Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2016 VYKÁZALA RAIFFEISENBANK ZISK VE VÝŠI TÉMĚŘ 1,4 MILIARDY KORUN

Banky Raiffeisenbank 18.08.2016 | 14:04 0 Komentářů

Meziroční růst klientských úvěrů o 12,0 % na 203 miliardy Kč 

 • Klientské vklady meziročně narostly o 25,6 % na 210 miliard Kč
 • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 25,5 % na 284 miliard Kč 
 • Čistý zisk meziročně vzrostl o 4,0 % na 1,39 miliardy Kč
 • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost ve výši 17,3 %

„Raiffeisenbank dosáhla za prvních šest měsíců letošního roku velmi dobrých obchodních výsledků. Unikátní byl z tohoto pohledu především červen, kdy se nám podařilo překonat veškeré dosavadní rekordy v retailovém úvěrování. Je velmi potěšující, že se na tomto mimořádném výsledku podílely všechny tři nosné úvěrové produkty, tedy spotřebitelské úvěry, hypotéky i úvěry pro mikro segment,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank, a dodává: Naše prodejní úspěchy se promítly do nárůstu klientských vkladů i úvěrů. Meziročně pak vzrostl i čistý zisk banky, který za první pololetí dosáhl výše téměř 1,4 miliardy korun.“ 

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2016

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první pololetí roku 2016 dosáhl výše 1,39 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 4 %. Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 16,7 % především
díky jednorázovému výnosu z prodeje činností souvisejících s akceptací platebních karet (acquiring) a prodeji akcií Visa Europe.

Čisté úrokové výnosy banky meziročně vzrostly o 0,9 % na 3,1 miliardy Kč. Čisté příjmy z poplatků meziročně klesly o 5,0 % na 880 milionů Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně vzrostly o 91,4 % na 1,25 miliardy Kč, a to primárně díky prodeji akcií Visa Europe a rovněž lepšímu výsledku obchodování banky na vlastní účet.

NÁKLADY

Provozní náklady meziročně vzrostly o 20,9 % na 2,97 miliardy Kč. Tento nárůst je způsoben primárně absorpcí nákladů na integraci retailového bankovnictví české Citibank
a dále pak je zvýrazněn povinným příspěvkem banky do nového Fondu pro řešení krize
a nové podoby Fondu pojištění vkladů.

ŘÍZENÍ RIZIK

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek vzrostly o 40 % na 741 milionů Kč, a to především v důsledku jednorázové tvorby opravných položek souvisejících s jedním korporátním klientem banky. Raiffeisenbank si nadále udržuje velice dobrou kvalitu úvěrového portfolia.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 284 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 25,5 %. Za růstem bilanční sumy je nárůst klientských úvěrů a vkladů a také nárůst z titulu akvizice retailového portfolia české Citibank. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 12 % na 203 miliardy Kč. K růstu přitom došlo ve financování domácností (spotřebitelské úvěry a hypotéky) i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 25,6 % na 210 miliard Kč.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. červnu 2016 dosáhla výše 17,3 % oproti 16,1 % ke konci prvního pololetí minulého roku. V dubnu 2016 rozhodla valná hromada banky
o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 2,54 miliardy Kč, kdy částka 1,52 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,02 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku mělo pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 1. POLOLETÍ ROKU 2016

 • V úterý 1. března 2016 došlo k převodu vlastnických práv retailového bankovnictví české Citibank na Raiffeisenbank, čímž byla formálně dokončena prodejní část akvizice.
 • Po loňském úspěchu v soutěži Hospodářských novin, kde získala titul Klientsky nejpřívětivější banka roku, si Raiffeisenbank v dubnu 2016 připsala další významné ocenění. Prestižní mezinárodní magazín EMEA Finance ji v rámci cen Europe Banking Awards vyhlásil nejlepší bankou v České republice za rok 2015.
 • V letošním ročníku soutěže Zlatá koruna zaznamenala Raiffeisenbank výrazný úspěch, když byla se svými produkty zastoupena mezi trojicí nejlepších, a to hned
  ve čtyřech soutěžních kategoriích (Novinka roku, Platební karty, Podnikatelské účty
  a Podnikatelské úvěry).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.