poměru v rozmezí 20 a 50 %,”
říká Johann Strobl.

Čisté úrokové výnosy zůstaly vesměs stabilní s mírným růstem o 11 milionů eur na 3,208 miliardy eur. Růst čistých úrokových výnosů v Rusku (o 84 milionů eur), související především s měnovými vlivy
a maržemi, kompenzoval pokles úrokových výnosů na jiných trzích způsobený nadále nízkou úrovní úrokových sazeb.

I přes vlivy posilujících měn klesly provozní náklady skupiny meziročně o 1 %, tedy o 37 milionů eur, na 3,104 miliardy eur. Konkrétně například průměrný směnný kurz ruského rublu meziročně posílil o 12 %. Poměr nákladů a výnosů (cost/income ratio) se zlepšil o 2,1 procentního bodu na 59,4 %, a to také díky vyšším provozním výnosům.

Výrazné snížení čisté tvorby opravných položek

Čistá tvorba opravných položek meziročně klesla o 62 %, tedy o 471 milionů eur, na 287 milionů eur.

Poměr nesplácených úvěrů (NPL) meziročně klesl o 3 procentní body na 5,7 %.

Měřeno podle celkového rizika činil poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) 12,9 %, přičemž celkový kapitálový poměr (přechodný) dosáhl výše 17,9 %.

Výhled

„Na letošní rok máme mnoho plánů. Ve vybraných zemích chceme růst a také plánujeme pokračovat v digitální transformaci RBI. Vloni jsme spustili Elevator Lab, což je největší fintech akcelerátor
v regionu střední a východní Evropy. V květnu odstartujeme druhé kolo,“
uvádí Johann Strobl.

RBI bude usilovat o růst úvěrů s průměrným ročním procentním nárůstem zhruba v polovině jednociferného rozmezí.

Po velmi nízkých nákladech na riziko v roce 2017 (287 milionů eur) banka očekává, že ztráty
ze znehodnocení finančních aktiv za rok 2018 přesáhnou úroveň roku 2017.

RBI očekává, že poměr NPL se bude ve střednědobém horizontu nadále snižovat.

Banka usiluje ve střednědobém horizontu o dosažení poměru nákladů a výnosů (cost/income ratio) pod hranicí 55 %.

Střednědobým cílem RBI v oblasti konsolidované návratnosti kapitálu je úroveň cca 11 %.

Střednědobým cílovým poměrem CET1 (plně zatíženým) banky po výplatě dividendy je cca 13 %.

S ohledem na tento cíl má RBI v plánu distribuovat mezi 20 a 50 % konsolidovaného zisku (výplatní poměr dividendy).

Cíle obsažené v tomto výhledu zahrnují dopady IFRS 9 a FINREP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.